ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 11:50
 

Πανάκριβο το κλείσιμο λογαριασμών ξένων

Χάνουν εκατομμύρια καθαρών κερδών κάθε χρόνο – Έχουν κλείσει ή έχουν αρνηθεί άνοιγμα σε 50 χιλιάδες μέχρι στιγμής

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα έχει να αντιμετωπίσει μεγάλους κινδύνους που αφορούν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, τη χαμηλή κερδοφορία, αλλά και τη διαχείριση ρίσκου των χαρτοφυλακίων.

Όπως εξάλλου έχει ορίσει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τους κινδύνους των τραπεζών, συνοψίζονται σε 12 κύριους τομείς: η παρατεταμένη περίοδος χαμηλών επιτοκίων, τα μεγάλα αποθέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων, η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι διαρθρωτικές οικονομικές προκλήσεις στη ζώνη του ευρώ, οι προοπτικές για την ανάπτυξη στις οικονομίες με αναδυόμενες αγορές, οι αντιδράσεις των τραπεζών σε νέες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, οι εξελίξεις στις αγορές κατοικιών και εμπορικών ακινήτων, η ανατιμολόγηση του κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το ηλεκτρονικό έγκλημα και οι δυσλειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων, περιπτώσεις παραβάσεων, ο μη τραπεζικός ανταγωνισμός και ένα δύσκαμπτο επιχειρηματικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι κυπριακές τράπεζες είναι ανάμεσα σε ένα πόλεμο μεταξύ ανατολής και δύσης, στον οποίο, όπως τους έχει τονιστεί από τους Αμερικάνους, πρέπει να διαλέξουν πλευρά.

Ουκ ολίγες φορές έχει αναμιχθεί το όνομα της Κύπρου ως χρηματοπιστωτικός και παροχής υπηρεσιών προορισμός, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είναι ή υπήρξε κέντρο ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Οι τράπεζες όμως απαντούν με στοιχεία, προσπαθώντας να βγάλουν την όποια ρετσινιά που πιθανόν να υπάρχει ακόμα.

Συνολικά έχουν κλείσει ή έχουν αρνηθεί άνοιγμα νέων για 50.000 λογαριασμούς από το 2013, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να έχουν λογαριασμοί πελατών που προέρχονται από χώρες στις οποίες είχαν επιβληθεί ή υφίστανται ακόμη πολλές διεθνείς κυρώσεις, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία και το Ιράν.

Εξάλλου, στο περιθώριο της συνέντευξης του Μάριου Σκανδάλη στην «Κ», τονίστηκε πως μεγαλύτερες επιπτώσεις σε κλείσιμο λογαριασμών είχαν εταιρείες, οργανισμοί και φυσικά πρόσωπα από χώρες οι οποίες ήταν πιο επιρρεπείς σε κινδύνους ή χώρες που έχουν πιο πολύπλοκες ή μη διαφανείς δομές εταιρειών, όπως οι πιο πάνω. Μόνο για την Τράπεζα Κύπρου, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της τράπεζας αποκάλυψε πως ο τερματισμός των λογαριασμών που έχει προχωρήσει η Τρ. Κύπρου, έχει επιπτώσεις στην καθαρή κερδοφορία που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ οι επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών της τράπεζας κυμαίνονται στα 3,5 – 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εντούτοις, σύμφωνα με τον ίδιο, τα 10 εκατ. κερδών και τα 3,5-4 δισ. ευρώ μειωμένου κύκλου εργασιών δεν μεταφράζονται ως απώλεια, αλλά ως σημαντική επένδυση που επιφέρει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στους πελάτες και εταίρους της τράπεζας.

Και η Ελληνική

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Ελληνική Τράπεζα. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης, κατά τα παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας, είχε τονίζει πως το Ίδρυμα δεν διώχνει πελάτες δίχως λόγο, αλλά προχωρά σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους και όπου δεν υπάρξει ανταπόκριση, τότε η τράπεζα αναγκάζεται να τερματίσει λογαριασμούς.

Ως πρώτο μέλημα είχε θέσει την μείωση του ρίσκου της Τράπεζας, εφαρμόζοντας διεθνείς πρακτικές. Αναφορικά με το Τμήμα της διεθνούς τραπεζικής είχε αναφέρει πως έχει τερματίσει το 30% των πελατών του, ενώ όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, πληροφορίες της «Κ» που πηγάζουν από την Ελληνική, αναφέρουν ότι έχουν μειωθεί κατά 20 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία για τον ίδιο λόγο.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία δόθηκαν στην «Κ» από την Ελληνική Τράπεζα, από το 2014 έχουν μειωθεί κατά 45% οι καταθέσεις από χώρες υψηλότερου κινδύνου, ενώ οι εισερχόμενες πληρωμές από χώρες υψηλότερου κινδύνου έχουν μειωθεί περισσότερο από 50% επίσης από το 2014. Πηγές της Τράπεζας σχολίασαν πως οι εισερχόμενες πληρωμές αφορούν πλέον λιγότερο από το 3% του συνόλου της Τράπεζας. Όσον αφορά στις διεθνείς νομικές οντότητες (international legal entities) έχουν μειωθεί κατά 55% από το έτος αναφοράς και η τράπεζα έχει προχωρήσει στο διπλασιασμό του προσωπικού της, το οποίο ασχολείται με την κανονιστική συμμόρφωση.

Οι επαγγελματίες διαμεσολαβητές συνεργατών έχουν μειωθεί στους μισούς από το 2014, και πηγές της Ελληνικής σχολιάζουν εν κατακλείδι πως υπάρχει συνεχής επένδυση σε νέα συστήματα και κατάρτιση για όλο το προσωπικό της Ελληνικής που εργοδοτείται στον τομέα της διεθνούς τραπεζικής και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Παίρνουν τηλέφωνα

Τους τελευταίους μήνες οι τράπεζες μέσω τηλεφωνημάτων στους πελάτες τους προχωρούν σε διασταυρώσεις των στοιχείων τους. Ταυτοποιούν τα στοιχεία τους, τους ρωτούν για τραπεζικές εργασίες μεταξύ χωρών (σκοπός που έγινε η δοσοληψία, δικαιολογία κτλ.), αλλά και τον ετήσιο μισθό που λαμβάνουν από την εργασία τους. Σε κάποιες περιπτώσεις ζητείται από τους πελάτες να προσκομίσουν όποια δικαιολογητικά χρειαστούν στις τράπεζες. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στην 4η οδηγία για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ η 5η οδηγία, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», αναμένεται να εφαρμοστεί στο πρώτο εξάμηνο του 2020.

Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου

Την ίδια ώρα, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου προχωρά σε δημοσίευση εγκυκλίου ώστε να προσδιοριστούν τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου. Όπως αναφέρει η εγκύκλιος του ΣΕΛΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία της ακεραιότητας και της ορθής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και της εσωτερικής αγοράς έναντι της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Στην 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία της ΕΕ -οδηγία η οποία εφαρμόζεται και στην Κύπρο- επισημαίνονται οι τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα εθνικά τους συστήματα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες σχετικές πληροφορίες, η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Αφγανιστάν, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Γουϊάνα, το Ιράκ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, η Συρία, η Ουγκάντα, το Βανουάτου, η Υεμένη, η Αιθιοπία, η Σρι Λάνκα, το Τρινιδάδ και Τομπάγκο και η Τυνησία θα πρέπει να θεωρηθούν δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπαρκείς στα εθνικά τους συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) οι οποίες συνεπάγονται σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης.

Οι εν λόγω χώρες, αναφέρει η εγκύκλιος, έχουν αναλάβει γραπτώς πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχουν καταρτίσει σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τη Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), το οποίο αναμένεται να επιτρέψει την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στην οδηγία της ΕΕ.

Με βάση τα πιο πάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε και δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κατ ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) που υποδεικνύει τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες στις 20/9/2016 και δύο τροποποιητικούς κατ ' εξουσιοδότηση κανονισμούς στις 14/1/2018 και 14/2/2018.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Επίσημη επίσκεψη Δ. Συλλούρη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

«Kλείει και εμπορικές συμφωνίες με γνωστό δικηγορικό γραφείο???»
ΑΚΑ  |  10:55

Δύο ακόμη σημαντικές εκδόσεις στην πλατφόρμα Read

«Kala re leventes mou giati den mas lete kai pou na tin vroume tin vivliothiki!!»
PS  |  21:07

Ποιος φταίει για τις κακές καιρικές συνθήκες στην οδική ασφάλεια;

«Επιτέλους ένα άρθρο που ‘έθεσε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων.’ Χωρίς αυστηρή και συνεχή αστυνόμευση ...»
Λευκωσιατης  |  09:27

Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη πεις

«ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την εύρυθμη λειτουργία του ΓεΣΥ ήταν πως τα Δημόσια Νοσηλευτήρια θα ...»
YIANNOULIS  |  13:46

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X