ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 17:36
 

Ευρω - φορολογική απειλή για τις κυπριακές εταιρείες

Έτοιμη να υπερασπιστεί τα πλεονεκτήματα που διαθέτει, μετά και το Brexit

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Η Κύπρος δείχνει έτοιμη να περάσει στην αντεπίθεση όσον αφορά την οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, αλλά και κατ΄ επέκταση για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας. Υπουργείο Οικονομικών και Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου εξετάζουν το φλέγον ζήτημα - πρώτη κρούση είχε γίνει το 2011 με σχετική οδηγία - έτσι ώστε να μπορέσουν να καταρτίσουν πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει τις πολιτικές θέσεις της Κυβέρνησης και η οποία θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο σύντομα.

Στην εν λόγω πρόταση, θα παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους η Κύπρος εναντιώνεται σε μια τέτοια αλλαγή, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα η χώρα να χάσει το φορολογικό πλεονέκτημα που διαθέτει σε σχέση με την εταιρική φορολογία. Η πραγματικότητα είναι πως η Κύπρος δεν είναι η μοναδική χώρα που αντιτίθεται, ανήκει όμως στην μειοψηφία. Την ίδια θέση έχουν Λουξεμβούργο, Μάλτα, Δανία, Σουηδία, Ολλανδία και Ιρλανδία, με τον κύριο σύμμαχο του να μην επιβληθεί ενιαία φορολογία εταιρειών, που είναι η Αγγλία, να αποχωρεί οσονούπω. Όλα αυτά τα χρόνια, η Αγγλία ήταν βασικός υποστηρικτής με πάγια θέση να εφαρμόζει η κάθε χώρα τη φορολογία που επιλέγει. Αυτό, όπως διαφαίνεται, θα είναι και η βασική επίπτωση του Brexit πάνω στην Κύπρο.

Η Βουλή όμως είναι αποφασισμένη να μην αφήσει να περάσει τέτοια απόφαση αμαχητί, καθώς χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Άγγελος Βότσης τόνισε ότι θα ετοιμαστεί σχετική έκθεση η οποία και θα κατατεθεί στην Ολομέλεια. Στην έκθεση θα τονίζεται η αντίθεση του σώματος προς τις οδηγίες είτε με γνώμη, είτε με αιτιολογημένη γνώμη, ή ακόμα και να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ζητηθεί. Γι΄ αυτό εξάλλου ζητήθηκε και από το ΥΠΟΙΚ να φέρει στην επόμενη συνεδρία αιτιολογημένη έκθεση που θα καταγράφονται τα αρνητικά που έχει εξεύρει η Κύπρος στις εν λόγω οδηγίες.

Η ιδέα της κοινής φορολόγησης των εταιρειών αποτέλεσε αρχικά αντικείμενο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011 - που αποσύρθηκε -είχε όμως προαιρετικό χαρακτήρα. Οι καινούργιες οδηγίες όμως, που χτυπούν ξανά την πόρτα της Κύπρου και πρέπει να ενεργοποιηθεί συντόμως, προνοούν ότι μέχρι τις 31.12.2018 θα πρέπει να είναι έτοιμες οι προτάσεις νόμου σχετικά με την κοινή βάση, ενώ από τη 1.1.2021 θα πρέπει να εφαρμοστούν οι οδηγίες σε όλες τις χώρες. Η Κομισιόν εκτιμά ότι με αυτό τον τρόπο θα γίνει ένα διαφανές, αποτελεσματικό και δίκαιο φορολογικό εταιρικό σύστημα, το οποίο θα συμβάλει στην δικαιότερη και ευνοϊκότερη ανάπτυξη.

Πώς θέλουν να εφαρμοστεί

Η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών (CCCTB), αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα κανόνων σε σχέση με τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών στην ΕΕ, που θα επιτρέπει στις εταιρείες να υποβάλλουν μια φορολογική δήλωση για όλες τις δραστηριότητές τους στην Ε.Ε. Προνοείται επίσης η δυνατότητα συμψηφισμού ενδεχόμενης ζημίας σε ένα κράτος μέλος με κέρδη σε άλλο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η κοινή βάση δεν καλύπτει τους φορολογικούς συντελεστές των εταιρειών, δεδομένου ότι αυτοί εξακολουθούν να εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Ωστόσο, συμπληρώνει ότι η κοινή βάση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου υπολογισμού της φορολογικής βάσης των διασυνοριακών εταιρειών, το οποίο όπως αναφέρεται θα συμβάλει στη ριζική μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών σε όλη την ΕΕ. Στην παρούσα φάση, το προτεινόμενο σύστημα φορολόγησης θα είναι υποχρεωτικό για τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, οι οποίοι επιδίδονται περισσότερο σε επιθετικό σχεδιασμό, όπου και οι εταιρείες με συνολικά έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ ετησίως θα φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποιούν τα κέρδη τους.

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση της Κομισιόν, το φορολογικό σύστημα θα αντιμετωπίσει τα νομικά κενά που υφίστανται επί του παρόντος σε σχέση με τη μετατόπιση κερδών για φορολογικούς σκοπούς. Πρόσθετα, αναφέρει πως θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους με ίδια κεφάλαια και να αξιοποιούν τις αγορές αντί να προσφεύγουν στο δανεισμό. Τέλος, το σύστημα που προτείνεται θα ενθαρρύνει την καινοτομία μέσω φορολογικών κινήτρων για δράσεις έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Αλλαγές σε σχέση με το 2011

Η διαφορά της παρούσας πρότασης σε σχέση με την αντίστοιχη του 2011 είναι τα δύο στάδια εφαρμογής του προτεινόμενου μέτρου και το ότι θα εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με ομίλους εταιρειών με έσοδα άνω των 750 εκατ. ετησίως. Τα δύο στάδια είναι τα εξής: Η κοινή βάση φορολογίας εταιρειών και η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών. Η κοινή βάση φορολογίας εταιρειών είναι ένα ενιαίο σύστημα κανόνων, βάσει του οποίου θα αποφασίζεται το ύψος των φορολογητέων κερδών, αφού θα έχουν υπολογιστεί οι εξαιρέσεις και οι φορολογικές εκπτώσεις.

Σύμφωνα με το παράδειγμα της Κομισιόν, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει τη μείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων λόγω φθοράς εντός 10 χρόνων, ενώ άλλο κράτος να την επιτρέπει στα πέντε ή ένα κράτος να επιτρέπει τη φορολογική έκπτωση εξόδων παραστάσεων, ενώ κάποιο άλλο όχι. Με την κοινή φορολογική βάση, λοιπόν, θα συνεπάγεται πως αυτοί οι κανόνες είναι ομοιόμορφοι σε όλη την επικράτεια της ΕΕ και ότι οι εταιρείες θα προβαίνουν στους υπολογισμούς τους βασιζόμενες σε ενιαίο σύστημα κανόνων.

Πριν από αυτό το στάδιο, μια εταιρεία θα πρέπει να προβαίνει σε ξεχωριστό υπολογισμό και υποβολή φορολογικής δήλωσης σε κάθε κράτος στο οποίο έχει φορολογική παρουσία.

Όσον αφορά όμως στο δεύτερο στάδιο (CCCTB), προβλέπεται ο συνυπολογισμός κερδών και ζημιών μιας πολυεθνικής εταιρείας σε διαφορετικά κράτη, για να υπολογίζεται το καθαρό κέρδος ή ζημιάς του ομίλου εταιρειών σε όλη την επικράτεια της ΕΕ. Στη βάση του καθαρού κέρδους ή ζημιάς, οι κοινοί κανόνες θα εφαρμοστούν για να αποφασιστεί η τελική φορολόγηση βάση του εν λόγω ομίλου. Για παράδειγμα, ένας όμιλος αποτελείται από 4 εταιρείες σε 4 διαφορετικά κράτη. Οι εταιρείες Α και Β πραγματοποιούν κέρδη 10 εκατ. ευρώ έκαστη, η εταιρεία Γ κέρδη 5 εκατ. ευρώ και η Δ ζημιές 8 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό κέρδος για τον όμιλο, θα ισούται στα 17 εκατ. ευρώ Τα φορολογητέα κέρδη θα διαμοιράζονται μεταξύ των κρατών στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία και το κάθε κράτος θα φορολογεί το ανάλογο μερίδιο κερδών σύμφωνα με τον εθνικό του φορολογικό συντελεστή.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Με νέους μάρτυρες συνεχίζεται η δίκη για το διπλό φονικό στον Στρόβολο

«Aν η δικαιοσύνη ήταν υγιής, μέχρι τώρα οι δολοφόνοι θα έπρεπε να ήταν μέσα. Όμως, έχοντας υπόψη τον ...»
ΑΚΑ  |  12:21

Οζερσάι: Θα μπουν ειδικοί στα Βαρώσια για καταγραφή

«Eιδικούς μόνο στον τουρκομαχαλλά έσιει!!!??? »
ΑΚΑ  |  12:18

Οζερσάι: Θα μπουν ειδικοί στα Βαρώσια για καταγραφή

«Eιδικούς μόνο στον τουρκομαχαλλά έσιει!!!??? »
ΑΚΑ  |  12:18

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X