ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:55
 

Πρώτη δημόσια διαβούλευση για τη διαφήμιση διεξαγωγής στοιχήματος

Αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των καλών πρακτικών

Newsroom K

Στο πλαίσιο του δικαίου, της διαφάνειας και της αμφίδρομης σχέσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, η Αρχή Στοιχημάτων ανακοινώνει την πρώτη δημόσια διαβούλευση από την ψήφιση του Νόμου το 2012 σε σχέση με τον Κώδικα, οι προδιαγραφές του οποίου αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των καλών πρακτικών διαφήμισης σε σχέση με τη διεξαγωγή στοιχήματος.

Γενικές Πρόνοιες

Απαγορεύεται η διαφήμιση στοιχήματος από οιοδήποτε μέσο, η οποία:

- είναι αναληθής ή παραπλανητική, ιδίως όσον άφορα πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη ή τις πιθανότητες του παίκτη να κερδίσει,

- ενθαρρύνει οποιοδήποτε πρόσωπο να παραβιάσει τον Νόμο ή να προβεί σε αντικοινωνική συμπεριφορά,

- απεικονίζει ανηλίκους ή πρόσωπα που μπορεί ευλόγως να εκληφθούν ως ανήλικα να στοιχηματίζουν,

- παροτρύνει ανηλίκους ή/και ευαίσθητα πρόσωπα να στοιχηματίσουν,

- πιθανόν να είναι ιδιαίτερα ελκυστική σε ανηλίκους ή άλλα ευαίσθητα πρόσωπα, ειδικά όταν αυτή μιμείται ή σχετίζεται με τη νεανική κουλτούρα ή περιλαμβάνει πρόσωπο το οποίο φαίνεται να είναι ανήλικο και στοιχηματίζει ή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν,

- παρουσιάζει το στοίχημα ως μέσο για επιτυχημένες κοινωνικές ή φιλικές σχέσεις,

- εκμεταλλεύεται τις ευαισθησίες, φιλοδοξίες, ευπιστία, απειρία ή έλλειψη γνώσης ανήλικων ή ευάλωτων προσώπων,

- υπονοεί ότι το στοίχημα μπορεί να προσφέρει διέξοδο από τα επαγγελματικά, μαθησιακά ή προσωπικά προβλήματα, όπως τη μοναχικότητα ή την κατάθλιψη,

- υπονοεί ότι το στοίχημα είναι ένα είδος οικονομικής επένδυσης

- παρουσιάζει το στοίχημα σε ένα πλαίσιο απερισκεψίας, υπομονής ή σκληρότητας,

- απεικονίζει το στοίχημα ως προτεραιότητα ή αναγκαιότητα σε σχέση με άλλες κοινωνικές ή οικογενειακές σχέσεις ή υποχρεώσεις, όπως φιλικές, επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές υποχρεώσεις,

- υπονοεί ότι το στοίχημα δύναται να ενισχύσει τα προσωπικά χαρακτηριστικά του παίκτη, όπως για παράδειγμα την αυτοεκτίμηση ή τις ικανότητές του, ή υπονοεί ότι το στοίχημα αποτελεί τρόπο για να αποκτήσει κάποιος έλεγχο, υπεροχή, αναγνώριση ή θαυμασμό,

- απεικονίζει ή εμφανίζει ως αποδεκτό ή ενθαρρύνει το στοίχημα σε περιβάλλον εργασίας, εκμεταλλεύεται πολιτιστικές πεποιθήσεις ή παραδόσεις σχετικά με το στοίχημα ή την τύχη,

- προάγει το κάπνισμα ή/και την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής στοιχημάτων,

- υπονοεί την προτίμηση στην ατομική στοιχηματική δραστηριότητα έναντι της κοινωνικής.

Προστασία Ανηλίκων

- Ψηφιακές διαφημίσεις, όπου είναι δυνατή η ηλικιακή στοχοποίηση, πρέπει να αποκλείουν ανήλικα πρόσωπα,

- Απαγορεύεται η χορηγία, στην οποία διαφημίζεται πάροχος ή υπηρεσία στοιχήματος σε πρωταθλήματα ή ομάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν πρόσωπα νεώτερα των 18 ετών.

Τηλεοπτικά/Ραδιοφωνικά (Broadcasting)

- Απαγορεύεται η διαφήμιση στοιχήματος:

- σε τηλεοπτικές μεταδόσεις μεταξύ των ωρών 6:00 και 19:00,

- σε τηλεοπτικές μεταδόσεις μεταξύ των ωρών 19:00 και 6:00, αμέσως πριν και μετά, αλλά και κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά ή αυτών που είναι ιδιαίτερα ελκυστικά στα παιδιά,

- σε ραδιοφωνικές μεταδόσεις μεταξύ των ωρών 6:00 και 9:00, 14:00 και 19:00,

- σε ραδιοφωνικές μεταδόσεις μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, 19:00 και 6:00 αμέσως πριν και μετά, αλλά και κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά ή αυτών που είναι ιδιαίτερα ελκυστικά στα παιδιά,

- με οποιαδήποτε μέσα, εάν δεν γίνεται πρώτα ευδιάκριτη επιγραμματική αναφορά (με τρόπο θετικό) στην ύπαρξη μέτρων αυτοπροστασίας και δεύτερον, στους κινδύνους που εμπεριέχει ο τζόγος,

- Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων επιτρέπεται η ονομαστική χορηγία,

- Ανεξαρτήτως των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων, επιτρέπεται η διαφήμιση για διάστημα μίας ώρας, αμέσως πριν την έναρξη και αμέσως μετά τη λήξη, καθώς και κατά τη διάρκεια αθλητικού γεγονότος, μόνο από το μέσο μετάδοσης αυτού.

Άμεσο Προωθητική Ενέργεια (Direct Marketing)

  • Απαγορεύεται η αποστολή διαφημιστικού υλικού:

- από οποιοδήποτε μέσο, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να μπορεί να διακόψει εύκολα και απλά τη λήψη του εν λόγω διαφημιστικού υλικού, δηλαδή να κάνει διακοπή της εγγραφής του (unsubscribe),

- χωρίς διαδικτυακούς συνδέσμους σχετικά με την προστασία παικτών και το υπεύθυνο στοίχημα,

- σε πελάτη που έχει αυτοαποκλειστεί, ανεξαρτήτως διάρκειας,

- το οποίο εμπεριέχει προσφορές οι οποίες αντίκεινται στην ήδη επιλεγμένη μορφή αυτοπροστασίας του πελάτη.

- Δώρο (Bonus) Ουδείς δικαιούται να προβεί σε προώθηση που θα απαιτεί από τους παίκτες να στοιχηματίσουν:

- για μία ελάχιστη περίοδο χρόνου, ένα ελάχιστο ποσό, προκειμένου να δικαιούνται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα ανταμοιβών.

Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

 Ο Αδειούχος θα πρέπει να:

- διασφαλίζει ότι δεν τοποθετεί ψηφιακές διαφημίσεις σε ιστοσελίδες οι οποίες παρέχουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιεχόμενο το οποίο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα (copyrighted),

- λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι τρίτοι, με τους οποίους συμβάλλεται για οποιαδήποτε πτυχή σχετική με την άδεια η οποία χορηγείται από την Αρχή, έχουν εις γνώση τους τον παρόντα κώδικα και δεσμεύονται για την εφαρμογή αυτού,

- λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι τρίτοι, με τους οποίους συμβάλλεται για οποιαδήποτε πτυχή σχετική με την άδεια η οποία χορηγείται από την Αρχή, δεν τοποθετούν ψηφιακές διαφημίσεις σε ιστοσελίδες που παρέχουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιεχόμενο το οποίο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα (copyrighted), αλλά και

- εξασφαλίζει ότι, βάσει των όρων με τους οποίους έχει συμβληθεί με οποιαδήποτε τρίτα μέρη, σε περιπτώσεις όπου αντιληφθεί εκ μέρους τους συμπεριφορά η οποία αντιβαίνει στον παρόντα κώδικα ή άλλους Κανονισμούς, οδηγίες ή τον Νόμο, ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει, είτε να λάβει εύλογα μέτρα για την εξασφάλιση της παύσης αυτής της συμπεριφοράς ή να τερματίσει τη μεταξύ τους σύμβαση.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Τζ. Χούρικαν: Διαφορές υψηλόβαθμων αξιωματούχων παίζονται στο γήπεδο της Τρ. Κύπρου (Βίντεο)

«Κε Hourican, αν η συζήτηση βλάπτει την Τρ. Κύπρου, σκεφτείτε να αλλάξετε δικηγόρους. Ακόμα μπορείτε ...»
Loucas  |  15:18

Το ακριβό διαζύγιο των Μπέζος

«Ολες οι γυναικες θα ηθελαν να ειναι στην θεση της κας μπεζου!!»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  06:31

Τζ. Χούρικαν: Διαφορές υψηλόβαθμων αξιωματούχων παίζονται στο γήπεδο της Τρ. Κύπρου (Βίντεο)

«Ο κος Χούρικαν εθελοτυφλεί! Αγνοεί ότι ο σεντερ φορ του γηπέδου ειναι ο κος Πολυβίου. Με την κρίση του ...»
Πανικοδημος  |  10:53

Ξηλώνουν το Ανώτατο Δικαστήριο

«Ο βασικός νόμος της φύσης – και της κοινωνίας – είναι: «ότι δεν ελέγχεται είτε εκρήγνυται είτε ...»
Ai Em  |  09:29

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X