ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 11:25
 

Παραμένουν οι προκλήσεις για Astrobank

Στο 58,5% τα ΜΕΔ της «καινούργιας τράπεζας» - Στο 78,4% το cost to income πριν αποκτήσει ακόμα 236 υπαλλήλους

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχεδόν δύο χρόνια χρειάστηκαν ώστε η σκέψη να γίνει πράξη και να απορροφήσει η Astrobank τις τραπεζικές εργασίες της USΒ Bank, περιλαμβανομένου και του προσωπικού της. Η συμφωνία απόκτησης της τράπεζας όπως ανακοινώθηκε, ανήλθε στα 40,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πρώτη προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνει εφικτό, κυρίως από τους υφιστάμενους μετόχους της. Πλέον, το σύνολο ενεργητικού της «καινούργιας» Astrobank αυξήθηκε κατά 52% και έφτασε τα 2,1 δισ. ευρώ, ενώ από ό,τι φαίνεται εκτός από το ενεργητικό της, μεγάλωσαν και οι προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει.

Τα μεικτά της δάνεια (δείκτης που δείχνει και πόσο μεγάλη είναι η τράπεζα) ανέρχονται πλέον, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα αποτελέσματα των δύο τραπεζών, στα 1,18 δισ. ευρώ, με τις καταθέσεις στα 1,9 δισ. ευρώ και κεφάλαια στα 160 εκατ. ευρώ. Η περίμετρος συναλλαγής περιελάμβανε την μεταβίβαση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της USB, όπως δάνεια, ρευστά περιουσιακά στοιχεία, επενδύσεις, καταθέσεις, σχετικές επιχειρηματικές σχέσεις και όλο το προσωπικό, εξαιρουμένων μόνο ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνεται πως η λογιστική αξία αυτών των εξαιρούμενων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε 12,9 εκατ. ευρώ.

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η «καινούργια» Astrobank, ίδιες με αυτές που είχε να αντιμετωπίσει και πριν από την απορρόφηση της USB Bank. Συνοψίζονται σε δύο κυρίως τομείς. Στο κόστος της τράπεζας σε σχέση με τα έσοδά της, αλλά κυρίως στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων της.

Αναλύοντας το δανειακό χαρτοφυλάκιο που έλαβε η Astrobank από τη USB, η τράπεζα είχε δώσει 268,5 εκατ. ευρώ δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ σε νοικοκυριά είχε δώσει 153,4 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με το κόστος της τράπεζας σε σχέση με τα έξοδά της (cost to income), η Astrobank καταγράφει αρνητικό υψηλό. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, αυτά του 2017, το κόστος προς τα έσοδα ανέρχεται στο απαγορευτικά υψηλό 78,4%, δηλαδή 0,4% μεγαλύτερο από το κόστος προς τα έσοδα που είχε παρουσιάσει η Τράπεζα κατά το 2016. Συνυπολογίζοντας δε, πως η Astrobank απέκτησε και 236 υπαλλήλους της USB Bank, αλλά και τα καταστήματά της, σίγουρα θα πρέπει να εξεύρει τρόπους ώστε να μειώσει τα μεγάλα της έξοδα.

Είναι εξάλλου από τις μεγάλες πιέσεις που δέχονται οι μικρότερες τράπεζες σε σχέση με τις μεγάλες. Για να ικανοποιήσουν όλες τις εποπτικές απαιτήσεις, που είναι ίδιες για όλες τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στο ίδιο τραπεζικό περιβάλλον, ανεβαίνει αναπόφευκτα το κόστος τους σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το σχεδόν όμως 80% του κόστους προς τα έσοδα της τράπεζας, σίγουρα θα την φέρει στην λήψη αποφάσεων δραστικής μείωσής του.

Το μεγάλο αγκάθι που πρέπει να αντιμετωπίσει, είναι τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια που διαθέτει πλέον. Αυτά φτάνουν στο 58,5% σύμφωνα με υπολογισμούς της «Κ», δηλαδή 2,3% περισσότερα από το ποσοστό των ΜΕΔ που παρουσίασε η Astrobank στο τέλος του 2017 που ήταν στο 56,2%.

Αναλυτικότερα, τα οικονομικά αποτελέσματα της USB Bank για το πρώτο εξάμηνο του 2018 δείχνουν πως τα συνολικά της δάνεια (μεικτές χορηγήσεις) ανέρχονταν στα 462,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα ΜΕΔ της ανέρχονταν στα 287,6 εκατ. Δηλαδή, η USB Bank στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018 είχε 62,2% ΜΕΔ, δάνεια τα οποία πλέον μεταφέρθηκαν στην Astrobank. Από την άλλη, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Astrobank για το τέλος του 2017, η τράπεζα είχε συνολικό δανεισμό (μεικτές χορηγήσεις) 723,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα ΜΕΔ της ανέρχονταν στα 406,4 εκατ. ευρώ. Ποσοστιαία, αντιστοιχούσε στο υψηλό 56,2%.

Το χαρτοφυλάκιο της USB

Αναλύοντας το δανειακό χαρτοφυλάκιο που έλαβε η Astrobank από τη USB, σύμφωνα με την συναλλακτική συμπεριφορά του πρώτου εξαμήνου του 2018, η τράπεζα είχε δώσει 268,5 εκατ. ευρώ δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ σε νοικοκυριά είχε δώσει 153,4 εκατ. ευρώ. Τα ΜΕΔ των μικρομεσαίων ανέρχονταν στα 171,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα ΜΕΔ στα νοικοκυριά στα 95 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη κατηγορία έχει τη δική της σημασία, αφού ενδεχομένως να είναι επιλέξιμα για να μπουν στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ.

Να κάνει κινήσεις

Τραπεζικές πηγές, θέλοντας να δώσουν το στίγμα τους για τη συναλλαγή που επετεύχθη, είπαν πως η συγχώνευση είναι σίγουρα μια κίνηση στην σωστή κατεύθυνση και που την οδηγούν οι τραπεζικές εξελίξεις. Σημείωσαν αυτό που περιγράφουν και οι ίδιοι οι τραπεζίτες στα φόρουμ, πως σε πέντε χρόνια ενδεχομένως να υπάρχουν μόνο πέντε τράπεζες στο νησί, αφού δεν χωρά ο τόπος τόσες πολλές. «Βιώσιμο μοντέλο είναι μόνο οι συγχωνεύσεις και η στροφή των τραπεζών στην τεχνολογία. Οποιαδήποτε συνταγή δεν έχει αυτά τα δύο συστατικά, θα είναι μια αποτυχημένη συνταγή», τόνισαν χαρακτηριστικά. Ωστόσο, υπογράμμισαν πως η Astrobank θα πρέπει να προσέξει πλέον τα ΜΕΔ της, αφού όλες οι μεγάλες τράπεζες προχώρησαν σε λύσεις.

Πηγές της Astrobank σημείωσαν στην «Κ» πως θα έρθουν λύσεις μείωσης των ΜΕΔ της τράπεζας στο άμεσο μέλλον. Σχολίασαν πως οι συνταγές που συζητούνται δεν είναι στα πρότυπα του διαχωρισμού της τράπεζας, μοντέλο που ακολούθησε η Συνεργατική Κυπριακή ή αυτό που επιχειρεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου), αλλά ούτε και στα πρότυπα της AlphaBank Κύπρου που μετέφερε 400 εκατ. σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV). Οι αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα, αλλά επίσημα χείλη της Astrobank σημείωσαν πως η πώληση ή η συνεργασία με εταιρεία διαχείρισης δανείων είναι πιο κοντά στη φιλοσοφία τους. Ιδίως το πρώτο. Πρόσθεσαν δε, πως η Τράπεζα έχει αποφασίσει να συμμετάσχει στο κυβερνητικό Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, με τα ΜΕΔ που έχουν εξασφάλιση πρώτη κατοικία να βρεθούν σε αυτή την περίμετρο, άρα και από «κόκκινα» θα ενεργοποιηθούν πάλι.Συνεχίζει η ΚΤΚ να εποπτεύει

Οι ίδιες πηγές της Astrobank, σχολιάζοντας την αύξηση του μεγέθους της τράπεζας και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, υπογράμμισαν πως θα συνεχίσουν να εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Άφησαν δηλαδή προς στιγμή τις φήμες ότι η αύξηση του μεγέθους της ίσως φέρει την εποπτεία να γίνεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συμπλήρωσαν όμως πως η εποπτεία της ΚΤΚ είναι άμεσα συνυφασμένη με τις οδηγίες της ΕΚΤ, άρα και η εποπτεία μπορεί να μην γίνεται άμεσα από την ΕΚΤ, αλλά γίνεται με έμμεσο τρόπο.

Συνεχίζονται οι συζητήσεις με Εθνική

Τρέχουν οι διαδικασίες πώλησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου), διαδικασία που έχει αρχίσει από τον Σεπτέμβριο του 2018. Έως τώρα δεν υπάρχει κάποια κατάληξη, ωστόσο όπως έχει πληροφορηθεί η «Κ», στη διαδικασία έχει μείνει μόνο η Astrobank. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο τραπεζών συνεχίζονται, άρα δεν αποκλείεται η Εθνική Τράπεζα της Κύπρου να ενταχθεί (καθαρή πλέον και δίχως ΜΕΔ) στο ενεργητικό της Astrobank.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Bloomberg: Αυστηρότερες κυρώσεις κατά Τουρκίας αναμένει το Κογκρέσο

«Ώσπου τον χαϊδεύει ο Ανιστόρητος αυτά θα συμβαίνουν. Λίγο θάρρος ρε Ξανθέ και λύνεται το πρόβλημα..... ...»
ΑΚΑ  |  10:15

Αντίδραση «υπεξ»: Η ΕΕ κακομαθαίνει τους Ε/κ

«Καημένε «υπεξ»! Ακόμη που είσαι!!!»
ΑΚΑ  |  10:11

Εκτάκτως στην Τουρκία ο Αντιπρόεδρος και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

«Αντιπρόεδρε και ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, αν δεν είστε διατεθειμένοι να υποκύψετε, όπως έκανε μέχρι στιγμής ο μέγας ...»
ΑΚΑ  |  10:08

ΔΝΤ: Υποβάθμισε τις προβλέψεις του για την κυπριακή οικονομία

«Είδατε τι παθαίνουμε όταν ο μάγος της οικονομίας εγκαταλείπει το υπουργείο οικονομικών; Μην γελάτε, ...»
Ai Em  |  10:01

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X