ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 11:58
 

Ζημιές πολλών εκατομμυρίων βρίσκει ο Ελεγκτής για τη Cyta

201.9 εκατ. για το Ταμείο Συντάξεων, 63.7 εκατ. έλλειμμα για Cyta Hellas στο 2016 και 10.6 εκατ. από CytaVision

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομική ζημιά 201.9 εκατ. ευρώ βρίσκει στο Ταμείο Συντάξεων της Cyta ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην ετήσια έκθεση της Αρχής για το 2016, έλλειμμα 63.7 εκατ. ευρώ για τη Cyta Hellas μόνο στο 2016, ενώ προκρίνει ότι και η CytaVision "βάζει μέσα" την αρχή.

Συγκεκριμένα, από τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογής και παρακολούθησης των επενδύσεων που έγιναν την περίοδο 2009-2013, ο οποίος έγινε από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, διαφάνηκε ότι δεν προστατεύτηκαν τα συμφέροντα του Ταμείου, οι εμπλεκόμενοι Διαχειριστές και λειτουργοί δεν εφάρμοσαν την απαραίτητη σύνεση, γνώση και επιδεξιότητα, δεν έδρασαν με την απαραίτητη προσοχή, δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου και της Αρχής ως Χρηματοδοτούσας Αρχής, και άφησαν το Ταμείο εκτεθειμένο σε σημαντικούς κινδύνους και οικονομική ζημιά η οποία υπολογίζεται σε €201,9 εκ. Για αποπληρωμή του ελλείμματος η Αρχή θα καταβάλλει ετήσια στο Ταμείο, πέραν των μηνιαίων συνεισφορών της, €17 εκ. για 12 χρόνια. Η Διαχειριστική Επιτροπή του Σχεδίου έχει αναθέσει σε νομικούς σύμβουλους την αξιολόγηση των συμβάσεων για αγορά ακινήτων και για χρηματοδότηση έργων έτσι ώστενα κινηθούν αγωγές εναντίον οποιουδήποτε έχει παραβλάψειτα συμφέροντα του Σχεδίου, επισημαίνει ο Οδ.Μιχαηλίδης.

Παράλληλα, αναφορικά με τη θυγατρική Cyta Hellas, ο κ. Μιχαηλίδης υπογραμμίζει ότι δεν έχει πετύχει τους στόχους της όσον αφορά στην κερδοφορία και απεξαρτητοποίηση της από την οικονομική στήριξη της Αρχής. Τα αποτελέσματα της εταιρείας εξακολουθούν να είναι αρνητικά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται δραματικά οι συσσωρευμένες ζημιές. Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης στις 31.12.2016 ήταν €63,7 εκ, γεγονός που υποδηλοί ότι η εταιρεία αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της χωρίς τη βοήθεια και χρηματοδότηση της Αρχής η οποία μέχρι σήμερα ξεπερνά τα 194 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, ζημιές παρουσιάζει και η υπηρεσία Cytavision, καθώς όπως αναφέρει ο Ελεγκτής, τα συνολικά έσοδα από τους συνδρομητές δεν καλύπτουν καν τα άμεσα έξοδα για την εξασφάλιση περιεχομένου. Χαρακτηριστικά αναφέρει: "Όσον αφορά στα τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες σε αθλητικά σωματεία, €10,6 εκ. για την αγωνιστική περίοδο 2015/2016, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι ουδεμία τέτοια δαπάνη δεν πρέπει να αναλαμβάνεται από την Αρχή εάν τεκμηριωμένα αυτή δεν παρέχει οικονομική ανταποδοτικότητα (value for money). Η Αρχή αγοράζει τηλεοπτικά δικαιώματα διαφόρων ξένων πρωταθλημάτων και αθλητικών γεγονότων. Οι αγορές αυτές πολλές φορές γίνονται από μεσάζοντες/αντιπροσώπους οι οποίοι έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα. Η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως επιδιώκεται η εξασφάλιση των δικαιωμάτων απευθείας από τις ξένες ομοσπονδίες και όπου αυτό δεν είναι εφικτό να αιτιολογείται η εξασφάλιση τους από μεσάζοντες.

Η Υπηρεσία Cytavision συνθέτει 8 δικά της κανάλια, μέσα από τα οποία μεταδίδει όλες τις διοργανώσεις για τις οποίες έχει εξασφαλίσει τηλεοπτικά δικαιώματα. Για τη σύνθεση και ροή των καναλιών η Αρχή συνεργάζεται με τρεις εταιρείες. Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι οι ενέργειες της Αρχής με τις ανανεώσεις των συμβολαίων με τους υφιστάμενους συνεργάτες δεν διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Αρχής, αλλά φαίνεται να αποσκοπούν μόνο στην ικανοποίηση όλων των εταιρειών, σε μια απαράδεκτη λογική διαμοιρασμού της «πίτας». Εισηγούμαστε όπως η σχετική υπηρεσία ανατεθεί μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας που θα προκηρυχθεί άμεσα, με τρόπο ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Αρχής και μόνο αυτά".

Ζημιές και στις διαφημίσεις

Ανοιχτό ζήτημα αφήνει ο Ελεγκτής και για τις δαπάνες των διαφημίσεων. Οι δαπάνες για σκοπούς διαφήμισης και προβολής των υπηρεσιών της Αρχής το 2016 ανήλθαν σε €8,1 εκ. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά διαφημίσεις στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (30,5%) και χορηγίες (30,2%). Η παραχώρηση χορηγιών οι οποίες κατά 78% αφορούν στον αθλητισμό και κυρίως το ποδόσφαιρο, δεν διέπεται από επαρκές πλαίσιο πολιτικής και δεν υπάρχει ικανοποιητικός μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει κατά πόσον τα αντισταθμιστικά ανταλλάγματα είναι ανάλογα του κόστους που επωμίζεται η Αρχή.

Και στα καλώδια

Όπως επισημαίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, η Αρχή υπέγραψε συμφωνία με το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου στις 26.2.2013 για εκχώρηση χωρητικότητας έναντι ποσού $37,5 εκ. (€27,97 εκ.) πληρωτέο με δόσεις μέχρι το 2017. Στις 31.12.2016 οφειλόταν ποσό €8,6 εκ. το οποίο ήταν εκπρόθεσμο. Σύμφωνα με σχετικό όρο της συμφωνίας η Αρχή δεν δικαιούται να τερματίσει τη συμφωνία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η εταιρεία στην οποία εκχωρήθηκε χωρητικότητα σε υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα το 2008 δεν κατέβαλε την ετήσια χρέωση λειτουργίας και συντήρησης για το 2015, 2016 και 2017, ύψους €1,6 εκ. Ωστόσο η χωρητικότητα παραμένει ενεργοποιημένη.

Επιβάρυνση στους υπαλλήλους

Tα παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού, όπως εισφορά στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας, βοηθήματα και χορηγίες, ομαδική ασφάλεια ζωής, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, κ.λπ. (€8,8 εκ. το 2016) , η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν την Αρχή, αλλά τους υπαλλήλους.
Παράλληλα, το απόθεμα του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στις 31.12.2016 ανήρχετο σε €4,6 εκ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή οικονομικής μελέτης με στόχο τη ρύθμιση/διασφάλιση της εισφοράς της Αρχής προς το Ταμείο. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζήτησαν όπως στα πλαίσια της μελέτης διερευνηθεί η πιθανότητα να διαμοιραστεί το απόθεμα κατ΄ αναλογία στις μερίδες του προσωπικού. Η Υπηρεσία θεωρεί απαράδεκτη οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια και το απόθεμα θα πρέπει να επιστραφεί στην Αρχή.

Από τις 34 προαγωγές που έγιναν κατά το 2016, οι 31 αφορούσαν επανεξετάσεις προαγωγών που ακυρώθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο και είχαν γίνει κατά την περίοδο 2007 – 2013. Σε σχέση με τις εν λόγω προαγωγές, σε 20 υπαλλήλους αποδόθηκαν αναδρομικοί μισθοί συνολικού ποσού €299.860 πλέον εργοδοτικές εισφορές ύψους €74.375. Τέλος, τα επιδόματα που απολαμβάνει το Ανώτερο Προσωπικό της Αρχής (φιλοξενίας, τηλεφώνου, και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) είναι μεγαλύτερα από αυτά που καταβάλλονται σε αντίστοιχες κλίμακες στο δημόσιο.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Άμεση Ανάλυση: Η διαπόμπευση της Δικαιοσύνης και το μαντολίνο του Νικολάτου

«Εισηγούμαι προτού γίνει περισσότερο ρεζίλι, να παραιτηθεί! Για ποιόν μιλάμε; »
ΑΚΑ  |  08:26

Η σχέση Μύρωνα-Κληρίδη επισκίασε τα της δικαιοσύνης

«Αυτό που συνέβη χθες λέγεται και δούλεμα του κόσμου. »
ΑΚΑ  |  08:24

Άμεση Ανάλυση: Η διαπόμπευση της Δικαιοσύνης και το μαντολίνο του Νικολάτου

«Οσο αφορα την αθωωση της τραπεζας με την νικωσα ψηφο του νικολατου, θα πρεπει να εξεταστει και η αλλη ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  06:37

Άμεση Ανάλυση: Η διαπόμπευση της Δικαιοσύνης και το μαντολίνο του Νικολάτου

«Οσο αφορα την αθωωση της τραπεζας με την νικωσα ψηφο του νικολατου, θα πρεπει να εξεταστει και η αλλη ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  06:36

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X