ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 18:01
 

Σε 15 ημέρες το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για το ταμείο επενδύσεων

Το οποίο θα διαχειρίζεται τα έσοδα από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου για το Εθνικό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Κυπριακών Επενδύσεων που θα διαχειρίζεται έσοδα από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων θα συνεχιστεί σε δυο εβδομάδες η συζήτηση των σχετικών με το Ταμείο Επενδύσεων νομοθετημάτων (νομοσχέδιο και κανονισμοί) ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Σκοπός του νομοσχεδίου και των κανονισμών είναι η δημιουργία του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου που θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΤΕ. Καθορίζεται η σύσταση, συγκρότηση, λειτουργία, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων διαχείρισης του Ταμείου και οι κανόνες που σχετίζονται με τις επενδύσεις και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.

Ρυθμίζεται επίσης η σύσταση και οι στόχοι του Ταμείου, περιλαμβανομένων των πληρωμών προς και από το Ταμείο.

`Οπως διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο, το Ταμείο δεν αποτελεί χωριστή νομική οντότητα, νόμιμος δικαιούχος του είναι η Δημοκρατία, και αυτό συστήνεται και καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 74 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

Κατά την περίοδο των δύο επόμενων εβδομάδων οι Υπηρεσίες και τα ανεξάρτητα θεσμικά όργανα θα διαβουλευθούν επί του κειμένου και όσοι εκ των εμπλεκομένων δεν συμφωνήσουν με τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών να υποβάλουν στην Επιτροπή υπομνήματα, ενημερώνοντας τα άρθρα στα οποία συνεχίζουν να υφίστανται διαφωνίες.

Κατά τη συνεδρία της 26ης Σεπτεμβρίου η Επιτροπή ενημερώθηκε για τις παρατηρήσεις και τις θέσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Παναγιώτης Τύλληρος, ανέφερε ότι το προσχέδιο του νομοσχεδίου παραδόθηκε από τον οίκο του εμπειρογνωμόνων τον Ιούλιο του 2014 και έτυχε επεξεργασίας σε 8 προσχέδια, προσθέτοντας ότι καθ` όλη την προεργασία συμμετείχαν ο Γενικός Ελεγκτής και η Κεντρική Τράπεζα.

Ενημερώνοντας την Επιτροπή είπε ότι από τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, κάποιες έγιναν αποδεκτές και κάποιες όχι, προσθέτοντας ότι υποβλήθηκαν 5 νέες, οι οποίες συζητήθηκαν το πρωί και κάποιες θα γίνουν αποδεκτές και κάποιες όχι.

Ο Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής Χριστάκης Χατζηιωσήφ ανέφερε στην Επιτροπή ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν είναι ενήμερη για τις παρατηρήσεις που γίνονται αποδεκτές.

Κατόπιν τούτου, ο κ. Τύλληρος ανέφερε ότι αρχικά υποβλήθηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία 26 παρατηρήσεις και οι 16 περίπου έγιναν από το Υπουργείο Οικονομικών αποδεκτές. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι προστέθηκαν 5 καινούργιες με τις πλείστες των οποίων ο Υπουργός συμφωνεί.

Περαιτέρω διευκρίνισε ότι συμφωνεί με την παρατήρηση του Ελεγκτή ότι υπάρχει ασάφεια στην διάταξη για απομάκρυνση μέλους του ΔΣ , και πως εκκρεμεί προς διευκρίνιση κατά πόσο η σύγκρουση συμφερόντων θα είναι για συγγένεια μέχρι 2ου βαθμού και 4ου βαθμού (4ος βαθμός τα πρώτα εξαδέλφια).

Πρόσθεσε ότι ο Γενικός Ελεγκτής παρατηρεί ότι δεν μπορεί η Κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το ταμείο ως εξασφάλιση ή ως δεύτερο προϋπολογισμό.

Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών, είπε ότι με βάση το άρθρο 11 του νομοσχεδίου και άλλα έσοδα και όχι μόνο αυτά από τους υδρογονάνθρακες μπορούν να μεταφέρονται στο ταμείο και ανέφερε ότι θα ερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να μεταφέρονται στο ταμείο και έσοδα από τα καζίνα.

Σε ό,τι αφορά την ευθύνη για τα μέλη και τις αποφάσεις των διαχειριστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ταμείου είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν αποδέχεται την παρατήρηση για τον περιορισμό στην ευθύνη και διευκρίνισε ότι η ευθύνη με τον ιδιώτη θα ρυθμίζεται με το συμβόλαιο που θα υπογράψει με την Κυβέρνηση.

Η Πρόεδρος της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου ανέφερε ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου είναι βασισμένες σε παλαιότερη οδηγία και όχι στη νέα ευρωπαϊκή οδηγία του 2011.

Η κ. Καλογήρου ανέφερε ακόμα ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν στο νομοσχέδιο οι πρόνοιες για τους διαχειριστές και τους θεματοφύλακες των αξιών του ταμείου.

Ο Εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διευκρίνισε στην Επιτροπή ότι η Κεντρική Τράπεζα θα ενεργεί ως διαχειριστής και όχι ως Κεντρική Τράπεζα.

Ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Δημήτρης Γεωργιάδης διατύπωσε τη θέση ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση που υπάρξει κρίση στο τραπεζικό σύστημα δεν θα παίρνουν λεφτά από το Ταμείο για τις μαύρες τρύπες.

Πρόσθεσε ότι η βασική αρχή είναι ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το ταμείο για αποπληρωμή δημοσίου χρέους.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε περαιτέρω ότι το βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει να βαραίνει αυτόν που έχει το συμφέρον.

Περαιτέρω ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι όταν δημιουργείται υπερθέρμανση της οικονομίας, ποσό που δεν ξεπερνά το 1% του ΑΕΠ και το 25% των εσόδων του ταμείου πρέπει να επενδύεται αντικυκλικά για σταθεροποίηση της κυπριακής οικονομίας ώστε να μην δημιουργηθεί η ολλανδική ασθένεια.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού εξέφρασε δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το νομοσχέδιο εξαιρείται από τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Ανέφερε ότι δεν είναι δουλειά της Βουλής να διεξέρχεται τη διαβούλευση προσθέτοντας ότι έπρεπε η διαβούλευση να προηγηθεί της κατάθεσης του νομοσχεδίου.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ακόμα ότι προβληματίζει το γεγονός ότι το Ταμείο θα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ωστόσο το προσωπικό δεν θα υπάγεται στη δημόσια υπηρεσία και θα διαχειρίζεται έσοδα από τους υδρογονάνθρακες,

Σε δήλωση μετά τη συνεδρία ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ `Αγγελος Βότσης ανέφερε πως εφόσον διευκρινιστούν τα σημεία που ήγειραν, ο Γενικός Λογιστής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου μπαίνει το νερό στο αυλάκι για τη σύσταση και λειτουργία του ταμείου, το οποίο θα έχει να διαχειριστεί σημαντικό ποσό χρημάτων.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι συμφωνεί με τον κ. Δαμιανού, ότι οι διάφορες υπηρεσίες έπρεπε να είχαν διαβουλευτεί πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι αναγκάζεται η Βουλή να κάνει τον επιδιαιτητή μεταξύ της Κυβέρνησης και των κρατικών θεσμικών οργάνων. Πρόσθεσε ότι ο διάλογος έπρεπε να είχε γίνει πριν το νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή.

Εξέφρασε τη θέση ότι έπρεπε όλες οι εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να είχαν γίνει αποδεκτές από την Κυβέρνηση και δήλωσε πως εάν η Κυβέρνηση δεν τις υιοθετήσει θα καταθέσει σχετικές τροπολογίες επί του νομοσχεδίου.

Καταλήγοντας ανέφερε πως είναι πάρα πολύ άκομψο να κατατίθενται στη Βουλή νομοσχέδια για σοβαρά ζητήματα, όπως η διαχείριση των φυσικών πόρων της κυπριακής ΑΟΖ, χωρίς να έχουν μελετηθεί επαρκώς από την Κυβέρνηση.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

«Να μεριμνούν οι εκπαιδευτικοί για την πρωινή προσευχή» λέει το Υπ.Παιδείας

«Με λίγα λόγια η προσευχή είναι εξαναγκασμός »
Gio  |  14:49

#PoliticsBlog Ο Νίκαρος που έγινε Τάσσος και οι κυρώσεις των 28 για την Τουρκία

«Όταν καταφέρουμε, σαν λαός, να σταματήσουμε οι μισοί να κατηγορούμε ή να θεωρούμε τους άλλους μισούς ...»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  13:57

#PoliticsBlog Ο Νίκαρος που έγινε Τάσσος και οι κυρώσεις των 28 για την Τουρκία

«Μάλλον να κατευνάσουν το θηρίο όχι να το εξημερώσουν γιατί δεν εξημερώνεται!»
Leon  |  13:30

#PoliticsBlog Ο Νίκαρος που έγινε Τάσσος και οι κυρώσεις των 28 για την Τουρκία

«Εδώ δεν μπορούν να εξημερώσουν το θηρίο οι μεγάλες δυνάμεις και μείς ψαχνόμαστε για λύση; Δεν είναι ...»
Leon  |  13:24

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X