ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Σε νέο στρατηγικό σχέδιο 2017 - 2021 στοχεύει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πέντε οι στρατηγικές επιδιώξεις στις οποίες θα επικεντρωθούν οι προσπάθειες της

Newsroom K

Η Πρόεδρος της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Δήμητρα Καλογήρου στο πλαίσιο της παρουσίασης του απολογισμού του έργου της πενταετίας 2011 - 2016 καθώς και στο νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο της ΕΚΚ, τόνισε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με γνώμονα το όραμα και την αποστολή της. Τα έργα που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο για την πενταετία 2017-2021, δήλωσε, «κατηγοριοποιούνται σε πέντε στρατηγικές επιδιώξεις στις οποίες θα επικεντρωθούν οι προσπάθειες μας, με σκοπό να επιτευχθεί περαιτέρω ουσιαστική πρόοδος και εξέλιξη σε όλους τους τομείς». Οι στρατηγικές επιδιώξεις περιλαμβάνουν, βελτίωση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου, διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης των εποπτευομένων οργανισμών, αναβάθμιση του συστήματος επιμόρφωσης των επενδυτών, ανάπτυξη και πρόοδο της κυπριακής κεφαλαιαγοράς και περαιτέρω βελτίωση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της ΕΚΚ.

Κατά την επόμενη πενταετία, υπογράμμισε η Πρόεδρος της ΕΚΚ, έμφαση θα δοθεί σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με εμπλουτισμό των θεμάτων των σεμιναρίων προς τους επαγγελματίες της αγοράς και την ένταξη νέων εξετάσεων πιστοποίησηςγια τους Λειτουργούς Συμμόρφωσης, καθώς και σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα.Παράδειγμα της προώθησης νέων προϊόντων με έμφαση στο FinTech, αποτελεί το crowdfunding, το οποίο θα βοηθήσει στην χρηματοδότηση νεοσύστατων και καινοτόμων εταιρειών, όπως και το blockchain, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εποπτικό εργαλείο στο άμεσο μέλλον. Ανέφερε επίσης ότι εντός του 2017 συνεχίζεται, ως άμεση προτεραιότητα, η διερεύνηση καταγγελιών και υποθέσεων που σχετίζονται με όλες τις ομάδες εποπτευόμενων.

Όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η κ. Καλογήρου σημείωσε ότι η ΕΚΚ θα εστιάσει την προσοχή της στην επιτυχή προετοιμασία και υιοθέτηση των προνοιών της 2ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας MIFID η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και την 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία AML. Για τη βελτίωση της συμμόρφωσης, η ΕΚΚ έχει εκδώσει και θα συνεχίσει να εκδίδεισημαντικές Εγκυκλίουςπου αναθεωρούν τις υφιστάμενες πρακτικές της αγοράς, ιδίως όσον αφορά τις ΚΕΠΕΥ που προσφέρουν πολύπλοκα για τον μέσο επενδυτή χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως είναι τα CFDs, forex και binaryoptions,ώστε να δώσει οριστικό τέλος σε μη αποδεκτές πρακτικές και να διασφαλίσει την ενδυνάμωση της προστασίας των επενδυτών και την αξιοπιστία της κυπριακής κεφαλαιαγοράς στο εξωτερικό.

Επίσης,η ΕΚΚ θα προωθήσει σειρά ενεργειών για την επιμόρφωση του κοινού στα χρηματοοικονομικά θέματα, κάτι που κρίνεται σημαντικό για την προστασία και ευημερία των πολιτών και της οικονομίας ευρύτερα. «Η ΕΚΚ θα συνεχίσει και την επόμενη πενταετία να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και πρόοδο της αγοράς με διάφορους τρόπους, θέτοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων ως προτεραιότητα», ανέφερε η κ. Καλογήρου, φέρνοντας ως παράδειγμα τη δημιουργία δύο νέων οντοτήτων, των μίνι μάνατζερ και των administrators. «Τέλος, η ΕΚΚ θα συνεχίσει να σχεδιάζει και υλοποιεί έργα υποδομής και αυτοματοποίησης που θα της επιτρέψουν να καταστεί ένας ακόμη πιο σύγχρονος, ευέλικτος και παραγωγικός οργανισμός» όπως για παράδειγμα η ολοκλήρωση της Διαδικτυακής Πύλης Υποβολής Εγγράφων από τους εποπτευόμενους.

Εγγύηση για την επιτυχή υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου και για την επόμενη πενταετία, κατέληξε η Πρόεδρος της ΕΚΚ, αποτελεί η δέσμευση, ο επαγγελματισμός, η αποφασιστικότητα και το αίσθημα ευθύνης των ανθρώπων που απαρτίζουν την ΕΚΚ σε όλα τα επίπεδα. Κλείνοντας, η κ. Καλογήρου ευχαρίστησε το προσωπικό για τη σκληρή προσπάθεια και τη σημαντική συμβολή του στην πραγμάτωση των στόχων της ΕΚΚ, καθώς και τα υφιστάμενα και προηγούμενα μέλη του Συμβουλίου της ΕΚΚ για τη στήριξηκαι την πολύ καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια των πέντε αυτών ετών.

Το έργο της προηγούμενης πενταετίας

Πολύ σημαντικό και στοχευμένο χαρακτήρισε η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) το έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή την προηγούμενη πενταετία, τονίζοντας ότι επέφερε ουσιαστικές βελτιώσεις σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της. Μιλώντας στη διάρκεια συνέντευξηςΤύπου, στην οποία παρουσίασε το έργο που επιτέλεσε η ΕΚΚ την πενταετία 2011-2016 και τις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία, η κ. Καλογήρου τόνισε ότι όραμα της ΕΚΚ είναι να καθιερωθεί η κυπριακή κεφαλαιαγορά ως ένας από τους πλέον ασφαλείς, αξιόπιστους και ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς. Αυτό, σημείωσε, «μπορεί να επιτευχθεί μέσω της άσκησης αποτελεσματικής εποπτείας που να διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών και την υγιή ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς».

Την πενταετία 2011-2016, δήλωσε η κ. Καλογήρου, η ΕΚΚ παρέμεινε προσηλωμένη στο έργο της για διασφάλιση της δίκαιης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και της υγιούς της ανάπτυξης. «Παράλληλα, ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις, με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπη η κυπριακή οικονομία και εργάστηκε εντατικά για τη διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονταν με την τραπεζική κρίση του 2013», επιβάλλοντας περίπου €9 εκατ. πρόστιμα σε οντότητες του τραπεζικού τομέα. Επίσης, σημείωσε, έμφαση δόθηκε στη βελτίωση της συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οργανισμώνμέσω της εντατικοποίησης των εποπτικών ελέγχων. «Μέσα στην πενταετία διενεργήθηκαν, πέρα από τους ελέγχους επί εγγράφων, 76 επιτόπιοι έλεγχοι από τους οποίους επιβλήθηκαν ποινές που περιλάμβαναν πρόστιμα €4,1 εκατ., αναστολή άδειας σε 16 ΚΕΠΕΥ και πλήρη ανάκληση της άδειας σε 8 ΚΕΠΕΥ».Κατά τη διάρκεια της πενταετίας, η ΕΚΚ επέβαλεσυνολικές διοικητικές κυρώσεις περίπου €14,9 εκατ. σε εποπτευόμενους για παραβάσεις της νομοθεσίας που διέπει την κεφαλαιαγορά.

Η ΕΚΚ εξέτασε επίσης 23 αιτήσεις για έγκριση Ενημερωτικών Δελτίων Δημόσιας Προσφοράς ή εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά και 7 Συμπληρωματικά Ενημερωτικά Δελτία, συμπεριλαμβανομένων και αυτώντης μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης που έγινε ποτέ στην Κύπρο και αφορούσε τις Τράπεζες Κύπρου και Ελληνική, αλλά και σε σχέση με την εισαγωγή των μετοχών της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στο ΧΑΚ.

Η κ. Καλογήρουαναφέρθηκε στις ουσιαστικές βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις νομοθεσίες που αφορούν τον τομέα των συλλογικών επενδύσεων, τις Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών,καθώς επίσης και τη νομοθεσία κατάχρησης της αγοράς η οποία έγινε αυστηρότερη για τους παραβάτες ενώ δίνει τη δυνατότητα της προστασίας οποιουδήποτε καταγγέλλει εποπτευόμενο (whistleblower) από την ίδια την ΕΚΚ.«Παράλληλα, η ΕΚΚ ανταποκρίθηκε στη σημαντική αύξηση του αριθμού των εποπτευόμενων οντοτήτων (από 315 το 2011 σε 610 στο τέλος του 2016)ως αποτέλεσμα του αμείωτου ενδιαφέροντος για εξασφάλιση άδειας από την ΕΚΚ και της συμπερίληψης νέων κατηγοριών οργανισμών κάτω από την εποπτική της ομπρέλα».

Σημαντική αλλαγή θεωρείται και η πλήρης αυτοματοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων που απασχολούνται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες παρακάθισαν 2.110 άτομα. Στο πλαίσιο της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, η ΕΚΚ πραγματοποίησε 71 σεμινάρια τα οποία παρακολούθησαν πέραν των 1.500 ατόμων επαγγελματιών του χώρου.

Η ΕΚΚ υλοποίησε σημαντικά έργα για τον εκσυγχρονισμό του ίδιου του Οργανισμού και την αύξηση της παραγωγικότητάς του και συνέβαλε στις δράσεις για προώθηση της κυπριακής κεφαλαιαγοράς στο εξωτερικό.

Επίσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2012, είχε ενεργό ρόλο στην επιτυχή διοργάνωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., καθώς συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις για εξέταση και αναδιαμόρφωση συνολικά 11 νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσαν τον τομέα της κεφαλαιαγοράς.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

«Βαλκανική άνοιξη», διαδηλώσεις σε Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο

«Το νέο φρούτο εποχής να εφαρμοστεί και εδώ. Κάποιος να αυτοανακυρηχθεί πρόεδρος, βλέπε Βενεζουέλα, και ...»
CGA  |  13:57

Δημοκρατία εναντίον Κομισιόν για το χαλλούμι

«O "Κύπριος" Επίτροπoς τί κάνει για το θέμα? Έκανε κάτι υπέρ των συμφερόντων μας ή προτιμά να το διασυνδέει ...»
Πέτρος Παπαστυλιανού  |  09:38

Κλείδωσε ψηφοδέλτιο, είδε και τον Πρόεδρο ο ΔΗΣΥ

«Εκείνος που θα βρει πόσα στότσια περιέχει ο κατάλογος των υποψηφίων του ΔΗΣΥ, κερδίσει μια φλαούνα! »
ΑΚΑ  |  09:26

Απαντά στα καρφιά Κοτζιά ο Άντρος

«Κύριε Κοτζιά, ο Άντρος δεν μπορεί να διαψευσθεί γιατί ναι μεν δεν ήταν ο ίδιος παρών, είχε όμως τον ...»
ΑΚΑ  |  09:22

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X