ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Μειώνονται οι τιμές φυσικού αερίου με προτάσεις της Gazprom

Θετική εισήγηση Κομισιόν για τα αντισταθμιστικά μέτρα της Gazprom για τον ανταγωνισμό

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Οι προτάσεις της Gazprom για τη βελτίωση των συνθηκών αγοράς στην αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη "εκπληρώνουν τους στόχους σε σχέση με όλες τις ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά τον ανταγωνισμό", ανακοίνωσε σήμερα η Επίτροπος Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για τον ανταγωνισμό, σε συνέχεια των κοινοτικών αιτιάσεων ότι παραβίαζε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ με τη συνολική στρατηγική του διαχωρισμού των αγορών φυσικού αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι μετά από την υλοποίηση των παρακάτω κινήσεων, οι τιμές για τους καταναλωτές θα μειωθούν και η διασυνοριακή μεταφορά αερίου θα διασφαλιστεί στις αγορές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Βέσταγκερ, οι προτάσεις της Gazprom διασφαλίζουν ότι οι περιορισμοί στη διασυνοριακή μεταπώληση αερίου εξαλείφονται άπαξ και δια παντός και διευκολύνεται η σχετική διασυνοριακή ροή φυσικού αερίου στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αντικατοπτρίζουν ανταγωνιστικά κριτήρια αναφοράς για τις τιμές.

Επιπλέον διασφαλίζουν ότι η Gazprom δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί τυχόν πλεονεκτήματα σχετικά με τις υποδομές φυσικού αερίου που απέκτησε από πελάτες με τη μόχλευση της θέσης της στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου.

Παρουσιάζοντας την απόφαση στον Τύπο στις Βρυξέλλες, η Επίτροπος είπε ότι "Πιστεύουμε ότι οι δεσμεύσεις της Gazprom θα καταστήσουν δυνατή την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σε ανταγωνιστικές τιμές. Οι δεσμεύσεις απαντούν στις ανησυχίες μας όσον αφορά τον ανταγωνισμό και προσφέρουν μια μακρόπνοη λύση, σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ."

Πράγματι, σημείωσε, "συντελούν στην καλύτερη ολοκλήρωση των αγορών φυσικού αερίου στην περιοχή. Είναι κάτι που έχει σημασία για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη που βασίζονται στο φυσικό αέριο για τη θέρμανση των κατοικιών τους και τον εφοδιασμό με καύσιμα των επιχειρήσεών τους. Θέλουμε τώρα να ακούσουμε τις απόψεις που θα διατυπώσουν οι πελάτες και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη και θα τις εξετάσουμε προσεκτικά πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης".

Η Κομισιόν τώρα αναμένει από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις δεσμεύσεις εντός επτά εβδομάδων και στη συνέχεια θα διαμορφώσει την τελική της άποψη ως προς το κατά πόσον οι δεσμεύσεις συνιστούν ικανοποιητική απάντηση στις ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά τον ανταγωνισμό και θα εκδώσει απόφαση που καθιστά νομικά υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις για την Gazprom (δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού 1/2003 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ).

Εάν μια εταιρεία παραβιάσει τις εν λόγω δεσμεύσεις, η Κομισιόν δύναται να επιβάλει πρόστιμο ύψους έως 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αποδείξει παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Follow Europe: Τελευταία Ενημέρωση

X