ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:30
 

Το ΥΠΕΞ να εξετάσει ποινικά αδικήματα λέει ο Γενικός Ελεγκτής

Αυξήσεις μέχρι 27 χιλιάδες ευρώ σε διπλωματικές αποστολές

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Το Υπουργείο Εξωτερικών θα πρέπει να διερευνήσει με τον Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσο προκύπτει θέμα διάπραξης ποινικών αδικημάτων, σημειώνει στην έκθεση του ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αναφορικά με το θέμα πιθανής διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων σχετικά με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της θητείας του τέως `Υπατου Αρμοστή στην Πραιτώρια. Όπως αναφέρεται, κατά την περίοδο 3.9.2007 μέχρι 2.9.2011, η Γενική Λογίστρια με επιστολής της ημερομηνίας 21 Ιανουαρίου 2016 πληροφόρησε τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι έχει προβεί σε εξέταση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων που θεωρεί ότι μπορούν να αποτελέσουν επαρκή βάση για καταχώριση αστικής αγωγής προς διεκδίκηση του ποσού των €162.010 από τον τέως Ύπατο Αρμοστή.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως το Υπουργείο Εξωτερικών θα πρέπει να διερευνήσει με το Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσο
προκύπτει θέμα διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

Για την πώληση υπηρεσιακού οχήματος από την Πρεσβεία της Κύπρου στο Κάιρο, αναφέρεται πως τo όχημα που αγοράστηκε τον Δεκέμβριο 2002 στην τιμή των €34.240, πωλήθηκε αρχές του 2013 στο μοναδικό προσφοροδότη στην εξευτελιστική τιμή των €2.430.

"Από έλεγχο που διεξήχθη, διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω όχημα εισήχθηκε στην Κύπρο τον Απρίλιο 2015 από Κύπριο υπάλληλο της Πρεσβείας της Κύπρου στο Κάιρο, ο οποίος διετέλεσε μέλος της τριμελούς Επιτροπής που ορίστηκε για την πώληση του εν λόγω οχήματος. Κατά την εισαγωγή του οχήματος στην Κύπρο, ο εν λόγω υπάλληλος δήλωσε ότι το όχημα εγγράφηκε στο όνομά του από τον Φεβρουάριο 2012, κάτι που παραπέμπει σε ενδεχόμενη ψευδή δήλωσή του", αναφέρεται.

Επιπρόσθετα, "επειδή ο υποτιθέμενος αγοραστής αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο θέμα, τίθεται και ζήτημα τυχόν πλαστογραφίας από τον υπάλληλο κατά την υποβολή της προσφοράς. Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που εγέρθηκαν και της πιθανότητας διάπραξης ποινικών αδικημάτων, το θέμα προωθήθηκε στον Αρχηγό Αστυνομίας και στον Γενικό Εισαγγελέα, όπως και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού που υπάγεται ο εν λόγω υπάλληλος, για τις δικές τους τυχόν περαιτέρω ενέργειες", προστίθεται.

Υπάλληλος μόνιμης αντιπροσωπείας με «ανοιχτό»  όριο μισθού 

Επίσης η έκθεση αναφέρεται στην περίπτωση Κύπριας υπαλλήλου της Μόνιμης Αντιπροσωπείας με την οποία υπογράφηκε νέο συμβόλαιο χωρίς να καθορίζεται το ύψος του μισθού της. Σε αυτό, ωστόσο, όπως αναφέρεται, συμπεριλήφθηκε η φράση «ο μισθός θα εξεταστεί από τον εργοδότη και σε διαβούλευση με το ΥΠΕΞ, θα έχει ως στόχο την αναβάθμιση του, από 1.6.2015, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο επίπεδο των καθηκόντων και των ευθυνών που επιφέρει αυτό το νέο συμβόλαιο».

`Οπως σημειώνεται ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος υπέγραψε το συμβόλαιο χωρίς να εξασφαλίσει τις απαραίτητες γραπτές εγκρίσεις, και "η εν λόγω υπάλληλος, σε επιστολή ημερ. 7.3.2016, μέσω του δικηγόρου της, προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών αξιώνει, μεταξύ άλλων, να τηρηθούν οι όροι του συμβολαίου".

"Θεωρούμε το θέμα πολύ σοβαρό και θα πρέπει το Υπουργείο να το επιλύσει τάχιστα και να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες, περιλαμβανομένης της πειθαρχικής έρευνας εναντίον των υπευθύνων και της επιβάρυνσής τους με οποιαδήποτε ποσά κληθεί να καταβάλει η Δημοκρατία πέραν των νομίμως εγκεκριμένων", αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Αυξήσεις που φτάνουν μέχρι τις 27 χιλιάδες ευρώ

Αύξηση του Γενικού Επιδόματος Εξωτερικού (ΓΕΕ) σε 46 διπλωματικές αποστολές της Κύπρου και μείωσή του σε άλλες έξι, σημειώθηκε μετά την αναθεώρηση του ΓΕΕ που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2016, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, με τη μεγαλύτερη να φθάνει μέχρι τις 27 σχεδόν χιλιάδες ευρώ.

H Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως είναι υπερβολικό υπό τις περιστάσεις "στους Αρχηγούς των Διπλωματικών Αποστολών , στους οποίους παρέχεται από τη Δημοκρατία ενοικιαζόμενη κατοικία, κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών αυτής, κάλυψης εργοδότησης οικιακής βοηθού, όχημα για τη διακίνησή τους, κάλυψη εξόδων φιλοξενίας, κάλυψη τηλεφωνικών εξόδων καθώς και εκπαιδευτικό επίδομα, να καταβάλλεται επιπρόσθετα και ποσοστό ύψους 100% (μειωμένο κατά 15% από 1.1.2013) του γενικού επιδόματος εξωτερικού".

Σύμφωνα με την έκθεση, η μεγαλύτερη αύξηση (26.933 ευρώ) αφορά την αύξηση από την 1η Ιανουαρίου 2016 του ετήσιου ΓΕΕ του Πρέσβη στο Κατάρ. Συγκεκριμένα το ετήσιο ΓΕΕ του ήταν από την 1.7.2010 μέχρι τις 31.12.2015 36 χιλιάδες 116 ευρώ (με μείωση 15%) και από την 1.1.2016 έφθασε στα 63.049 ευρώ.

Ακολουθεί ο Πρέσβης στη διπλωματική αποστολή στον Καναδά με 19.991 ευρώ αύξηση (από 36.116 στα 56.026) και ο`Υπατος Αρμοστής στην Αυστραλία με 19.347 ευρώ αύξηση (από 36.221 ευρώ στα 55.568).

Με βάση τον πίνακα που περιλαμβάνεται στην έκθεση τις επόμενες μεγαλύτερες αυξήσεις ΓΕΕ έλαβαν κατά σειρά οι επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών σε Μεξικό, Κίνα, Ινδία, Δανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σουηδία, Ιράν, Βραζιλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Φινλανδία.

Συνολικά κατά το 2015 καταβλήθηκαν ποσά ύψους €5.819.279 και €214.643 για ΓΕΕ συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος δυσχερούς πόστου, τόσο σε υπαλλήλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας όσο και σε άλλους υπαλλήλους του δημοσίου που είναι αποσπασμένοι σε διπλωματικές αποστολές.

Σε ό,τι αφορά την Υπάτη Αρμοστεία της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην έκθεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως από το 2008, με την έγκριση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, παραχωρούνται πρόσθετες αυξήσεις 3,25% πέραν της κορυφής της κάθε κλίμακας, σε όλους τους υπαλλήλους που έχουν φτάσει στην κορυφή της κλίμακας τους, χωρίς να γίνονται αξιολογήσεις της απόδοσης του προσωπικού. Στο σημείο αυτό σημειώνεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι "η επιλεκτική, με τέτοιο τρόπο, υιοθέτηση μιας μόνο παραμέτρου από σχέδιο αξιολόγησης προσωπικού που υπάρχει σε άλλη χώρα, συνιστά διασπάθιση δημοσίου χρήματος".

Στην έκθεση γίνεται επίσης εισήγηση για επανεξέταση και επανακαθορισμό του ύψους της αντιμισθίας των Μορφωτικών Συμβούλων που βρίσκονται στο εξωτερικό με δεδομένο ότι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αποφάσισε τον Ιούνιο του 2016 όπως ο μισθός της Μορφωτικής Ακολούθου στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, ενόψει της λήξης του συμβολαίου της, καθοριστεί στα 1659 ευρώ από τα 3500 που είναι σήμερα.

Για τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στη Γενεύη η έκθεση αναφέρει πως σε ό,τι αφορά την πώληση υπηρεσιακού αυτοκινήτου μετά την απόφαση για αντικατάστασή του φαίνεται από τη μελέτη του θέματος και της σχετικής αλληλογραφίας ότι δεν έχει δικαιολογηθεί/τεκμηριωθεί ο καθορισμός της τιμής του παλιού αυτοκινήτου μετά την επιδιόρθωσή του στα 9000 ελβετικά φράγκα.

Προστίθεται πως το κόστος επιδιόρθωσης του οχήματος που ανήλθε σε 5017 φράγκα, θεωρείται υπερβολικό για ένα αυτοκίνητο εφτά ετών με λιγότερα από 100.000 χιλιόμετρα τη δεδομένη περίοδο και πως το Υπουργείο Εξωτερικών δεν φαίνεται να ζήτησε αντίγραφο του σχετικού μεταβιβαστικού εγγράφου/συμβολαίου πώλησης για το παλιό όχημα.

Απόσπαση εκπαιδευτικού στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΕ

Σε ό,τι αφορά την απόσπαση εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), αναφέρεται πως παρόλο που στον περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμο δεν γίνεται καμία αναφορά για τις διαδικασίες απόσπασης των λειτουργών Υπουργείων στη ΜΑΕΕ, η όλη επιχειρούμενη προσπάθεια για απόσπαση της εν λόγω εκπαιδευτικού στη ΜΑΕΕ στερείται διαφάνειας και δεν συνάδει με τις αρχές της χρηστής διοίκησης που οφείλει να τηρεί η διοίκηση.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει εξάλλου πως η Επιτροπή Αξιολόγησης λανθασμένα, κατά την άποψή μας, περιέλαβε στα προσόντα της και τη συμμετοχή της σε συναντήσεις των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ κατά την σχεδόν τρίμηνη παραμονή της στις Βρυξέλλες.

Σε σχέση με την αίτηση από το σύζυγο της εν λόγω εκπαιδευτικού, λειτουργό της Κεντρικής Τράπεζας, για έκδοση διπλωματικού διαβατηρίου αναφορικά με τη μόνιμη διαμονή της συζύγου του, σημειώνεται πως η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας διόρισε Επιτροπή για διεξαγωγή σχετικής έρευνας για το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων από μέρους του Λειτουργού της Κεντρικής Τράπεζας. Προστίθεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία έθεσε το όλο θέμα υπόψη του Γενικού Εισαγγελέα για να διερευνηθεί κατά πόσο ενδεχομένως να έχουν διαπραχθεί οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα, ώστε να δικαιολογείται η έναρξη ποινικής έρευνας.

`Οσον αφορά το θέμα της πρόσληψης 34 Ακολούθων στις Εξωτερικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών που εργοδοτήθηκαν με συμβόλαια κατόπιν της επιτυχίας προσφυγών που αφορούσαν σΤην ακύρωση της απόφασης της ΕΔΥ για διορισμό των 34 ατόμων μέχρι την ολοκλήρωση της επανεξέτασης από την Επιτροπή της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων, αναφέρεται πως ο Υπουργός Εξωτερικών έδωσε το Μάρτιο του 2016 οδηγίες στο Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΞ να προχωρήσει η διαδικασία εντός του πλαισίου που περιγράφει γνωμάτευση νομικού συμβούλου της ΠΑΣΥΔΥ. Στη γνωμάτευση αυτή προτείνεται, αντί της διενέργειας νέων γραπτών εξετάσεων, η σύσταση νέας Εξεταστικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής οι οποίες έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν και υιοθετήσουν τις πράξεις και τις αποφάσεις των προηγούμενων Επιτροπών, αφού προηγουμένως τις μελετήσουν και αιτιολογήσουν την απόφασή τους.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως ο Υπουργός Εξωτερικών θα έπρεπε να ακολουθήσει τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα όπως παρατίθενται σε επιστολές της Νομικής Υπηρεσίας το 2015 προς την ΕΔΥ, με τις οποίες δίνονται οδηγίες για διεξαγωγή νέων γραπτών εξετάσεων, στις οποίες θα πρέπει να κληθούν να παρακαθίσουν όλα τα πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση τον τότε ουσιώδη χρόνο.

Προσθέτει πως "σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Εισαγγελέας θα έπρεπε να ενημερωθεί για τις προθέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα οδηγηθεί εκ νέου η διαδικασία στο δικαστήριο".

Αναφορικά με το Κονδύλι Διαφώτισης του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται πως κατά τα τελευταία τέσσερα έτη παρατηρείται ανεπαρκής αξιοποίηση των προνοιών του Προϋπολογισμού για Διαφώτιση και μεταφορές πιστώσεων σε άλλα Κονδύλια δαπανών και εύλογα προκύπτει το ενδεχόμενο η σύνταξη του Προϋπολογισμού να μην γίνεται σε ορθολογιστική βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, το 2015 το ποσοστό υλοποίησης του αρχικού προϋπολογισμού ήταν 66,10%, το 2014 52,50%, το 2013 61,73% και το 2012 73,98%.

Επιχορηγήσεις πολιτικών κομμάτων

Για τις επιχορηγήσεις πολιτικών κομμάτων και άλλων συνδεδεμένων οργανώσεων, αναφέρεται πως η Υπουργική Επιτροπή Διαφώτισης ενέκρινε το 2015 την επιχορήγηση των πολιτικών κομμάτων από το Κονδύλι της Διαφώτισης με συνολικό ποσό €100.000 (ανώτατο όριο €25.000 για ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, €15.000 για ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, €10.000 για ΕΥΡΩΚΟ και €5.000 για Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και Συμμαχία Πολιτών).

Κατά το 2015, το ποσό των €67.678 (€59.510 το 2014) καταβλήθηκε σε πολιτικά κόμματα και άλλες συνδεδεμένες οργανώσεις, όπως οργανώσεις νεολαίας και γυναικείες οργανώσεις. Παρατηρήθηκε ότι, σε συνδεδεμένη οργάνωση κόμματος δόθηκε χορηγία χωρίς να συνυπολογιστεί στην επιχορήγηση του κόμματος, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού, πρακτική που δεν ακολουθήθηκε για τις οργανώσεις άλλων κομμάτων, αναφέρεται.

Εξάλλου σημειώνεται πως οι εννέα κατεχόμενοι Δήμοι έλαβαν επιχορήγηση για Διαφώτιση για το 2015 συνολικό ποσό ύψους €280.000 και πως παρατηρήθηκε ότι το 2014, ενώ η συνολική επιχορήγηση ανερχόταν σε €280.000, δαπανήθηκαν €214.694 και ως εκ τούτου ποσό ύψους €65.306 παρέμεινε αδαπάνητο.

Στην έκθεση σημειώνεται εξάλλου πως η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέφρασε έντονη δυσφορία για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στο να δοθούν απαντήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών σε αρκετές επιστολές που φέρουν ημερ. 13.3.2015 και εντεύθεν και αφορούν ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από την Υπηρεσία. Οπως αναφέρεται, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ είχε ενημερώσει την Υπηρεσία ότι θα αποστέλλονταν όλες οι απαντήσεις μέχρι τις 30.11.2016.

Δείτε ολόκληρη της έκθεση του Γενικού Ελεγκτή εδώ.

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Τέλος Ιανουαρίου τα νεότερα για την J&P Overseas

«Den ntreponte oi dio oikogenies (ioanou kai paraskevaide) na exoun ton kosmo tous tis TEN GROUP SERVICES ...»
APLIROTOS IPALLILOS KSA  |  22:15

Ολοκληρώθηκαν οι δημόσιες ακροάσεις της Ερευνητικής για το Συνεργατισμό

«Αγαπητοί Επίτροποι, ετοιμαστείτε για το Εύγε ή για το Γιουχάϊσμα!!! »
ΑΚΑ  |  12:26

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του 2019

«ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών, Οικολόγοι, ΕΛΑΜ: οι ατυχήσαντες!»
ΑΚΑ  |  11:28

Αθώοι Ηλιάδης, Κυπρή στην υπόθεση της Τρ. Κύπρου

«Τέτοιο Κακουργιοδηκίο να τo χαιρόμαστε!!! »
ΑΚΑ  |  10:28

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση