ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αυτά είναι τα επίσημα μέτρα που θα εφαρμόσουν ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ

Θα προχωρήσουν σε νομικές προσφυγές για την ανατροπή των αποφάσεων της Κυβέρνησης

Newsroom K

Στην δημοσιότητα τα μέτρα που θα λάβουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Με κοινή ανακοίνωση ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, παρουσιάζουν αναλυτικά τα μέτρα που θα εφαρμόσουν από αύριο Δευτέρα (3/9), στα σχολεία. Τα εν λόγο μέτρα χαρακτηρίζονται ως «μέτρα αντιδράσεις» στις μονομερείας αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018.

Σημειώνεται, πως τα επίσημα μέτρα που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (2/9), επιβεβαιώνουν αυτά που αποκάλυψε η «Κ» το βράδυ του Σαββάτου (1/9).

Αναλυτικά τα μέτρα που θα εφαρμόσουν ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ:

Α. Μέτρα πρώτων ημερών (3/9/2018 – 6/9/2018)

-Να μην παραστούν οι Διευθυντές/ντριες στο «Σεμινάριο για Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 και να παραμείνουν στις σχολικές τους μονάδες κατά τον χρόνο διεξαγωγής του.

-Να μην παραστούν οι Καθηγητές/-τριες στα σεμινάρια των Επιθεωρητών του Σεπτεμβρίου και να παραμείνουν στο σχολείο τους κατά τον χρόνο διεξαγωγής των σεμιναρίων.

-Να εκλεγεί τριμελής συντονιστική Επιτροπή Αγώνα σε κάθε σχολείο στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, που θα είναι ο σύνδεσμος των σχολείων με την ΟΕΛΜΕΚ και την ΟΛΤΕΚ.

-Να γίνει δημοψήφισμα στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, για την εξουσιοδότηση του Κ.Δ.Σ της Οργάνωσης για λήψη απεργιακών μέτρων.
-Να μην εγκριθούν από τους Καθηγητικούς Συλλόγους η κατανομή των μαθημάτων στο διδακτικό προσωπικό και ο κατάλογος των Υπευθύνων των Τμημάτων.

-Να μην αναλάβει κανένας/καμία Καθηγητής/-τρια καθήκοντα Υπεύθυνου Τμήματος.

-Όλοι οι Διευθυντές/-τριες να αποστείλουν επιστολή στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και να ζητήσουν έλεγχο για εκτίμηση κινδύνων του σχολικού χώρου. Αν το συγκεκριμένο Γραφείο αδυνατεί να ανταποκριθεί, τότε να απευθύνονται στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

-Όλοι οι Διευθυντές να αποστείλουν επιστολή στην οικεία Σχολική Εφορεία και στους οικείους ΕΜΕ με την οποία να ζητούνται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας του σχολικού χώρου και κτιρίου.

-Να μην οριστούν από κανέναν Καθηγητικό Σύλλογο τα μέλη των διάφορων Επιτροπών (όπως εκδηλώσεων, εκδρομών, εκδόσεων κ.λπ.), εκτός από τις Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας, Σίτισης και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

-Να μη γίνει μεταφορά/καταμέτρηση, διανομή βιβλίων στην έναρξη της σχολικής χρονιάς από τους εκπαιδευτικούς. Οι Διευθυντές των σχολείων να αποστείλουν σχετική επιστολή στις οικείες Σχολικές Εφορείες προκειμένου να αναλάβουν το έργο αυτό.

-Να μη γίνεται ανάγνωση των μηνυμάτων του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στα σχολεία.

-Να μην προσέρχονται οι εκπαιδευτικοί σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας σε σχολικό, επαρχιακό ή κεντρικό επίπεδο.

Β. Μέτρα μετά την έναρξη των μαθημάτων (7/9/2018)

● Κατά την περίοδο της εφαρμογής των μέτρων, οι Β.Δ.Α’, οι Β.Δ και οι Καθηγητές/-τριες να ασκούν μόνο το διδακτικό, συντονιστικό, διοικητικό και παιδαγωγικό τους έργο και να μην αναλαμβάνουν οποιοδήποτε άλλο εξωδιδακτικό καθήκον, ούτε να συμμετέχουν:

-Σε καθήκοντα εποπτείας/μέντορα αναφορικά με το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης.
-Σε καθήκοντα που προκύπτουν από εγκυκλίους που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή και δεν άπτονται θεμάτων ασφάλειας και υγείας.
-Στην οργάνωση και λειτουργία των ελεύθερων δραστηριοτήτων/ ομίλων, εκδρομών (εσωτερικού/εξωτερικού) και επισκέψεων.
-Στη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας.
-Στην εκπόνηση στατιστικών μελετών για οποιοδήποτε θέμα.
-Στη διοργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και σε ανταλλαγές επισκέψεων καθηγητών/-τριών σε σχολικές μονάδες.
-Στη διεξαγωγή ενδοσχολικών και εξωσχολικών διαγωνισμών και ολυμπιάδων σε οποιοδήποτε επίπεδο, όταν γίνονται σε εθελοντική βάση.
-Στη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Διαλέξεων, κ.ά. (σε ενδοσχολικό, επαρχιακό, παγκύπριο ή/και διεθνές επίπεδο).
-Σε νέα ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις, που δεν έχουν ήδη ξεκινήσει.
-Στη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και της Εβδομάδας Γλωσσών.
-Στη διοργάνωση εθελοντικών δράσεων.
-Στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης και σε άλλα προγράμματα που αποφασίζει ή προτείνει με εγκυκλίους η αρμόδια αρχή.
-Στην εκπροσώπηση του σχολείου σε διάφορες εκδηλώσεις εκτός της σχολικής μονάδας, σε εργάσιμο ή σε μη εργάσιμο χρόνο, όταν γίνονται σε εθελοντική βάση.
-Σε προγράμματα του ΥΠΠ, στα οποία απαιτείται συνοδεία παιδιών.
-Σε καμία εκδήλωση που διοργανώνεται από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων ή/και των Ομοσπονδιών.

● Οι σχολικοί εορτασμοί να είναι λιτοί και να περιοριστούν στα απολύτως απαραίτητα με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων.

● Όλες οι συναντήσεις με γονείς θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε πρωινό χρόνο και στην καθορισμένη εβδομαδιαία ώρα συνάντησης.

● Τα σχολεία δεν απευθύνουν προσκλήσεις σε αξιωματούχους του ΥΠΠ για εκδηλώσεις / δράσεις τους.

● Να μην εκπονηθεί από κανένα σχολείο Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης.

● Μη εκπόνηση/σύνταξη/αποστολή κανενός είδους σχεδίου δράσης.

● Μη προετοιμασία των δικαιολογητικών και διενέργεια των εξετάσεων ECDL.

● Μη συμμετοχή των Διευθυντών στις συσκέψεις με τους Επαρχιακούς Επιθεωρητές.

● Να μη γίνεται ανάγνωση των μηνυμάτων του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στα σχολεία.

● Να μην προσέρχονται οι εκπαιδευτικοί σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας σε σχολικό, επαρχιακό ή κεντρικό επίπεδο.

«Επιπλέον, οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις θα προχωρήσουν μέσω του νομικού τους συμβούλου σε:

Νομικές προσφυγές για την ανατροπή των αποφάσεων της Κυβέρνησης.
Καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καταστρατήγηση του Κοινωνικού Διαλόγου, καθώς επίσης και στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) για παραβίαση των Συμβάσεων Εργασίας.

Θεωρούμε δεδομένο ότι όλες και όλοι οι συνάδελφοι θα ακολουθήσουν τα ομόφωνα μέτρα των Οργανώσεων, για τη λήψη των οποίων θα έχουν τη νομική στήριξη και κάλυψη της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ. Με ενότητα και αποφασιστικότητα θα υπερασπιστούμε το Δημόσιο Σχολείο και την αξιοπρέπειά μας.»

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Παιδεία: Τελευταία Ενημέρωση