ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 12:22
 

Η γεωπολιτική αξία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Ομίλου Cyta

Γιάννης Κουλίας*

Ο Όμιλος Cyta αποτελεί κορυφαίο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό στο χώρο της Νοτιανατολικής Μεσογείου, με διεθνείς διακρίσεις και σημαντικό προβάδισμα στην παροχή προϊόντων σύγκλισης σταθερών και κινητών επικοινωνιών, διαδικτύου και πληροφορικής. Το χαρτοφυλάκιο λιανικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει στις αγορές Κύπρου, Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου, καλύπτει όλο το φάσμα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία μέχρι τις διαδικτυακές και ευρυφασματικές εφαρμογές, σε συνδυασμό με την παροχή τηλεοπτικού περιεχομένου. Παράλληλα, ο Όμιλος Cyta παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα στην ανάπτυξη, διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και στην παροχή εθνικών και διεθνών χονδρικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, μέσω των εκτεταμένων διεθνών τηλεπικοινωνιακών δικτύων που έχει κατορθώσει να αναπτύξει με τους στρατηγικούς συνεργάτες του, η Κύπρος αποτελεί σήμερα, σημαντικό περιφερειακό τηλεπικοινωνιακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου, με πολλαπλούς καλωδιακούς σταθμούς προσαιγιάλωσης και δορυφορικούς τηλελιμένες που διασυνδέονται με παράκτια υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα και επίγειους δακτυλίους οπτικών ινών, επιτυγχάνοντας υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια. Οι καλωδιακοί σταθμοί του Ομίλου Cyta στην Κύπρο, φιλοξενούν εννέα διεθνή υποθαλάσσια συστήματα οπτικών ινών, τα οποία διασυνδέουν την Κύπρο με την Ελλάδα, το Λίβανο, τη Συρία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιταλία, τη Γαλλία και άλλους προορισμούς στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στη Ν.Α. Ασία, μέχρι την Ιαπωνία και την Αυστραλία.

Στα διεθνή μέσα μετάδοσης που διαθέτει ο Όμιλος Cyta περιλαμβάνονται περισσότεροι από 35 επίγειοι δορυφορικοί σταθμοί, που παρέχουν πρόσβαση στα κυριότερα παγκόσμια και περιφερειακά δορυφορικά συστήματα. Οι δορυφορικές επικοινωνίες αναπτύσσονται και αυτές με αυξητικούς ρυθμούς και συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του περιφερειακού τηλεπικοινωνιακού κόμβου στην Κύπρο, με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, ιχνηλάτησης και ελέγχου δορυφόρων, τηλεμετρίας, καθώς και δορυφορικού διαδικτύου σε ευρεία κλίμακα, αξιοποιώντας πλήρως την επίλεκτη γεωγραφική θέση της Κύπρου μέσω των εκτεταμένων υποθαλάσσιων οπτικών διασυνδέσεων και των δυνατοτήτων δορυφορικής αναμετάδοσης, μεταξύ Ινδικού και Ατλαντικού Ωκεανού.

Μεγάλες προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης προσφέρονται και από το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της θυγατρικής Cyta Hellas, το οποίο εκτείνεται σήμερα σε έκταση 5.500 χλμ. της ελληνικής επικράτειας, από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα και πιο πέρα έως τα σύνορα με την Αλβανία, τα Σκόπια και μέχρι τη Βουλγαρία. Μέσω ιδιόκτητων υποθαλάσσιων υποδομών οπτικών ινών μεταξύ Κύπρου – Κρήτης – Αθήνας, ο Όμιλος Cyta έχει πρόσφατα επισφραγίζει το στρατηγικό του ρόλο σε ένα κοινό μέτωπο Κύπρου – Ελλάδος, στον άξονα Μέσης Ανατολής – Βαλκανίων. Η ενοποίηση των δικτύων του Ομίλου αποτελεί σημαντική εξέλιξη που προσφέρει προφανή επιχειρησιακά οφέλη και τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης όλων των εθνικών και διεθνών υποδομών ενώ, του επιτρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου, ως εναλλακτική τηλεπικοινωνιακή γέφυρα μεγάλης γεωπολιτικής αξίας, μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Ο Όμιλος Cyta αξιοποιεί συνεχώς τις δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρουν οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές του και η άριστη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του. Οι διεθνείς καλωδιακές και δορυφορικές υπηρεσίες που προσφέρει, παρέχονται αδιάλειπτα με 24ωρη υποστήριξη και όπως οι υπόλοιπες επιχειρησιακές δραστηριότητές του, έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO και έχουν διακριθεί με τη βαθμίδα των πέντε αστέρων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ποιοτικής Διεύθυνσης EFQM. Ο Όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητες του πέραν της Κυπριακής αγοράς, μέσων των θυγατρικών και υποθυγατρικών εταιρειών του στις αγορές της Ελλάδος, του Ηνωμένου Βασιλείου και αλλού ενώ, συμμετέχει σε κοινοπραξίες και στρατηγικές συνεργασίες για τη διασφάλιση της τηλεπικοινωνιακής κίνησης από Ασία και Αφρική προς Ευρώπη, καθώς και σε σημαντικά έργα ανάπτυξης περιφερειακών κέντρων φιλοξενείας και συνεγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Data Centers).

O μεγάλος πλούτος των διεθνών υποδομών του Ομίλου Cyta δεν καθορίζεται μόνον από την καθαρή λογιστική αξία τους αλλά, αφενός από τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική αξία τους και αφετέρου, από τη μεγάλη διάρκεια χρόνου που απαιτείται για να αναπτυχθούν οι περίπλοκες διακρατικές σχέσεις και να συμφωνηθούν οι αναγκαίες διεθνείς συνεργασίες για τον προγραμματισμό, την κατασκευή και την εμπορική αξιοποίηση τους. Ενδεικτική της γεωπολιτικής αξίας των διεθνών υποδομών, είναι η πρόσφατη στρατηγική συνεργασία του Ομίλου Cyta με εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων για την πόντιση του πρωτοποριακού υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος POSEIDON στην κυπριακή ΑΟΖ και την προσαιγιάλωση του σε σταθμούς της Cyta, επιτυγχάνοντας για πρώτη φορά τη σύγκλιση ωκεανογραφίας και τηλεπικοινωνιών για την υπεράκτια βιομηχανία υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο.

Ο Όμιλος Cyta πρωτοπορεί και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα ταχείας εξέλιξης, με βάση τη διεθνή πρακτική στην αξιοποίηση και εμπορία των διεθνών τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών, μέσω της εταιρικής υπομάρκας Cytaglobal. Με τη συμμετοχή του σε μεγάλο αριθμό καλωδιακών και δορυφορικών συστημάτων προσβάσιμων από τους διεθνείς κόμβους στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και μέσω συνιδιοκτησίας και μίσθωσης σε πολλά άλλα περιφερειακά, διατλαντικά και παγκόσμια καλωδιακά συστήματα, ο Όμιλος Cyta έχει πλέον εδραιώσει τον ηγετικό του ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προσφέροντας επιχειρηματικές ευκαιρίες σε νέες αγορές της Ευρασίας και άριστη εξυπηρέτηση των λιανικών και χονδρικών τηλεπικοινωνιακών αγορών.

Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και σε κομβικό σημείο στον αναπτυσσόμενο διάδρομο Μέσης Ανατολής – Βαλκανίων, ο Όμιλος Cyta αξιοποιεί πλήρως τη στρατηγική γεωγραφική του θέση, με στόχο να αποτελέσει τη σημαντικότερη ίσως τηλεπικοινωνιακή γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης αντιμετωπίζοντας με αξιώσεις, τους κολοσσούς των διεθνών τηλεπικοινωνιών που καραδοκούν να εισβάλουν στον επικερδή και νευραλγικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Μετά από μια συναρπαστική πορεία πέραν των 50 χρόνων διεθνών τηλεπικοινωνιών, η Cyta έχει αντέξει στις προκλήσεις των καιρών και στέκει σήμερα ακμαία και περήφανη μπροστά μας, ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία. Όραμά της να προσφέρει στον άνθρωπο σύγχρονες λύσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας χωρίς όρια, που να του δίνουν την ελευθερία να ανακαλύπτει και να επικοινωνεί με τον κόσμο.

Διευθυντής Εθνικής & Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς Ομίλου Cyta*

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Σχόλια αναγνωστών

Νέο Audi Q7 TFSI e quattro: plug-in hybrid με πολυτέλεια και χώρους

«Γίνεται να κάνετε παρουσίαση με μια μόνο φωτο? Τί σας εμποδίζει αφού το κάνετε, να το κάνετε σωστά?»
Tony  |  07:59

Η τρίτη επιλογή της Λευκωσίας

«Εξαιρετικό το άρθρο σας. Μακάρι να το διαβάσουν οι σημερινές πολιτικές ηγεσίες του τόπου!»
Σάββας Σάββα  |  17:10

Όχημα αναποδογυρίστηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού

«Καλό είναι να ελεγχούμε τις πηγές μας, πριν βάζουμε τις ειδήσεις. Δεν απεγκλωβίστηκε ο οδηγός, αλλά ...»
Κ  |  11:17

Αβέρωφ σε Άντρο: Δεν βρήκε μια καλή κουβέντα για τον τόπο του

«Όταν μιλούν οι απόφοιτοι της σχολής …Γκαίμπελς να έχετε και τα δυο αφτιά ανοικτά, …για να μπαίνουν οι ...»
Ai Em  |  10:23

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση

X