ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τρ. Κύπρου και ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσουν με 134 εκατ. SMEs

Νέα συμφωνία, που το ποσό θα αποτελείται από 100 εκατ. και 34 εκατ. από δικά της κεφάλαια

Newsroom K

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε σήμερα νέα δανειακή σύμβασημε την Τράπεζα Κύπρου για τη στήριξη επενδύσεων εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεωνκαι επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με σκοπό την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους. Ταυτόχρονα υπογράφηκε και συμφωνία κρατικής εγγύησης μεταξύ της ΕΤΕπ και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο κ. Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ αρμόδιος για τις χρηματοδοτήσεις της στην Κύπρο, δήλωσε σχετικά: "Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στη Λευκωσία για τη χορήγηση αυτής της πιστωτικής γραμμής προς την Τράπεζα Κύπρου, με σκοπό τη στήριξη των εγχώριων ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες αποτελούν ζωτικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας".
Η δανειακή σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα με την Τράπεζα Κύπρου είναι η τέταρτη κατά σειρά και εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα το οποίο η ΕΤΕπ, από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, άρχισε να εφαρμόζει με τοπικές τράπεζες πριν από μία διετία. Μέχρι σήμερα η ΕΤΕπ έχει υπογράψει με την Τράπεζα Κύπρου δανειακές συμβάσειςύψους 185 εκατ. ευρώ. Μαζί με τη σημερινή σύμβαση,το συνολικό ύψος των δανείων της προς την Τράπεζα Κύπρου ανέρχεται σε 285 εκατ. ευρώ.
"Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, και να ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους. Το απέδειξε έμπρακτα κατά τη διάρκεια της κρίσης και το αποδεικνύει ξανά σήμερα", δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Taylor.
Για να στηρίξει τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους των οποίων οι επενδυτικές ανάγκες δεν υπερβαίνουν τα 25 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕπ συνεργάζεται με 10 τοπικές τράπεζες και έχει μέχρι στιγμής υπογράψει χρηματοδοτικές συμβάσεις συνολικού ύψους 475 εκατ. ευρώ. Το ήμισυ του ποσού αυτού έχει ήδη διοχετευθεί σε περίπου 230 νέες επενδύσεις.
"Η ΕΤΕπείναι βασικός και αξιόπιστος εταίρος της Κύπρου τα τελευταία χρόνια, παρέχοντας μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση σε καίρια έργα υποδομής και στηρίζοντας επενδύσεις στους τομείς της οικονομίας της γνώσης, της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ΕΤΕπ θα παραμένει ενεργή και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και παράλληλα θα συνδράμει τις εγχώριες επιχειρήσεις ώστε να επενδύουν και να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης. Η δανειακή σύμβαση που υπέγραψε σήμερα η ΕΤΕπ με την Τράπεζα Κύπρου θα προσφέρει περαιτέρω στήριξη στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης", πρόσθεσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Taylor.

Ο κ. Χάρης Πουαγκαρέ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου, δήλωσε τα εξής: "Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεργάζεται και πάλι με την Τράπεζα Κύπρου, στην οποία χορηγεί νέο δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ, προάγοντας έτσι την αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση των νέων. Με το δάνειο αυτό, το συνολικό ποσό που θα διοχετευθεί σε κυπριακές ΜΜΕ θα είναι 134 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι η Τράπεζα Κύπρου θα συνεισφέρει από ιδίους πόρους της άλλα 34 εκατ. ευρώ".

Το δάνειο προς την Τράπεζα Κύπρου συμπεριλαμβάνει την παροχή χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος "Θέσεις απασχόλησης για τους νέους", το οποίο προσφέρει ακόμη ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης στις επιλέξιμες ΜΜΕ. Η πρωτοβουλία "Θέσεις απασχόλησης για τους νέους", η οποία θεσπίστηκε από την ΕΤΕπ τον Ιούλιο 2013, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2013. Το πρόγραμμα προορίζεται ιδίως για τις χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Για να λάβουν χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος "Θέσεις απασχόλησης για τους νέους", οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του τουρισμού πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, μία από τις οποίες είναι να απασχολούν ή να παρέχουν κατάρτιση σε νέους.

"Τα δάνεια θα χορηγούνται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους σε εγχώριες ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η χρηματοδότησηθα είναι ύψους μεταξύ 1,5 εκατ. ευρώ και 12,5 εκατ. ευρώ και θα παρέχεται με πολύ ανταγωνιστικά επιτόκια και με περίοδο αποπληρωμής μεταξύ 2-12 ετών. Στις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος "Θέσεις απασχόλησης για τους νέους" θα παρέχονται πρόσθετα χρηματοδοτικά πλεονεκτήματα", πρόσθεσε ο κ. Πουαγκαρέ.

Η δανειακή σύμβαση και η σύμβαση κρατικής εγγύησης υπογράφηκαν σήμερα στη Λευκωσία σε τελετή στην οποίαπαρίσταντο ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. JonathanTaylor,ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου κ. Χρίστος Πατσαλίδηςκαι ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου κ. Χάρης Πουαγκαρέ.

Το 2016 ο Όμιλος της ΕΤΕπ διατήρησε το υψηλό επίπεδο δραστηριότητάς του στην Κύπρο διοχετεύοντας συνολικά 240 εκατ. ευρώ στην κυπριακή οικονομία, ως εξής:

• 175 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα που πραγματοποιούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις•
• 40 εκατ. ευρώ για τον αγωγό που θα μεταφέρει νερό από τη μονάδα αφαλάτωσης του Βασιλικού στην ευρύτερη δυτική περιοχή της Λευκωσίας•
• 15 εκατ. ευρώ για την κατασκευή δύο αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων στη Λάρνακα• και
• 10 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την παροχή εγγυήσεων σε νέες επενδύσεις καινοτόμων επιχειρήσεων. ΑυτήήτανηπρώτηπράξηπουπραγματοποιήθηκεστηνΚύπρομετηστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Ενώπιον της Βουλής ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου

«Η ποταποτητα καποιων δικαστων φαινεται και απο την κίνηση αγωγης εναντιον του κρατους οταν τους απεκοψε ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  08:10

Ενώπιον της Βουλής ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου

«Άμαν ε...... η ρκα έβαλε τζιαί ρομανίσι!»
XXX  |  08:03

Όχι Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στην κάθοδο Ελλαδιτών ιατρών

«ΚΑΛΑ, ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ???????»
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ  |  13:54

Όχι Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στην κάθοδο Ελλαδιτών ιατρών

«Οι φοροφυγαδες χρυσοπληρωμενοι γιατροι γνωριζουν πολυ καλα οτι δεν μπορουν να ανακοψουν τους ελλαδιτες ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  06:08

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X