ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Δάνειο 1,4 εκατ. ευρώ με μηνιαίο εισόδημα 4.300 ευρώ

Μια χαρακτηριστική περίπτωση δανειοδότησης Πολιτικά Εκτεθειμένου Προσώπου στα γρανάζια του Συνεργατισμού από το 2010 και εντεύθεν

Του Απόστολου Τομαρά

Του Απόστολου Τομαρά

tomarasa@kathimerini.com.cy

Ο σάλος που έχει προκληθεί για τα δάνεια σε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ),  άμα τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής για το Συνεργατισμό, καταμαρτυρεί το προβληματικό πλαίσιο του Πιστωτικού Συστήματος του Συνεργατισμού, όχι κατ’ ανάγκη μετά το 2013. Οι περιπτώσεις εκείνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτουν αυτό το οποίο ως πρακτική είχε παγιωθεί και στο Συνεργατισμό, πριν την οικονομική κρίση. Την παραχώρηση δανείων με βάση τις εγγυήσεις, που παρουσίαζε ο κάθε δανειολήπτης και όχι την δυνατότητα αποπληρωμής τους. Σε κάποιες περιπτώσεις δε, όπως προκύπτει και από στοιχεία της έκθεσης, τα ποσά που παραχωρήθηκαν ήταν δυσανάλογα με τα σταθερά εισοδήματα των δανειοληπτών. Μια τέτοια περίπτωση είναι σε γνώση της «Κ» όπου φαίνεται ξεκάθαρα, ακόμα και όταν τα προβληματικά χαρτοφυλάκια αναδιαρθρώθηκαν, πως ήταν εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο, ο κάτοχος των δανείων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια από τις 2.845 δανεισμού ΠΕΠ που συμπεριλαμβάνεται στις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ).

Δάνειο 1,3 εκατ. ευρώ

Η περίπτωση προβληματικού δανείου ΠΕΠ που είναι εις γνώσιν της «Κ», με επίσημα στοιχεία της Altamira, εταιρείας που έχει αναλάβει το προβληματικό χαρτοφυλάκιο της ΣΚΤ, αφορά δημόσιο πρόσωπο, αξιωματούχο συγκεκριμένου κόμματος που έχει περάσει από διάφορα κρατικά πόστα και σήμερα παραμένει ενεργό στα δημόσια πράγματα σε τοπικό επίπεδο. Με βάση τα έγγραφα που έχουμε στην κατοχή μας, το συγκεκριμένο ΠΕΠ και η σύζυγός του είναι κάτοχοι πέντε δανείων από συγκεκριμένη ΣΠΙ με αρχική συνολική έκθεση 1,327 εκατ. ευρώ. Για τα πέντε δάνεια το ζεύγος έχει παρουσιάσει εγγυήσεις αγοραίας και καταναγκαστικής αξίας που καλύπτει το ύψος του δανεισμού. Ωστόσο, όπως φαίνεται και από το σημείωμα που ετοιμάσθηκε από την Altamira, σε δυο από τα πέντε ακίνητα που είναι ως υποθήκη εμφανίζονται ως δεύτερη και τρίτη υποθήκη.

1η αναδιάρθρωση

Το ΠΕΠ και η σύζυγός τους εμφανίζονται με πέντε δάνεια συνολικού ύψους 1,47 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν αναδιαρθρωθεί δυο φορές.

Τα πέντε δάνεια έτυχαν πρώτης αναδιάρθρωσης στις 20/08/2015 και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα πως τα μηνιαία έσοδα του ζεύγους δεν κάλυπταν τις δανειακές υποχρεώσεις που συμφωνήθηκαν, με αποτέλεσμα όπως αναφέρεται και στο σημείωμα της Altamira οι δανειολήπτες να καλύψουν μόνο το 41% των μηνιαίων δόσεων. Επίσης οι κάτοχοι των συγκεκριμένων δανείων δεν κατέβαλαν ποτέ εφάπαξ ποσό 250 χιλιάδων ευρώ από ρευστοποίηση ακίνητης περιουσίας που είχε συμφωνηθεί. Επίσης αυτό που δεν περνά απαρατήρητο είναι πως συμφωνήθηκε δόση ύψους 13 χιλιάδων ευρώ μέχρι εξοφλήσεως, τη στιγμή που τα εισοδήματα δεν κάλυπταν τις υποχρεώσεις.

2η αναδιάρθρωση

Τρία χρόνια μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια, οι δυο πλευρές επιχειρούν και πάλι να καταλήξουν σε νέα αναδιάρθρωση. Οι οφειλές του επώνυμου δανειολήπτη και της συζύγου του από 1,327 εκατ. ευρώ έχουν ανέλθει μαζί με τους τόκους στο 1,470 εκατ. ευρώ. Και εδώ αυτό που έχει αξία είναι το σκεπτικό συμφωνίας σε συνδυασμό με τα εισοδήματα. Ο δανειολήπτης με βάση το σημείωμα αξιολόγησης για αναδιάρθρωση των δανείων, παρουσιάζει μηνιαίο εισόδημα 4.300 ευρώ. Με βάση τις μηνιαίες υποχρεώσεις το σύνολο των εισοδημάτων είναι ελλειμματικό κατά 3 χιλιάδες ευρώ. Η εισήγηση στο αίτημα για αναδιάρθρωση είναι θετική και όπως αναφέρεται στο σημείωμα ο δανειολήπτης διαβεβαίωσε πως μπορεί να καλύψει τα όσα προνοούνται στην δεύτερη αναδιάρθρωση. Η εισήγηση για θετική απάντηση στο αίτημα βασίζεται σε διαβεβαιώσεις από πλευράς δανειολήπτη, για κάλυψη των υποχρεώσεων από άλλες πηγές εισοδημάτων και στο πνεύμα της δεύτερης ευκαιρίας στους πελάτες. Να σημειώσουμε πως η δεύτερη αναδιάρθρωση περιλάμβανε αρχική μηνιαία δόση 5 χιλιάδων ευρών που αυξανόταν κλιμακωτά με τελική δόση μέχρι την αποπληρωμή του δανείου των 1,470 εκατ. ευρώ, 10 χιλιάδες ευρώ. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αναφέρεται στο σημείωμα της Altamira, και στο ενδεχόμενο εκποίησης των υποθηκών η ζημιά της τράπεζας υπολογίσθηκε στις 150 χιλιάδες ευρώ.

2.845 ΠΕΠ στη ΣΚΤ

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής το σύνολο των ΠΕΠ ανέρχεται στις 2.845 από τις οποίες οι 2.124 είναι φυσικά πρόσωπα. Η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά μέλη κοινοτικών Συμβουλίων (982), ακολουθούν μέλη ΔΣ (375), πρόεδροι κοινοτικών συμβουλίων (345) και άλλοι. Από το σύνολο των ΠΕΠ φυσικών προσώπων (2.124), με καθυστερημένα δάνεια εμφανίζονται 984 ΠΕΠ. Η συνολική δανειακή έκθεση των περιπτώσεων αυτών, ανέρχεται σε 127,07 εκατ. ευρώ με την κατηγορία των Δημοτικών Γραμματέων να έχει το πιο υψηλό ποσοστό ΜΕΧ, ακολουθούν τα μέλη ΔΣ ημικρατικών οργανισμών και   οι πρόεδροι κοινοτικών συμβουλίων.

Εννέα ΠΕΠ υψηλού δανεισμού

Μια συνολική εικόνα για τον δανεισμό Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων ή συνδεδεμένων προσώπων με ΠΕΠ, δίνεται στους φακέλους που κατέθεσε στην Ερευνητική Επιτροπή ο Γιώργος Χατζηνικόλας. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 τα συνολικά υπόλοιπα δανεισμού για ΠΕΠ ήταν στα 254,144 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές καθυστερήσεις σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015 ανήλθαν στα 90,5 εκατ. ευρώ, αύξηση 45,63%. Το ποσό που διαγράφηκε ήταν 6,1 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία των συνδεδεμένων προσώπων με ΠΕΠ για την ίδια περίοδο, τα συνολικά υπόλοιπα ήταν 178,75 εκατ. ευρώ, οι καθυστερήσεις στα 43,9 εκατ. ευρώ, οι δε συνολικές διαγραφές 3,7 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του κ. Χατζηνικόλα, ο αριθμός των ΠΕΠ που σχετίζονται με τη ΣΚΤ ξεπερνά τους 1500 εκ των οποίων οι 700 παρουσιάζουν τις καθυστερήσεις. Επίσης στην έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για εννέα περιπτώσεις ΠΕΠ υψηλού δανεισμού. Οι εννέα περιπτώσεις αφορούν ένα Δήμαρχο, ένα Ανώτερο Κρατικό Αξιωματούχο, τρία μέλη του Κοινοβουλίου και τέσσερα μέλη Δ.Σ Ημικρατικού Οργανισμού, με συνολικές καθυστερήσεις 7.874.520,49 ευρώ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Απόστολου Τομαρά

Σχόλια αναγνωστών

Στις κεντρικές φυλακές η απάντηση για τις παρεμβολές κινητών

«Στην προσπάθεια να απενεργοποιήσουν τα κινητά τηλέφωνα των φυλακισμένων που έχουν στην κατοχή τους παράνομα, ...»
Χάρις  |  22:58

Υπερπληθυσμός στις Κεντρικές Φυλακές

«Λυπάμαι που το σάπιο σωφρονιστικό μας σύστημα και οι άχρηστοι κρατικοί μηχανισμοί μας, αναγκάζουν ανθρώπους ...»
ναταλία  |  22:31

Τα μυστήρια της συνάντησης του Τραμπ με τον Ερντογάν

«Άσπονδοι φίλοι ή περιπαίζουν μας ούλλους;»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  20:16

Τα τετράμηνα οδηγούν στα φροντιστήρια

«ενω πριν τα τετραμηνα οι γονεις και οι μαθητες δεν ειχαν ξανακουσει για φροντιστηρια. »
αντζελα  |  12:44

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση

X