ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 15:55
 

Μικρές εβδομαδιαίες ζημιές παρουσίασε το ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στην τρίτη συνεδρία του Αυγούστου οριακή πτώση σε ποσοστό 0,55%

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Ελαφρές απώλειες σημείωσε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, παρουσιάζοντας παράλληλα μικρές εβδομαδιαίες ζημιές σε ποσοστό 0,56%. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στην τρίτη συνεδρία του Αυγούστου οριακή πτώση σε ποσοστό 0,55% και έκλεισε στις 75,71 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 0,57%, κλείνοντας στις 45,31 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €47.908.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη παρουσίασαν η αγορά των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,21% και η Εναλλακτική Αγορά 0,23%.

Αντίθετα, απώλειες κατέγραψε μόνο η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,76%, ενώ χωρίς μεταβολή παρέμειναν οι Επενδυτικές εταιρείες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €37.855 (πτώση 1,61% - τιμή κλεισίματος €2,44). Ακολούθησαν οι μετοχές των Τσιμεντοποιίων Βασιλικού με €2.884 (άνοδος 0,75% - τιμή κλεισίματος €2,68), της Logicom με €2.156 (πτώση 0,68% - τιμή κλεισίματος €1,46), της της Ελληνικής Τράπεζας με €1.832 (πτώση 0,53% – τιμή κλεισίματος €0,746) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €1.500 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €0,50).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, τρεις πτωτικά και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 41.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε, ότι αφού έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα προχωρήσει με τη διαγραφή των τίτλων της εταιρείας Vision International People Group Public Ltd που είναι εισηγμένη στη Ρυθμιζόμενη Αγορά, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ενόψει του γεγονότος ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων της εταιρείας και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών ή /και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του Χρηματιστήριου.

Αναφέρει ότι κατά τη λήψη της απόφασης αυτής κρίθηκε επίσης, ότι η εταιρεία δεν παρέχει όλα τα αναγκαία προς προστασία των επενδυτών εχέγγυα, όπως προβλέπεται από την Παράγραφο 3.1.1(θ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) και ειδικότερα τα ακόλουθα:

(α) Η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ημερομηνίας 31/5/2018, για εκούσια εκκαθάριση της και το διορισμό εκκαθαριστή,

(β) Η έλλειψη ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για οποιαδήποτε συμπεράσματα/ τυχόν εξελίξεις που πιθανό να διαφοροποιούσαν την όλη κατάσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το περιεχόμενο των ανακοινώσεων της εταιρείας με ημερομηνίες 6/12/2017 και 11/1/2018. Επίσης δεν έχουν δοθεί επαρκείς επεξηγήσεις σε σχέση με την αναφορά στην ανακοίνωση ημερομηνίας 6/12/2017 ότι «…οι εργασίες της εταιρείας φαίνεται να ελέγχονται από τρίτους, μη νομικά συνδεδεμένους με την εταιρεία…»,

(γ) Το γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2017 (μέχρι 30/4/2018).

Το ΧΑΚ σημειώνει ότι η διαγραφή των αξιών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο θα ισχύει από τις 8 Αυγούστου 2018. Οι τίτλοι της εταιρείας θα παραμείνουν σε αναστολή, μέχρι τη διαγραφή τους.

Επίσης, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε, ότι αφού έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα προχωρήσει με τη διαγραφή των τίτλων της εταιρείας Pierides Holdings Plc που είναι εισηγμένη στη Ρυθμιζόμενη Αγορά, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ενόψει του γεγονότος ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων της εταιρείας και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών ή/ και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς του Χρηματιστήριου.

Σημειώνει ότι κατά τη λήψη της απόφασης αυτής, κρίθηκε επίσης, ότι η εταιρεία δεν παρέχει όλα τα αναγκαία προς προστασία των επενδυτών εχέγγυα, όπως προβλέπεται από την Παράγραφο 3.1.1(θ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) και ειδικότερα τα ακόλουθα:

(α) Στις 2/3/2018 ανακοινώθηκαν επιστολές παραίτησης όλων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατά παράβαση της Παραγράφου 3.1.1(ν) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί),

(β) Η εταιρεία δεν έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2017 (Άρθρο 140 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου).

Το ΧΑΚ υπενθυμίζει ότι για την εταιρεία έχει διοριστεί Παραλήπτης/ Διαχειριστής και ότι η εταιρεία δεν έχει προβεί στην έκδοση κωδικού LEI (Legal Entity Identifier).

Αναφέρει ότι η διαγραφή των αξιών της πιο πάνω εταιρείας από το Χρηματιστήριο θα ισχύει από τις 8 Αυγούστου 2018. Οι τίτλοι της εταιρείας θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τη διαγραφή τους.

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη λήξη της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Hestiun Properties Plc και Nearchi Investment Plc (Ν.Ε.Α. Αγορά), εφόσον έχει παρέλθει η συνολική περίοδος αναστολής διαπραγμάτευσης των 4 μηνών, σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες δεν διατηρούν υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής, το Χρηματιστήριο θα επαναφέρει σε διαπραγμάτευση τους τίτλους των εταιρειών μόνο για μια εργάσιμη ημέρα, την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 και οι τίτλοι των εταιρειών θα ανασταλούν εκ νέου από τις 8 Αυγούστου 2018, για χρονικό διάστημα δύο μηνών (μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018).

Αναφέρει επίσης ότι η εταιρεία Nearchi Investment Plc δεν έχει επίσης προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 30/9/2017, λόγος για τον οποίο οι τίτλοι παρουσιάζονται και με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

«Ο Αντώνης τώρα μπορεί να κοιτάζει με τα ματάκια του το μέλλον»

«Ο Ιησούς Χριστος, η Πάναγία θεοτόκος και όλοι οι αγιοι να θεραπεύσουν τον μικρό αντώνη και να γίνει ...»
Μαριος  |  16:44

Η τοποθέτηση του OCCRP για τα περί λιβέλλου

«Γιατί δεν κινούνται νομικά εναντίον της OCCRP αφού νοιώθουν ότι διαβάλλονται παρά μόνο φωνασκούν και ...»
leo  |  14:06

ΗΠΑ: Κυρώσεις σε όσους βοηθήσουν το ιρανικό δεξαμενόπλοιο

«Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνουν οι Αμερικανοί αν το πλοίο ελλιμενιστεί στην Τουρκία. Άραγε ...»
Σοφούλης  |  11:55

Πάει για κατάθεση στην αστυνομία ο Μητροπολίτης Μόρφου

«Δίωξη κατά των 38 αυτόκλητων υπερασπιστών του σεβασμιότατου Μόρφου, θα πρέπει να εξασκήσει η Εισαγγελία ...»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  14:56

Αγορές: Τελευταία Ενημέρωση

X