ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 21:01
 

Διευρύνεται η προσβασιμότητα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Μέσω της κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται η ευκολία χρήσης τους, αναφέρει έκθεση της EY

Newsroom K

Η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω κινητής τηλεφωνίας (mobile financial services) δημιουργεί τεράστιες προοπτικές διεύρυνσης της προσβασιμότητας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αύξησης της ευκολίας χρήσης τους από πελάτες ανά το παγκόσμιο, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες αγορές.

Η διαπίστωση εξάγεται από την έκθεση της ΕΥ με τίτλο: Αποκωδικοποιώντας τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσω κινητής τηλεφωνίας – Καινοτομία και συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη (Decoding mobile financial services – Innovation and collaboration to drive growth).

Σύμφωνα με την έκθεση, για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω κινητής τηλεφωνίας μπορούν να συμβάλουν στην εξυπηρέτηση μιας μεγάλης μερίδας της αγοράς, η οποία, διαφορετικά, ίσως να ήταν απροσπέλαστη λόγω των ψηλών δαπανών για την απαιτούμενη υποδομή. Για τους παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι υπό αναφορά υπηρεσίες λειτουργούν ως επιπρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία μπορεί να βοηθήσει τη βιομηχανία να διαθέσει τις υπηρεσίες της μέσω διασταυρούμενων πωλήσεων.

Ο Επικεφαλής του τομέα Τηλεπικοινωνιών της ΕΥ διεθνώς, PrashantSinghal, δηλώνει σχετικά:

«Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται στην κορυφή του ψηφιακού παγόβουνου. Αναμένουμε να δούμε τον κόσμο να αλλάζει τον τρόπο που διεξάγονται οι τραπεζικές εργασίες μέσα στα επόμενα δύο με πέντε χρόνια, καθώς τόσο οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί όσο και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αξιοποιούν την κινητή τηλεφωνία ως πλατφόρμα ανάπτυξης. Δεδομένων των συμπληρωματικών ικανοτήτων και υποδομής που διαθέτουν, έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν συνέργειες και να καινοτομήσουν στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω κινητήςτηλεφωνίας, και να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών».

Ευκαιρίες εξυπηρέτησης μέσω χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Ο αντίκτυπος της ολοένα αυξανόμενης δημιουργίας εφαρμογών κινητών τηλεφώνων (mobile applications)για σκοπούς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχει παρατηρηθεί σε όλες τις κατηγορίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ, η κατηγορία των πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου είναι η πιο δημοφιλής μέχρι σήμερα; ωστόσο, άλλες υπηρεσίες έχουν επίσης αρχίσει να συγκεντρώνουν ενδιαφέρον.
Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν σημαντικά το 2014 και σύμφωνα με την έκθεση, αρκετές από αυτές τις νέες υπηρεσίες είναι αποτέλεσμα στρατηγικών εταιρικών συνεργασιών μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τηλεπικοινωνιακών οργανισμών.

Η μικροχρηματοδότηση μέσω κινητής τηλεφωνίας (mobilemicrofinance) επίσης κερδίζει έδαφος, καθώς τόσο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και μη τραπεζικοί οργανισμοί προσφέρουν πιστωτικές υπηρεσίες μικρής κλίμακας. Η μικροχρηματοδότηση μέσω κινητής τηλεφωνίας επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να φτάσουν στο χαμηλότερο επίπεδο της εισοδηματικής πυραμίδας, αυξάνοντας έτσι τη βάση πελατών τους. Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ, για τους νεοεισερχόμενους, η μικροχρηματοδότηση μέσω κινητής ανοίγει νέους «δρόμους», όπως για παράδειγμα τη διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση (crowdfunding).

Σύμφωνα με την έκθεση, ενώ η αύξηση σε νέες ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για διατομεακές συνεργασίες, η πλειοψηφία αυτών των υπηρεσιών διατίθενται στο εμπόριο από τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες.

Προσφέροντας υπηρεσίες σε άτομα που δεν συνεργάζονται με τράπεζες

Ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα παγκοσμίως, περίπου 620 εκατομμύρια ζουν σε χώρες οι οποίες έχουν θεσπίσει ρυθμιστικά πλαίσια ή ενθαρρύνουν μη τραπεζικούς οργανισμούς να συμμετέχουν στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πλείστες από αυτές τις χώρες έχουν ένααξιοσημείωτο κενό στο επίπεδο διείσδυσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ένταξης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ανάλυση της ΕΥ σε ότι αφορά τις αγορές με προοπτικές ανάπτυξης, καταδεικνύει ότι περίπου τα 434 εκατομμύρια από τον πληθυσμό χωρίς πρόσβαση σε τράπεζες μπορούν στο εγγύς μέλλον να εξυπηρετηθούν μέσω χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ, η Ινδία, οι Φιλιππίνες, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Κολομβία και η Τανζανία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των χωρών με τον ψηλότερο αριθμό ατόμων χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικά ιδρύματα οι οποίοι θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν μέσω χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Εξασφαλίζοντας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω κινητής τηλεφωνίας

Ενώ η καινοτομία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (mobile financial services - MFS) έχει διευκολύνει τους χρήστες και έχει αυξήσει τη χρήση νέων ψηφιακών υπηρεσιών, έχει επίσης φέρει στην επιφάνεια νέες προκλήσεις που σχετίζονται με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, πρόσφατα παραδείγματα επιθέσεων στον κυβερνοχώρο αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της ζημιάς η οποία μπορεί να προκληθεί σε οργανισμούς – από σημαντική οικονομική ζημιά μέχρι πλήγμα στη φήμη τους και πτώση στην τιμή της μετοχής τους.

Ως αποτέλεσμα, οιεταιρείεςμπορεί να χάσουν την πελατειακή τους βάση καινα επηρεαστούν από ρυθμιστικά πρόστιμα για μη συμμόρφωση με τους κανόνες για προστασία των δεδομένων των πελατών τους.

Σύμφωνα με τον Singhal,«ενόψει των μεταβαλλόμενων προτιμήσεων και αναγκών των καταναλωτών, οι οργανισμοί πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια ισορροπία μεταξύ της διευκόλυνσης του χρήστη και της ασφάλειας στη χρήση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω κινητής τηλεφωνίας. Γι’ αυτό το σκοπό, μέτρα ασφάλειας όπως ο μετασχηματισμός αξίας (tokenization) και η βιομετρική πιστοποίηση (biometricauthentication) πολύ πιθανόν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στη βιομηχανία ψηφιακών πληρωμών. Αξιόπιστες διαδικασίες ταυτοποίησης στοιχείων πελατών (know - your - customer), καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος (anti-money laundering) και διαπίστωσης αυθεντικότητας, θα παραμείνουν σημαντικοί παράγοντες στην καταπολέμηση απειλών στον κυβερνοχώρο».

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Ξανά στην Υπουργό Εργασίας για την J&P Overseas

«NTROPI STIS OIKOGENIES IOANOU KAI PARASKEVAIDE POU AFINOUN TO PROSOPIKO TOUS APLIROTO. DRN FTENE OI ...»
PROIN IPALLILOS J&P  |  17:29

Ξανά στην Υπουργό Εργασίας για την J&P Overseas

«NTROPI STIS OIKOGENIES IOANOU KAI PARASKEVAIDE POU AFINOUN TO PROSOPIKO TOUS APLIROTO. DRN FTENE OI ...»
PROIN IPALLILOS J&P  |  17:29

Ξανά στην Υπουργό Εργασίας για την J&P Overseas

«NTROPI STIS OIKOGENIES IOANOU KAI PARASKEVAIDE POU AFINOUN TO PROSOPIKO TOUS APLIROTO. DRN FTENE OI ...»
PROIN IPALLILOS J&P  |  17:28

Εκτός διαπραγματευτικής ομάδας για Κυπριακό το ΑΚΕΛ

«Προς Ανώνυμο (φόβος γνώμης??): Αυτό μας καίει, ότι έχει λόγο η αντιπολίτευση, όσο μικρή και να είναι? ...»
Yiannos  |  10:11

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση