ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αναμένεται καύσωνας που να επιβάλλει διακοπή ή περιορισμό εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ

ΚΥΠΕ

Σε ενημέρωση των εργοδοτών και των αυτοεργοδοτούμενων προσώπων ότι σήμερα ή/και τις επόμενες ημέρες στις πεδινές ή/και παράλιες περιοχές, αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, που πιθανόν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα και να επιβάλλεται η διακοπή ή/και η ρύθμιση, περιορισμός των εργασιών, προβαίνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι συνθήκες αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, «μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμική καταπόνηση ή / και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους».

Το ΤΕΕ αναφέρει ότι σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεων που εκδόθηκαν φέτος για την εφαρμογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020 (Κ.Δ.Π. 291/2014 και Κ.Δ.Π. 206/2020), τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να μετρούν, στους χώρους όπου διεξάγουν εργασίες, τις παραμέτρους που συμβάλλουν στην θερμική καταπόνηση.

Προσθέτει ότι σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας αέρα (υπό σκιά) και σχετικής υγρασίας, πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες τους και εφαρμόζουν αλλαγή της κάθε εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή των εργασιών, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, καθώς και άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά), σε συνεργασία με τους τοπικούς Αντιπροσώπους Ασφάλειας των εργαζομένων, για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης όπως η οργάνωση του χρόνου εργασίας ώστε οι βαριές εργασίες να εκτελούνται κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, η οργάνωση συχνών μικρών διαλειμμάτων για ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων όπου αυτό είναι εφικτό και η διαμόρφωση/επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών όπου τούτο είναι δυνατόν.

Επίσης, άλλα μέτρα, σύμφωνα με το ΤΕΕ, είναι η εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας, η αποφυγή, όπου είναι εφικτό, των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12:00-16:00), η διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (θερμοκρασίας 10 – 15οC), η χορήγηση και χρήση από τους εργαζομένους κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, η χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης που αναπνέουν (όπως είδη από βαμβάκι) και χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου, η αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών και η κατάρτιση των εργαζομένων.

Επικαλούμενο τις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής για συνθήκες θερμοκρασίας από 36οC έως 44οC, το ΤΕΕ αναφέρει ότι πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες όταν επικρατούν τα πιο κάτω ή μεγαλύτερα ποσοστά σχετικής υγρασίας, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της εργασίας:

Συγκεκριμένα, για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 36 βαθμούς Κελσίου η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 71, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 64 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 57, αντίστοιχα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 37 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 65, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 58 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 52, αντίστοιχα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 38 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 59, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 53 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 47, αντίστοιχα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 39 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 53, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 48 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 42, αντίστοιχα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 40 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 48, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 43 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 42, αντίστοιχα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 41 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 43, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 38 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 33, αντίστοιχα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 42 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 39, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 34 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 28, αντίστοιχα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 43 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 34, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 29 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 25, αντίστοιχα.

Για θερμοκρασία (υπό σκιά) σε 44 βαθμούς Κελσίου, η εργασία πρέπει να διακόπτεται για ελαφριά, μέτρια και βαριά εργασία όταν η υγρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 29, όταν η υγρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση από 26 και όταν η υγρασία είναι ίση η μεγαλύτερη από 21, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ, ελαφριά εργασία είναι οι ακόλουθες: Εργασία γραφείου, επιστασία, εργασία σε πάγκο με ελαφριά εργαλεία, συνήθης οδήγηση.

Μέτρια εργασία είναι οι ακόλουθες: Τοποθέτηση περίφραξης, σκυροδέτηση, χτίσιμο τούβλων, σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση δαπέδων, τοποθέτηση κεραμιδιών, σκάλισμα, σφυρηλάτηση, μεταφορά ελαφρών αντικειμένων, ξυλουργικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, μηχανολογικές εργασίες, τοποθέτηση αλουμινίων, τοποθέτηση κάγκελων, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με μηχανικά μέσα.

Βαριά εργασία είναι οι ακόλουθες: Έντονη χειρωνακτική εργασία, επεξεργασία και τοποθέτηση οπλισμού, συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση καλουπιών, σκάψιμο ή σπάσιμο σκληρών υλικών με μηχανικά εργαλεία / συσκευές / μηχανήματα βάρους πέραν των 15 kg, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με χειρωνακτικά μέσα.

Τέλος, το ΤΕΕ αναφέρει ότι για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ στην ενότητα Θερμική Καταπόνηση ή/και να επικοινωνούν με τους Επιθεωρητές στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση