ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 00:40
 

Σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα των 28 ΥΠΕΣ

Οι Υπουργοί αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Yπό την προεδρία του Andres Anvelt, Υπουργού Εσωτερικών της Εσθονίας και του Urmas Reinsalu, Υπουργού Δικαιοσύνης της Εσθονίας, συνέρχονται στις Βρυξέλλες, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ. Την Κύπρο θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ιωνάς Νικολάου.

Σύμφωνα με αναλυτική ενημέρωση που πραγματοποίησε η Εσθονική Προεδρία στις Βρυξέλλες, το πρωί της Πέμπτης θα αφιερωθεί στα θέματα εσωτερικών υποθέσεων. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα συνεδριάσουν στη συνέχεια την Πέμπτη το απόγευμα σε κοινή μεταξύ τους συνεδρίαση.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη σε θέματα δικαιοσύνης. Οι Υπουργοί Εσωτερικών υποθέσεων αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα συζητήσουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ των αποστολών και των επιχειρήσεων που αποτελούν μέρος της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ και των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Αναλυτικά σε ό,τι αφορά την ατζέντα των συναντήσεων, η Προεδρία αναφέρει ότι το Συμβούλιο θα επιδιώξει να επιτύχει μια γενική προσέγγιση όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού eU-LISA. Οι Υπουργοί αναμένεται επίσης να ενημερωθούν για την πρόοδο της μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου καθώς και για τις συνεχιζόμενες εργασίες στον τομέα της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι υπουργοί Εσωτερικών θα ανταλλάξουν απόψεις για την ενίσχυση του χώρου Σένγκεν.

Το απόγευμα της Πέμπτης, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα συζητήσουν από κοινού τις τρέχουσες εργασίες σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων και την κρυπτογράφηση.

Την Παρασκευή, το Συμβούλιο θα επιδιώξει να επιτύχει μια γενική προσέγγιση σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις σχετικά με το ECRIS. Θα επιδιώξει επίσης να επιτύχει μια γενική προσέγγιση σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για τη δέσμευση και τη δήμευση. Οι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν την πρόταση για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα, ιδίως το ζήτημα της κατάργησης του εκτελεστού τίτλου (exequatur).

Θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις σχετικά με την προτεινόμενη οδηγία για την αφερεγγυότητα, την αναδιάρθρωση και την δεύτερη ευκαιρία. Κατά το γεύμα, οι υπουργοί δικαιοσύνης θα συζητήσουν το μέλλον της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Στο περιθώριο του Συμβουλίου, η Μικτή Επιτροπή (ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) θα συζητήσει το σχέδιο κανονισμού και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ. Κατ `εξαίρεση, τα συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν θα είναι παρόντα στη συζήτηση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Επιπλέον οι Υπουργοί θα ενημερωθούν σχετικά με τις συνεχιζόμενες εργασίες του φόρουμ του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα. Το έργο αυτό τροφοδοτεί τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Κομιισόν για μια προσεχή νομοθετική πρόταση. Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ. Τα συμπεράσματα αυτά ακολούθησαν την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τα συστήματα πληροφοριών και διαλειτουργικότητας που συγκροτήθηκε από την Κομισιόν τον Ιούνιο του 2016.

Η ομάδα εξέτασε τους τρόπους βελτίωσης της χρήσης των υφιστάμενων συστημάτων καθώς και τρόπους διασφάλισης της διαλειτουργικότητας . Όσον αφορά τις τρεις δυνατές διαστάσεις διαλειτουργικότητας, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου κάλεσαν την Κομισιόν να εργαστεί για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης και να διερευνήσει τη μελλοντική εφαρμογή μιας κοινής υπηρεσίας βιομετρικής αντιστοίχισης για όλους τους τύπους βιομετρικών δεδομένων καθώς και τη μελλοντική δημιουργία ένα κοινό αποθετήριο ταυτότητας.

Στη συνέχεια οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση, εστιάζοντας στην ενδιάμεση έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για τη ριζοσπαστικοποίηση. Αυτή η έκθεση περιέχει προκαταρκτικά ευρήματα και συστάσεις για μια σειρά τομέων προτεραιότητας. Η Κομισιόν δημιούργησε ομάδα υψηλού επιπέδου για τη ριζοσπαστικοποίηση στα τέλη Ιουλίου του 2017. Η ομάδα αυτή συγκεντρώνει εκπροσώπους από τα κράτη μέλη και τις σχετικές υπηρεσίες, θεσμούς και υπηρεσίες της ΕΕ.

Αναμένεται να παρουσιάσει μια τελική έκθεση στα τέλη του 2018. Οι Υπουργοί θα συζητήσουν επίσης, παρουσία της αντιτρομοκρατικής ομάδας (CTG), πιθανές ευκαιρίες για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Αμέσως μετά οι Υπουργοί θα ενημερωθούν σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τα ονόματα των επιβατών (PNR). Η οδηγία PNR εγκρίθηκε το 2016 και έχει προθεσμία εφαρμογής στις 28 Μαΐου 2018. Η οδηγία ρυθμίζει τη μεταφορά των δεδομένων PNR των επιβατών των διεθνών πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες στα κράτη μέλη καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές. Η οδηγία ορίζει ότι τα δεδομένα PNR που συλλέγονται μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων και σοβαρών εγκλημάτων.

Το Συμβούλιο θα προβεί σε απολογισμό των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ). Μια έκθεση προόδου για όλες τις νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθεί από την Προεδρία. Στις 4 Μαΐου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε μια πρώτη δέσμη προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ, δηλαδή την αναδιατύπωση του κανονισμού του Δουβλίνου, του κανονισμού Eurodac και του κανονισμού για τον ευρωπαϊκό οργανισμό ασύλου.

Η πρόταση για την αναδιατύπωση του κανονισμού του Δουβλίνου έχει ως στόχο:

- να ενισχύσει την ικανότητα του συστήματος να προσδιορίζει αποτελεσματικά και αποτελεσματικά ένα μόνο κράτος μέλος υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας ·
- να εξασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, συμπληρώνοντας το ισχύον σύστημα με μια διορθωτική κατανομή
- να αποθαρρύνει τις καταχρήσεις και να αποτρέπει δευτερογενείς κινήσεις των αιτούντων εντός της ΕΕ.

Η εσθονική Προεδρία προχώρησε στις συζητήσεις διεξάγοντας διμερείς συναντήσεις με όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την επίτευξη συμβιβασμού σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της ευθύνης που μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατή.

Η πρόταση Eurodac περιλαμβάνει τις αναγκαίες αλλαγές για την προσαρμογή του συστήματος στους προτεινόμενους κανόνες του Δουβλίνου, σύμφωνα με τον πρωταρχικό του στόχο να εξυπηρετήσει την εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου. Το Eurodac θα αποτελέσει επίσης βάση δεδομένων για ευρύτερους σκοπούς μετανάστευσης, διευκολύνοντας την επιστροφή και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Στις 9 Δεκεμβρίου 2016, το Συμβούλιο ενέκρινε εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναδιατύπωση του σχετικού κανονισμού.

Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησαν στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 και έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε αυτόν τον φάκελο.

Η πρόταση για Οργανισμό Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στη βελτίωση της εφαρμογής και της λειτουργίας του ΚΕΣΑ, αξιοποιώντας τις εργασίες του την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και την περαιτέρω ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων της. Στις 28 Ιουνίου 2017, οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε ευρεία πολιτική συμφωνία ad referendum σχετικά με τον Οργανισμό Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οριστικοποίηση του κειμένου προχωρεί ικανοποιητικά, αναφέρει η Εσθονική Προεδρία.

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Ελικόπτερο της Αστυνομίας κατέγραφε την αυξημένη τροχαία κίνηση (φωτος-βίντεο)

«Εν τω μεταξύ η ουρά στον αυτοκινητόδρομο ξεκινά από τα φώτα του Καλησπέρα πέρα από τον κυκλικό κόμβο ...»
Αρμαγεδών  |  14:45

Ορφανίδης: Η ΣΚΤ δεν απεβίωσε με φυσικά αίτια

«Αυτός ο κύριος ήταν ο Διοικητής της Κ.Τ., δηλαδή ο άμεσα υπεύθυνος για τις τράπεζες. Αντί να κάμει ...»
CGA  |  10:08

Ελεύθερος ο Γ. Σιαηλής που είχε κριθεί ένοχος στην υπόθεση ΣΑΠΑ

«Καμία έκπληξη πλέον σε αυτόν τον τραγικό τόπο. Εγκληματείστε άφοβα!!!! Αυτούς ψηφίζυμε, αυτοί μας ...»
αηδιασμένος  |  20:28

Ορφανίδης: Η ΣΚΤ δεν απεβίωσε με φυσικά αίτια

«Kαι πάλι στην επικαιρότητα ο μέγας Χριστόφιας, ο κακός δαίμων της Κύπρου! »
knak  |  19:35

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση