ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 23:45
 

Μέτρα αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης στην ΕΕ ανακοίνωσε ο Φρανς Τίμμερμανς

Η Κομισιόν ανακοινώνει ότι θα συστήσει σύντομα ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη ριζοσπαστικοποίηση

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Η Κομισιόν και συγκεκριμένα ο πρώτος αντιπρόεδρος της, ο Φρανς Τίμμερμανς, δημοσιοποίησαν σήμερα τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, την πάταξη της τρομοκρατίας, του εγκλήματος και της χρηματοδότησής τους, καθώς και την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο, και εκθέτει τα επόμενα βήματα για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρώτο αντιπρόεδρο, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης — εντός και εκτός του διαδικτύου η Κομισιόν συνεργάζεται με σημαντικές εταιρείες του διαδικτύου από το 2015, π.χ. μέσω του φόρουμ της ΕΕ για το διαδίκτυο, με στόχο τον εντοπισμό και την αφαίρεση διαδικτυακού τρομοκρατικού περιεχομένου. Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, όπως ζητήθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας-23ης Ιουνίου. Για να συμπληρωθεί το έργο της μονάδας αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου της Ευρωπόλ, η Κομισιόν καλεί όλα τα κράτη μέλη να συστήσουν εθνικές μονάδες αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου.

Η Κομισιόν ανακοινώνει ότι θα συστήσει σύντομα ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη ριζοσπαστικοποίηση, ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικών της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα και να ενισχυθεί ο αντίκτυπός τους. Το δίκτυο ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση θα διοργανώσει επίσης σειρά εργαστηρίων σχετικά με τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές που επιστρέφουν, τα οποία θα απευθύνονται σε εθνικές αρχές.

Επιπλέον, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων μέτρων για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, η Κομισιόν θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, αφενός, με πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα Erasmus +, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, και, αφετέρου, με τη συνεργασία με χώρες εταίρους μέσω εξειδικευμένης επιμόρφωσης και χρηματοδοτικής στήριξης.

Όπως έγινε γνωστό η Κομισιόν θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 10,8 εκατ. EUR σε 14 κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», με στόχο την ενίσχυση του δικτύου εθνικών ομάδων παρέμβασης για την αντιμετώπιση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια των υπολογιστών (δίκτυο CSIRT). Η Ευρωπόλ πρέπει να διαθέσει περισσότερη εμπειρογνωσία σε θέματα τεχνολογίας πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (EC3), το οποίο διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην απάντηση των αρχών επιβολής του νόμου στην επίθεση «WannaCry».

Τέλος σε σχέση με την ποινική δικαιοσύνη, η Κομισιόν εξετάζει πιθανά νομοθετικά μέτρα για τη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τις προκλήσεις που συνεπάγεται η χρήση κρυπτογράφησης από τους εγκληματίες, και θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματά της έως τον Οκτώβριο του 2017.

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Follow Europe: Τελευταία Ενημέρωση

X