ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:00
 

Τον Ιούνιο το «game of thrones» της Ελληνικής

Ορθό θα ήταν να δηλώσει παραίτηση όλο το ΔΣ της Τράπεζας και να είναι διαθέσιμα όλα τα πρόσωπα για επανεκλογή

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Στην Ελληνική Τράπεζα είναι πλέον γεγονός πως υπάρχει καινούργια δομή, έχουν αλλάξει άρδην τα μεγέθη της και έχουν γίνει αρκετές ανακατατάξεις στη μετοχική της δύναμη. Η 45η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από ένα μήνα και συγκεκριμένα την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019. 

Υπάρχουν νέοι μέτοχοι και θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν είναι δυνατό να αλλάξει ολόκληρο. Υπάρχουν κάποιες πολυπλοκότητες στην όλη διαδικασία. Πρώτον, τα καινούργια μέλη που θα προταθούν από τους καινούργιους μετόχους και αφού θα πρέπει να εκλεγούν από την γενική συνέλευση, θα πρέπει να έχουν και την κατάλληλη έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική για να συμμετάσχουν. Αυτή είναι μία διαδικασία η ολοκλήρωση της οποίας μπορεί να χρειαστεί 4 - 5 μήνες. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως -όπως πληροφορείται η «Κ»- έχουν προταθεί κάποια πρόσωπα και έχουν σταλεί βιογραφικά σημειώματα και στην Ελληνική Τράπεζα, αλλά και στην Κεντρική.

Δεύτερον, το ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα γίνει στην ετήσια γενική συνέλευση και κατά πόσο θα υποβάλουν παραίτηση τα υφιστάμενα μέλη, ώστε οι μέτοχοι να προτείνουν νέα πρόσωπα, αλλά και τη συνέχιση της θητείας κάποιων στο ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας. Με βάση το καταστατικό της τράπεζας και την περί εταιρειών νομοθεσία, πρέπει να τηρείται ο νόμος της «περιστροφής» (rotation).

Ανατρέχοντας στις τελευταίες ετήσιες γενικές συνελεύσεις της Ελληνικής κατά τις οποίες είτε διορίστηκαν καινούργια μέλη του ΔΣ, είτε επαναδιορίστηκαν, είναι σειρά να παραιτηθούν οι εξής: Ο CEO της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης, η Chief of Staff του Διευθύνοντος Συμβούλου της Wargaming Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Stephen John Albutt.

Όπως έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε ο κάθε μέτοχος να έχει τους αντιπροσώπους του βάσει του μετοχικού του ποσοστού

Οι τέσσερις πιο πάνω θα πρέπει να υποβάλουν παραίτηση στο Συμβούλιο και να είναι διαθέσιμοι για επανεκλογή στη Συνέλευση.
Ωστόσο, επειδή έχει αλλάξει άρδην η τράπεζα μετά την απορρόφηση της Συνεργατικής Κυπριακής από την Ελληνική, τραπεζικοί κύκλοι αναφέρουν πως το ορθό θα ήταν να υποβάλει παραίτηση όλο το ΔΣ της Τράπεζας και να είναι διαθέσιμα όλα τα πρόσωπα για επανεκλογή.

Με αυτόν τον τρόπο, αν στο ΔΣ της τράπεζας πρόκειται να εισέλθουν για παράδειγμα τέσσερα καινούργια πρόσωπα από τα συνολικά 13 που χρειάζεται το ΔΣ της Ελληνικής, θα πρέπει να είναι πρόσωπα για τα οποία είναι σύμφωνο όλο το ΔΣ και δεύτερον να μην αντικαταστήσουν πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να λείπουν από τη σύνθεση του ΔΣ της Ελληνικής. Βλέπε, Ιωάννης Μάτσης. Στην Τράπεζα Κύπρου, για παράδειγμα, όλα τα μέλη του ΔΣ προσφέρονται για επανεκλογή, μοντέλο που κάλλιστα θα μπορεί να ακολουθήσει και η Ελληνική Τράπεζα.

Οι τέσσερις – πέντε αλλαγές προσώπων είναι πάντως οι «μάξιμουμ» που μπορούν ρεαλιστικά να γίνουν και πρέπει να υπογραμμισθεί πως αν εφαρμοστεί το «rotation», τότε οι αλλαγές θα είναι «μάξιμουμ» τρεις (αφού ο κ. Μάτσης δεν θα μπορεί να είναι εκτός). Παράλληλα, τα νέα πρόσωπα μπορεί να εκλεγούν από την γενική συνέλευση, ωστόσο δεν θα μπορέσουν να παρακαθίσουν στο Συμβούλιο μέχρι να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική. Και στην ενδιάμεση περίοδο θα πρέπει το Συμβούλιο να είναι εις θέση να λειτουργεί ορθά.

Εντός η Δήμητρα

Στο ΔΣ της τράπεζας εκπροσωπούνται η Wargaming που έχει το 20,2% της τράπεζας και η Third Point που έχει το 12,6% . Πλέον μπορεί να θεωρείται σίγουρο πως η Δήμητρα Επενδυτική θα έχει τουλάχιστον μία εκπροσώπηση στο ΔΣ της Τράπεζας, έχοντας το 21% και είναι και ο μεγαλομέτοχος. Υπενθυμίζεται πως η Δήμητρα δεν είχε καμία εκπροσώπηση μέχρι πρότινος, παρά το ότι είχε το 10,1% της τράπεζας πριν από τη διαδικασία απορρόφησης της ΣΚΤ που συμμετείχε ενεργά στην αύξηση κεφαλαίου αλλά αγόρασε και το ποσοστό της EBRD.

Προκύπτουν ερωτηματικά για τη διάθεση της Pimco με το Ταμείο της το Poppy Sarl αν θα προσπαθήσει να έχει εκπροσώπηση στο ΔΣ. Όπως έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε ο κάθε μέτοχος να έχει τους αντιπροσώπους του βάσει του μετοχικού του ποσοστού.

Θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιος θα έχει πλέον τον «έλεγχο» της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Κύπρου. Οι ζυμώσεις στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταθούν.

Ποιοι οι μεγαλομέτοχοι

Το ΔΣ της Ελληνικής κατά τη συνεδρία του 14 Μαρτίου 2019, εξέτασε και ενέκρινε την παραχώρηση 113.340.432 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία σε 2.209 μετόχους, οι οποίοι άσκησαν συνολικά 157.418.575 δικαιώματα προτίμησης, κατά την περίοδο άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης, αντλώντας κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους ύψους €79.338.302,40.

Σύμφωνα με την συμφωνία εγγραφής με την Poppy Sarl, μία οντότητα η οποία ανήκει σε επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζεται η Pacific Investment Management Company LLC ή μια συνδεδεμένη της εταιρεία το Δ.Σ. παραχώρησε 71.428.572 νέες συνήθεις μετοχές στην τιμή των €0,70 ανά νέα συνήθη μετοχή στην Poppy Sarl για το συνολικό αντίτιμο ύψους €50.000.000,40 μετά από την ικανοποίηση των όρων της συμφωνίας. Επίσης, η 7Q Financial Services Ltd, ο διαχειριστής του ταμείου 7Q Invest Ltd I Multi Opportunities διαχειρίζεται και άλλα ταμεία τα οποία έχουν άμεση συμμετοχή 0,1% στο εκδιδόμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, οι μέτοχοι που αναμένεται να κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι :
• Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ 21%
• Wargaming Group Ltd 20,2%
• Poppy Sarl 17,3%
• Third Point Hellenic Recovery Fund LP 12,6%
• 7Q Financial Services Ltd 8,9%

Τέλος, «άλλοι» έχουν το υπόλοιπο 20% της Ελληνικής Τράπεζας.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Ισχυρό μήνυμα στήριξης του Θεσμού των Επιτρόπων Διοικήσεως

«Η αναφορά στις αρχές της Βενετίας δεν πρέπει να είναι επιλεκτική... Θεωρείται ότι η Επίτροπος πληρεί ...»
Doros  |  19:15

Νέο Audi Q7 TFSI e quattro: plug-in hybrid με πολυτέλεια και χώρους

«Γίνεται να κάνετε παρουσίαση με μια μόνο φωτο? Τί σας εμποδίζει αφού το κάνετε, να το κάνετε σωστά?»
Tony  |  07:59

Η τρίτη επιλογή της Λευκωσίας

«Εξαιρετικό το άρθρο σας. Μακάρι να το διαβάσουν οι σημερινές πολιτικές ηγεσίες του τόπου!»
Σάββας Σάββα  |  17:10

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X