ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Και το Elea Estate στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Κύπρου

Και το Medgolf εκτιμάται πως θα περάσει στην ιδιοκτησία της τράπεζας σύντομα

Στον έλεγχο της Τράπεζας Κύπρου περνούν το ένα μετά το άλλο τα γήπεδα γκολφ που υπάρχουν στην Κύπρο. Από τα τέσσερα υφιστάμενα γήπεδα, τα δύο ανήκουν πλέον στην Τράπεζα Κύπρου, ένα πέρασε την κατοχή της και ακολούθως πωλήθηκε σε επενδυτές ενώ το επόμενο διάστημα, ακόμα ένα γήπεδο, που βρίσκεται στα χαρτιά, όμως, αναμένεται να περάσει στα χέρια της. Μετά από τη μεταβίβαση του Aphrodite Hills στην ιδιοκτησία της, το οποίο μετά πουλήθηκε στα επενδυτικά ταμεία Invel και York, την απόκτηση του Venus Rock έναντι του χρέους της Aristo Developers, στα χέρια της τράπεζας πέρασε πρόσφατα και το 70% του Elea Estate.

H Τράπεζα Κύπρου απέκτησε το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της S.Z. Eliades Leisure Ltd, η οποία ήταν η ιδιοκτήτρια του έργου ως αντάλλαγμα για την εξόφληση χρέους συνολικού ύψους 52,3 εκατ. ευρώ. Η εύλογη αξία του 70% μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας υπολογίστηκε σε 43,7 εκατ. ευρώ και η εξαγορά δεν περιλάμβανε οποιοδήποτε αντάλλαγμα σε μετρητά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η τράπεζα θεωρεί πως ασκεί έλεγχο στην S.Z. Eliades.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας εκτιμήθηκαν σε 69,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο, μετά από αφαίρεση συνολικών υποχρεώσεων 7 εκατ. ευρώ (αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, δεδουλευμένα, αναβαλλόμενα έσοδα κτλ), τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που απέμειναν ήταν αξίας 62,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18,7 εκατ. ευρώ εξακολουθούν να ανήκουν στους αρχικούς μετόχους. Ως αρχικοί μέτοχοι της εταιρείας εμφανίζονται ο Όμιλος Ηλιάδης, ο Όμιλος CCA, η Δήμητρα Επενδυτική, ο Όμιλος Louis και η GCC.

To γήπεδο γκολφ και το σχετικό club house λειτούργησαν από τον Νοέμβριο του 2010. Στα χαρτιά περιλαμβάνει μπουτίκ ξενοδοχείο, πλατεία με εστιατόρια, χώρους ευεξίας και καταστήματα. Η οικιστική ανάπτυξη, ουσιαστικά θα περιλάμβανε γύρω στις 500 οικιστικές μονάδες, τόσο επαύλεις όσο και διαμερίσματα. Στην ανάπτυξη έχει δημιουργηθεί σχετική έπαυλη επίδειξης.

Επί της ουσίας, πρόκειται για ακόμα μία συμφωνία στα πλαίσια των πράξεων ανταλλαγής χρέους με περιουσιακά στοιχεία και κατά κύριο λόγο ακίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το επόμενο διάστημα πρέπει να αναμένεται η απόκτηση από την Τράπεζα Κύπρου ακόμα μίας ανάπτυξης που σχετίζεται με γήπεδο γκολφ, το οποίο όμως δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί. Πρόκειται για το έργο Medgolf στην επαρχία Λάρνακας το οποίο θεωρητικά μαζί με τις υπόλοιπες αναπτύξεις που θα το συνόδευαν, θα καταλάβανε έκταση 1,5 εκατ. τετραγωνικών μέτρων. Το έργο δεν ξεκίνησε ποτέ και οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, καταδεικνύουν πως θα περάσει κι αυτό στα χέρια της Τράπεζας Κύπρου.

Στο μεταξύ, όταν πριν από κάποιους μήνες η τράπεζα αποκτούσε το έργο Venus Rock, έναντι του χρέους 283 εκατ. ευρώ της Aristo, αποκτούσε και την κυριότητα των δύο γηπέδων γκολφ, το ένα ήταν τελειωμένο και λειτουργούσε ενώ για το δεύτερο απέμεναν μερικές εργασίες για να ολοκληρωθεί. Φαίνεται πως η τράπεζα θα προχωρήσει σε ολοκλήρωσή τους, ώστε να αυξήσει και τα εισοδήματά της αλλά και για να καταστεί πιο ελκυστικό προς επενδυτές. Σε αντίθεση με το Aphrodite Hills, το δυνατό σημείο του Venus, το οποίο εκφράζεται αισιοδοξία πως θα προσελκύσει επενδυτές είναι το γεγονός πως έχει ιδιόκτητη παραλία και σχετικά μεγάλο παραλιακό μέτωπο.

Με αυτά τα δεδομένα, η τράπεζα θα έχει υπό τον έλεγχο της τρία σε λειτουργία γήπεδα γκολφ από τα πέντε συνολικά που θα υπάρχουν στο νησί, μαζί με αυτό στο Aphrodite Hills και το πέμπτο στο Minthis Hills. Υπενθυμίζεται πως και το Aphrodite Hills πέρασε για μερικούς μήνες από τα χέρια της Τράπεζας Κύπρου μέσω της θυγατρικής της Iperi Propertiesπροτού πωληθεί στα επενδυτικά ταμεία Invel και York.

Δεκάδες οι εταιρείες για ακίνητα

Από μία ματιά στα αποτελέσματα εξαμήνου της Τράπεζας Κύπρου, διαφαίνεται η τάση προς την απόκτηση ακινήτων έναντι χρέους. Μόνο στην Κύπρο, η εταιρεία κατέχει το 100% 140-150 εταιρειών που είχαν στη διαχείριση τους ακίνητα κι άλλα περιουσιακά στοιχεία. Όπως αναφέρεται, η τράπεζα κατείχε το 100% ακόμα 37 εταιρειών των οποίων σκοπός τους είναι να δεχθούν ακίνητα. Η Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων της τράπεζας απέκτησε κατά το πρώτο εξάμηνο του χρόνου ακίνητα αξίας 691 εκατ. ευρώ από τις ανταλλαγές χρέους με περιουσιακά στοιχεία ενώ ολοκλήρωσε την πώληση ακινήτων αξίας 94 εκατ. ευρώ. Η αξία των ακινήτων που διαχειριζόταν έφτανε το 1,1 δισ. ευρώ.

Όπως εξηγείται στα αποτελέσματα, το Συγκρότημα ως μέρος των συνήθων εργασιών του, αποκτά ακίνητα από πελάτες στα πλαίσια διευθέτησης των υποχρεώσεών τους, είτε απευθείας είτε μέσω εταιρειών που ελέγχονται από το Συγκρότημα των οποίων η μόνη δραστηριότητα είναι η διαχείριση των εν λόγω ακινήτων με σκοπό να τα πωλήσει. Tα ακίνητα αυτά αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος ως αποθέματα ακινήτων, αποδίδοντας την ουσία αυτών των συναλλαγών.

«Τα αποθέματα ακινήτων επιμετρούνται στην τιμή κόστους και στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μείον οι εκτιμώμενες δαπάνες απαραίτητες για να γίνει η πώληση. Αν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι χαμηλότερη από το κόστος των αποθεμάτων σε ακίνητα, αναγνωρίζεται απομείωση στην ‘Απομείωση άλλων μη χρηματοοικονομικών μέσων’ στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων». Το πρώτο εξάμηνο του 2016, η τράπεζα είχε κέρδος 2 εκατ. ευρώ από πώληση ακινήτων.

Σχόλια αναγνωστών

Στον Γ. Εισαγγελέα θα αποταθεί ο Γ. Ελεγκτής για τον Άθω Αντωνιάδη

«Αν πραγματικά ενδιαφέρεστε να βοηθήσετε στην πάταξη της διαφθοράς πρέπει να συνεργαστείτε με τους οργανισμούς ...»
Ελένη Αγαθαγγέλου Δημητριάδη  |  23:20

ΟΑΥ για ΓεΣΥ: Υπάρχει σχέδιο Β' για παιδίατρους

«Άμα με τόσα λεφτά που τους προσφέριρ το ΓεΣΥ δεν συνεργάζονται φανταστείτε πόσα τζακρούν και αφορολήτα ...»
ΧΓΑ  |  12:09

Χριστοδουλίδης: Ένα το πλαίσιο Γκουτέρες και δεν αμφισβητείται

«Διπλωματία από τα Lidl να θεωρείς πως τα σχόλια που έδωσε η πλευρά σου επί του εγγράφου της 30ης Ιουλίου, ...»
Πέτρος Παπαστυλιανού  |  09:50

Συμπληρώθηκε η εξάδα του ΔΗΣΥ

«Mετά που το μπάχαλο με την τραγουδίστρια που σώνει και καλά να την χρήσουμε πολιτικό, τι γίνεται;»
ΑΚΑ  |  09:50

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X