ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 00:28
 

Μείωσαν ΜΕΔ και προσωπικό οι τράπεζες

Από το 2013 έως το τέλος του 2018 αποχώρησαν μέσω των Σχεδίων Εθελούσιας Εξόδου 3.540 υπάλληλοι

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Στα 10,27 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται πλέον τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Κύπρο. Η μείωσή τους έφερε όμως και μείωση τραπεζοϋπαλλήλων, κάτι που μέχρι πρότινος γινόταν κατορθωτό μόνο με Σχέδια Εθελούσιας Εξόδου. Αν και η τεχνολογία αναπόφευκτα θα μειώσει περαιτέρω το προσωπικό των τραπεζών στο μέλλον, από το 2017 που άρχισαν οι πωλήσεις των δανείων, έκλεισε η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Κύπρου, ενώ η εναπομείνασα οντότητα της τράπεζας άλλαξε «χαρακτήρα». Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κατά 743 εκατ. ή 6,7% μειώθηκαν στο τέλος του 2018 τα κόκκινα δάνεια, σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018, ενώ στο καθαρό υπόλοιπο των αναδιαρθρωμένων δανείων παρουσιάστηκε πτώση ύψους 660 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων προς το σύνολο των δανείων μειώθηκε από 31,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, στο 30,3% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018. Σημειωτέον πως, από το 2015 μέχρι και το τέλος του 2018, σημειώθηκε συνολική μείωση στα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ύψους 17 δισ. ευρώ, ή ποσοστιαία κατά 62,4%. Από τα 10,27 δισ. ΜΕΔ, τα 4,77 δισ. αφορούν ΜΕΔ εταιρειών, εκ των οποίων τα 4,08 δισ. έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ 5,17 δισ. ευρώ ΜΕΔ έχουν τα νοικοκυριά.

Ταυτόχρονα, όμως, με τις πωλήσεις δανείων που έχουν επιτευχθεί, αρκετές από αυτές προνοούσαν και την μεταφορά τραπεζοϋπαλλήλων σε ειδικές εταιρείες εξυπηρέτησης δανείων και την εξυπηρέτηση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (servicers). Μέχρι στιγμής, έχουν αποχωρήσει μέσω των Σχεδίων Εθελούσιας Εξόδου από τραπεζικά ιδρύματα 3.540 άτομα από αρχές του 2013 μέχρι και τέλος του 2018 όπου και έκλεισε το ζήτημα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και έφυγαν 1.040 άτομα. Από την αρχή του 2013 συνολικά έχουν υλοποιηθεί 9 Σχέδια Εθελούσιας Εξόδου. Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και AlphaBank Κύπρου, οι τράπεζες που προχώρησαν. Ωστόσο, αρκετά είναι και τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τις τράπεζες στις ειδικές εταιρείες εξυπηρέτησης, ως απότοκο της μείωσης των ΜΕΔ και των συμφωνιών.

Οι μεταφορές

Μόλις επικυρωθεί η πώληση των 2,7 δισ. δανείων από την Τράπεζα Κύπρου στην Apollo Asset Management, η συμφωνία προνοεί και τη μεταφορά 124 υπαλλήλων στην ειδική εταιρεία της Apollo που θα ασχολείται με την εξυπηρέτηση των δανείων αυτών που θα προέρχονται από την πρώτη. Πρόσθετο προσωπικό αναμένεται να έρθει και για άλλους ρόλους.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΚΕΔΙΠΕΣ, δηλαδή της εναπομείνασας οντότητας μετά το κλείσιμο του Συνεργατισμού (Φορέας) ανέρχεται σε 289 άτομα ενώ άλλα 242 άτομα που εργάζονται στην εξυπηρέτηση των δανείων της ΚΕΔΙΠΕΣ, της Altamira, είναι προσωπικό της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Στην εξίσωση αυτή πρέπει να σημειωθεί πως 98 άτομα αποχώρησαν με το σχέδιο εθελούσιας εξόδου της ΣΚΤ που έγινε στο τέλος Αυγούστου 2018 και πλέον εργοδοτούνται σε προσωρινή βάση για την ομαλή συνέχιση των εργασιών και την υποστήριξη της Ελληνικής Τράπεζας η οποία θα παρέχεται, βάσει της μεταβατικής συμφωνίας εξυπηρέτησης μεταφοράς εργασιών, μέχρι τον Νοέμβριο του 2019.

Η Ελληνική Τράπεζα από πλευράς της, τον Ιανουάριο του 2017 συμφώνησε με την APS Holding a.s για να διαχειρίζεται η δεύτερη τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας και την εξυπηρέτηση του συνολικού χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων της πρώτης. Έτσι, δημιουργήθηκε μια νέα εταιρεία στην οποία η Ελληνική έχει το 49% των μετοχών, ενώ η APS Recovery Cyprus κατέχει την πλειοψηφία, δηλαδή το 51%. Η APS κλήθηκε να εξυπηρετήσει δάνεια ύψους 2,4 δισ. ευρώ, στα οποία μεταφέρθηκαν από την Ελληνική Τράπεζα, 129 υπάλληλοι.

Παραμένουν αρκετοί

Όπως έχουν αναφέρει πολλάκις οι τραπεζίτες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, η χώρα έχει υπερπληθώρα τραπεζών και εταιρειών ασφάλισης σε σχέση με το μέγεθός της και των κατοίκων της. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιάσει, ο κάθε τραπεζικός υπάλληλος διαχειρίζεται «assets» 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι να διαχειρίζεται ο κάθε τραπεζοϋπάλληλος 16 εκατ. ευρώ «assets». Ο πληθυσμός που αναλογεί σε κάθε τραπεζοϋπάλληλο για να εξυπηρετήσει είναι 80 άτομα, ενώ στην Ένωση ο αριθμός αυτός ανέρχεται στα 160 άτομα. Τέλος, όσον αφορά στα τραπεζικά ιδρύματα που θα έπρεπε να λειτουργούν στη χώρα, θα έπρεπε να μετρούνται στα «δάκτυλα του ενός χεριού».

Η Ελληνική Τράπεζα μετά τη συναλλαγή με τη ΣΚΤ που ανέλαβε το υγιές της χαρτοφυλάκιο έχει πλέον περί τους 2.600 υπαλλήλους και 135 καταστήματα σε όλη την Κύπρο. Η Τράπεζα Κύπρου, μετά το πρόσφατο κλείσιμο των 15 καταστημάτων παγκυπρίως, απέμεινε με περίπου 105 καταστήματα. Όσον αφορά στους υπαλλήλους, έχει περίπου 4.355 υπαλλήλους στην Κύπρο και σε γραφεία του εξωτερικού.

Το κόστος

Το κόστος προσωπικού για την Τράπεζα Κύπρου στα τέλη του 2018 ανήλθε σε 217 εκατ. για το έτος 2018, αυξημένο κατά 6% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με 205 εκατ. το έτος 2017), κυρίως λόγω της επίδρασης από την ανανέωση της ετήσιας συλλογικής σύμβασης της συντεχνίας των υπαλλήλων για το 2017. Το κόστος προσωπικού για το δ’ τρίμηνο 2018 ανήλθε σε 59 εκατ., σε σύγκριση με 53 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2018, κυρίως λόγω της ετήσιας αύξησης που δόθηκε εξ ολοκλήρου κατά το τρίμηνο. Ποσό ύψους 4 εκατ. που καταχωρήθηκε το δ’ τρίμηνο 2018 αφορά προηγούμενα τρίμηνα και το μη επαναλαμβανόμενο κόστος προσωπικού για συγκεκριμένα έργα. Η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για το 2018 βρίσκεται σε διαπραγμάτευση.

Τα έξοδα προσωπικού της Ελληνικής για το εννιάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 59,3 εκατ., έναντι 63,7 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2018 και αντιπροσώπευαν το 43% των συνολικών εξόδων της.

Οι πωλήσεις

Όσον αφορά στις πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν φέρει και αλλαγές στους τραπεζοϋπαλλήλους, έχουν γίνει συνολικά τέσσερις (4) στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Σε τρεις (3) έχει προχωρήσει η Τράπεζα Κύπρου και σε μία (1) έχει προχωρήσει η Ελληνική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου, έχει πωλήσει ΜΕΔ 22 εκατ. ευρώ στην CDB Bank, έχει πωλήσει 33,7 εκατ. ευρώ στην APS (project velocity) και 2,7 δισ. στην Apollo Global Management (project helix). Σύνολο, 2,75 δισ. ευρώ. Πρόσθετα, η Ελληνική Τράπεζα στις αρχές του 2018 προχώρησε σε πώληση ΜΕΔ στην B2 Kapital ύψους 145 εκατ. ευρώ. Από τα παραπάνω, προκύπτει πως στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα έχουν γίνει συνολικά πράξεις πωλήσεων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ύψους 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Brexit: Εγκρίθηκε η συμφωνία, απορρίφθηκε το χρονοδιάγραμμα

«Τι άκουσα μόλις τώρα; Πάει κι αυτή η απειλή;»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  21:48

Brexit: Εγκρίθηκε η συμφωνία, απορρίφθηκε το χρονοδιάγραμμα

«Ευτυχώς που ο Οκτώβρης δεν είναι λειψός και προσφέρει 31 μέρες, Βούρα κ Τσόνσον»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  21:42

Α. Νεοφύτου: Η Άγκυρα να λάβει τα μηνύματα των Βρυξελλών

«Ο ίδιος πήρε το μήνυμα ότι δεν τον θέλουμε αρχηγό του κόμματος? »
ΑΚΑ  |  10:34

Ι. Κασουλίδης στην «Κ»: Hρθε η ώρα για το ταγκό της λύσης

«Για πιο ταγκο και κουρουφεξαλα μιλα ο κασουλιδης οταν ποσω απο τους χορευτες κατευθυνουν τα βηματα ενα ...»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  09:24

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X