ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 13:47
 

Φορολογία στην ψηφιακή οικονομία

Ο αντίκτυπος αυτής της ψηφιακής επανάστασης δεν είναι μόνο κοινωνικός και οικονομικός

Δελτίο Τύπου

Όπως η βιομηχανική επανάσταση και η εφεύρεση του ηλεκτρισμού άλλαξαν ριζικά ολόκληρες βιομηχανίες έτσι και η ψηφιακή επανάσταση έχει μετατρέψει και συνεχίζει να μετατρέπει το τρόπου που λειτουργούν επιχειρήσεις. Ο αντίκτυπος αυτής της ψηφιακής επανάστασης δεν είναι μόνο κοινωνικός και οικονομικός αλλά έχει επίσης σημαντική επίδραση στην κατανομή του φόρου. Πως μπορεί να αποδίδεται αξία στη συνεισφορά των χρηστών και να φορολογoύνται εταιρείες σε χώρες όπου δεν υπάρχει φυσική παρουσία όταν οι υπάρχοντες φορολογικοί κανόνες τείνουν να επικεντρώνονται στη σημασία της φυσικής παρουσίας για τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων.

Η έκθεση για τη Δράση 1 του Σχεδίου Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών (BEPS) που εκδόθηκε από την G20 και τον ΟΟΣΑ τον Οκτώβριο του 2015, στόχευε στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αυτών των φορολογικών προκλήσεων που εγείρει η ψηφιακή οικονομία. Η γενική συναίνεση στην Έκθεση ήταν ότι, επειδή η ψηφιακή οικονομία γίνεται όλο και περισσότερο η ίδια η οικονομία, θα ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να φράξουμε την ψηφιακή οικονομία από την υπόλοιπη οικονομία για φορολογικούς σκοπούς. Ωστόσο υπάρχουν ευρύτερες φορολογικές προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή οικονομία που μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες:

  1. Εισπράξεις ΦΠΑ για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε ιδιώτες από προμηθευτές στο εξωτερικό που δεν έχουν φυσική παρουσία στη χώρα όπου βρίσκεται ο πελάτης.
  2. Επιβολή φόρου επί εισοδήματος από εταιρείες που προέρχονται από χώρες όπου υπάρχει ελάχιστη ή και καθόλου φυσική παρουσία.
  3. Αναγνώριση της αξίας του περιεχομένου που παράγει ο χρήστης και της συλλογής δεδομένων για τη δημιουργία αξίας των ψηφιακών επιχειρήσεων.

Ο φορολογικός χειρισμός του ΦΠΑ αντιμετωπίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την ΕΕ μέσω συμφωνίας για την επιβολή ΦΠΑ για συναλλαγές B2C με τον συντελεστή Φ.Π.Α της χώρας κατανάλωσης.

Για τις άλλες δυο κατηγορίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Μάρτιου του 2018 πρόταση για δυο νέους κανόνες για δίκαιη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση περιλαμβάνει τις εξής νομοθετικές προτάσεις:

  1. Κοινή μεταρρύθμιση των κανόνων εταιρικής φορολογίας της ΕΕ για τις ψηφιακές δραστηριότητες
  2. Προσωρινός φόρος επί ορισμένων εσόδων από ψηφιακές δραστηριότητες (Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος 1η Ιανουαρίου 2020)

Στο πλαίσιο του προσωρινού μέτρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα φόρο ψηφιακής υπηρεσίας (“DST”) 3% επί των ακαθάριστων εσόδων από ορισμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενης της πώλησης διαδικτυακού διαφημιστικού χώρου, πώληση δεδομένων που παράγονται από πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη, ψηφιακές ενδιάμεσες δραστηριότητες που επιτρέπουν τους χρήστες να έρχονται σε επαφή με άλλους χρήστες και να διευκολύνουν την πώληση αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ τους (ηλεκτρονική αγορά). Το DST θα ισχύει για εταιρείες με συνολικό ετήσιο παγκόσμιο εισόδημα 750 εκατ. Ευρώ και έσοδα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης 50 εκατ. Ευρώ και επομένως δεν πρέπει να επηρεάζει μικρότερες νέες επιχειρήσεις.

Το μακροπρόθεσμο μέτρο προτείνει μια κοινή μεταρρύθμιση των φορολογικών κανόνων για τις ψηφιακές δραστηριότητες, εισάγοντας την έννοια της φορολογητέας «ψηφιακής παρουσίας» ή μόνιμης εικονικής εγκατάστασης σε ένα κράτος μέλος για μια ψηφιακή πλατφόρμα, εάν πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Υπερβαίνει το όριο των 7 εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια έσοδα σε ένα κράτος μέλος
  2. Έχει περισσότερους από 100.000 χρήστες σε ένα κράτος μέλος σε ένα φορολογητέο έτος
  3. Περισσότερες από 3000 επιχειρηματικές συμβάσεις για ψηφιακές συμβάσεις δημιουργούνται μεταξύ της επιχειρήσεις και επιχειρηματικών χρηστών σε ένα φορολογητέο έτος

Οι προτάσεις θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση και στο Συμβούλιο για έγκριση, με τη συγκατάθεση όλων των κρατών μελών της ΕΕ να απαιτούνται για τη διαβίβαση των προτάσεων. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις που τίθενται από τις παραπάνω προτάσεις (π.χ. κατάργηση της διπλής φορολογίας, επιβολή του DST ακόμη και αν πρόκειται για ζημία κ.ά.) οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω πριν από την εφαρμογή τους. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι η ψηφιακή οικονομία θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να μετασχηματίζει τη ζωή μας και καθώς εξελίσσεται θα εξελίσσονται και οι φορολογικές προκλήσεις, επομένως η προσαρμογή του διεθνούς φορολογικού συστήματος και η συνεχής παρακολούθηση είναι μεγάλης σημασίας.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στο Λονδίνο και τη Μάλτα, προσφέρει ένα πλήρες φάσμα νομικών, φορολογικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Η εταιρεία διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρίας και μια ομάδα έμπειρων στελεχών που παραμένουν σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν άτομα και επιχειρήσεις σε όλη τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας, στην Κύπρο.

Σάββια Σταύρου

Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Σχόλια αναγνωστών

Η ουσία της κατάπαυσης του πυρός στην Συρία

«Η ίδια ανακωχή που έγινε και το 74 στην Κύπρο. τότε κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της Κύπρου.»
Χαριθέα  |  12:44

Η ουσία της κατάπαυσης του πυρός στην Συρία

«η ίδια ανακωχή όπως έγινε στην Κύπρο το 74. το μεγαλύτερο μέρος της καταλήφθηκε σε εκεχειρία.»
Χαριθέα  |  12:43

Η ουσία της κατάπαυσης του πυρός στην Συρία

«η ίδια ανακωχή όπως έγινε στην Κύπρο το 74. το μεγαλύτερο μέρος της καταλήφθηκε σε εκεχειρία.»
Χαριθέα  |  12:43

Η ουσία της κατάπαυσης του πυρός στην Συρία

«Οι δύο Αμερικάνοι πήγαν στην Τουρκία να δουλέψουν τον ψυχάκια και αυτός τους δούλεψε όπως ο ίδιος ήθελε!!! ...»
ΑΚΑ  |  09:23

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X