ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Παπαδάκης:Εφαρμόζονται τουρκικά μέτρα εναντίον Κυπριακής ναυτιλίας

Η ερώτηση κατατέθηκε με αφορμή πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή στο Κοινοβούλιο για έλεγχο

Newsroom K

Ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης (ΕΔΕΚ, S&D) κατέθεσε γραπτή ερώτηση κατ’ προτεραιότητα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για έλεγχο, για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σχετικά με την προσαρμογή του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Ο Ευρωβουλευτής σημειώνει ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη προνοεί τη συνεργασία με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και με την Τουρκία, ενώ επιπρόσθετα υπάρχει αναφορά και σε σχετική οικονομική ενίσχυση από την Ένωση.

Ο κ. Παπαδάκης επισημαίνει ότι η Τουρκία, κατά παραβίαση των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι της Ε.Ε, που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο της Άγκυρας, εφαρμόζει κατ’ εξαίρεση και κατά παράβαση της αρχής μη διάκρισης, περιοριστικά μέτρα εναντίον της Κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας και αεροπλοΐας.

Ο Ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδάκης, τονίζει ότι οι εξαιρετικά δυσμενείς εμπορικοί περιορισμοί από την Τουρκία προς την Κυπριακή Δημοκρατία δημιουργούν στρεβλώσεις στην εφαρμογή του δίκαιου και ελεύθερου ανταγωνισμού και υπογραμμίζει ότι τα μέτρα αυτά προκαλούν σημαντικές αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οικονομικές απώλειες για την Κύπρο, καθώς και για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Ε.Ε.

Καταλήγοντας, ο κ. Παπαδάκης, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει τι προτίθεται να πράξει στο πλαίσιο των σημερινών και μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, για να εξασφαλίσει την εφαρμογή της μη διάκρισης έναντι σε όλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εάν θεωρεί ορθή την επέκταση του Κεντρικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στην Τουρκία, ενόσω διαρκεί η τρέχουσα απαράδεκτη κατάσταση των περιοριστικών μέτρων εναντίον της Κύπρου;

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Follow Europe: Τελευταία Ενημέρωση