ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Επουλώνονται τα προβλήματα της οικονομίας λέει η ΚτΚ

Βέβαια,σημαντικά προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται,σημειώνει στο οικονομικό της δελτίο

Newsroom K

"Η οικονομική ανάκαμψη που ξεκίνησε τα τελευταία δύο χρόνια και η σταδιακή επούλωση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η οικονομική κρίση, συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους", σημειώνει στο εξαμηνιαίο οικονομικό της δελτίο η Κεντρική Τράπεζα.

Βέβαια, σημειώνεται πως, σημαντικά προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται, όπως το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του δημοσίου χρέους καθώς και του ποσοστού ανεργίας που αν και μειώνεται σημαντικά παραμένει σε πρωτόγνωρα για την κυπριακή οικονομία επίπεδα. Καταγράφεται γενικά πρόοδος στα πλείστα οικονομικά μέτωπα, ενώ οι προοπτικές είναι ενθαρρυντικές τόσο για τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος βρίσκεται τώρα σε υγιέστερη βάση, όσο και για τη μακροοικονομική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον από σαφώς βελτιωμένους δημοσιονομικούς δείκτες, επιτάχυνση της εγχώριας ζήτησης και θετικές εν γένει οικονομικές προσδοκίες.

Σύμφωνα με την ΚτΚ, η οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο παρουσίασε αύξηση 2,8% σε πραγματικούς όρους το πρώτο εννεάμηνο του 2016 σε σχέση με 1,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της εγχώριας ζήτησης (τόσο των επενδύσεων όσο και της ιδιωτικής κατανάλωσης) αλλά και των εξαγωγών, κυρίως τουριστικών υπηρεσιών, που σημείωσαν σημαντική αύξηση.

Για ολόκληρο το 2016 και σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΤΚ του Δεκεμβρίου 2016, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,8%. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα και το 2017, ενώ περαιτέρω βελτίωση γύρω στο 3% αναμένεται για το 2018 και 2019, αντανακλώντας κυρίως την αναμενόμενη ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις καθαρές εξαγωγές. Οι θετικές επιδόσεις και προοπτικές της οικονομίας στηρίζονται εν μέρει και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που έχουν επιφέρει οι διαρθρωτικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων. Η αγορά εργασίας, αν και με κάποια υστέρηση χρόνου, επηρεάζεται θετικά από τις προαναφερθείσες εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 12,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με 14,1% το προηγούμενο τρίμηνο και 14,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Στο μέτωπο των τιμών ο πληθωρισμός συνεχίζει να διατηρεί αρνητικά πρόσημα για τρίτο συνεχές έτος. Ειδικότερα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός κυμάνθηκε στο -1,4%. Εξαιρουμένης της ενέργειας, η αρνητική επίδοση του πληθωρισμού περιορίζεται στο -0,5%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αρνητικός πληθωρισμός στην Κύπρο το 2016 οφείλεται μεταξύ άλλων στις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και στις αντίστοιχες κατηγορίες της ενέργειας, καθώς και στις προς τα κάτω προσαρμογές των τιμών των διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών στις πιο σημαντικές κατηγορίες του ΕνΔΤΚ. Η εσωτερική αυτή υποτίμηση, έγινε μέσω σημαντικής μείωσης των μισθών τα τελευταία χρόνια.

Αναμένεται σύμφωνα με την ΚτΚ, ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει σε θετική πορεία το 2017 (0,9%), λόγω κυρίως της συνεχιζόμενης αύξησης της εγχώριας κατανάλωσης και του ΑΕΠ, μιας μικρής αναμενόμενης αύξησης των μισθών και άλλων εξελίξεων που αφορούν εξωγενείς παράγοντες, όπως οι αναμενόμενες υψηλότερες τιμές του πετρελαίου. Σε ό,τι αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα, σημειώνεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου συνεχίζουν να επωφελούνται σημαντικά από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων τριών κυρίως χρόνων, διορθώνοντας θεμελιώδεις αδυναμίες του παρελθόντος, γεγονός που συνείσφερε ουσιαστικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης του κοινού προς τον τραπεζικό τομέα. Αυτό αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στη συνεχή σταδιακή αύξηση των καταθέσεων τόσο από κατοίκους όσο και μη κατοίκους Κύπρου.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται στο οικονομικο δελτίο ότι, ο ρυθμός μεταβολής του δανεισμού προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα παραμένει σε αρνητικά επίπεδα, παρά την αύξηση στις χορηγήσεις νέων δανείων από τις τράπεζες, λόγω της συνεχούς προσπάθειας του τραπεζικού και του ιδιωτικού τομέα για απομόχλευση των ισολογισμών τους. Στο εγγύς μέλλον, ο νέος δανεισμός αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω αύξηση σύμφωνα και με τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, αλλά και με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων Οκτωβρίου 2016, με την πιστωτική επέκταση να επιστρέφει σταδιακά σε θετικούς ρυθμούς. Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας και του τραπεζικού συστήματος ειδικότερα, αντανακλάται και στην έστω πιο διστακτική από την αναμενόμενη αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης αλλά και τη σημαντική μείωση του ELA. Παρόλα αυτά, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας.

Προς απάμβλυνση του προβλήματος αυτού, η ΚΤΚ αναφέρει ότι, συνέβαλε ουσιαστικά στη λήψη μιας σειράς μέτρων, έτσι ώστε να δοθούν ισχυρά κίνητρα στις τράπεζες και τους δανειολήπτες να προχωρήσουν σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις των μη εξυπηρετούμενων οφειλών τους. Τα μέτρα αυτά σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος έχουν οδηγήσει σε μια σταδιακή μείωση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η συνεχιζόμενη μείωσή τους αναμένεται να ωθήσει περαιτέρω το νέο υγιή δανεισμό, ενισχύοντας έτσι τη δυναμική ανάπτυξης του ΑΕΠ. Η πορεία προς την επάνοδο της χώρας σε ρυθμούς βιώσιμης ανάπτυξης, πλήρους απασχόλησης και αποκατάστασης της οικονομικής αξιοπιστίας της πρέπει να συνεχιστεί χωρίς παλινδρομήσεις.

"Η πλήρης υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, τόσο για το τραπεζικό σύστημα, όσο και για την οικονομία ευρύτερα, προϋποθέτουν τη στήριξη όλων των φορέων της οικονομίας και κυρίως τον αποκλεισμό κάθε είδους εύκολης ή και λαϊκίστικης επιλογής που τόσο πολύ μας στοίχισε στο παρελθόν. Αν παραμείνουμε προσηλωμένοι στην επιτυχή πορεία ανασυγκρότησης που χαράκτηκε στα μετά της κρίσης χρόνια, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε ακόμα καλύτερες μέρες, τόσο για την οικονομία συνολικά όσο και για τον κάθε πολίτη της χώρας ξεχωριστά", καταλήγει.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Το ακριβό διαζύγιο των Μπέζος

«Ολες οι γυναικες θα ηθελαν να ειναι στην θεση της κας μπεζου!!»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  06:31

Τζ. Χούρικαν: Διαφορές υψηλόβαθμων αξιωματούχων παίζονται στο γήπεδο της Τρ. Κύπρου (Βίντεο)

«Ο κος Χούρικαν εθελοτυφλεί! Αγνοεί ότι ο σεντερ φορ του γηπέδου ειναι ο κος Πολυβίου. Με την κρίση του ...»
Πανικοδημος  |  10:53

Ξηλώνουν το Ανώτατο Δικαστήριο

«Ο βασικός νόμος της φύσης – και της κοινωνίας – είναι: «ότι δεν ελέγχεται είτε εκρήγνυται είτε ...»
Ai Em  |  09:29

Επαναβεβαίωση θέσεων από το Foreign Office για το Κυπριακό

«Αυτοκλιτοι και εντεταλμένοι πρέπει να απομονωθούν και να εκτεθούν δημόσια .»
Στέλιος Στυλιανού  |  17:33

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X