ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Βαθιά ανάσα στο τραπεζικό σύστημα

Στα 17,2 δισ. ευρώ πλέον τα μη εξυπηρετούμενα της Κύπρου – Στα 5,2 δισ. τα ΜΕΔ της Τράπεζας Κύπρου

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια της Κύπρου τον Απρίλιο του 2018 ανέρχονταν στα 19,9 δισεκατομμύρια ευρώ, με την πτωτική πορεία τους, από το 2013 που βγήκε στην επιφάνεια αυτό το μεγάλο πρόβλημα,να εμφανίζει μια κόπωση.

Από τα 27 δισ. ευρώ που ήταν το 2013, έπεσαν τα πρώτα χρόνια στα 19,9 δισ. λόγω κυρίως των αναδιαρθρώσεων μεγάλων δανειζομένων χρησιμοποιώντας κυρίως τη μέθοδο ανταλλαγής χρέους με ακίνητη περιουσία. Επειτα όμως το εγχείρημα δυσκόλεψε, καθώς το προφίλ των δανείων που απέμειναν είναι σε γενικές γραμμές εντελώς διαφορετικό από τα προγούμενα. Πρόσθετα, ουδέποτε σταμάτησαν να δημιουργούνται καινούργια ΜΕΔ στο σύστημα, άρα όσα βήματα και να γίνονταν προς τα εμπρός, υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που γινόταν κάποιο πισωγύρισμα.

Η Βουλή τον Ιούνιο του 2018 αντιλήφθηκε το μεγάλο πρόβλημα των τραπεζών και την αδυναμία τους να πιάσουν τους στόχους μείωσης που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα τραπεζικά ιδρύματα. Θέλησε να περάσει έτσι το πολυπόθητο πακέτο αντιμετώπισης των ΜΕΔ που ζητούσαν τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες, με την εισαγωγή της τιτλοποίησης των δανείων, αυστηρότερων εκποιήσεων και της γρήγορης πώλησης δανείων. Αν και η Τράπεζα Κύπρου είχε μια μικρή εμπειρία από την πώληση 22 εκατ. ευρώ στην CDBBank το καλοκαίρι του 2017, χθες ανακοίνωσε πως πώλησε ένα τεράστιο πακέτο δανείων για τα κυπριακά και όχι μόνο δεδομένα, ύψους 2,8 δισ. ευρώ στο επενδυτικό ταμείο Apollo Global Management LLC.

Από τα εν λόγω δάνεια αξίας 2,8 δισ. ευρώ, τα 2,7 δισ. ευρώ αφορούν Μη Εξυπηρετούμενα, μειώνοντας εν γένει το σύνολο των ΜΕΔ του κυπριακού πιστωτικού τομέα στα 17,2 δισ. ευρώ. Ποσοστιαία, η συναλλαγή που ολοκλήρωσε η Τράπεζα και η Apollo, μείωσε τα ΜΕΔ της Κύπρου κατά 13,5% βάσει των τελευταίων αποτελεσμάτων που ήταν 19,9 δισ. ευρώ.Ταυτόχρονα, πρέπει να συμπεριληφθεί και η δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης Δανείων στον οποίο θα ενταχθούν 7 δισ. ευρώ, άρα και θα βγουν εκτός τραπεζικού συστήματος 10 δισ. κόκκινων δανείων. Η δημιουργία του Φορέα βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι θα γίνει εφικτή σε 12 – 15 μήνες, όταν και η ΕΚΤ θα έχει εγκρίνει τη μορφή που θα του δώσει η Κυβέρνηση. Τότε δηλαδή θα μειωθούν τα ΜΕΔ της Κύπρου στα 10 δισ. ευρώ.

Ακόμα, αν και η συναλλαγή με την Apollo και την Τράπεζα Κύπρου φέρει αναγκαστικά ζημιές ύψους 135 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα, θα ρίξει τα ΜΕΔ της κατά 10 μονάδες, στο 38% από το 48%. Πώς θα γίνει αυτό; Το χαρτοφυλάκιο των ΜΕΔ θα μεταφερθεί από την Τράπεζα σε μια εγκεκριμένη Κυπριακή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων. Στη συνέχεια οι μετοχές της Εταιρείας αυτής θα αγοραστούν από συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία, συνδεδεμένα με την Apollo Global Management LLC, τον αγοραστή του Χαρτοφυλακίου.

Μικρή η τιμή

Αν και με βάση τις νομοθεσίες που ενέκρινε η Βουλή, τραπεζικές πηγές θεωρούσαν πως η τιμή σε δάνεια που πωλούνται στην Κύπρο θα ήταν μεγαλύτερη, η Τράπεζα Κύπρου πώλησε στα 24,8 σεντ του ευρώ. Πηγές αναφέρουν στην «Κ» πως η συναλλαγή δεν είναι και η καλύτερη δυνατή για την τράπεζα, αν και τα αποτελέσματά της θα φανούν άμεσα στην οικονομία ακόμα και με αναβάθμιση από τους Οίκους Αξιολόγησης. Εν τέλει, σχολιάζουν, οι νομοθεσίες απλώς βοήθησαν στο να επιτευχθεί η πράξη, αλλιώς δεν θα υπήρχε κανένα σοβαρό ενδιαφέρον για αγορά του πακέτου αυτών των δανείων.

Οι λεπτομέρειες

Η Τράπεζα κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία ύψους 2,8 δισ. (εκ των οποίων 2,7 δισ. αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια) τα οποία έχουν ως ενυπόθηκες εξασφαλίσεις ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (Project Helix).

Τα Επενδυτικά Ταμεία τα οποία διαχειρίζεται η Apollo θα παρέχουν το μετοχικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της αγοράς του Χαρτοφυλακίου. Ο αγοραστής επιλέγηκε μετά από διαδικασία λήψης ανταγωνιστικών προσφορών. Μετά από μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διαχείριση των δανείων θα παραμείνει στην Τράπεζα, πρόθεση είναι όπως η μακροχρόνια διαχείριση αυτού του Χαρτοφυλακίου μεταφερθεί σε οργανισμό διαχείρισης δανείων (servicer). Οι δύο πλευρές είναι σε συζητήσεις αναφορικά με τις λεπτομέρειες και τον χρόνο μεταφοράς της διαχείρισης των δανείων από την Τράπεζα προς τον οργανισμό διαχείρισης δανείων.

Το χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους 5,7 δισ. ευρώ, καθαρή λογιστική αξία ύψους 1,5 δισ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης της Συναλλαγής στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου 2018. Το μεικτό τίμημα πώλησης κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ανέλθει σε 1,4 δισ. και θα καταβληθεί σε μετρητά, αναφέρεται.

Το Χαρτοφυλάκιο που πωλήθηκε αποτελείται από 14.024 δάνεια σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξασφαλισμένα με πάνω από 9.065 ακίνητα. Παράλληλα, η Τράπεζα προτίθεται να επενδύσει ποσό ύψους 450 εκατ. στο ομολογιακό δάνειο (senior debt) σε σχέση με αυτή τη συναλλαγή, γεγονός που υπόκειται σε εποπτική έγκριση.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, η Συναλλαγή είναι η πρώτη πώληση ΜΕΔ από την Τράπεζα και αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην επίτευξη της στρατηγικής της Τράπεζας για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ. Μετά από την ολοκλήρωση του Project Helix, τα μεικτά ΜΕΔ της Τράπεζας θα είναι κατά 65% χαμηλότερα από το υψηλότερο τους σημείο το 2014. Τέτοιες μεταβολές δύναται να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση, σημειώνει η Τράπεζα, γι΄ αυτό και θα προχωρήσει στην εξεύρεση 200 εκατ. κεφαλαίων μέσω ομολόγου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της «Κ».

Παράλληλα με το ΕΣΤΙΑ

Την όλη ώθηση έδωσαν οι νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στις 8 Ιουλίου, καθώς και το πράσινο φως που δόθηκε για την εφαρμογή του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ από την κυβέρνηση. Το σχέδιο αναμένεται, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας και το ποσοστό συμμετοχής, να καλύψει μέχρι 0,9 δισ. ΜΕΔ ιδιωτών δανειοληπτών της Τράπεζας, τα οποία παραμένουν ως ΜΕΔ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα επιλέξιμα δάνεια για το ΕΣΤΙΑ είναι με βάση τα δεδομένα της Τράπεζας. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν κυρίως την αγοραία αξία της κατοικίας, το συνολικό εισόδημα και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού. Αυτά θα λειτουργήσουν ως ένας σαφής διαχωρισμός των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων δανειοληπτών, ενεργώντας αποτρεπτικά κατά των δανειοληπτών που στρατηγικά επιλέγουν να μην εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους.

Οι προβλέψεις

Οι προβλέψεις για το α’ εξάμηνο 2018 στην τράπεζα ανήλθαν σε 99 εκατ., σε σύγκριση με 656 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2017 (μειωμένα κατά 85% σε ετήσια βάση), καθώς οι προβλέψεις του προηγούμενου έτους είχαν επηρεαστεί από τις επιπρόσθετες προβλέψεις ύψους περίπου 500 εκατ. που είχαν ληφθεί κατά το β΄ τρίμηνο 2017. Οι προβλέψεις για το β΄ τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε 41 εκατ., σε σύγκριση με 58 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2018 (μειωμένες κατά 29% σε τριμηνιαία βάση).

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Τα είπε με Ακιντζί ο Άντρος

«Κελαήδη πάλιν δεν πήρες τα χάπια σου.»
ΧΧΧ  |  08:01

Τα είπε με Ακιντζί ο Άντρος

«....ατε, ατε, ατε...ακομα να ακουσουμε το κρα κρα του αντρου, δηλαδη την καταβαρθρωση της δικης μας ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  07:38

Τα είπε με Ακιντζί ο Άντρος

«....ατε, ατε, ατε...ακομα να ακουσουμε το κρα κρα του αντρου, δηλαδη την καταβαρθρωση της δικης μας ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  07:38

Καμμένος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να εγκλωβίσει τις πολιτικές δυνάμεις

«Άσε ρε νούμερο.... Μέχρι προχθές έσταζες μέλι για την κυβέρνηση, τώρα τα χώνεις.... Για τόση αμνησία ...»
Ανώνυμος  |  20:54

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X