ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 11:24
 

Ελεγκτής: Μικρότερη η σχολική χρονιά στην Κύπρο σε σχέση με την ΕΕ

Η χώρα έχει μικρότερο αριθμό μαθητών ανά εκπαιδευτικό από τον μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών τονίζει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Newsroom K

Νέα στοιχεία σχετικά δίνει στη δημοσιότητα ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης σχετικά με τις διδακτικές περιόδους των εκπαιδευτικών, τις απαλλαγές από διδακτικό χρόνο, και τη μείωση του διδακτικού χρόνου με τα χρόνια υπηρεσίας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, λόγω της συνεχιζόμενης παράθεσης παραπλανητικών στοιχείων από συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, η υπηρεσία παραθέτει τα κυριότερα συμπεράσματα ανεξάρτητης μελέτης που εκπονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 από διεθνή ελεγκτικό οίκο.

Τα συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η Κύπρος έχει μικρότερη σε διάρκεια σχολική χρονιά (σε εβδομάδες) συγκριτικά με τον μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών καθώς και του ΟΟΣΑ. Ο συνολικός μαθησιακός χρόνος αναφέρεται στον συνολικό χρόνο (σε ώρες) διδασκαλίας των μαθητών. Επιπλέον, η Κύπρος έχει τον υψηλότερο συνολικό μαθησιακό χρόνο (σε ώρες) συγκριτικά με τον μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, του ΟΟΣΑ, καθώς επίσης και της Σλοβενίας και Εσθονίας. Η χώρα μας έχει μικρότερο αριθμό μαθητών ανά εκπαιδευτικό από τον μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση η αναλογία είναι ίδια με τον μέσο όσο. Παράλληλα, η Κύπρος έχει μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τμήμα τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Μέση κατώτερη εκπαίδευση σε σύγκριση με τον μέσο όσο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τέλος, όπως σημειώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών, η Κύπρος έχει χαμηλότερο μέσο εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο από τον μέσο όρο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και των χωρών που ανήκουν στον ΟΟΣΑ με μόνη εξαίρεση τη Δημοτική εκπαίδευση.

Εάν εξαιρεθούν οι εκπαιδευτικοί στις ανώτερες βαθμίδες (Βοηθοί Διευθυντές, Βοηθοί Διευθυντές Α' και Διευθυντές) παρατηρούμε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να είναι πιο κάτω από τον μέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Διάφορες ευρωπαϊκές χώρες παραχωρούν μειώσεις διδακτικού χρόνου στους εκπαιδευτικούς για κάποιες δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις μειώσεις παρουσιάζονται στη σχετική ενότητα.

Σύμφωνα με το Eurydice Report (Key Data on Teachers and School Leaders in Europe, 2013 Edition, pp 77), το οποίο εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μείωση του φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών δεν είναι πολύ διαδεδομένη πρακτική στην Ευρώπη. Μόλις εννέα χώρες μειώνουν το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας ή/και την ηλικία τους. Πιο συγκεκριμένα, στη Γερμανία οι εκπαιδευτικοί παίρνουν μια διδακτική ώρα μείωση όταν φτάσουν στο 55ο έτος της ηλικίας και αυξάνεται σε δύο όταν φτάσουν στο 60ο έτος της ηλικίας τους. Η κατάσταση είναι παρόμοια στην Πορτογαλία, όπου οι ώρες διδασκαλίας μειώνονται σταδιακά από το 50ο έτος ηλικίας. Άλλες χώρες που δίνουν μείωση διδακτικών περιόδων λόγω ετών υπηρεσίας ή/και ηλικίας είναι η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Για τις χώρες τις οποίες μπορέσαμε να αντλήσουμε πληροφόρηση, η μείωση διδακτικών περιόδων είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτή που δίδεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικότερα, στην έκθεση καταγράφονται και τα εξής στοιχεία που αφορούν τον συνολικό και διδακτικό χρόνο των εκπαιδευτικών. Σημειώνεται ότι στην μελέτη είχαν χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης, εκτός από τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μέσο όρο (μελέτες ΟΟΣΑ), τα στοιχεία της Εσθονίας και Σλοβενίας που είναι χώρες με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις:

* Δεν υπολογίζονται οι απαλλαγές λόγω εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων

** Αν δεν ληφθούν υπόψη οι Βοηθοί Διευθυντές, Βοηθοί Διευθυντές Α και Διευθυντές

* Δεν υπολογίζονται οι απαλλαγές λόγω εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων

** Στοιχεία απευθείας από τον ΟΟΣΑ στην έκδοση Education at a Glance 2017: OECD Indicators

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ελεγκτική Υπηρεσία παραμένει στη θέση ότι διαχρονική πρακτική της μείωσης του διδακτικού χρόνου ως δήθεν κίνητρο επίτευξης συναίνεσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πολιτικών, ήταν απαράδεκτη και χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης για εξορθολογισμό του θέματος.

Σημειώνει ωστόσο, ότι τα εξαγγελθέντα μέτρα της Κυβέρνησης δεν αρκούν για επίλυση του προβλήματος και απαιτείται λήψη δραστικών μέτρων (άμεσων και μακροπρόθεσμων) για τερματισμό των στρεβλώσεων στη βάση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, ώστε οι αυξημένες δαπάνες για την Παιδεία να οδηγούν και στα ανάλογα ικανοποιητικά αποτελέσματα επίδοσης τα μαθητών, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σήμερα όπου οι διεθνείς αξιολογήσεις δείχνουν από τα πιο φτωχά αποτελέσματα, σε σχέση με το υψηλό κόστος.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑ

Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα για να μπορεί να λειτουργεί σωστά χρειάζεται (α) διαβίου μάθηση για τους εκπαιδευτικούς, (β) ουσιαστική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, (γ) διασύνδεση της επίδοσης των εκπαιδευτικών με τα κίνητρα που τους προσφέρονται, (δ) μηχανισμούς ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών για τις διάφορες λειτουργίες που απαιτούνται για την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου.

Στο δικό μας σύστημα όλα αυτά απουσιάζουν και χρειάζονται να αναπτυχθούν.

Για διαβίου μάθηση χρειάζεται άλλο μοντέλο επιμόρφωσης. Γιατί να μην αφιερώνεται ολόκληρος ο Ιούλιος κάθε χρόνο, για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (σε κλιματιζόμενες αίθουσες);

Για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία της ισοπέδωσης και να δημιουργηθεί μηχανισμός μέτρησης της προόδου των μαθητών. Η προσθήκη μαθησιακής αξίας πρέπει να είναι μια σημαντική παράμετρος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Άλλ

Ενδιαφερόμενος Πολίτης

Άλλες παράμετροι μπορούν να περιλαμβάνουν τη συνεισφορά του εκπαιδευτικού στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, η εκτίμηση των μαθητών και των γονέων προς τον εκπαιδευτικό…

Για τα κίνητρα: πρέπει να αναβαθμιστεί η σημασία της αφοσίωσης και του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου και να υποβαθμιστεί η διασύνδεση της αρχαιότητας με τις προαγωγές.

Για τη συνεργασία: οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο για όλες τις λειτουργίες. Δεν έχει νόημα να λέγεται ότι η προετοιμασία πρέπει να γίνεται από το σπίτι. Ούτε και έχει νόημα να ταυτίζεται ο χρόνος του εκπαιδευτικού στο σχολείο με το χρόνο των μαθητών στο σχολείο.

Ενδιαφερόμαστε να βοηθήσουμε την παιδεία να βελτιωθεί ή απλά προσπαθούμε να διαφυλάξουμε βολέματα;

Ενδιαφερόμενος Πολίτης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

«Άνετος» με το πόδι πάνω στο τραπέζι ο Μπόρις Τζόνσον

«H Bρετανική αναίδεια στο μεγαλείο της!!! »
knak  |  09:17

Ξεκάθαρη η τοποθέτηση των ΗΠΑ για το ιρανικό τάνκερ

«Μακάρι να ήταν η στάση των ΗΠΑ η ίδια και για την `άτακτη` Τουρκία. Δυστυχώς ο πηδηχτούλης Τραμπ δεν ...»
knak  |  09:15

Κόντρα για την Λάρα μεταξύ βουλευτή και τμήματος Αλιείας

«Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης: αμελητέα προσωπικότητα!»
ΑΚΑ  |  20:47

«Ο Αντώνης τώρα μπορεί να κοιτάζει με τα ματάκια του το μέλλον»

«Ο Ιησούς Χριστος, η Πάναγία θεοτόκος και όλοι οι αγιοι να θεραπεύσουν τον μικρό αντώνη και να γίνει ...»
Μαριος  |  16:44

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση

X