ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 12:49
 

«Εσωτερική» ΕΣΤΙΑ από τράπεζες

Έτοιμες οι τράπεζες να προσφέρουν και εξωκυβερνητικές αναδιαρθρώσεις για να εξαλείψουν άπαξ διά παντός τα ΜΕΔ

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Εν αναμονή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σχέδιο της Κυβέρνησης που θα διευκολύνει την αποπληρωμή Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων συγκεκριμένων δανειοληπτών, οι τράπεζες το βλέπουν πλέον υπό διαφορετικό πρίσμα. Ενώ η μερίδα των δανειοληπτών έχει ήδη καθοριστεί και θα φτάνουν τους 15.000 για δάνεια αξίας 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ με συγκεκριμένα κριτήρια αποδοχής, τα τραπεζικά ιδρύματα βλέπουν το Σχέδιο Εστία ως ένα πρόγραμμα επανεκκίνησης του γραναζιού της οικονομίας.

Αν και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Σχεδίου αναθεωρήθηκαν προσφάτως αυξάνοντας πλέον τα εισοδηματικά κριτήρια από 50.000 ευρώ ετησίου οικογενειακού εισοδήματος, στα 60.000 ευρώ βάσει των εξαρτώμενων μελών, τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου δεν είναι διατεθειμένα να μείνουν σε αυτό το αυστηρό πλαίσιο. Ασφαλείς πληροφορίες της «Κ» θέλουν τις τράπεζες να είναι διατεθειμένες να προσφέρουν μια «εσωτερική Εστία» στους δανειολήπτες που θα εμπίπτουν κοντά στα εισοδηματικά κριτήρια του Σχεδίου και δεν θα αφήσουν εκτός κανένα δανειολήπτη που θα εμφανίζει μικρές αποκλίσεις. Από την πρώτη στιγμή εξάλλου είχε ξεκαθαριστεί πως για να συμμετάσχει ένας προβληματικός – ευάλωτος δανειολήπτης στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ θα πρέπει να επαναπροσεγγίσει την Τράπεζα και να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δανείου του.

Πηγές από τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ ανέφεραν στην «Κ» πως το Σχέδιο είναι εκ πρώτης όψεως, η ευκαιρία να μειώσουν οι ίδιες τα Μη Εξυπηρετούμενά τους, αλλά και η ευκαιρία για να δοθεί λύση σε όποιο δανειολήπτη πραγματικά θέλει να εξυπηρετήσει το δάνειό του. Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι ναι μεν η Κυβέρνηση έχει καθορίσει τη βάση του Σχεδίου για να μην συμμετάσχουν όλοι και να διαχωριστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές από τους ευάλωτους, αλλά δεν πρόκειται να αφήσουν εκτός δανειολήπτες που έχουν τη θέληση να επανεκκινήσουν τη δόση του δανείου τους με πολύ ευνοϊκότερους όρους, ισότιμους με αυτούς της ΕΣΤΙΑΣ.

Ταυτόχρονα για τους ίδιους, η «εσωτερική» ΕΣΤΙΑ στόχο έχει μεταξύ άλλων να δώσει μια απάντηση σε όλους όσοι ήθελαν το Σχέδιο να αποκλείει δανειολήπτες που δεν έγιναν επιλέξιμοι ένεκα μικρών αποκλίσεων στα κριτήρια που έχουν τεθεί. Όπως και να έχει, οι τράπεζες θα δουν να «ξεπαγώνουν» δάνεια, ακόμα περισσότερα από τα 15 χιλιάδες που αρχικά υπολογίστηκε, δάνεια που για χρόνια όχι μόνο δεν εισέπρατταν ευρώ, αλλά αντιθέτως σπαταλούσαν. Ακόμα, οι νομικές διαδικασίες που προχωρούσαν τόσα χρόνια εκτός από κοστοβόρες ήταν και δίχως αποτέλεσμα, αφού άφηνε μεγάλα κενά που μετά τον Ιούλιο του 2018 έκλεισαν.

Η «Κ» έχει ξαναγράψει για τα ποσοστά του Σχεδίου Εστία και πως αναμένεται να καταμεριστούν για κάθε τραπεζικό ίδρυμα. Η Τράπεζα Κύπρου θα έχει 1 δισ. ευρώ δανείων, η πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, νυν ΚΕΔΙΠΕΣ γύρω στα 1,5 δισ. ευρώ και η Ελληνική Τράπεζα γύρω στα 250 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από άλλες τράπεζες, αλλά βάσει των αλλαγών που έγιναν προσφάτως επί του Σχεδίου, δεν αποκλείεται το ποσοστό της Τράπεζας Κύπρου να ανέλθει πλέον στο 1,5 δισ. ευρώ.

Τα τελικά κριτήρια

Τα τελικά κριτήρια για ένταξη στο Σχέδιο, μετά και τις αλλαγές που προέκυψαν από τη συνεννόηση Κυβέρνησης, Τραπεζών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι τα εξής:

Α) Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), όπως θα προκύψει από τον μέσο όρο δύο εκτιμήσεων, μία για λογαριασμό της Τράπεζας/ Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων και μία για λογαριασμό του δανειολήπτη (εκτός αν αποδέχεται να γίνει εκτίμηση μόνο από την Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων), που θα πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους εκτιμητές εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων (όπως αυτή θα ανακοινωθεί μεταγενέστερα). Το κόστος για τις υπηρεσίες του κάθε εκτιμητή θα καταβάλλεται από το πρόσωπο που τον διόρισε. Διαθέσιμες πρόσφατες εκτιμήσεις της υποθηκευμένης κύριας κατοικίας (εντός δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο) γίνονται αποδεκτές.

Υπογραμμίζεται πως μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 θα έπρεπε ο δανειολήπτης να είχε δάνειο σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, άρα και να θεωρείται Μη Εξυπηρετουμενο. Με τις πρόσφατες αλλαγές, το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει:

(α) τις εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000) για ζεύγος με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα άτομα,
(β) τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000) για ζεύγος με τρία εξαρτώμενα άτομα,
(γ) τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) για ζεύγος με δύο εξαρτώμενα άτομα,
(δ) τις σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000) για ζεύγος με ένα εξαρτώμενο άτομο,
(ε) τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτομα και
(στ) τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) για μονήρη νοικοκυριά.

Πρέπει να διευκρινιστεί πως ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του δανειολήπτη. Στην περίπτωση όπου ο δανειολήπτης είναι νομική οντότητα, ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του κύριου μετόχου της νομικής οντότητας ο οποίος και θα μετατραπεί με την αναδιάρθρωση του δανείου σε δανειολήπτη. Σημειώνεται ότι ως κύριος μέτοχος νομικής οντότητας ορίζεται ως ο μέτοχος που κατέχει και ελέγχει περισσότερο από 50% των μετοχών νομικής οντότητας

Το 125% έγινε 80%

Αρκετή κριτική δέχθηκε ο όρος με τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη να μην υπερβαίνουν το 125% της αξίας της κύριάς του κατοικίας ως πλουσιοπάροχο. Πλέον, τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις εξαιρουμένου του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία), δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας, χωρίς όμως να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Ο όρος «νοικοκυριό», περιλαμβάνει τα μέλη της οικογένειας του δανειολήπτη.
Και το Euribor

Ο δανειολήπτης που πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, θα δηλώνει στην Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, την πρόθεσή του να συμμετάσχει στο Σχέδιο. Στην περίπτωση που δανειολήπτης είναι νομική οντότητα, η αίτηση θα υποβάλλεται από τον κύριο μέτοχο της νομικής οντότητας.

Η Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, η οποία θα έχει προηγουμένως υπογράψει Μνημόνιο Συναντίληψης με τον Κρατικό Φορέα, θα έχει την υποχρέωση να αναδιαρθρώσει τα δάνεια που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, σε ένα ποσό το οποίο θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ (α) του υπολοίπου του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης και (β) της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας όπως αυτή θα προκύπτει από την Εκτίμηση. Οποιαδήποτε μετρητά ή καταθέσεις που υπερβαίνουν το 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του νοικοκυριού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μείωση των υποχρεώσεων του αιτητή προς τη συμμετέχουσα Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων.Σε όλες τις περιπτώσεις, ο δανειολήπτης θα λαμβάνει κούρεμα του δανείου του τουλάχιστον 5% , φτάνοντας εως και το 32%. Θα παραμένει παγοποιημένο αυτό το ποσοστό και στην περίπτωση πλήρους αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου, το παγοποιημένο ποσό θα διαγράφεται οριστικά.

Το επιτόκιο του αναδιαρθρωμένου δανείου για τα πρώτα 7 χρόνια αποπληρωμής του θα είναι μεταβλητό, βασιζόμενο στο Euribor 6 Μηνών πλέον περιθωρίου 2,50 ποσοστιαίων μονάδων. Το συνολικό επιτόκιο (Euribor 6 Μηνών + περιθώριο) του αναδιαρθρωμένου δανείου δεν μπορεί να ξεπερνά το 3,5%. Το επιτόκιο για την υπόλοιπη διάρκεια αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου θα είναι μεταβλητό, βασιζόμενο στο Euribor 6 μηνών, πλέον περιθώριο 2,00 ποσοστιαίων μονάδων. Ο Κρατικός Φορέας θα καταβάλλει στην Τράπεζα/ Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων το ένα τρίτο (1/3) των εκάστοτε δόσεων για την αποπληρωμή, καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα συνεχίσει να καταβάλλει τα υπόλοιπα δύο τρίτα (2/3).

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης διακόψει την καταβολή της δικής του συνεισφοράς και τερματίσει την εξυπηρέτηση του αναδιαρθρωμένου δανείου του, τότε η σύμβαση με τον Κρατικό Φορέα θα ακυρώνεται και o Κρατικός Φορέας θα τερματίζει την καταβολή της συνεισφοράς του που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3) της αποπληρωμής. Ο Κρατικός Φορέας θα καταβάλλει τη χορηγία στο τέλος κάθε έτους.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Και εγένετο Νέο Κύμα

«"Νέο Κύμα" με παλαιά ...τρωκτικά!!!»
Ai Em  |  10:16

Τα μυστήρια της συνάντησης του Τραμπ με τον Ερντογάν

«Δύο άθλιοι διοικούν τώρα τον κόσμο. »
ΑΚΑ  |  21:13

Επιτέθηκαν σε εθνοφρουρούς σε φυλάκιο της Ε.Φ στον Παχύαμμο

«Είναι φως φανάρι ότι η παρουσία παράνομων μεταναστών στην Κύπρο δεν είναι αναγκαία. Τα καταφέρνουμε ...»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  14:41

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X