ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 11:25
 

Υπόλογη και η Δικαστική Υπηρεσία

Σημαντικά τα ευρήματα ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2016

Newsroom K

Ακτινογραφία του επιπέδου της Δικαστικής Υπηρεσίας αποτελεί η ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας στην οποία καταγράφονται ελλείψεις και αδυναμίες έτσι όπως αυτές εντοπίσθηκαν από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Από τα χτυπητά ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή η μη καταγραφή και τεκμηρίωση της ετήσιας /συσσωρευμένης άδειας των Δικαστών των πρωτόδικων Δικαστηρίων, μη εφαρμογή των μνημονιακών αποκοπών και παγοποιήσεων των προσαυξήσεων μη άμεση είσπραξη προστίμων που επιβάλλονται από τα Επαρχιακά Δικαστήριο.

Άδειες ανάπαυσης και ασθενείας Δικαστών.
Οι Δικαστές των πρωτόδικων Δικαστηρίων δεν συμπληρώνουν έντυπα αιτήσεων άδειας ανάπαυσης, με αποτέλεσμα όπως αναφέρεται στην έκθεση οι άδειες που λαμβάνουν να μην καταγράφονται και να μην είναι εφικτή η τεκμηρίωση του υπολοίπου της ετήσιας/συσσωρευμένης άδειας σε πίστη τους. Επίσης κατά την αφυπηρέτηση ή παραίτηση κάποιου Δικαστή, αυτός λαμβάνει χρηματική, συνήθως, αποζημίωση, για το μέγιστο επιτρεπτό όριο συσσωρευμένης άδειας (70 ημέρες), πλέον της αναλογίας της ετήσιας άδειας μέχρι την ημερομηνία ης αφυπηρέτησης/παραίτησής του.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν ακολουθούνται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί που αφορούν στις άδειες ασθενείας. Το συγκεκριμένο ζήτημα όπως σημειώνει ο Γενικός Ελεγκτής είναι που θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστηρίου και σύμφωνα με τον Πρόεδρο του το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει και μελετά το ζήτημα των αδειών ανάπαυσης και ασθενείας Δικαστών των πρωτόδικων Δικαστηρίων.

Αντιμισθία Επαρχιακών Δικαστών.
Ένα από τα θέματα που επισημαίνονται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή είναι οι αποκοπές των Δικαστών την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η έκθεση αφού αναφέρεται στην απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 14.6.2013, όπου οι αποκοπές στις απολαβές των μελών της Δικαστικής Υπηρεσίας κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές εστιάζει στην απόφαση των Δικαστών όπως προβαίνουν σε εθελοντική εισφορά ύψους 20%, επί των απολαβών τους.

Η εθελοντική αποκοπή έχει τερματιστεί από 1.1.2017. Επί του προκειμένου ο Γενικός Ελεγκτής θεωρεί πως οι «Δικαστές οι οποίοι διορίστηκαν μετά τις ημερομηνίες ισχύος των Νόμων σχετικά με τις μνημονιακές αποκοπές και τις παγοποιήσεις των προσαυξήσεων και τιμαριθμικού επιδόματος, θα έπρεπε να εφαρμοστούν τα όσα προβλέπονται από τους σχετικούς Νόμους.

Σχετική είναι η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας με ημερ. 28.9.2016, σύμφωνα με την οποία, στην προσφορά διορισμού των Δικαστών, θα έπρεπε να περιληφθούν οι Νόμοι περί παγοποιήσεως των προσαυξήσεων και τιμαριθμικού επιδόματος και οι μνημονιακές αποκοπές και όχι μόνο η εθελοντική αποκοπή. Όπως επίσης αναφέρεται, η αποδοχή των διορισμών από τους Δικαστές χωρίς τις πρόνοιες των πιο πάνω Νόμων, ενδεχομένως να προκαλέσει πρόβλημα στη μη παραχώρηση προσαυξήσεων σε μεταγενέστερο χρόνο».

Νομικές αρωγές
Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή αγγίζει και το θέμα των Νομικών Αρωγών όχι ως προς την κατανομή τους αλλά επί της διαδικασίας παροχής των αιτητών αλλά και των δικηγόρων που αναλαμβάνουν υποθέσεις όπου ο πελάτης τους αδυνατεί να καλύψει τα δικαστικά έξοδα. Στο κομμάτι ποιοι είναι δικαιούχοι Νομικής Αρωγής ο Γενικός Ελεγκτής διαπιστώνει ότι δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πρόνοια που να καθιστά αδίκημα την υποβολή δόλιας ή ψευδής δήλωσης, ή απόκρυψης ουσιωδών γεγονότων από τον αιτητή, προκειμένου να εξασφαλίσει δωρεάν νομική αρωγή.

Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, παραστατικών και αποδεικτικών εγγράφων/στοιχείων από τον αιτητή, προκειμένου να τεκμηριώνεται επαρκώς η κοινωνικοοικονομική έκθεση του Γραφείου Ευημερίας, αναφορικά με την οικονομική κατάστασή του. Ομοίως, κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης από το Δικαστήριο για την έγκριση ή απόρριψή της, ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αρκείται στην υπό αναφορά έκθεση του Γραφείου Ευημερίας και κατ' επέκταση στην ευσυνειδησία και τιμιότητα του εκάστοτε αιτητή.

Επίσης κατά τον έλεγχο των Επαρχιακών Δικαστηρίων Λάρνακας και Αμμοχώστου, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου εγκρίθηκε η παροχή νομικής αρωγής από δικηγόρους που δεν συμπεριλαμβάνονταν στον σχετικό κατάλογο που ετοιμάζει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, κατά παράβαση του άρθρου 11 του περί Νομικής Αρωγής Νόμου.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Bloomberg: Αυστηρότερες κυρώσεις κατά Τουρκίας αναμένει το Κογκρέσο

«Ώσπου τον χαϊδεύει ο Ανιστόρητος αυτά θα συμβαίνουν. Λίγο θάρρος ρε Ξανθέ και λύνεται το πρόβλημα..... ...»
ΑΚΑ  |  10:15

Αντίδραση «υπεξ»: Η ΕΕ κακομαθαίνει τους Ε/κ

«Καημένε «υπεξ»! Ακόμη που είσαι!!!»
ΑΚΑ  |  10:11

Εκτάκτως στην Τουρκία ο Αντιπρόεδρος και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

«Αντιπρόεδρε και ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, αν δεν είστε διατεθειμένοι να υποκύψετε, όπως έκανε μέχρι στιγμής ο μέγας ...»
ΑΚΑ  |  10:08

ΔΝΤ: Υποβάθμισε τις προβλέψεις του για την κυπριακή οικονομία

«Είδατε τι παθαίνουμε όταν ο μάγος της οικονομίας εγκαταλείπει το υπουργείο οικονομικών; Μην γελάτε, ...»
Ai Em  |  10:01

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση

X