ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 16:23
 

Για αήθη δημοσιεύματα μιλά ο Γενικός Ελεγκτής

Νέα ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων

Newsroom K

Για αήθη δημοσιεύματα κάνει λόγο η ελεγκτική υπηρεσία η οποία σε ανακοίνωση της υπεραμύνεται της θέση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο οποίος υπηρετούσε τότε στη θέση του Διευθυντή Ελέγχου στο Υπουργείο Μεταφορών. Αναφέρει δε ότι την ίδια θέση είχαν και η Υπουργός Εσωτερικών Ελένη Μαύρου και στη συνέχεια ο Σωκράτης Χάσικος αλλά και η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας. Αναφέρει παράλληλα ότι η μέθοδος της ανάθεσης στη βάση της χαμηλότερης τιμής που χρησιμοποιήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί έντονος ανταγωνισμός και να επιτευχθεί τιμή που ήταν στο μισό της εκτίμησης. 

Η ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» αποδεικνύει τη θέση της Υπηρεσίας μας ότι οι κυριότερες αποφάσεις που θα πρέπει να τύχουν διερεύνησης από μία Ερευνητική Επιτροπή αφορούν κυρίως την περίοδο μετά από την 1η Μαρτίου 2013 και συνεπώς το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είχε, κατά την άποψή μας, εξουσία διορισμού τέτοιας Ερευνητικής Επιτροπής για διερεύνηση των δικών του Αποφάσεων.

Ως γνωστόν θέση της Υπηρεσίας μας, που καταγράφηκε τόσο στην επιστολή μας προς τον Γενικό Εισαγγελέα στις 2.10.2017 όσο και σε δύο σχετικές ανακοινώσεις μας που ακολούθησαν, είναι ότι θα πρέπει να τύχουν διερεύνησης όλα τα ζητήματα που το Υπουργικό Συμβούλιο θεώρησε ότι χρήζουν διερεύνησης και τα οποία κατέγραψε στους όρους εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής που διόρισε, μαζί με τα πολύ σοβαρά που το Υπουργικό Συμβούλιο «ξέχασε» να καταγράψει, δηλαδή:

(α) Την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 30ης Οκτωβρίου 2013 (και παρεμπιπτόντως τη συναφή Απόφαση της 5ης Νοεμβρίου 2015) για μη προώθηση της Μονάδας Ο.Ε.Δ.Α. Λευκωσίας η οποία οδήγησε στην μέχρι σήμερα αποτυχία της χώρας μας στη λήψη μέτρων συμμόρφωσης μετά από την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στις 18 Ιουλίου 2013.

(β) Την αποτυχία του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να υλοποιήσουν το μέρος της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της 30ης Οκτωβρίου 2013 ως προς την κατασκευή ΧΥΤΥ στην επαρχία Λευκωσίας (που ήταν το ελάχιστο που θα γινόταν μετά από την απόφαση για μη προώθηση της Μονάδας Ο.Ε.Δ.Α. Λευκωσίας).

(γ) Την αποτυχία του Υπουργείου Εσωτερικών να υλοποιήσει το μέρος της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της 30ης Οκτωβρίου 2013 ως προς την προώθηση της διαδικασίας για τη διάθεση του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου (SRF), με δεσμευτικές προσφορές, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η διάθεσή του στην αγορά. Σημειώνεται ότι η τριετής και πλέον (παντελώς αδικαιολόγητη) καθυστέρηση στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού για τη διάθεση του SRF, έχει φέρει πλέον τη Δημοκρατία σε δυσχερή θέση ως προς τις επιλογές της.

Όλα τα πιο πάνω θα μπορούν να διερευνηθούν από Ερευνητική Επιτροπή, αν ο Γενικός Εισαγγελέας αποφασίσει να ασκήσει την εξουσία που του παρέχει ο νόμος και να προχωρήσει σε τέτοιο διορισμό.

Όσον αφορά στο θέμα του SRF, οι κίνδυνοι από τη μη διάθεσή του δεν τέθηκαν μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Ο κίνδυνος αυτός είχε αναγνωριστεί από όλους και γι’ αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει στις 30 Οκτωβρίου 2013 την άμεση (από τότε) προώθηση διαδικασίας για τη διάθεσή του, ώστε να παρέχεται χρόνος περί τα πέντε έτη για την επίλυση του προβλήματος. Οι δε συζητήσεις με την ΕΕ ως προς τις δικλείδες που θα έπρεπε να υιοθετηθούν για μείωση του κινδύνου από τη μη διάθεσή του συνεχίστηκαν μέχρι και τον Απρίλιο 2014, όταν τελικά υπήρξε οριστική κατάληξη και συμφωνία με την ΕΕ ως προς το περιεχόμενο της αίτησης που θα υπέβαλλε η Κύπρος στην ΕΕ για συγχρηματοδότηση του έργου. Αυτό που ανέτρεψε όλους τους τότε σχεδιασμούς και δικλείδες ήταν η πάροδος τεσσάρων ετών χωρίς να γίνει προκήρυξη οποιουδήποτε διαγωνισμού για διάθεση του υλικού.

Οι μόνοι που υποτιμούσαν τον κίνδυνο ως προς τη διάθεση του SRF ήταν οι Υπουργοί κ.κ. Κουγιάλης και Πετρίδης, οι οποίοι εισηγούνταν να μετατρέψουμε και την Μονάδα της Κόσιης, ώστε να παράγει και εκείνη SRF (ενώ σήμερα παράγει compost), θέση την οποία μετά φρόντισαν να επικυρώσουν με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 5 Νοεμβρίου 2015.

Στην ανακοίνωσή μας της 6ης Οκτωβρίου 2017 καταγράψαμε επί λέξει αυτά που εξηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 2 Αυγούστου 2013, ως προς τις επιλογές που υπήρχαν τότε σχετικά με τη διάθεση του SRF, και που θεωρητικά υπάρχουν και σήμερα αλλά σε εξαιρετικά πιο στενά χρονικά περιθώρια λόγω της αδράνειας των τριών και πλέον ετών:
«Ministry of Interior mentioned that there are private investors interested in financing a PPP installation (waste to energy), in case Vassiliko (or any other SRF off-taker) is no longer interested. A new waste to energy project in the next programming period could also use the SRF that will be produced by Limassol and possibly by other plants, including Koshi (Larnaca waste treatment plant). An attractive feed in tariff could be foreseen for SRF energy recovery, which could open competition among Vassiliko, such a waste to energy project, and other private projects.»

Ως προς το θέμα της κυριότητας του SRF, οι θέσεις που υποστήριζαν οι Υπουργοί κ.κ. Κουγιάλης και Πετρίδης, για μετάθεση της κυριότητάς του στον εργολάβο της ΟΕΔΑ του Πεντάκωμου, θα οδηγούσε όλους τους προσφοροδότες στην πόρτα της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού, η οποία θα καθόριζε ποιος θα ήταν ο επιτυχών προσφοροδότης. Στην ίδια πόρτα μάς οδήγησαν οι παραλείψεις και η απραξία των τελευταίων τεσσάρων ετών, που θα πρέπει να διερευνηθούν. Την ίδια πόρτα μάς δείχνει και το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», το οποίο μας εξηγεί πως η Τσιμεντοποιία Βασιλικού μπορεί να «σώσει» το κράτος από το «χάος».

Ως προς τη διαδικασία προσφοροδότησης και τα κριτήρια επιλογής των εργολάβων, υπήρξε όντως σύγκρουση του νυν Γενικού Ελεγκτή και τότε Διευθυντή Ελέγχου στο Υπουργείο Μεταφορών κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη με τον Σύμβουλο του Υπουργείου Εσωτερικών και σήμερα υπόδικο Θεοφάνη Λώλο, ο οποίος επέμενε να έχει ο ίδιος ρόλο στην αξιολόγηση των προσφορών, με τον ίδιο τρόπο που είχε το 2005 στην αμαρτωλή σύμβαση της Κόσιης. Τη θέση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη υποστήριξαν τότε, αρχικά η Υπουργός Εσωτερικών κα Ελένη Μαύρου και στη συνέχεια ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος, όπως και η τότε Γενική Ελέγκτρια, και έγινε αποδεκτή από την ΕΕ όταν εξηγήθηκαν οι λόγοι που την επέβαλλαν. Η μέθοδος της ανάθεσης στη βάση της χαμηλότερης τιμής που χρησιμοποιήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί έντονος ανταγωνισμός και να επιτευχθεί τιμή που ήταν στο μισό της εκτίμησης. Αυτό είναι που η εφημερίδα «Πολίτης», συνεχίζοντας τα αήθη δημοσιεύματα, χαρακτηρίζει «αποτυχία».

 

 

 

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Και εγένετο Νέο Κύμα

«"Νέο Κύμα" με παλαιά ...τρωκτικά!!!»
Ai Em  |  10:16

Τα μυστήρια της συνάντησης του Τραμπ με τον Ερντογάν

«Δύο άθλιοι διοικούν τώρα τον κόσμο. »
ΑΚΑ  |  21:13

Επιτέθηκαν σε εθνοφρουρούς σε φυλάκιο της Ε.Φ στον Παχύαμμο

«Είναι φως φανάρι ότι η παρουσία παράνομων μεταναστών στην Κύπρο δεν είναι αναγκαία. Τα καταφέρνουμε ...»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  14:41

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση

X