ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τρεις νέες επιστημονικές εκδοσεις από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών στηρίζει ένα αξιόλογο εκδοτικό πρόγραμμα

Του Απόστολου Κουρουπάκη

Του Απόστολου Κουρουπάκη

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών έχοντας κύριο σκοπό του την έρευνα και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης εδώ και πολλά χρόνια στηρίζει ένα αξιόλογο εκδοτικό πρόγραμμα, το οποίο φέρνει την κυπρολογική έρευνα εγγύτερα στο κοινό, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τις σχέσεις του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού με εκείνο του εξωτερικού, δημιουργώντας συνέργειες που λειτουργούν προς όφελος της έρευνας.

Το Κέντρο στο πλαίσιο των εκδοτικών του δραστηριοτήτων το 2016 πραγματοποίησε τρεις εκδόσεις έργων Κύπριων και ξένων επιστημόνων. Οι εκδόσεις των Michel Balard, Laura Balletto, Catherine Otten-Froux αφορούν την ύστερη μεσαιωνική περίοδο και εκείνη του Θεοχάρη Σταυρίδη την οθωμανική. Το Κέντρο εξέδωσε επίσης την «Επετηρίδα» του με ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις.

  1. Michel Balard, Laura Balletto, Catherine Otten-Froux, «Gênes et l’Outre-Mer - Αctes notariés rédigés à Chypre par le notaire Antonius Folieta (1445 – 1458»), Λευκωσία 2016, 586 σελίδες.
  2. Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει τη δημοσίευση των κειμένων 219 συμβολαιογραφικών πράξεων του γενουάτη συμβολαιογράφου Antonius Folieta. Οι περισσότερες από αυτές τις πράξεις καταγράφηκαν στην Αμμόχωστο. Τα δημοσιευμένα κείμενα συνοδεύονται και από συνοπτική περίληψη στα γαλλικά. Οι συμβολαιογραφικές αυτές πράξεις συντάχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες της παρουσίας των γενουατών στην Αμμόχωστο και η δημοσίευσή τους αποτελεί πρωτίστως πηγή, μέσα από την οποία είναι δυνατή η άντληση πλούσιων πληροφοριών για την κατάσταση της ίδιας της πόλης της Αμμοχώστου για την αστική της τοπογραφία, το κοσμοπολίτικο στοιχείο του πληθυσμού της, την κοινωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων της, και για πληθώρα άλλων ιστορικών δεδομένων.

2. Theoharis Stavrides, «Ottoman Documents from the Archives of the Venetian Consulate of Cyprus (1671 – 1765), Λευκωσία 2016, 369 σελίδες

Στην έκδοση αυτή δημοσιεύονται 138 οθωμανικά έγγραφα της περιόδου 1671 - 1765, που επελέγησαν από ένα ευρύτερο σύνολο οθωμανικών εγγράφων της σειράς «Archivio del Consolato Veneto a Cipro» (Αρχεία του Βενετικού Προξενείου της Κύπρου), των Κρατικών Αρχείων της Βενετίας. Το κάθε έγγραφο της σειράς δημοσιεύεται με μεταγραφή, από το αραβικό αλφάβητο των πρωτότυπων κειμένων, στο νέο τουρκικό αλφάβητο, ενώ ακολουθεί και μετάφραση στην αγγλική. Περιλαμβανεται εκτεταμένη Εισαγωγή στην αγγλική, όπου επιχειρείται η τοποθέτηση των εγγράφων αυτών στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής τους. Τα έγγραφα επιτρέπουν την ανίχνευση στοιχείων και λεπτομερειών που αφορούν στην ιστορική παρουσία του βενετικού προξενείου στην Κύπρο, αναδεικνύοντας ποικίλες πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Κύπρου για σχεδόν ένα αιώνα. Περιλαμβάνεται επίσης βιβλιογραφία, καθώς και γλωσσάρι, όπου επεξηγούνται συγκεκριμένοι τουρκικοί όροι που απαντώνται στα Οθωμανικά έγγραφα, οι οποίοι θεωρούνται χαρακτηριστικοί του περιεχομένου και της δυναμικής τους και οι οποίοι, ως εκ τούτου, και διατηρούνται αυτούσιοι, χωρίς μετάφραση, μέσα στα μεταφρασμένα κείμενα.

3. «Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών», Τόμος XXXVIII (2015), Λευκωσία 2016, 442

Ο 38ος τόμος της «Επετηρίδας» του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών περιλαμβάνει τα πιο κάτω 12 άρθρα:

• P.W. Edbury, «Knights, nobles and the rule of Amaury of Tyre, 1306 – 1310».
• Chr. Schabel and C. Georgiou, «Neither at peace nor at war: The non-implementation of the Armenia-Cyprus agreements of 1310».
• P.-V. Claverie, «Une source négligée pour l’histoire du clergé latin d’ Orient: Les archives des chapitres occidentaux».
• N. Coureas, «Trade between Antalya, Alanya and Lusignan Cyprus during the fourteenth and fifteenth centuries».
• T. Papacostas, «Building Activity and Material Culture in Venetian Cyprus: An evaluation of the evidence».
• Μ. Ιωάννου, «Νέα στοιχεία για τον Ιερώνυμο Καρίδη (προ του 1747 – μετά το 1793). Συμβολή στη βιογραφία του Δραγομάνου στο γαλλικό προξενείο της Λάρνακας».
• A. Pouradier Duteil - Loizidou, «Datation et paternité de la description de Chypre signée par Panagis Angelatos le 15 avril 1805».
• Π. Παπαπολυβίου, «Ένα αθησαύριστο κείμενο του Κυπριανού Οικονομίδη (1862)».
• Κ. Κοκκινόφτας, «Η ιστορία της παραγωγής και της εμπορίας του λευκαρίτικου κεντήματος».
• Χρ. Κ. Κυριακίδης, «Ο Χριστόδουλος Σώζος και η δράση του στο νομοθετικό συμβούλιο».
• W. Mallinson, «Kissinger’s outlook: fifty shades of diplomacy».
• Θ. Πυλαρινός, «Από την αλληλογραφία του Αντώνη Μυστακίδη Μεσεβρινού με Κύπριους λογοτέχνες και πνευματικούς ανθρώπους».
Όλες οι εκδόσεις του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών διατίθενται προς πώληση στην έδρα του στην οδό Γλάδστωνος 6, στη Λευκωσία, τηλ. 22456320.

Βιβλίο: Τελευταία Ενημέρωση

H κατάθλιψη μπορεί να είναι η έσχατη άμυνα των αγνών οργανισμών απέναντι στο εικονικό πανηγύρι της στιγμιαίας επιβράβευσης και της ματαιοδοξίας.

Εφηβοι δεσμώτες των smartphones

H δημοσιογράφος Νάνσι Τζο Σέιλς πιστεύει ότι πρέπει όλα να ξεκινούν από τη μόρφωση και στο τέλος του βιβλίου προτρέπει: ...
Newsroom Κ, Αθήνα
 |  ΒΙΒΛΙΟ
X