ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:20
 

Εθνικό Στρατηγικό σχέδιο για πρόληψη και διαχείριση της βίας στα σχολεία

Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή του σχεδίου ανέρχεται γύρω στις 500 χιλ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, συνέντευξη Τύπου, στην οποία παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και τη διαχείριση της Βίας στο Σχολείο. Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός αποτελείται από έξι πυλώνες οι οποίο έχουν να κάνουν με τη δημιουργία συστημάτων πληροφόρησης, τα νομικά και διοικητικά μέτρα για πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο, την ενίσχυση δομών, τον εμπλουτισμό γνώσεων και ενίσχυση δεξιοτήτων για ανάπτυξη ειρηνικών στάσεων και συμπεριφορών σε μαθητές, τη συμμετοχή των παιδιών και τη ενδυνάμωση γονέων/κηδεμόνων, εκπαιδευτικών, και της διευθυντικής ομάδας. Σημειώνεται πως η Εθνική Στρατηγική έχει μπει ήδη σε εφαρμογή και θα διαρκέσει σε πρώτη φάση για τέσσερα χρόνια. Μετά το πέρας αυτών των τεσσάρων θα γίνει επαναξιολόγηση προκειμένου να αναθεωρηθούν σημεία που πιθανώς να μην καλύπτονται. Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή του του σχεδίου ανέρχεται γύρω στις 500 χιλ. ευρώ.

Ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Χαμπιαούρης, απεύθυνε χαιρετισμό στην συνέντευξη τύπου όπου ανέφερε μεταξύ άλλων, πως «η απόφαση για εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό γύρο από το φαινόμενο της πρόσληψης και διαχείρισης της βίας στο σχολείο, επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα με την οποία το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει το δικαίωμα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας να συνυπάρχουν σε ένα ασφαλές και ειρηνικό πλαίσιο το οποίο προάγει τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».

 

«Τα μέτρα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική περνούν δυνατά μηνύματα και καμιά μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας και ο κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να νιώθει ασφάλεια στο σχολείο, και να απολαμβάνει τη διαδικασία της μάθησης», συμπλήρωσε.

Ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής ξεκίνησε, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Μάρτιο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής στηρίζεται στην επιστημονική γνώση, στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στις κατευθυντήριες γραμμές Διεθνών Οργανισμών, στην πλούσια εμπειρία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως) και άλλων κρατικών και μη κρατικών οργανισμών, φορέων, συνδέσμων, οργανωμένων συνόλων και στις απόψεις των μαθητών, μαθητριών, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών.

Τα Μέτρα και οι Δράσεις που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική οργανώνονται γύρω από έξι πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη δημιουργία μηχανισμών συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων και αναφοράς βασικών αποτελεσμάτων γύρω από το φαινόμενο της βίας στο σχολείο τόσο σε επίπεδο σχολικών μονάδων όσο και σε επίπεδο ΥΠΠ. Τέτοια δεδομένα είναι απαραίτητα για τη χαρτογράφηση της κατάστασης που αφορά στην έκταση και τις μορφές της βίας στο σχολείο, για τον εντοπισμό των αναγκών και τον καταρτισμό σχεδίων δράσης και παρεμβάσεων και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων αυτών και του βαθμού στον οποίο αυτές συμβάλλουν στη μείωση της βίας.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά νομικά και διοικητικά μέτρα που αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία των μαθητών/τριών από κάθε μορφή βίας, στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε υπηρεσίες αποκατάστασης και στήριξης και στην ενίσχυση των αναθεωρημένων Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης του 2017 και των υπό αναθεώρηση Κανονισμών Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Η τρίτη δέσμη μέτρων στοχεύει στην ενίσχυση των δομών που συμβάλλουν στην πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση του πολυθεματικού μοντέλου υπηρεσιών που χρησιμοποιείται, το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, εκπαίδευσης, ψυχολογικής στήριξης και καθοδήγησης των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους.

Ο τέταρτος πυλώνας αφορά στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στην ενίσχυση δεξιοτήτων στους/στις μαθητές/τριες, ώστε να αναπτύξουν ειρηνικές στάσεις και συμπεριφορές. Τα μέτρα που προνοούνται ενισχύουν την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, τις διδακτικές μεθόδους και το σχολικό κλίμα και παράλληλα διασφαλίζουν την ποιότητα των Προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που εφαρμόζονται προς την κατεύθυνση αυτή.

Η πέμπτη δέσμη δράσεων επικεντρώνεται στην προαγωγή της ενεργού συμμετοχής των ίδιων των μαθητών/τριών στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας στο σχολείο. Η συμμετοχή των ίδιων των παιδιών συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων, διασφαλίζει ότι οι παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητά τους και, κατά συνέπεια, στη μείωση των περιστατικών βίας στο σχολείο.

Ο τελευταίος πυλώνας δράσης επιδιώκει την ενδυνάμωση των γονέων/κηδεμόνων, των εκπαιδευτικών και της διευθυντικής ομάδας. Περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και των κοινωνικών της λειτουργιών όσο και στην υποστηρικτική λειτουργία που πρέπει να έχει το σχολικό πλαίσιο, ώστε να δίνει την ευκαιρία στον/στη μαθητή/τρια να ζει και να μαθαίνει μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Σχόλια αναγνωστών

2002 αγιάτρευτες ιστορίες

«Τόσο σε σας όσο και στην Sevgul αξίζει η ευγνωμοσύνη όλου του Κυπριακού Λαού.»
Άσχετος  |  20:54

Άδειες οδηγών ηλικιωμένων και ο φαύλος κύκλος των δυστυχημάτων

«Τον γιατρό ποιός τον ελέγχει;»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  17:01

Βροχές προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία

«Μήπως θα πρέπει, εκεί στην Σύνταξη, να αποφασίσετε : Η "Ελευθερίας" είναι Πλατεία ή...............γέφυρα ...»
Γιαννούλης Σολομωνίδης  |  10:35

Τσαβούσογλου: Θα προστατεύσω τα πλοία μου αν χρειαστεί

«Τί `έξυπνο` παλλικαρούι!!! »
ΑΚΑ  |  10:13

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση

X