ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 14:22
 

Έτσι θα γίνει Σκλαβενίτης η Carrefour Κύπρου

Κουρεύεται κατά 92,21% ομολογιακό της δάνειο, αναλαμβάνει δάνειο 20 εκατ.

Ο τρόπος που η κυπριακή εταιρεία Chris Cash & Carry (Carrefour) θα περάσει στην ιδιοκτησία της εταιρείας Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, της εταιρείας που συστάθηκε για διάσωση των υπεραγορών Μαρινόπουλος, καταγράφεται στα σχετικά έγγραφα της συμφωνίας εξυγίανσης που υπογράφηκε.

Η Chris Cash & Carry Limited, που ελέγχεται κατά 100% από τον Όμιλο Μαρινόπουλου μέσω της Guedo περιλαμβάνεται στη συμφωνία που υπογράφηκε ως μία από τις μεταβιβαζόμενες εταιρείες και όχι μόνο. Η Chris Cash & Carry είναι και πιστωτής της Μαρινόπουλος έναντι ποσού 4.9 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Μαρινόπουλος) προς την CHRIS CARRY, την 30.06.2016, ανέρχονται συνολικά σε ποσό €4.898.656, το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν. Οι κατά την ανωτέρω ημερομηνία (30.06.2016) και από τις ανωτέρω αιτίες συνολικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την CHRIS CASH & CARRY εκπροσωπούν ποσοστό 0,3% επί του συνόλου (100%) των οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το δάνειο συμφωνείται ότι θα εξοφληθεί άτοκα σε ποσοστό 100%, μετά την πάροδο 21 ετών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους, οι οποίοι θα πρέπει να συντρέχον σωρευτικά: (α) να έχουν αποπληρωθεί πλήρως και ολοσχερώς οι αναφερόμενοι στο Επιχειρηματικό Σχέδιο συμβαλλόμενοι ή μη πιστωτές, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας, (β) να μην υφίστανται κατά το χρόνο εξόφλησης προς την ως άνω συμβαλλόμενη εταιρεία ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και εργαζομένους. Η δυσμενέστερη μεταχείριση στην αποπληρωμή της υποχρέωσης της Μαρινόπουλος προς τη συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία CHRIS CARRY σε σχέση με την αποπληρωμή των λοιπών απαιτήσεων, ουδόλως παραβλάπτει την κατ’ άρθρο 106ζ παρ. 2 εδ. δ’ αρχή της ισότιμης μεταχείρισης, δεδομένου ότι η εν λόγω εταιρεία συμβάλλεται στην παρούσα.

Παράλληλα, 67.620.000 μετοχές της Chris Cash & Carry θα ενεχυριαστούν στην Alpha Bank.

Όσον αφορά υποχρεώσεις της κυπριακής εταιρείας που απορρέουν από το με ημερομηνία 8 Αυγούστου 2012 ομολογιακό δάνειο το οποίο εξέδωσε και το οποίο καλύφθηκε από την εταιρεία South Med Investment, συνολικού ύψους €36.244.998 κατά την 30.06.2016, οι υποχρεώσεις αυτές απομειώνονται σε ποσοστό 92,21%, και κατόπιν της απομείωσης αυτής, μεταφέρονται, μεταβιβάζονται και αναλαμβάνονται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης), η οποία θα καταβάλλει προς την South Med Investment το συνολικό ποσό των €2.822.286 εντός 60 Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής έναντι της μεταβιβάσεως προς τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του συνόλου των ομολογιών του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

Περαιτέρω, η CHRIS CARRY θα αναλάβει την αποπληρωμή οφειλής ποσού 20.000.000 Ευρώ της Μαρινόπουλος προς την Alpha Bank βάσει του από 30.4.2014 ομολογιακού δανείου, υπέρ της οποίας έχει παράσχει ήδη η CHRIS CARRY προσημειώσεις σε ακίνητα ιδιοκτησίας της. Η οφειλή αυτή θα ρυθμισθεί και διακανονισθεί με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα, ήτοι: Κάθε υποχρέωση, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, αφού κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο των τυχόν οφειλόμενων τόκων μέχρι εκείνη την ημέρα, θα εξοφληθεί εντόκως σε 20 έτη, με πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου, η οποία άρχεται από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής. Μετά την ως άνω περίοδο χάριτος, θα γίνει αποπληρωμή της οφειλής με καταβολή 15 ετήσιων άνισων έντοκων δόσεων.

 

Σχόλια αναγνωστών

Μειώθηκε κατά 10% το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου

«Δυστυχως θα ακολουθησει και αλλο σχεδιο σε ενα χρονο ! Οι υπεραριθμοι ειναι πολυ περισσοτεροι !»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  07:58

Μειώθηκε κατά 10% το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου

«Δυστυχως θα ακολουθησει και αλλο σχεδιο σε ενα χρονο ! Οι υπεραριθμοι ειναι πολυ περισσοτεροι !»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  07:58

Η ουσία της κατάπαυσης του πυρός στην Συρία

«η ίδια ανακωχή όπως έγινε στην Κύπρο το 74. το μεγαλύτερο μέρος της καταλήφθηκε σε εκεχειρία.»
Χαριθέα  |  12:43

Η ουσία της κατάπαυσης του πυρός στην Συρία

«Οι δύο Αμερικάνοι πήγαν στην Τουρκία να δουλέψουν τον ψυχάκια και αυτός τους δούλεψε όπως ο ίδιος ήθελε!!! ...»
ΑΚΑ  |  09:23

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X