ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 12:39
 

«Συναρπαστικό και αναγκαίο το επάγγελμα του Νοσηλευτή»

Συνέντευξη του Γιώργου Καραγιάννη, ειδικού επιστήμονα του Προγράμματος Νοσηλευτικής

Newsroom K

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες το επάγγελμα του Νοσηλευτή ανήκει στα δέκα επαγγέλματα με ετήσια αύξηση θέσεων εργασίας. Με την ολοένα επέκταση του προσδόκιμου ορίου ζωής και την αύξηση των ατόμων με χρόνια νοσήματα, το επάγγελμα του νοσηλευτή γίνεται όλο και πιο επίκαιρο και απαραίτητο. Ο Γιώργος Καραγιάννης, Ειδικός Επιστήμονας του Προγράμματος Νοσηλευτικής του Τμήματος Επιστημών Υγείας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξηγεί τι κάνει το επάγγελμα του Νοσηλευτή τόσο συναρπαστικό, και πώς συμβάλλει το Πανεπιστήμιο στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μελλοντικών Νοσηλευτών.


Γιατί θεωρείται τόσο σημαντικό το επάγγελμα του νοσηλευτή και ποια προγράμματα προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Νοσηλευτής είναι ο επαγγελματίας με απεριόριστες προσωπικές και επαγγελματικές ανταμοιβές. Όταν κάποιος επιλέξει τη νοσηλευτική, εισέρχεται στον κόσμο της προσφοράς, του αλτρουισμού και της ανθρωπιάς. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, η Νοσηλευτική ανήκει στα δέκα επαγγέλματα με ετήσια αύξηση θέσεων εργασίας. Η ζήτηση για επιστήμονες νοσηλευτές αυξάνεται και η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, σ’ αυτόν τον τομέα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το πρόγραμμα της Νοσηλευτικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ποια είναι τα επαγγελματικά πεδία απασχόλησης για ένα πτυχιούχο της Νοσηλευτικής;

Ο απόφοιτος της Νοσηλευτικής σε οποιοδήποτε κλάδο, θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε τρεις διαφορετικούς τομείς. Ο τομέας ο οποίος απορροφά τους περισσότερους επαγγελματίες υγείας είναι ο κλινικός, δηλαδή η εργασία σε νοσοκομεία, κλινικές, ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας, κέντρα υγείας και ιατρεία. O νοσηλευτής μπορεί να παρέχει κλινικό έργο και στην κοινότητα μέσω της κατ’ οίκον νοσηλείας, στα σχολεία, σε κέντρα απεξάρτησης και αποκατάστασης και σε διάφορα άλλα. Ο δεύτερος τομέας στον οποίο θα μπορούσε να απασχοληθεί ο νοσηλευτής είναι ο τομέας της εκπαίδευσης, όπως σε διάφορες Σχολές και Πανεπιστήμια ως εκπαιδευτικός, αφού βέβαια αποκτήσει τον ανάλογο τίτλο που θα του δώσει πρόσβαση στον ακαδημαϊκό χώρο. Στον χώρο αυτό, ένα σημαντικό πεδίο απασχόλησης είναι και ο τομέας της έρευνας, καθώς πάρα πολλοί νοσηλευτές εργάζονται ως ερευνητές, συνεργάτες, ή βοηθοί ερευνητές. Ο τρίτος τομέας απασχόλησης για έναν πτυχιούχο νοσηλευτή αφορά τον τομέα της διοίκησης, ο οποίος εφαρμόζεται σε νοσοκομεία, ιδρύματα, ή και σε ψηλότερο επίπεδο, όπως είναι το Υπουργείο Υγείας. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Κύπρου, όπου στο Υπουργείο Υγείας απασχολούνται νοσηλευτές σε υψηλόβαθμες οργανικές θέσεις, καθώς επίσης και στην Ελλάδα, όπου νοσηλευτές μπορούν να αιτηθούν για θέσεις διοικητών νοσοκομείων.

Επιπρόσθετα, πέρα από τα σύνορα της Κύπρου, θα ήταν καλό να αναφερθεί ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης νοσηλευτών είναι άπειρες σε διάφορες χώρες του κόσμου, λόγω σοβαρής έλλειψης νοσηλευτών, και ιδιαίτερα πτυχιούχων, παγκοσμίως. Έτσι οι ορίζοντες για τη δημιουργία μιας σοβαρής καριέρας σε ένα δυναμικό και κατοχυρωμένο, τόσο από το Εθνικό, όσο και το Διεθνές Δίκαιο επάγγελμα, διαφαίνονται ελπιδοφόροι, ελκυστικοί και πολλά υποσχόμενοι.

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει και Μεταπτυχιακό στη Νοσηλευτική;

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκτός του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Νοσηλευτική που είναι διαρκείας τεσσάρων χρόνων, προσφέρει και δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα ένα στη Μαιευτική και το δεύτερο στη Νοσηλευτική με δύο ειδικότητες – Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας.

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην επιστήμη της Νοσηλευτικής είναι να προετοιμάσει τους Νοσηλευτές, ώστε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και αρωγές που θα τους επιτρέψουν να εξετάζουν κριτικά, να αναλύουν, να συνθέτουν και να εφαρμόζουν την τρέχουσα επιστημονική γνώση, ώστε να παρέχουν ερευνητικά τεκμηριωμένη, προηγμένη νοσηλευτική φροντίδα και να προλαμβάνουν, να διατηρούν, να προάγουν και να αποκαθιστούν την υγεία των πολιτών, σε συνεργασία με την ομάδα των λοιπών επαγγελματιών υγείας.


Τα δύο μεταπτυχιακά μπορούν να τα παρακολουθήσουν άτομα που κατέχουν Πτυχίο στη Νοσηλευτική. Τα Προγράμματα διαρκούν 18 μήνες και είναι δε δομημένα με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, ούτως ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο του Συμβουλίου . Ήδη οι πρώτοι απόφοιτοι του Προγράμματος στην Ειδικότητα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας. Αυτό εξασφαλίζει πλήρη αναγνώριση του προγράμματος, καθώς και επαγγελματική κατοχύρωση και άσκηση επαγγέλματος, στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες του κόσμου.

 

Γιατί να επιλέξω το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για να σπουδάσω Νοσηλευτική;

Πράγματι αυτή είναι μια ερώτηση που ο κάθε φοιτητής, ακόμη και οι γονείς του, θέτουν. Θα επιλέξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για να σπουδάσει Νοσηλευτική για πολλούς λόγους. Πρώτα γιατί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στο μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities. Ο διεθνής αυτός Οργανισμός αποτελείται από
80 Πανεπιστήμια, που λειτουργούν σε 28 χώρες με σύνολο 1,000,000 φοιτητές, επομένως το επίπεδο σπουδών είναι εξασφαλισμένο με την επίβλεψη και τον ποιοτικό έλεγχο ενός Διεθνούς Οργανισμού. Τονίζουμε πως το δίκτυο της Laureate διαθέτει μια μεγάλη εμπειρία στους τομείς της Υγείας και της Ιατρικής.

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει άψογες εγκαταστάσεις, αίθουσες διδασκαλίας και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια τελευταίου τύπου. Επιπρόσθετα, θα εισέλθει σε μια πολύ καλά οργανωμένη φοιτητική κοινότητα, με πλούσια κοινωνική δράση που θα τον βοηθήσει στην κοινωνικοποίησή του. Τέλος, και πολύ σημαντικό, το καλά καταρτισμένο Ακαδημαϊκό και άλλο προσωπικό δεν θα είναι αποξενωμένο από τον φοιτητή παρέχοντας μόνο στεγνή γνώση, αλλά θα δείχνει έντονη συναισθηματική κατανόηση και υποστήριξη, στοιχεία που θα βοηθήσουν τον φοιτητή να βελτιώσει και να αναπλάσει τον χαρακτήρα του, εφόδια που θα το βοηθήσουν στη ζωή του τόσο επαγγελματικά όσο και κοινωνικά.

Το γεγονός ότι το πρόγραμμα Νοσηλευτικής έχει αναγνωριστεί από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, προσδίδει και ακαδημαϊκή αξία, αλλά κυρίως διευρύνει τις επαγγελματικές επιλογές των αποφοίτων μας, αφού μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα της Νοσηλευτικής σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιστέγασμα βεβαίως για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από τον κορυφαίο ανεξάρτητο οργανισμό πανεπιστημιακών αξιολογήσεων QS Top Universities (QS Stars™) με τον υψηλότερο δείκτη 5 αστέρια σε 5 τομείς (της διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων, της εταιρικής ευθύνης, της διεθνοποίησης και της προσβασιμότητας/στήριξης των φοιτητών).


- Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν περισσότερες πληροφορίες;
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευθέτηση προσωπικού ραντεβού μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας στο: http://www.euc.ac.cy . Θα χαρούμε ιδιαιτέρως να σας εξυπηρετήσουμε. Για κάθε απορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών τηλ. 00357-22713000 ή email: admit@euc.ac.cy.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Το ακριβό διαζύγιο των Μπέζος

«Ολες οι γυναικες θα ηθελαν να ειναι στην θεση της κας μπεζου!!»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  06:31

Τζ. Χούρικαν: Διαφορές υψηλόβαθμων αξιωματούχων παίζονται στο γήπεδο της Τρ. Κύπρου (Βίντεο)

«Ο κος Χούρικαν εθελοτυφλεί! Αγνοεί ότι ο σεντερ φορ του γηπέδου ειναι ο κος Πολυβίου. Με την κρίση του ...»
Πανικοδημος  |  10:53

Ξηλώνουν το Ανώτατο Δικαστήριο

«Ο βασικός νόμος της φύσης – και της κοινωνίας – είναι: «ότι δεν ελέγχεται είτε εκρήγνυται είτε ...»
Ai Em  |  09:29

Επαναβεβαίωση θέσεων από το Foreign Office για το Κυπριακό

«Αυτοκλιτοι και εντεταλμένοι πρέπει να απομονωθούν και να εκτεθούν δημόσια .»
Στέλιος Στυλιανού  |  17:33

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X