ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 00:16
 

Νέο κείμενο νόμου για ΟΠΑΠ στην Επιτρ. Οικονομικών

Στόχος να διασφαλίζει το νομοσχέδιο την προστασία των πολιτών από τους διάφορους κινδύνους

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου για ορισμένα τυχερά παίγνια θα τεθεί εκ νέου ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών σε 15 ημέρες για τοποθετήσεις από τα κόμματα και στη συνέχεια θα σταλεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έλεγχο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου παρουσίασε ενώπιον της Επιτροπής το νέο κείμενο του νομοσχεδίου όπως αυτό συμφωνήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή, αναφέροντας ότι το συντομότερο δυνατό πρέπει να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς εξαντλούνται τα χρονικά πλαίσια της παράτασης που πήραμε.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, σκοπός του είναι η μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών στη Δημοκρατία, ώστε να συνάδει με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου και να διασφαλίζει την προστασία των πολιτών από τους διάφορους κινδύνους που ενέχει ο τομέας, προβλέποντας αυστηρούς κανονισμούς και κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς εκ μέρους των κρατικών αρχών.

Το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε αφού λήφθηκε προειδοποιητική επιστολή παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μεταξύ άλλων αφορούσε παράβαση του κοινοτικού κεκτημένου λόγω έλλειψης ίσης μεταχείρισης του ΟΠΑΠ Κύπρου έναντι άλλων παρόχων υπηρεσιών παιγνιδιών εφόσον με διακρατική συμφωνία ο ΟΠΑΠ εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για τα στοιχήματα.

Στη έκθεση που συνόδευε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, αναφέρετο ότι ο Υπουργός Οικονομικών έλαβε εξουσιοδότηση να καταγγείλει στις ελληνικές αρχές τη σύμβαση με τον ΟΠΑΠ.

Τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο

Όπως ανέφερε ο νέο συμφωνημένο κείμενο του νομοσχεδίου περιέχει τροποποιήσεις τόσο επί θεμάτων πολιτική, όσο και θεμάτων τεχνικής φύσεως και στα θέματα που ρυθμίζονται με τη σύμβαση του κράτους με τον πάροχο που θα επιλεγεί για να διεξάγει τυχερά παιγνίδια.

Ο κ. Νεοφύτου διευκρίνισε ότι ως έχει διαμορφωθεί το νομοσχέδιο, ο ΟΠΑΠ θα έχει τον πρώτο λόγο στη διαπραγμάτευση για τη σύμβαση ανάθεσης διεξαγωγής των τυχερών παιγνιδιών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε περαιτέρω ότι η δημιουργία δεξαμενής παικτών (pull) δημιουργεί τις συνθήκες διεξαγωγής των παιγνίων, διαφορετικά, καθώς διαφορετικά, όπως είπε θα είναι παιγνίδια όπως η τόμπολα.

Ο κ. Νεοφύτου είπε πως διαγράφηκε από το πρώτο κείμενο νόμου η πρόνοια που έδινε στον Υπουργό Οικονομικών την εξουσία να διαπραγματευτεί τη Σύμβαση. Το νέο κείμενο διαλαμβάνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του εξουσιοδοτεί τη Συντονιστική Επιτροπή για τη διαχείριση της διαδικασίας σύναψη της Σύμβασης και την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου, σχετικά με τη χορήγηση στον τελευταίο άδειας κατά αποκλειστικότητα για την οργάνωση , λειτουργία και παροχή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών.

Στο νέο κείμενο καθορίζεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα αποτελείται από τρία μέλη τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπος του, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τον Γενικό Λογιστή καθώς και ένα λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών με καθήκοντα γραμματέα. Όπως εξήγησε ο κ. Νεοφύτου αφέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών να επιλέξει και περιλάβει στο νόμο ποιο εκ των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων Εμπορίου και Δικαιοσύνης κρίνει σκόπιμο να περιλάβει στο νόμο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών είπε πως η γνώμη του βαραίνει στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το νέο κείμενο διαλαμβάνει ότι ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων στη διαδικασία επιλογής θα είναι αυστηρά εποπτικός.

Κανονισμοί παρόχων

Η Συντονιστική Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της καταλληλόλητας τους υφιστάμενου παρόχου ή των ενδιαφερόμενων προσώπων , μετά από συγκατάθεση κάθε υποψήφιου παρόχου , έρευνα δέουσας επιμέλειας με σκοπό τη λεπτομερή διάγνωση, εξέταση, έρευνα, ανάλυση και αναθεώρηση όλων των χρηματοοιονομικών στοιχείων για να διαπιστωθεί η καταλληλόλητα του ως προ τη σύναψη σύμβασης.

Περιλαμβάνεται πρόνοια ότι η Συντονιστική Επιτροπή σε περίπτωση που κρίνει πως ο υφιστάμενος πάροχος δεν είναι κατάλληλος για να του χορηγηθεί άδεια, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θέτοντας τα κριτήρια για την προεπιλογή στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Επίσης περιλαμβάνεται πρόνοια πάροχος θα πρέπει να καταβάλει στη Δημοκρατία 26.5% συν 1% φόρο επί του συνολικού τζίρου, αφαιρουμένου των κερδών που πληρώνονται στους παίκτες. Το 1% θα καταβάλλεται για σκοπούς χορηγιών .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών επεσήμανε προς τα μέλη του σώματος ότι στη διακρατική συμφωνία για τη λειτουργία του ΟΠΑΠ περιέχεται διάταξη ότι 2% από το τζίρο πάει για ενίσχυση του αθλητισμού και του πολιτισμού. Πρόσθεσε πως με βάση τα 200 εκ. που ανέρχεται σήμερα ο το τζίρος διατίθενται για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό 4 εκ. ευρώ. Διευκρίνισε πως για να διατεθούν τα 3 εκ. από τα 4 εκ, ως χορηγία χρειάζεται η έγκριση του κράτους.

«Αν μείνει το 1% από τα 4 εκ. θα μείνουν στο κράτος 700.000 ευρώ» ανέφερε,

Στο αναθεωρημένο κείμενο, τροποποιείται ο ορισμός «ορισμένα τυχερά παιχνίδια» ώστε να μην καταγράφονται τα διάφορα παιχνίδια στο νόμο. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο υπήρχε περιγραφή των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών ανέφερε ότι είναι αλλαγή στοχεύει όπως σε περίπτωση που δεν υπάρξει κατάληξη στην διαπραγμάτευση με τον ΟΠΑΠ, άλλοι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόβλημα να διαπραγματευτούν εφόσον δεν θα προσφέρουν τα ίδια παιγνίδια με τον ΟΠΑΠ.

Βάσει της νέας ρύθμισης, θα γίνεται ειδική διευθέτηση για τα τυχερά παιχνίδια, αναλόγως της έκβασης των διαπραγματεύσεων.

Στις αλλαγές που επήλθαν όπως τις παρουσίασε ο κ. Νεοφύτου, περιλαμβάνεται η διαγραφή της πρόνοιας για την αποζημίωση που καταβάλλει ο πάροχος προς τους πράκτορες για υπηρεσίες που προσφέρουν. Στο προηγούμενο κείμενο νόμου το κράτος καθόριζε την προμήθεια.

Με το νέο κείμενο μειώνεται η τραπεζική εγγύηση που καλείται να καταβάλει ο πάροχος στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ), σε 5% από 10% του αναμενόμενου κύκλου εργασιών.

Ο κ. Νεοφύτου είπε πως ως ήταν το αρχικό κείμενο η τραπεζική εγγύηση θα ήταν ύψους 20 εκατομμυρίων. Πρόσθεσε πως ο ΟΠΑΠ έχει κεφάλαια για να καταβάλει τα 20 εκ. ενώ ένας νέος πάροχος δυνατόν να αδυνατεί για εγγύηση αυτού του ύψους και ως εκ τούτο το 5% είναι πιο λογικό ποσό.

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Στα δυο προεδρικό - ΑΚΕΛ για κυπριακό

«Ο κ. Άντρος καλά κάνει να δει ψυχολόγο. Η εμμονή του να αντιπολιτεύετε έχει καταλήξει ασθένεια. »
ΑΚΑ  |  09:37

Σ.Κυριακίδου: Θλίψη και απογοήτευση για την ποινή στον παιδεραστή

«Γίνεται να μην τυγχάνει εκμετάλλευσης το …γεγονός για αυτοπροβολή ως η …προστάτης των αδυνάτων; …δεν ...»
Ai Em  |  09:20

Ξανά στην Υπουργό Εργασίας για την J&P Overseas

«NTROPI STIS OIKOGENIES IOANOU KAI PARASKEVAIDE POU AFINOUN TO PROSOPIKO TOUS APLIROTO. DRN FTENE OI ...»
PROIN IPALLILOS J&P  |  17:28

Εκτός διαπραγματευτικής ομάδας για Κυπριακό το ΑΚΕΛ

«Προς Ανώνυμο (φόβος γνώμης??): Αυτό μας καίει, ότι έχει λόγο η αντιπολίτευση, όσο μικρή και να είναι? ...»
Yiannos  |  10:11

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση