ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 16:34
 

60 Χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση

Των Φράγκου Αναστασία - Διογένους Ραφαέλλα

Κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, καθιερώθηκε να γιορτάζεται ως η ημέρα γέννησης της Ευρώπης. Φέτος, συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία χρονολογείται από τις 25 Μαρτίου 1957.
Η ιδέα για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλεται στην δήλωση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών RobertSchuman, η οποία είναι γνωστή ως «Διακήρυξη Schuman», η οποία είχε ως στόχο την συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών.

Η ιδέα, υλοποιήθηκε το 1957 με την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης από το Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Γαλλία και Δυτική Γερμανία. Συνεπεία της Συνθήκης, ήταν η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Αργότερα, το 1992 με την Συνθήκη του Μαάστριχη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες οντότητες ανά τον κόσμο τόσο από οικονομικής όσο και από πολιτικής πλευράς. Μέσω της Ένωσης έχει δημιουργηθεί μια ενιαία εσωτερική αγορά που βασίζεται σε 4 βασικές ελευθερίες, ήτοι της ελεύθερης διακίνησης προσώπων, αγαθών κεφαλαίων και υπηρεσιών. Επίσης, πέραν από την ειρήνη και τη ενότητα που αποτελούν πρωταρχικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρούμε τελευταία ότι ενδυναμώθηκε και ο ρόλος των πολιτών.Πιο συγκεκριμένα, με την Συνθήκη της Λισσαβόνας το 2007, επιτεύχθηκε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών (ΕΠΠ), η οποία άλλαξε σε σημαντικό βαθμό την μέχρι τότε λειτουργία της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, είναι ένα μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται η συμμετοχή των πολιτών στην Ένωση με την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η τελευταία να προτείνει νομοθεσία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Για να μπορεί όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει το θέμα, θα πρέπει μια πρωτοβουλία πολιτών να είναι σύμφωνη με 1 εκατομμύριο πολίτες που προέρχονται από το ένα τέταρτο των κρατών μελών της Ευρώπης (δηλ. από 7 κράτη).

Σε κάθε κράτος μέλος, απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων ανάλογα με την πληθυσμιακή έκταση της κάθε χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί τρείς πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θετικά αποτελέσματα. Ουσιαστικά, η Πρωτοβουλία των Πολιτών παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετέχουν άμεσα και να έχουν ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής.

Οι κανόνες και η σχετική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται αναφορικά με την Πρωτοβουλία των Πολιτών βρίσκεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.Η Κύπρος, έχει ενσωματώσει τον εν λόγω Κανονισμό στο εσωτερικό της δίκαιο με τον Περί Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμο 59(Ι)/2013.

Φοιτήτριες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Διαβάζονται σήμερα

Follow Europe: Τελευταία Ενημέρωση

X