ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 11:25
 

Έναρξη αποχώρησης στρατευμάτων πριν από το δημοψήφισμα προτείνουν ΔΗΚΟ- ΕΔΕΚ- Αλληλεγγύη

Καμιά συμφωνία αν η Τουρκία δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αναφέρει ο Νικόλας Παπαδόπουλος

Newsroom K

Την πρόταση των κομμάτων ΔΗΚΟ- ΕΔΕΚ- Αλληλεγγύη παρουσίασε στο επιτελείο του ο υποψήφιος για την προεδρία Νικόλας Παπαδόπουλος. 

Στην πρότασή του ξεκαθαρίζεται η πλήρης αποχώρηση του συνόλου ξένων στρατευμάτων πριν την εφαρμογή της όποιας λύσης ενώ μεταξύ άλλων επισημαίνει όπως, το συμφωνημένο χρονοδιαγραμμα αποχώρησης να προνοεί την έναρξη αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων πριν από το δημοψήφισμα και καμία εφαρμογή λύσης εαν πρώτα η Τουρκία δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. 

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος πριν από την παρουσίαση της κοινής πρότασης με ΕΔΕΚ και Αλληλεγγύη για την ασφάλεια-εγγυήσεις επεσήμανε πως η βασική αδυναμία της πρότασης Αναστασιάδη στην Ασφάλεια είναι ότι «εμείς δίνουμε τα πάντα την πρώτη μέρα αλλά πρέπει να εμπιστευτούμε την Τουρκία σε βάθος χρόνου για να εκπληρώσει της δικές της υποχρεώσεις». «Εμείς την πρώτη μέρα καταργούμε την Κυπριακή Δημοκρατία, καταργούμε τους θεσμούς της Κυπριακής δημοκρατίας, αναβαθμίζουμε τον κατοχικό ηγέτη σε συμπρόεδρο. Θα έχει βέτο σε όλες τις αποφάσεις. Οι θεσμοί του κράτους είτε θα έχουν αριθμητική ισότητα, είτε η τουρκική πλευρά θα έχει βέτο. Δεν θα μπορούμε να λάβουμε καμία απόφαση, χωρίς την έγκριση της Άγκυρας σε περίπτωση που πάει κάτι λάθος. Εμείς, όμως, πρέπει να εμπιστευτούμε το καθεστώς Ερντογάν σε βάθος χρόνου. Ν’ απομακρύνει εποίκους, ν’ αποσύρει στρατεύματα, να επιστρέψει εδάφη» ανέφερε χαρακτηριστικά διερωτώμενος αν υπάρχει Ε/κ που νιώθει ασφάλεια με αυτή τη διευθέτηση.

Καμία συμφωνία αν η Τουρκία δεν εκπληρώσει πρώτα τις υποχρεώσεις της
Μιλώντας για την πρόταση των τριών κομμάτων, επεσήμανε ότι αφορά τις ανησυχίες των Ε/κ γύρω από την ασφάλεια και εντάσσεται στα πλαίσια της νέας στρατηγικής.
«Με τη δική μας πρόταση, θεωρούμε ότι διασφαλίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, διαφυλάσσουμε τους Ε/κ. Εμείς αυτό που εισηγούμαστε σε γενικές γραμμές, είναι ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί η όποια συμφωνία, εκτός εάν πρώτα η Τουρκία εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις. Και μια από τις πιο βασικές υποχρεώσεις της Τουρκίας φυσικά είναι η αποχώρηση των στρατευμάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι προτάσεις

Όπως εξάλλου είχε αναφέρει από χθες η «Κ» το έγγραφο προτείνει:

1. Πλήρη και μόνιμη κατάργηση οποιουδήποτε επεμβατικού ή εγγυητικού δικαιώματος τρίτης χώρας που θα αφορά είτε το σύνολο είτε τμήμα της κυπριακής επικράτειας

2. Τα επεμβατικά και εγγυητικά δικαιώματα πρέπει να καταργηθούν πριν από την παραπομπή της όποιας Συμφωνίας Λύσης σε δημοψήφισμα. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και με τη Συνθήκη της Συμμαχίας του 1960

3. Πλήρης αποχώρηση του συνόλου των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από το νησί πριν από την έναρξη εφαρμογής της λύσης

4. Κατά την εφαρμογή της λύσης στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να βρίσκονται μόνο οι κοινές κυπριακές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες θα συνεπικουρούνται στο έργο τους από μία κατά το μέγιστο ισάριθμη δύναμη επιτήρησης/επιβολής της Συμφωνίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ή εναλλακτικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χωρίς τη συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων από τις τέως Εγγυήτριες Δυνάμεις

5. Η εφαρμογή της Συμφωνίας σε ο,τι αφορά την πλήρη αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων προϋποθέτει τη σύσταση Κοινής Στρατιωτικής Επιτροπής (ΚΣΕΠ) από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κυπριακή Δημοκρατία της οποίας θα προεδρεύει ο ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) και στην οποία θα συμμετάσχουν ανώτεροι αξιωματικοί από την UNFICYP EU Military Committee του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Τουρκία, την Ελλάδα και την Εθνική Φρουρά.

6. Έργο της ΚΣΕΠ θα είναι η διαπίστωση και καταγραφή (εντός εύλογου χρονικού διαστήματος) του συνόλου του ενεργού στρατιωτικού προσωπικού, των εφέδρων, καθώς και του αριθμού και των τύπων του οπλισμού που διαθέτουν οι ελληνικές δυνάμεις, η Εθνική Φρουρά καθώς και οι τουρκικές και τ/κ στρατιωτικές δυνάμεις. Ο κατάλογος των ανωτέρω στρατιωτικών δυνάμεων θα παραδοθεί από την ΚΣΕΠ στα τρία άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη και θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, προκειμένου η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορούν να διαπραγματευθούν επί αντικειμενικών επαληθεύσιμων δεδομένων το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των δυνάμεων και του οπλισμού τους.

7. Το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων και του οπλισμού τους όπως και η διαδικασία επαλήθευσης της αποχώρησης θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί πριν από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος και να αποτελέσουν ειδικό παράρτημα της Συμφωνίας Λύσης. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν δεν θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα.

8. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας το έργο της ΚΣΕΠ θα είναι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επαλήθευση της πλήρους αποχώρησης των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και του οπλισμού τους σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα

9. Το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης πρέπει να προνοεί την έναρξη της αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων πριν από το δημοψήφισμα. Η δε διαδικασία αποχώρησης πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την ημέρα εφαρμογής της λύσης.

10. Στο Σχέδιο Λύσης θα πρέπει να καταγράφεται σαφώς ότι στο διάστημα που θα μεσολαβεί μεταξύ του δημοψηφίσματος και της εφαρμογής της λύσης κατά το οποίος θα πρέπει να υλοποιηθεί η αποχώρηση των στρατευμάτων θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε ισχύ το σημερινό καθεστώς. Γι αυτό ακριβώς το λόγο, στο πρώτο άρθρο της Συμφωνίας Λύσης πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει ως έχει. Το περιεχόμενο της Συμφωνίας που θα παραχωρεί εξουσίες στους Τ/κ δεν θα εφαρμοστεί εως ότου η Τουρκία τηρήσει τις κατωτέρω υποχρεώσεις της σε σχέση με την ασφάλεια

• Την ολοκλήρωση της απόσυρσης των στρατιωτικών της δυνάμεων και του οπλισμού της από την Κύπρο
• Την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως υποχρεούται να κάνει με τα βάση τις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Την υπογραφή και κύρωση από την τουρκική Εθνοσυνέλευση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία θα έχει εγκριθεί ως παράρτημα της Συμφωνίας Λύσης

11. Ψηφίσματα υποστήριξης για την εφαρμογή της συμφωνίας Λύσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, ή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά, δε μπορούν όμως να υποκαταστήσουν ούτε τη Συμφωνία ούτε τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

12. Η εγγύηση για την εφαρμογή της Συμφωνίας πρέπει να βρίσκεται εντός της ίδιας της Συμφωνίας ως ειδικό παράρτημα που θα εγκριθεί στο δημοψήφισμα. Εάν μετά την παρέλευση εύλογα σύντομου χρονικού διαστήματος οι υποχρεώσεις της Τουρκίας δεν έχουν εκπληρωθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Κυπριακή Δημοκρατία, το Σχέδιο Λύσης δεν θα εφαρμοστεί

 

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται ζήτημα οποιασδήποτε βοήθειας από το ΝΑΤΟ, καθώς όπως επεσήμανε δεν έχει καμία απολύτως εμπιστοσύνη στο ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση της "Κ" αν τίθεται θέμα εφαρμογής πτυχών λύσης πριν ακόμη από τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, με την πρόταση για έναρξη αποχώρησης στρατευμάτων πριν από το δημοψήφισμα, ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε πως αυτό θα αποτελέσει μία κίνηση καλής θέλησης από πλευράς της Τουρκίας.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Ακιντζί: Εξέφρασα τις ειλικρινείς μου απόψεις για τη Συρία

«Πρεπει να εχουμε υποψη μας και να μην παρασυρομαστε οτι αλλο η σημερινη καλη και ανθρωπινη συμπεριφορα ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  10:18

Βαριές οικονομικές κυρώσεις Τραμπ στην Άγκυρα

«Σιγά τις βαριές οικ. κυρώσεις ρε φαντασμένε, ανιστόριτε και υπερφίαλε `πανέξυπνε`. »
ΑΚΑ  |  09:24

Αλλάζουν τα δεδομένα Ερντογάν με τη συμφωνία Δαμασκού-Κούρδων

«Δεν χαιρεκακώ, αλλά αν οι Κούρδοι συμμαχούσαν με την Ελλάδα το 1919, σήμερα θα είχαν το κράτος τους, ...»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  15:46

Ακιντζί: Το μήνυμά μου παρεξηγήθηκε

«Μην τα μασάς ρε μεγάλε θα σου κόψει τον μισθό σου ο Ερντογκάν;»
Mitsos  |  13:36

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση

X