ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 17:50
 

ΕΕ: Καλεί σε συμμόφωση την Κύπρο για ενυπόθηκα δάνεια

Στο στόχαστρο και οι υπηρεσίες, για άρση εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών στην ενιαία αγορά

Newsroom K

Η Κομισιόν καλεί την Κύπρο, μεταξύ και άλλων χωρών, να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες για τα ενυπόθηκα δάνεια και στον τομέα των υπηρεσιών ζητά να άρει τα αδικαιολόγητα εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών στην ενιαία αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κροατία , την Κύπρο, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη Σουηδία να μεταφέρουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για τα ενυπόθηκα δάνεια.Η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη ( οδηγία 2014/17/ΕΕ ), η οποία εκδόθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2014, αποσκοπεί στη βελτίωση των μέτρων προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ με την καθιέρωση υπεύθυνων πρακτικών δανεισμού σε ενωσιακό επίπεδο.

Αναφέρεται πως, είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι κανόνες σχετικά με τα ενυπόθηκα δάνεια, αφού αυτό θα τονώσει την εμπιστοσύνη στην αγορά ενυπόθηκων δανείων και θα διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών. Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από την ύπαρξη σαφέστερων και πιο εύληπτων πληροφοριών με τη θέσπιση του τυποποιημένου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών ( ESIS ), το οποίο θα επιτρέπει στους δανειολήπτες να κατανοούν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με την ενυπόθηκη σύμβαση, καθώς και να συγκρίνουν τις προσφορές και να εντοπίζουν το καλύτερο προϊόν που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και θα έχει την καλύτερη τιμή.

Σύμφωνα με την κομισιόν, οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές θα προστατεύονται αποτελεσματικότερα από την υπερχρέωση μέσω πανευρωπαϊκών προτύπων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων ενυπόθηκα δάνεια. Η οδηγία καθορίζει επίσης τις αρχές για την αδειοδότηση και την εγγραφή σε μητρώο των μεσιτών πιστώσεων . Οι μεσίτες πιστώσεων που πληρούν τους νέους κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύ περισσότερους δυνητικούς καταναλωτές στην ενιαία αγορά μέσω του καθεστώτος διαβατηρίου.

Θεωρεί ότι, μακροπρόθεσμα, αυτό θα παρέχει στους δανειστές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα αποτελέσει ένα βήμα προς τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενυπόθηκης πίστης , η οποία αναμένεται ότι θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα μειώσει τις τιμές.

Για το συγκεκριμένο θέμα καταλήγει ότι, τα κράτη μέλη έπρεπε να είχαν εφαρμόσει τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Μαρτίου 2016. "Τα εν λόγω κράτη μέλη, αφού αθέτησαν την αρχική προθεσμία, έλαβαν προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2016. Το σημερινό αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ".

Τομέας Υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα όσον αφορά την Κύπρο, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Ισπανία, επειδή οι εθνικοί τους κανόνες προβλέπουν υπερβολικά και αδικαιολόγητα εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι απαιτήσεις που επιβάλλονται σε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών στα εν λόγω κράτη μέλη αντιβαίνουν στην οδηγία για τις υπηρεσίες ( οδηγία 2006/123/ΕΚ ). Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση κατά του Λουξεμβούργου μετά τις θετικές ενέργειες που ανέλαβε για την ευθυγράμμιση της οικείας νομοθεσίας του με το ενωσιακό δίκαιο.

Ορισμένοι περιορισμοί που επιβάλλονται στις υπηρεσίες δυσχεραίνουν την εγκατάσταση και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ: η εταιρεία πρέπει να έχει την έδρα της σε συγκεκριμένη χώρα· υπερβολικές απαιτήσεις συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, όπως η απαίτηση να κατέχουν οι επαγγελματίες το 100% των δικαιωμάτων ψήφου και του κεφαλαίου σε μια επαγγελματική εταιρεία· υποχρεωτικές κατώτατες αμοιβές· καθώς και δυσανάλογες απαιτήσεις αδειοδότησης ή δικαιώματα αποκλειστικότητας.

Αυτά τα εμπόδια για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά δεν είναι αναγκαία για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας από τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών και, ουσιαστικά, στερούν από τους καταναλωτές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.

Σήμερα, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να καθησυχάσει τις ακόλουθες ανησυχίες:

Στην Κύπρο, απαιτήσεις συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο για όλους τους επαγγελματίες του τομέα της μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών μηχανικών και των αρχιτεκτόνων (παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ).

Στην Αυστρία , απαιτήσεις για την έδρα εταιρειών αρχιτεκτόνων και μηχανικών (συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη)

Στο Βέλγιο, πολυτομεακοί περιορισμοί για λογιστές (αιτιολογημένη γνώμη)

Στη Δανία, απαίτηση για υποχρεωτική πιστοποίηση/αδειοδότηση ορισμένων κατασκευαστικών υπηρεσιών (προειδοποιητική επιστολή)

Στη Γερμανία, ελάχιστες και μέγιστες τιμές για αρχιτέκτονες και μηχανικούς (παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ)

Στην Ουγγαρία, αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών εκχωρείται σε έναν μόνο φορέα (παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ)

Στην Ιταλία, απαίτηση εγκατάστασης για τις εταιρείες ως προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή)

Στη Λιθουανία, πολυτομεακοί περιορισμοί για ορισμένους παρόχους κατασκευαστικών υπηρεσιών (προειδοποιητική επιστολή)

Στην Ισπανία, ελάχιστες υποχρεωτικές αμοιβές και πολυτομεακοί περιορισμοί για το νομικό επάγγελμα των « Procuradores » — επιφορτισμένοι με την τήρηση υποθηκοφυλακείων και μητρώων επιχειρήσεων και νομικοί εκπρόσωποι (αιτιολογημένη γνώμη).

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Και εγένετο Νέο Κύμα

«"Νέο Κύμα" με παλαιά ...τρωκτικά!!!»
Ai Em  |  10:16

Τα μυστήρια της συνάντησης του Τραμπ με τον Ερντογάν

«Δύο άθλιοι διοικούν τώρα τον κόσμο. »
ΑΚΑ  |  21:13

Επιτέθηκαν σε εθνοφρουρούς σε φυλάκιο της Ε.Φ στον Παχύαμμο

«Είναι φως φανάρι ότι η παρουσία παράνομων μεταναστών στην Κύπρο δεν είναι αναγκαία. Τα καταφέρνουμε ...»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  14:41

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X