ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 10:43
 

Εφορος Εταιρειών: Στόχος η μείωση χρόνου εγγραφής εταιρείας

Δύο ημέρες απαιτούνται για εγγραφή εταιρείας, με στόχο τη μία δήλωσε

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Χίλιες (1000) με χίλιες εκατόν (1100) εταιρείες το μήνα εγγράφει σήμερα το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, σε σύγκριση με 1600 με 1800 που ενέγραφε το 2013, ενώ ο χρόνος διεκπεραίωσης της εγγραφής μιας εταιρείας ανέρχεται στις 2 ημέρες. Στόχος είναι η μείωση του χρόνου αυτού σε μερικές ώρες, έτσι ώστε η εγγραφή μιας εταιρείας να ολοκληρώνεται αυθημερόν. Αυτό τονίστηκε μεταξύ πολλών άλλων κατά τη σημερινή Διάσκεψη Τύπου του Τμήματος από τον Έφορο Σπύρο Κόκκινο για την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του έργου εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του Τμήματος.

Τονίστηκε επίσης πως τα τελευταία δύο χρόνια, στο πλαίσιο της εκστρατείας για επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρειών και συμμόρφωσης των εταιρειών με τις νομικές τους υποχρεώσεις, διεκπεραιώθηκαν 40 χιλιάδες εκκρεμή έγγραφα για την περίοδο 2005-2014, καταχωρήθηκαν πάνω από 365 χιλιάδες ετήσιες εκθέσεις και διαγράφηκαν πάνω από 57.00 ανενεργές εταιρείες. Ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, το ποσοστό συμμόρφωσης των εταιρειών αυξήθηκε στο 83% έναντι 23% που ήταν το 2013.

Στην ομιλία του ο κ. Κόκκινος είπε αρχικά πως η υλοποίηση του εκσυγχρονισμού του Τμήματος έχει έξι στρατηγικούς στόχους, την αύξηση της αποδοτικότητας, τις απλοποιημένες διαδικασίες, τη δημιουργία paperless Office και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Το έργο της μεταρρύθμισης, πρόσθεσε, βασίζεται σε 6 πυλώνες: Την επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρειών, την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, τη ψηφιοποίηση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, την αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού και τη μεταστέγαση του Τμήματος.

Ο κ. Κόκκινος είπε πως από τον Νοέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε η δημιουργία ενός πλήρους ηλεκτρονικού Μητρώου για κάθε ενεργό οργανισμό εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εταιρειών και πως μέσα σε ένα χρόνο σαρώθηκαν πάνω από 295.000 φυσικοί φάκελοι ιδιωτικών εταιρειών, αλλοδαπών εταιρειών, εμπορικών επωνυμιών και Συνεταιρισμών, που αναλογούν σε περίπου 16 εκατομμύρια σελίδες.

Επίσης, είπε πως στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος προστίθενται η καταχώριση της Ετήσιας Έκθεσης, η εγγραφή δημόσιας εταιρείας, εμπορικής επωνυμίας και συνεταιρισμού, βασικές αιτήσεις συνεταιρισμών, καθώς και η διαδικτυακή πληρωμή (on line) του Ετήσιου τέλους για όλα τα έτη. Ως αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών παρατηρείται, σημείωσε ο κ. Κόκκινος, αύξηση στην ηλεκτρονική καταχώριση της τάξης του 184% για αλλαγές στα στοιχεία εταιρείας και 190% για εγγραφή νέας εταιρείας.

Ο Έφορος αναφέρθηκε στη συνέχεια στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησία, ο οποίος εισάγει για πρώτη φορά την ηλεκτρονική καταχώριση για βασικές αιτήσεις Εμπορικών Σημάτων, ενώ τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα του Κυπριακού Εθνικού Γραφείου ενσωματώνονται στο Designview, μια κεντρική πύλη πρόσβασης που επιτρέπει τη δωρεάν έρευνα σε όλα τα καταχωρημένα σχέδια και υποδείγματα, εθνικά και κοινοτικά, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Επίσης, αναφέρθηκε στην απλοποίηση που επιτυγχάνεται σε κάποιες από τις υπηρεσίες του Τμήματος, θέτοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα μείωσης των βημάτων της διαδικασίας. Οπως είπε, η μείωση των βημάτων στην εγγραφή εμπορικού σήματος αγγίζει το 58%, ενώ στην ανανέωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εθνικών εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων, φθάνει το 97%.

Ο κ. Κόκκινος μίλησε στη συνέχεια για τις αλλαγές που τροχοδρομούνται εντός του 2017, και οι οποίες σηματοδοτούν μία νέα εποχή για το Τμήμα. Στο επίκεντρο των αλλαγών αυτών είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης συστήματος και για τους δύο Κλάδους του Τμήματος, η οποία θα υποστηρίζει τη ροή των επιχειρησιακών διαδικασιών, θα εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα και διασύνδεση με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς, θα βασίζεται στην αυτοματοποίηση ελέγχων/διαδικασιών, και θα προωθεί την ηλεκτρονική καταχώριση εγγράφων, εξασφαλίζοντας, έτσι, τη δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς χαρτί.

Ήδη υλοποιείται σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία για την καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω συστήματος, ενώ ο διαγωνισμός και η υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξή του αναμένεται να ξεκινήσει περί τα τέλη του 2017, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 3 χρόνια.

Παράλληλα, είπε ο Έφορος, αναπτύσσονται νέες ιστοσελίδες, μία για κάθε Κλάδο, ικανές να υποστηρίξουν τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής μίας επιχειρηματικής οντότητας ή πνευματικού δικαιώματος και δημιουργώντας, ταυτόχρονα, κανάλια επικοινωνίας με τους χρήστες.

Στόχος των νέων ιστοσελίδων είναι να αναπτυχθούν με έμφαση στο περιεχόμενο και να είναι εύκολα προσαρμόσιμες αναλόγως του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα σε κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιπλέον, θα είναι συμβατές με όλα τα γνωστά προγράμματα πλοήγησης διαδικτύου (web browsers) και θα περιλαμβάνουν σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook και Twitter. Ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να είναι διαθέσιμες περί τα τέλη του 2017, αρχές του 2018.

Την ίδια περίπου περίοδο, είπε ο κ. Κόκκινος, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η πλήρης αναθεώρηση των τελών του Κλάδου Εταιρειών, με την κατάργηση των κυμαινόμενων τελών στην εγγραφή επιβάρυνση και του τέλος του 0,6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου. Επίσης, μειώνονται τα τέλη ηλεκτρονικής καταχώρισης σε σχέση με τα τέλη για καταχώριση από το ταμείο του Τμήματος, ενώ εισάγεται τέλος εκπρόθεσμης καταχώρισης (Late Filing Fee) για τις μη συμμορφούμενες εταιρείες.

Είπε πως προωθείται και ο ανασχεδιασμός όλων των εντύπων του Κλάδου Εταιρειών σημειώνοντας πως ο τελικός αριθμός των ανασχεδιασμένων εντύπων ανέρχεται στα 81 και αφορούν ιδιωτικές εταιρείες, αλλοδαπές, ευρωπαϊκές εταιρείες, εμπορικές επωνυμίες, και συνεταιρισμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου, κινείται και ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με την πλήρη αναθεώρηση της περί Εμπορικών Σημάτων νομοθεσίας. Στόχος ανέφερε ο κ. Κόκκινος είναι, η απλοποίηση, ο εξορθολογισμός των διαδικασιών που στηρίζουν τον κύκλο ζωής ενός εμπορικού σήματος και η διευκόλυνση της ηλεκτρονικής υποβολής. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αναμένεται περί τα τέλη του 2017.

Ερωτηθείς αν έχει γίνει έρευνα συγκριτικά με άλλα αντίστοιχα τμήματα στο εξωτερικό, ο κ. Κόκκινος είπε πως στην Εσθονία εγγράφουν εταιρείες μέσα σε λίγα λεπτά και στη Δανία μέσα σε μια ώρα. Οπως σημείωσε, πριν το 2013 στην Κύπρο εγγράφαμε 1600-1800 εταιρείες το μήνα και σήμερα γράφουμε 1000-1100 το μήνα.
Εξήγησε ότι σήμερα εγγράφουμε εταιρείες, με επίσπευση, σε δύο εργάσιμες ημέρες και αν δεν πληρωθούν τα τέλη επίσπευσης εγγράφουμε εταιρείες σε πέντε εργάσιμες μέρες, κάτι που σημαίνει ότι το Τμήμα δουλεύει πολύ καλά αν και υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωση).

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Γ.Δ. του Υπουργείου Ενέργειας Στέλιος Χειμώνας είπε πως στόχος της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία μίας αποτελεσματικής, γρήγορης και σύγχρονης Υπηρεσίας, η οποία θα συμβάλει στο να καταστεί η Κυπριακή Δημοκρατία ανταγωνιστικό κέντρο παροχής υπηρεσιών για εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα. Στο τέλος της όλης προσπάθειας, σημείωσε, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών θα λειτουργεί με απλοποιημένες διαδικασίες, βασισμένες σε βέλτιστες πρακτικές και υποστηριζόμενες από σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Στα δυο προεδρικό - ΑΚΕΛ για κυπριακό

«Ο κ. Άντρος καλά κάνει να δει ψυχολόγο. Η εμμονή του να αντιπολιτεύετε έχει καταλήξει ασθένεια. »
ΑΚΑ  |  09:37

Σ.Κυριακίδου: Θλίψη και απογοήτευση για την ποινή στον παιδεραστή

«Γίνεται να μην τυγχάνει εκμετάλλευσης το …γεγονός για αυτοπροβολή ως η …προστάτης των αδυνάτων; …δεν ...»
Ai Em  |  09:20

Ξανά στην Υπουργό Εργασίας για την J&P Overseas

«NTROPI STIS OIKOGENIES IOANOU KAI PARASKEVAIDE POU AFINOUN TO PROSOPIKO TOUS APLIROTO. DRN FTENE OI ...»
PROIN IPALLILOS J&P  |  17:28

Εκτός διαπραγματευτικής ομάδας για Κυπριακό το ΑΚΕΛ

«Προς Ανώνυμο (φόβος γνώμης??): Αυτό μας καίει, ότι έχει λόγο η αντιπολίτευση, όσο μικρή και να είναι? ...»
Yiannos  |  10:11

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση