ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:57
 

ΥΠΟΙΚ: Βασική πτυχή του Κυπριακού η οικονομική (upd)

Εδραιώνεται ο κύκλος της οικονομικής ανάπτυξης, σχολίασε ο Χάρης Γεωργιάδης

Στόχος όλων των προσπαθειών μας είναι η εδραίωση της ανάπτυξης και για το 2016 αναμένουμε ρυθμό 2.7% ή που θα πλησιάζει το 3%, σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης αναλύοντας τον προϋπολογισμό για το 2017 στη Βουλή. Ακόμα και στον τομέα των κατασκευών, η κατάσταση έχει πλέον βελτιωθεί, σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών. Όλοι οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν βελτίωση στην οικονομία και ισχυρή ανάπτυξη.

Για το 2017 αναμένει ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 2.5-3% ενώ και μεσοπρόθεσμα, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται στο 2.8%.
Ο υπουργός αναφέρθηκε σε διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, όπως στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανάπλασης αστικών κέντρων, το λιμάνι Λεμεσού στο οποίο θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις από τους ιδιώτες επενδυτές, η μαρίνα Αγίας Νάπας. Εντός του 2017, ο υπουργός εκτίμησε έναρξη κατασκευών και λειτουργίας των περιφερειακών καζίνο. Μέχρι το τέλος του 2017, εκτίμησε πως θα δοθεί και το λιμάνι της Λάρνακας, επιπρόσθετες μαρίνες και εκμετάλλευση των ακινήτων στην περιοχή του Τροόδους.

Το σοβαρό πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει, αλλά ο τραπεζικός τομέας ανακτά το ρόλο του ως χρηματοδότης της ρευστότητας. Οι συμπολίτες μας άρχισαν να καταθέτουν ξανά στις τράπεζες και να ενισχύουν τη ρευστότητα. Σύμφωνα με τον υπουργό, προσφέρονται πλέον με αυξημένο ρυθμό νέα δάνεια ενώ συνεχίζεται η μείωση των δανειστικών επιτοκίων. «Πέρσι είχα πει πως είναι στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών, αλλά βλέπουμε πως η τάση έχει συνεχιστεί.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα φορολογικά κίνητρα που παραχωρήθηκαν λόγω της συνετής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. «Δημιουργείται ένας θετικός κύκλος μεταξύ οικονομίας και δημόσιων οικονομικών».
Σε σχέση με την ανεργία, ο υπουργός ανέφερε πως για το 2016 θα είναι λίγο πάνω από 12% και θα αποκλιμακωθεί περαιτέρω την επόμενη χρονιά.

Όσον αφορά την απασχόληση, εξήγησε πως μέχρι το 2014 υπήρχε συνεχής μείωση της απασχόλησης ενώ ακολούθησε από αύξηση η οποία εντάθηκε κατά 2.2% το 2016.

Το2016 θα είναι η τελευταία χρονιά αρνητικού πληθωρισμού και του χρόνου θα υπάρξει ελαφρά θετικός πληθωρισμός.
Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, ο υπουργός ανέφερε πως σε σχέση με διάφορα σενάρια για το πρωτογενές πλεόνασμα, ξεκαθάρισε πως δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία λογιστική καταγραφή. Μπορεί μεν τα επόμενα χρόνια να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα αλλά το πραγματικό ισοζύγιο είναι αρνητικό. Δεν υπάρχει πλεόνασμα ώστε να σκεφτόμαστε πώς να το ξοδέψουμε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε το δημόσιο χρέος, πληρώνοντας τους τόκους του χρέους.

Ο υπουργός σχολίασε πως υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι για την οικονομία όπως για παράδειγμα οι κρατικές εγγυήσεις, δικαστικές εκκρεμότητες, εξωτερικοί κίνδυνοι κτλ.

Το νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2017 που καλύπτει ως επί το πλείστον την Κεντρική Κυβέρνηση, προβλέπει έσοδα ύψους €6.045 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.924 εκ. το 2016, δηλαδή τα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση 2%.

Το σύνολο των προϋπολογιζόμενων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του 2017, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών, προϋπολογίζονται στα €6.649 εκ σε σύγκριση με €6.630 εκ το 2016, παρουσιάζουν δηλαδή οριακή αύξηση 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο. Οι σημαντικότερες κατηγορίες των εσόδων είναι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που συνολικά για το 2017 προϋπολογίζονται στα €5.003 εκ. και αποτελούν το 83% των συνολικών εσόδων. Το υπόλοιπο 17% των εσόδων, εξαιρουμένων των εισπράξεων από δάνεια, αφορούν τα μη φορολογικά έσοδα, όπως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και μεταβιβάσεις, χορηγίες, που για το 2017 προϋπολογίζονται στα €1.042 εκ.
Τα έσοδα από την άμεση φορολογία το 2017 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, να φθάσουν τα €2.126 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €2.153 εκ. το 2016, παρουσιάζοντας μείωση ύψους -1,3% λόγω κατάργησης του φόρου ακίνητης περιουσίας από 1/1/2017 με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να επιταχυνθεί το 2017 και να φθάσει τα €2.877 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €2.826 εκ. το 2016 παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 1,8% λόγω αύξησης της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος που αναμένεται να συνεχίσουν να επιδρούν θετικά στην ιδιωτική κατανάλωση.

Τα μη φορολογικά έσοδα προβλέπονται να μειωθούν στα €1.042 εκ. το 2017 σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €945 εκ. το 2016 σημειώνοντας αύξηση ύψους 10,2% κυρίως λόγω επιτάχυνσης/ωρίμανσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων και κατ’ επέκταση μεγαλύτερης απορρόφησης των κοινοτικών πόρων, των εσόδων από την ιδιωτικοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού της Λεμεσού κλπ.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες2, παρουσιάζουν οριακή αύξηση 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο και προϋπολογίζονται στα € 6.649 εκ σε σύγκριση με € 6.630 εκ. το 2016. Οι πρωτογενείς δαπάνες το 2017 ανέρχονται στα € 6.150 εκ. σε σύγκριση με €6.054 εκ. του προηγούμενου χρόνου, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση 1,6%.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών κατά οικονομική δραστηριότητα του προϋπολογισμού είναι:

Οι δαπάνες προσωπικού περιλαμβάνουν τις απολαβές του προσωπικού και τις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα. Για το 2017 υπολογίζονται να αυξηθούν κατά 1,8% σε σχέση με το 2016 και να ανέλθουν στα €2.557 εκ. σε σύγκριση με €2.511 εκ.

Αναλυτικότερα, το 2017 οι απολαβές προσωπικού αυξάνονται με ποσοστό ύψους 1,8% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο λόγω της λήξης της ισχύος του Περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011 (192(I)/2011).

Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται να αυξηθούν κατά 6,8% το 2017 και να φτάσουν στα €1.110 εκ. σε σύγκριση με €1.040 εκ. το 2016. Η αύξηση που παρουσιάζουν οι λειτουργικές δαπάνες οφείλεται κυρίως στην αύξηση της πρόνοιας για επιστροφές φόρων και στις αυξημένες πιστώσεις για την αγορά ύδατος λόγω ανομβρίας.

Μεταβιβαστικές πληρωμές αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 2017 η πιο πάνω κατηγορία προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,4% και να φθάσει τα €1.922 εκ. σε σύγκριση με €1.949 εκ. το 2016.
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (πάγια, έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα) αναμένεται να αυξηθούν το 2017 κατά 1% και να φθάσουν στα €560 εκ. σε σύγκριση με €555 εκ. το 2016 λόγω περίληψης νέων έργων υποδομής και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι) προϋπολογίζονται για το 2017 να μειωθούν κατά 13,3% και να φτάσουν στα €499 εκ. σε σύγκριση με €576 εκ. το 2016 λόγω μείωσης του μέσου κόστους δανεισμού.

 

Κανονικά οι αποκρατικοποιήσεις

Ο Χάρης Γεωργιάδης, εξήγησε πως η αύξηση των εισπράξεων για την άμεση φορολογία συνδέεται με τους θετικότερους ρυθμούς ανάπτυξης και με τις προσπάθειες είσπραξης φόρων. Σε σχέση με τις λίστες Λαγκάρντ κτλ έχουν υποβληθεί φορολογίες αλλά έχουν υποβληθεί ενστάσεις, κάτι που το επιτρέπει ο νόμος.

Όσον αφορά της ιδιωτικοποιήσεις, ο υπουργός παρέπεμψε στην απόφαση-πλαίσιο του Υπουργικού για αποκρατικοποιήσεις και αδειοδοτήσεις, με κάποιες από αυτές να έχουν εισέλθει σε τροχιά, όπως το λιμάνι Λεμεσού. Εκτιμούμε πως και τα δημόσια έξοδα θα είναι αυξημένα και οι επενδύσεις θα είναι σημαντικές. Αναφέρθηκε επίσης στην ιδιωτική εταιρεία που θα πετά με το σήμα και το σύμβολο των Κυπριακών Αερογραμμών. Επιπρόσθετα, αναφερόμενος στο καζίνο εξήγησε πως ενσωματώθηκαν τα VLTs.

Κατά τον υπουργό απομένει το λιμάνι Λάρνακας για το οποίο εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική κατάληξη πριν το τέλος του 2017. Σε σχέση με το κρατικό λαχείο εξήγησε πως αποδίδει 12 εκατ. ευρώ τον χρόνο με πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Θα μελετήσουν εξειδικευμένοι οίκοι τα δεδομένα κι αν αποδίδουν αυξημένα έσοδα από τη μακροχρόνια παραχώρηση σε ιδιώτες επενδυτές, γατί να μην το κάνουμε; Δεν είμαι βέβαιος αν βρούμε ενδιαφερόμενους αλλά αν βρούμε, γιατί να μην το κάνουμε;, διερωτήθηκε.

Για το καυτό θέμα της Cyta είπε ότι επανεξετάζουν τα δεδομένα με βάση τη στάση που τηρεί η Βουλή.

Μόνο αν γίνει μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο δημιουργίας κακής τράπεζας που θα διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια, κατά τον υπουργό.

Βασικότατη η οικονομική πτυχή

Όσον αφορά τις παραμέτρους για το κυπριακό πρόβλημα που άπτονται οικονομικών θεμάτων, σχολίασε πως κακώς θεωρείται ως δευτερεύον ζήτημα. Οι οικονομικές παράμετροι είναι εξαιρετικά σημαντικές. Μη έχοντας πρόσβαση στα δεδομένα των κατεχομένων, διασφαλίσαμε την παρουσία οργανισμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ. Δεν είναι όλες αυτές οι μελέτες σε καλό δρόμο, μπορώ να πω. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι πως οι σχεδιασμοί θα είναι ικανοποιητικοί για να οδηγήσουν στις αναπτυξιακές ευκαιρίες που θα υπάρξουν μεσοπρόθεσμα. Το ζήτημα του χρέους θα είναι μία πτυχή σημαντική. Το λεγόμενο τ/κ χρέος, δεν θεωρείται πραγματικό χρέος. Δεν έγινε ποτέ αποπληρωμή, δεν έχει διάρκεια. Αποτελεί ένα ποσό που διαχρονικά διέθεσε η Τουρκία.

 

Διαβάζονται σήμερα

Σχόλια αναγνωστών

Αθώοι Ηλιάδης, Κυπρή στην υπόθεση της Τρ. Κύπρου

«Τέτοιο Κακουργιοδηκίο να τo χαιρόμαστε!!! »
ΑΚΑ  |  10:28

Έριξαν καρφιά στον Πρόεδρο οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ

«Ναι, ΑΚΑ, μίλησαν αυτοί που μας κούρεψαν, που έβγαζαν λεφτά στο εξωτερικό για να μην κουρευτούν, αυτοί ...»
Yiannos  |  14:24

Εφεση μετά τον σάλο για την ποινή-χάδι στον παιδεραστή

«Μπορειτε να μας πειτε ποια ειναι η μεγιστη δυνατη ποινη για τα αδικηματα που καταδικαστηκε;»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  |  12:42

Στα δυο προεδρικό - ΑΚΕΛ για κυπριακό

«Διερωτούμε πως η σύνταξη επιτρέπει στον ΑΚΑ να γράφει αυτές τις ηλιθιότητες σχεδόν κάθε μέρα.»
CGA  |  09:57

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση