ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Γλυκιά η εταιρική φορολογία στην Κύπρο

Κατέχει τη δεύτερη πλεονεκτικότερη θέση, με την πρώτη να είναι αυτή της Βουλγαρίας

Newsroom K

Άκρως ανταγωνιστικό είναι το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, κάτι που αντανακλάται στην οικονομία του τόπου που αναπτύσσεται ναι μεν αργά, αλλά σταθερά, έπειτα από τη δύσκολη περίοδο του μνημονίου που αντιμετώπισε. Στην ανάκαμψη συνεπικουρεί ο χαμηλός εταιρικός φορολογικός συντελεστής του 12,5%, που όμως επίκειται να χάσει με την ενιαία φορολογική βάση που θέλει να επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Σε αυτή την περίπτωση, η Κύπρος θα χάσει αυτό το σημαντικό πλεονέκτημα που της δίνει το τωρινό προβάδισμα που έχει σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ενδεικτικό της Κύπρου, είναι ότι κατέχει μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. τη δεύτερη χαμηλότερη θέση σε σχέση με τη φορολογία εταιρικών κερδών, ενώ τα στελέχη στις κυπριακές επιχειρήσεις φορολογούνται σε επίπεδα αντίστοιχα με χώρες όπως τη Βουλγαρία και την Ρουμανία. Τις υψηλότερες φορολογίες κατέχουν χώρες όπως η Ελλάδα, το Βέλγιο και η Ιταλία. Εντούτοις, η δυνατότητα συμψηφισμού ζημιών με μελλοντικά κέρδη στην Κύπρο περιορίζεται στα 5 έτη, την ώρα που στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. και χωρίς να έχουν περάσει τόσο βαθιά και παρατεταμένη κρίση, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για όλες τις εταιρείες στην Κύπρο είναι στο 12,5%. Αφού προηγηθούν οι οδηγίες που θέλει να εφαρμόσει η ΕΕ, σε μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν, πρόκειται να εφαρμοστεί ενιαία φορολογία τουλάχιστον της τάξης του 20% σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό θα λειτουργήσει ενάντια στην ανταγωνιστικότητα του κράτους, όπου το 12,5% είναι από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη.
Η ιδέα της κοινής φορολόγησης των εταιρειών, αποτέλεσε αρχικά αντικείμενο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011, που όμως αποσύρθηκε, διότι είχε προαιρετικό χαρακτήρα. Η καινούργια οδηγία όμως που συνυπέγραψε ο Πιερ Μοσκοβισί, μέχρι τις 31.12.2018 θα πρέπει να είναι έτοιμες οι προτάσεις νόμου σχετικά με την κοινή βάση, ενώ από τη 1.1.2021 θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η Κομισιόν προβάλλει ότι με αυτό τον τρόπο θα γίνει ένα πιο διαφανές, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα, το οποίο θα συμβάλλει στην δικαιότερη και ευνοϊκότερη ανάπτυξη.

Τέλος το πλεονέκτημα

Η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών (CCCTB), αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα κανόνων σε σχέση με τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών στην ΕΕ, που θα επιτρέπει στις εταιρείες να υποβάλλουν μια φορολογική δήλωση για όλες τις δραστηριότητές τους στην ΕΕ. Προνοείται επίσης η δυνατότητα συμψηφισμού ενδεχόμενης ζημίας σε ένα κράτος μέλος με κέρδη σε άλλο. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η κοινή βάση δεν καλύπτει τους φορολογικούς συντελεστές των εταιρειών, δεδομένου ότι αυτοί εξακολουθούν να εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των κρατών μελών.

Ωστόσο, συμπληρώνει ότι η κοινή βάση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου υπολογισμού της φορολογικής βάσης των διασυνοριακών εταιρειών, το οποίο όπως αναφέρεται θα συμβάλει στη ριζική μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών σε όλη την ΕΕ. Στην παρούσα φάση, το προτεινόμενο σύστημα φορολόγησης θα είναι υποχρεωτικό για τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, οι οποίοι επιδίδονται περισσότερο σε επιθετικό σχεδιασμό, όπου και οι εταιρείες με συνολικά έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ ετησίως θα φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποιούν τα κέρδη τους.

Υβριδική αναντιστοιχία


Χθες, όμως, κατέληξε σε συμφωνία το ΕCOFIN σε σχέση με τους νέους φορολογικούς κανόνες στην ΕΕ που αποσκοπούν στην εξάλειψη της λεγόμενης «υβριδικής αναντιστοιχίας» με τα φορολογικά συστήματα των τρίτων χωρών. Σύμφωνα με τον Μαλτέζο Προεδρεύοντα Υπουργό Οικονομικών Έντουαρτ Σικλούνα, οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην πρόληψη της φοροδιαφυγής από μεγάλες εταιρείες και στοχεύουν ειδικά διάφορες πρακτικές με τις οποίες οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από νομικά κενά στη δικαιοδοσία των φορολογικών αρχών ΕΕ και τρίτων χωρών.
«Πρόκειται για μια ακόμη επιτυχία στην εκστρατεία μας για δικαιότερη φορολόγηση», δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος Μοσκοβισί. Ο Επίτροπος συμπλήρωσε πως «βήμα-βήμα, έχουμε εξάλειψη των καναλιών που χρησιμοποιούνται από ορισμένες επιχειρήσεις να ξεφύγουν από τη φορολογία», συγχαίροντας τα κράτη μέλη για την επίτευξη συμφωνίας.

Βαριά φορολόγηση στην Ελλάδα


Επιβαρύνσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις προκύπτουν και από τεχνικές λεπτομέρειες στην εφαρμογή του φορολογικού πλαισίου της χώρας. Η έλλειψη σαφήνειας για παράδειγμα ως προς τις δαπάνες που εκπίπτουν δημιουργεί σημαντική αβεβαιότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με απροσδόκητα μεγάλες φορολογικές διαφορές έπειτα από φορολογικούς ελέγχους, ενώ και οι εκπτώσεις που δίνει ο ελληνικός νόμος για δαπάνες και έρευνα - ανάπτυξη είναι υποδεέστερες αυτών πολλών κρατών-μελών.

Οι παραπάνω επισημάνσεις καταγράφονται στο μηνιαίο δελτίο του ΣΕΒ Οικονομία και Επιχειρήσεις μαζί με ένα πακέτο προτάσεων για την επίλυση βασικών προβλημάτων του ελληνικού φορολογικού συστήματος ενόψει της επαναπροώθησης από την Ε.Ε. της Κοινής Βάσης Φορολογίας Επιχειρήσεων (ΚΒΦΕ), μετά την αρχική πρόταση του 2011. Στις 25 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε ένα πακέτο προτάσεων που περιλαμβάνουν τους κανόνες για την Κοινή Bάση σε πρώτο στάδιο και τους κανόνες ενοποίησης των αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερο στάδιο, μαζί με τον μηχανισμό επιμερισμού για φορολόγηση του μεριδίου αυτών των ενοποιημένων κερδών που αναλογεί σε κάθε κράτος-μέλος.

Οι κοινοί κανόνες σχετίζονται με τη μη φορολόγηση ενδοομιλικών πληρωμών μερισμάτων, τις αποσβέσεις, τις υπερεκπτώσεις από τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, για την αναγνώριση εκπιπτομένων δαπανών τόκων και ανείσπρακτων απαιτήσεων, καθώς επίσης και για τη μεταφορά ζημιών προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη χωρίς χρονικό περιορισμό και με αρκετά ευρείς περιορισμούς ως προς τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην Κοινή Βάση, σύμφωνα με τον ΣΕΒ «θα μπορέσουν να ωφεληθούν της αυξημένης σαφήνειας ως προς τον ορισμό των δαπανών που εκπίπτουν, της απεριόριστης χρονικής δυνατότητας μεταφοράς ζημιών στο μέλλον και των σημαντικά πιο γενναιόδωρων, σε σχέση με την ελληνική νομοθεσία, φορολογικών εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Οι διαφορές ανάμεσα στα φορολογικά συστήματα των κρατών-μελών θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο μετά τη υιοθέτηση της Οδηγίας που θα προβλέπει ενοποίηση των κερδών, καθώς αυτή θα προβλέπει και τη λειτουργία one-stop υποβολής δηλώσεων.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Καμμένος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να εγκλωβίσει τις πολιτικές δυνάμεις

«Άσε ρε νούμερο.... Μέχρι προχθές έσταζες μέλι για την κυβέρνηση, τώρα τα χώνεις.... Για τόση αμνησία ...»
Ανώνυμος  |  20:54

Τι έλεγε η έκθεση GRECO για τη διαφθορά στη δικαιοσύνη

«“Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο των συστάσεων η GRECO εισηγήθηκε να εισαχθεί μία εκπαίδευση ...»
Αλκης  |  15:13

Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος ο Μύρων Νικολάτος

«Κελαήδη σε προτρέπω να προσέχεις στις διασταυρώσεις από τα τζιτζίκια!!!»
ΧΓΑ  |  13:50

Γ. Εισαγγελέας: Υπόνοιες για στημένες δίκες στο Ανώτατο

«Η απόλυτη εκδίκηση του Γενικού Εισαγγελέα. Απέδειξε περίτρανα ποιος ευθύνεται για τις αποφάσεις εναντίον ...»
Yiannos  |  10:35

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X