ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Έρευνα EY: Οι CEOs αντιλαμβάνονται ότι ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν μπορεί να καθυστερήσει μετά την πανδημία

Πάνω από τα δύο τρίτα (68%) των διευθύνοντων συμβούλων (CEOs) από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου συμμετείχαν στην έρευνα

Δελτίο Τύπου

  • Η πανδημία του COVID-19 έχει εντείνει την ανάγκη επιτάχυνσης του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, καθώς το 66% των εταιρειών αναφέρουν υποχώρηση της ανάπτυξής τους

  • Μόνο το 34% των CEOs δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των πελατών σε σχέση με τα δεδομένα – μια πρόκληση που μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη και να δυσχεράνει τις προσπάθειες μετασχηματισμού

  • Η μελέτη αναδεικνύει ένα σαφές χάσμα πρόθεσης και υλοποίησης ως προς την μακροπρόθεσμη αξία παρά τη διάθεση ενίσχυσής της τα επόμενα πέντε χρόνια

Πάνω από τα δύο τρίτα (68%) των διευθύνοντων συμβούλων (CEOs) από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μια σημαντική επένδυση στα δεδομένα και την τεχνολογία κατά τους επόμενους 12 μήνες, ενώ 61% σχεδιάζουν να αναλάβουν σημαντική πρωτοβουλία μετασχηματισμού το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα, EY CEO Imperative Study 2021. Η έρευνα μεταξύ 305 CEOs (από τη λίστα Forbes Global 2000) διαπίστωσε επίσης ότι το 42% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι θα προχωρήσουν σε αλλαγές στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου του οργανισμού τους κατά την επόμενη τριετία.

Ενώ ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με την ώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας, ο οποίος ενσωματώνει θεμελιώδεις αλλαγές στα επιχειρηματικά και λειτουργικά τους μοντέλα, βρίσκεται στην ατζέντα των CEOs εδώ και χρόνια, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 μετέτρεψε αυτή την επιτακτική ανάγκη από σημαντική σε επείγουσα.

Στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού, πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι αναγνωρίζουν τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, με το 68% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι τουλάχιστον μία από τις προτεραιότητες των μετασχηματιστικών τους σχεδίων σχετίζεται με τη σημασία των ανθρώπων, την καλλιέργεια μελλοντικών ταλέντων και την οργανωτική κουλτούρα.

Αποκλίσεις μεταξύ όσων «ευημερούν» και όσων «επιβιώνουν»

Η έρευνα εξέτασε τον ρυθμό αύξησης των εσόδων των επιχειρήσεων πριν την πανδημία του COVID-19, στο αποκορύφωμά της και κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Η EY ομαδοποίησε τρεις ξεχωριστές κατηγορίες επιχειρήσεων και ανέλυσε τις αντίστοιχες προτεραιότητες και προοπτικές ανάπτυξής τους:

  • Επιχειρήσεις που ευημερούν (Thrivers): Τριάντα τέσσερα τοις εκατό των επιχειρήσεων βρίσκονταν ήδη σε μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης πριν από την πανδημία. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχίσουν να ξεπερνούν τους ανταγωνιστές τους τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ οι διευθύνοντες σύμβουλοί τους εντείνουν τις προσπάθειές τους σε αυτό το κρίσιμο διάστημα και επιταχύνουν τις ατζέντες μετασχηματισμού τους.

  • Επιχειρήσεις που συντηρούν τα κεκτημένα (Maintainers): Τριάντα τέσσερα τοις εκατό των επιχειρήσεων που είχαν χαμηλή ή μηδενική ανάπτυξη πριν από την πανδημία, εκτιμούν ότι θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα και την επόμενη τριετία, ενώ δεν αναμένουν καμία αλλαγή στην ατζέντα μετασχηματισμού τους κατά την ίδια περίοδο.

  • Επιχειρήσεις που επιζούν (Survivors): Το τριάντα δύο τοις εκατό των CEOs επισήμαναν ότι πριν από την πανδημία, οι επιχειρήσεις τους αντιμετώπιζαν μείωση εσόδων και προβλέπουν ότι τα έσοδά τους είτε θα συνεχίσουν να συρρικνώνονται, είτε θα παραμείνουν σταθερά τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ πρόθεσή τους είναι να επιβραδύνουν τις ατζέντες μετασχηματισμού τους κατά το ίδιο διάστημα.

Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι ενώ οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Thrivers εκμεταλλεύονται ήδη την παρούσα συγκυρία, αυτοί που ανήκουν στις ομάδες των Survivors και των Maintainers θα πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα για να αποφύγουν να μείνουν ακόμη πιο πίσω.

Το χάσμα εμπιστοσύνης σε ότι αφορά τα δεδομένα απειλεί τον μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα

Καθώς οι κανονισμοί για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου λόγου, παραμένει ένα σημαντικό χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφοριών και του τι είναι διατεθειμένοι να επιτρέψουν οι πολίτες σε αυτές τις καινοτομίες να κάνουν. Μόνο το 34% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι οι πελάτες τους εμπιστεύονται τα δεδομένα τους, ενισχύοντας την ανάγκη για τους διευθύνοντες συμβούλους και τις διευθυντικές ομάδες να ελέγχουν τις διαδικασίες που συνδέονται με τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων, αυξάνοντας παράλληλα τη διαφάνεια με τους πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να περιορίσει την ανάπτυξη, και να καθυστερήσει την καινοτομία και τις προσπάθειες μετασχηματισμού.

Παρά το χάσμα αυτό, το 88% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η χρήση της επιστήμης δεδομένων για την πρόβλεψη και την εκπλήρωση των εξατομικευμένων αναγκών των πελατών θα αποτελέσει βασικό παράγοντα διαφοροποίησης κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ το 87% δηλώνουν ότι η δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών με βάση τα δεδομένα θα αποφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο ίδιο διάστημα. Βραχυπρόθεσμα, το 41% ​​των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η επιστήμη δεδομένων θα απαιτήσει αυξημένη προσοχή από τις διευθυντικές ομάδες τους επόμενους 12 μήνες.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών τομέων ως προς τις προτεραιότητες μετασχηματισμού

Ενώ η ψηφιακή καινοτομία ήταν, συνολικά, η βασική κινητήρια δύναμη μετασχηματισμού και ο κύριος τομέας εστίασης για τη δημιουργία ανάπτυξης, υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών τομέων. Χαρακτηριστικά, λιγότερο από το ένα τρίτο (32%) των ερωτηθέντων στον τομέα της ενέργειας πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ οι περισσότεροι επικεντρώνονται περισσότερο στην κλιματική αλλαγή και τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Αντίθετα, στον χρηματοοικονομικό τομέα, λίγο περισσότερο από τους μισούς (51%) επικεντρώθηκαν στην ψηφιακή τεχνολογία, ενώ τα δύο τρίτα (67%) δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις καταγράφονται ως προς την δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, με το 69% των ερωτηθέντων στον τομέα της μεταποίησης να πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στο ζήτημα αυτό, έναντι μόλις του 17% των ερωτηθέντων στον τομέα της τεχνολογίας.

Χάσμα προσθέσεων και δράσεων ως προς τη μακροπρόθεσμη αξία

Σύμφωνα με την έρευνα, το 87% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι, ότι τα επόμενα πέντε χρόνια, η αγορά θα χαιρετίσει και θα επιβραβεύσει τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ το 91% πιστεύουν ότι τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα ενσωματώνουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό στοιχεία της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, το 80% συμφωνούν ότι είναι πιθανό να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο πρότυπο για τη μέτρηση και την αναφορά της μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας ενώ το 80% συμφωνούν ότι οι επιχειρήσεις τους θα κάνουν σημαντικά βήματα για την ανάληψη ευθύνης για τα ζητήματα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Ωστόσο, η ανάλυση των απαντήσεων σε βασικές διαστάσεις μακροπρόθεσμης αξίας όπως τα κοινωνικά ζητήματα, τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, τα χρηματοοικονομικά και οι πελάτες, αποκάλυψαν ένα σαφές χάσμα μεταξύ προθέσεων και δράσεων.

Το DNA της επιχείρησης του μέλλοντος

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι επικεφαλής των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν βασικά κενά ως προς την ικανότητα και την υλοποίηση, με ενέργειες που δεν ανταποκρίνονται στις προθέσεις τους όσον αφορά τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, την αλλαγή των οργανωτικών δομών που παρεμποδίζουν την ευελιξία και την καθυστέρηση των επενδύσεων σε οικοσυστήματα που μειώνουν την ανθεκτικότητα. Η αντιμετώπιση αυτών των κενών θα απαιτήσει στρατηγική που θα ξεκινά από πάνω προς τα κάτω και θα επικεντρώνεται σε τρία διασυνδεδεμένα προγράμματα που θα επιταχύνουν τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας:

  1. Τοποθέτηση του ανθρώπου στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ενίσχυση της ευελιξίας και της ικανότητας άμεσης αντίδρασης στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και των καταναλωτών.

  2. Επιτάχυνση της τεχνολογίας, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέες λύσεις γρηγορότερα.

  3. Καινοτομία σε μεγάλη κλίμακα, συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων σε ένα ολοένα και ευρύτερο οικοσύστημα με στόχο τη μετάβαση σε νέες αγορές.

Εστιάζοντας σε αυτούς τους οδηγούς αξίας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι μπορούν να επαναπροσανατολίσουν τις επιχειρήσεις τους γύρω από μια κουλτούρα που θα ενθαρρύνει τον συνεχή μετασχηματισμό και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υψηλότερες επιδόσεις από τον ανταγωνισμό βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, o Ronald Attard, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Η πανδημία έχει αυξήσει την πίεση προς τους διευθύνοντες συμβούλους σε όλο τον κόσμο να εξισορροπήσουν τις προσπάθειες των εταιρειών τους για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με τις προσδοκίες των μετόχων για βραχυπρόθεσμα κέρδη. Ενώ οι CEOs φαίνεται να συνειδητοποιούν την ανάγκη να μετασχηματίσουν τις εταιρείες τους προκειμένου να εφαρμόσουν αυτήν την ατζέντα, να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία και να αντιμετωπίσουν ζητήματα ESG, οι προθέσεις τους δεν ακολουθούνται πάντα από τις απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο υλοποίησης. Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων πρέπει να συνδυάσουν τις δημόσιες δεσμεύσεις τους με δράσεις για να αποδείξουν ότι λαμβάνουν τα τολμηρά βήματα που απαιτούνται για να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία και να υλοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές.»

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ειρήνη Χαρίτου   

EY Brand, Marketing & Communications       

+357 2220 9999  

Irene.Charitou@cy.ey.com

Website: www.ey.com/cy

Twitter: @EY_Cyprus │ Facebook: @EYCyprus │ Instagram: eycyprus

Σχετικά με την ΕΥ

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση