ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:30
 

ΟΠΑΠ Κύπρου: Ανακριβή τα δημοσιεύματα για μη πληρωμές στην ΚΔ

Το Γεν.Λογιστήριο πάντοτε επικύρωνε την ορθότητα, νομιμότητα, εγκυρότητα, αναφέρει

Newsroom K

Η ΟΠΑΠ Κύπρου απαντώντας σε δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα σε μερίδα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, τα οποία μπορούν να εκληφθούν ως προσπάθεια να πληγεί το όνομα και η αξιοπιστία της ΟΠΑΠ Κύπρου,προς αποκατάσταση της αλήθειας και για την πλήρη ενημέρωση του κοινού, παραθέτει συνοπτικά τα ακόλουθα:

Α) Ισχυρισμοί περί δήθεν ενδείξεων για τη μη ορθότητα των πληρωμών στην Κυπριακή Δημοκρατία από την εταιρεία στο πλαίσιο της Διακρατικής Συμφωνίας είναι παντελώς ανακριβείς.

Καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Διακρατικής Συμφωνίας γίνονται οι σχετικοί έλεγχοι από το Γενικό Λογιστήριο και ουδέν μεμπτό προέκυψε. Επίσης η ΟΠΑΠ Κύπρου σε όλα τα χρόνια ισχύος της συμφωνίας ελεγχόταν και εξακολουθεί να ελέγχεται από εξωτερικούς, ανεξάρτητους, ελεγκτικούς οίκους διεθνούς κύρους και το Γενικό Λογιστήριο πάντοτε επικύρωνε την ορθότητα, νομιμότητα και εγκυρότητα των λογιστικών ελέγχων που έκαναν οι οίκοι αυτοί.Τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία ελέγχεται επιπλέον από την Ειδική Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου.

Όσον αφορά πιθανή έρευνα στην ΟΠΑΠ Κύπρου για τη συνεισφορά στα δημόσια έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προς αποσαφήνιση οιουδήποτε σχετικού ζητήματος και οιοσδήποτε ισχυρισμός περί δήθεν άρνησης ελέγχου είναι ανυπόστατος.
Οι όποιες ανακρίβειες εκφράζονται για ελλιπή συνεισφορά της εταιρείας στα δημόσια έσοδα καταδεικνύουν πιθανή έλλειψη ορθής γνώσηςσχετικά με τα παιχνίδια και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους (όπως χαρακτηριστικά των κοινών με την Ελλάδατζακποτ). Τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ λειτουργούν σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς.Για παράδειγμα οι αρχές λειτουργίας που χρησιμοποιούνται από την ΟΠΑΠ ΑΕ και την ΟΠΑΠ Κύπρου(συνεισφορά στα commonpoolsτων τζακποτ) στα παιχνίδια τουςείναιακριβώς οι ίδιες με τις λειτουργικές αρχές που εφαρμόζονται στο Eurojackpot, το πιο επιτυχημένο διασυνοριακό παιχνίδι αριθμολαχείων με παρουσία σε 17 ευρωπαϊκές χώρες. Οι αποδόσεις των παιχνιδιών της είναι αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο και είναι σύμφωνες με τη Διακρατική Συμφωνία.
Β) Δεν ισχύει ότι η συνεισφορά της ΟΠΑΠ Κύπρου στα δημόσια έσοδα υπολείπεται άλλων αντίστοιχων συστημάτωνπου εφαρμόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Η ΟΠΑΠ Κύπρου αποδίδει στην Κυπριακή Δημοκρατία κάθε χρηματικό ποσό που της οφείλει με βάση τη Διακρατική Συμφωνία. Πέραν της συμφωνίας καταβάλλει κάθε χρόνο εταιρικό φόρο στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς υπάγεται στους σχετικούς Περί Εταιρειών Νόμους, τους οποίους η ΟΠΑΠ Κύπρου εφαρμόζει με συνέπεια.

Όσον αφορά τη συζήτηση για τη συνεισφορά με βάση τα ακαθάριστα έσοδα (GGR), η συνεισφορά αυτή είναι ένας καθιερωμένος όρος της αγοράς τυχερών παιγνίων, που εφαρμόζεται στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Το ποσοστό επί του GGRθα πρέπει να συγκρίνεται με τα αντίστοιχα που εφαρμόζονται διεθνώς, τα οποία συνήθωςκυμαίνονται σε 5-25%. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει καμία απολύτως χώρα που να έχει υιοθετήσει συντελεστή 45% όπως αναφέρεται σε διαρροές στον τύπο.

Σημειώνεται δε ότι στην Κυπριακή επικράτεια, ο συντελεστής επί του GGR για τον κάτοχο αποκλειστικής άδειας καζίνο ανέρχεται σε 15%, ενώ ο ίδιος συντελεστής φτάνει το 13% για εταιρίες αθλητικού στοιχηματισμού.

Γ) Υπάρχει παρανόηση ως προς το ότιτα έξοδα της ΟΠΑΠ Κύπρου είναι πολύ υψηλά και ως εκ τούτου μειώνεται η συνεισφορά στο Κυπριακό Δημόσιο. Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά έξοδα της εταιρείαςείναι απολύτως σύμφωνα με την Διακρατική Συμφωνία και αντίστοιχα με αυτά άλλων διεθνών εταιρειών λοταρίας. Βάσει στοιχείων διαφόρων εταιρειών παρόμοιου μεγέθους στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ (π.χ. LottoHamburg, Hellenic Lotteries, IowaLottery, Toto-LottoNiedersachsen, Sazka κλπ.) το μέσο λειτουργικό κόστος ως ποσοστό του κύκλου εργασιών είναι μεταξύ 10% και 15%, απόλυτα συμβατό με τα στοιχεία για την ΟΠΑΠ Κύπρου.

Δ) Σχετικά με τη μετοχική σύνθεση της μητρικής ΟΠΑΠ ΑΕ, η οποία είναι εισηγμένη εταιρείαστο Χρηματιστήριο Αθηνών και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρείαςανήκουν κατά 33% στην EmmaDeltaVariable Capital Investment CompanyLtdκαι κατά 67% σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, καθώς και άλλους επενδυτές νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η EmmaDelta είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΟΠΑΠ ΑΕ,είναι εγγεγραμμένο επενδυτικό ταμείο στην Κυπριακή Δημοκρατία και ελέγχεται από την Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΚΕΚ).Η πρόσφατη αλλαγή στον κοινό έλεγχο της EmmaDeltaείχε εκ των προτέρων εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, η οποία είναι η εποπτική αρχή του επενδυτικού ταμείου και από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τον κλάδο των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα. Η αλλαγή αυτή ήταν πλήρως διαφανής και επικοινωνήθηκε δημοσίως μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες να έχουν παρασχεθεί στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η μακρά επιχειρηματική πορεία της ΟΠΑΠ Κύπρου χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια και πιστή τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, παράλληλα με τη συνεπή και συστηματική πολιτική της για την υπεύθυνη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων και τη διαφύλαξη του γενικού-δημοσίου συμφέροντος. Είναι δε αδιαμφισβήτητη η σπουδαία και διαρκής συμβολή μας στην Κυπριακή οικονομία τόσο δημοσιονομικά όσο και μέσω πολύπτυχων πρωτοβουλιών μας για οικονομική στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, αλλά και πολλών αξιόλογων προσπαθειών στους τομείς ιδίως του αθλητισμού, του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του περιβάλλοντος.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Διαβάζονται σήμερα

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Τέλος Ιανουαρίου τα νεότερα για την J&P Overseas

«Den ntreponte oi dio oikogenies (ioanou kai paraskevaide) na exoun ton kosmo tous tis TEN GROUP SERVICES ...»
APLIROTOS IPALLILOS KSA  |  22:15

Ολοκληρώθηκαν οι δημόσιες ακροάσεις της Ερευνητικής για το Συνεργατισμό

«Αγαπητοί Επίτροποι, ετοιμαστείτε για το Εύγε ή για το Γιουχάϊσμα!!! »
ΑΚΑ  |  12:26

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του 2019

«ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών, Οικολόγοι, ΕΛΑΜ: οι ατυχήσαντες!»
ΑΚΑ  |  11:28

Αθώοι Ηλιάδης, Κυπρή στην υπόθεση της Τρ. Κύπρου

«Τέτοιο Κακουργιοδηκίο να τo χαιρόμαστε!!! »
ΑΚΑ  |  10:28

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση