ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 19:43
 

Εδραίωση στον τομέα της λιανικής τραπεζικής βλέπει η Ελληνική

Η Εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει τις υπηρεσίες της στους περίπου 400,000 πελάτες της ΣΚΤ.

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Η Ελληνική Τράπεζα θεωρεί ότι με την απόκτηση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) θα επιταχυνθεί η στρατηγική της για ενίσχυσης των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Τράπεζα σε ανακοίνωση της μετά την ανακοίνωση τη έγκρισης του σχεδίου κεφαλαιοποίησής της από το Διοικητικό της Συμβούλιο τη Δευτέρα, με την απόκτηση διαφοροποιείται το δανεικό της χαρτοφυλάκιο, που εστιάζεται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να εδραιώσει την παρουσία της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής.

Συγκεκριμένα, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της απόκτησης, η Εταιρεία αναμένεται ότι θα έχει μερίδιο αγοράς εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 22%

και μερίδιο αγοράς καταθέσεων πελατών περίπου 31%, εδραιώνοντάς την ως βασικό τραπεζικό πυλώνα λιανικής και ΜμΕ στην κυπριακή οικονομία.

Η Εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει τις υπηρεσίες της στους περίπου 400,000 πελάτες της ΣΚΤ.

Εφόσον η συναλλαγή προχωρήσει, ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις αναμένεται σε περίπου 50%.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) της εταιρείας, αναμένεται να μειωθεί από το 52% σε λιγότερο από 25%, ενώ ο δείκτης Τέξας (Texas ratio) αναμένεται να βελτιωθεί από 115% σε περίπου 100%.

Αναφέρεται επίσης ότι πέραν των συνεργειών σε έσοδα και χρηματοδοτικό κόστος, αναμένεται να προκύψουν και συνέργειες λειτουργικών εξόδων από τον εξορθολογισμό του ενιαίου δικτύου καταστημάτων και από το προγραμματισμένο σχέδιο εξόδου υπαλλήλων που θα πραγματοποιηθεί από τη διοίκηση της ΣΚΤ πριν από την ολοκλήρωση της απόκτησης.

Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της Εταιρείας μετά την απόκτηση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τη μείωση του δείκτη ΜΕΧ10 κάτω του 20%, με διατήρηση του δείκτη κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις γύρω στο 55%. Επίσης στόχο για δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις άνω του 55%. Σε σχέση με την κερδοφορία, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ως % του μέσου όρου του συνόλου περιουσιακών στοιχείων) άνω του 2.3%, με τον δείκτη εξόδων προς έσοδα κάτω του 55%.

Αναφέρεται επίσης, ότι η Εταιρεία θα έχει μια σημαντική έκθεση σε Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα και έχει σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μείωση της εν λόγω έκθεσης μέσα στα επόμενα χρόνια.

Βασικός ο ρόλος της Δήμητρας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Υπό την προϋπόθεση επίτευξης τελικής συμφωνίας, η Εταιρεία προτίθεται να χρηματοδοτήσει την απόκτηση με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150εκατ. με τιμή εγγραφής €0.70 ανά μετοχή σε μετρητά εκ των οποίων τουλάχιστον τα €100 εκατ. θα είναι μέσω έκδοσης προτιμησιακών δικαιωμάτων στους υπάρχοντες μετόχους.

Η απόκτηση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι θα έχουν έγκυρα εγκρίνει τα αναγκαία ψηφίσματα σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί δεόντως και στην οποία θα εγκριθεί η έκδοση των μετοχών που θα αποτελούν την Αύξηση Κεφαλαίου από την Τράπεζα.
Η Αύξηση Κεφαλαίου θα επιτρέψει στην Εταιρεία να διατηρεί το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) και το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πέραν του 13.7% και 16.0%, αντίστοιχα, οι οποίοι αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια
μέσω της δημιουργίας κεφαλαίων οργανικά.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150εκατ. η Εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία εγγραφής μετοχών, (share subscription agreement) με τη Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ για μέχρι €72.28εκατ.

Δυνάμει της συμφωνίας εγγραφής μετοχών η Δήμητρα δεσμεύεται να εξασκήσει το αναλογικό ποσοστό των δικαιωμάτων προτίμησής της κατά τον πρώτο γύρο προσφοράς σε όλους τους μετόχους.

Στο βαθμό που μετοχές δεν θα αποκτηθούν από άλλους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης η Τράπεζα έχει συμφωνήσει να διαθέσει στη Δήμητρα τέτοιο αριθμό πρόσθετων μετοχών που χρειάζονται, ούτως ώστε η Δήμητρα να έχει συνολική μετοχική συμμετοχή όχι λιγότερη από 20.1% κατά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να διαθέσει στη Δήμητρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετές μετοχές που δεν θα αποκτηθούνμε την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, για συνολικό ποσό μέχρι €72.28 εκατ . (που συμπεριλαμβάνει και το ποσό που αφορά τις υπόλοιπες μετοχές που θα αποκτήσει η Δήμητρα με την Αύξηση Κεφαλαίου).

Το σχέδιο κεφαλαιοποίησης υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως προβλέπεται στην Τελική Προσφορά που υπέβαλε η Ελληνική, η απόκτηση αφορά ισολογισμό μεγέθους €10.3δις ως επίσης και συγκεκριμένες εργασίες της ΣΚΤ που σχετίζονται με τον ισολογισμό. Ο ισολογισμός αποτελείται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων (καθαρά δάνεια: €4.6δις), Ομόλογα της Κυπριακής Κυβέρνησης (€4.1δις), μετρητά (€1.6δις), καταθέσεις πελατών (€9.7δις) και ορισμένες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία.

Οι όροι της Απόκτησης θα περιλαμβάνουν σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων («ΣΠΠΣ»), που παρέχεται από την ΣΚΤ της οποίας οι υποχρεώσεις θα είναι εγγυημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ΣΠΠΣ θα καλύψει μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου, όπως €0.5δις μη-εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (καθαρές) και €2.1δις δάνεια υψηλού κινδύνου, για μελλοντικές απρόβλεπτες ζημιές για την Εταιρεία. Οι τελικές συμφωνίες για την Απόκτηση αναμένεται να συμφωνηθούν το συντομότερο δυνατό.

Η Εταιρεία προσφέρθηκε να καταβάλει στην ΣΚΤ το ποσό των €74 εκατ. σε μετρητά, ως αντίτιμο για την απόκτηση.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Νικόλας: Δεν εμπιστευόμαστε το ΝΑΤΟ

«Η γνωστή «καραμέλα» περί εμπλοκής ΝΑΤΟ στην τουρκική εισβολή. Ένας ατεκμηρίωτος μύθος. Θα πρέπει να ...»
Πέτρος Παπαστυλιανού  |  14:52

Μεγάλο «stop» σε ρωσικές εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς

«Μπορεί Ρώσοι να μην έστειλαν τα πυρηνικά τους να μας σώσουν, τη πραξικοπηματική κυβέρνηση θα εννοείς, ...»
CGA  |  07:59

Αρέστη για ΣΚΤ: «Εννεν δικά μας τα λεφτά αν τα ξοδέψουμε εν πειράζει»

«53 στελέχη της Συνεργατικής είχαν εταιρικές κάρτες! Απίστευτο! Κακοδιαχείριση σε βαθμό κακουργήματος. ...»
Πέτρος Παπαστυλιανού  |  11:10

Μεγάλο «stop» σε ρωσικές εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς

«Συμφωνώ με τον CGA. Χρωστάμε πολλά στους Ρώσους. Στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε πόσο μας στήριξαν και έστειλαν ...»
Ανώνυμος  |  11:02

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση