ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 22:20
 

Μείωση 50,7 εκ. παρουσίασε η κερδοφορία της ΑΗΚ το 2017

Η αύξηση στα έσοδα πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά €94,4 εκατομμύρια ή 18,3%, οφείλεται κατά ένα μέρος στην αύξηση των πωληθέντων κιλοβατώρων

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ ανερχόταν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, με την κερδοφορία για το ίδιο έτος να σημειώνει μείωση 50,7 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 65,8 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη χρονιά. 

Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, Ανδρέας Μαραγκού, μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου για την παρουσίαση των πεπραγμένων της Ετήσιας Έκθεσης του 2017, σημειώνοντας πως «η συστηματική προσπάθεια για αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και μείωση των λειτουργικών εξόδων του Οργανισμού, απέφερε καρπούς», σημειώνοντας ότι η Αρχή είναι «μια υγιής και οικονομικά δρώσα επιχείρηση».

Όπως είπε ο κ. Μαραγκού «η αύξηση στα έσοδα πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά €94,4 εκατομμύρια ή 18,3%, οφείλεται κατά ένα μέρος στην αύξηση των πωληθέντων κιλοβατώρων και κατά άλλο σημαντικό μέρος στην αύξηση στη μέση τιμή ανά πωληθείσα κιλοβατώρα, ως συνέπεια της αύξησης του κόστους καυσίμων» για να σημειώσει πως η κερδοφορία για το έτος μειώθηκε στα €50,7 εκατομμύρια σε σύγκριση με €65,8 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά - μείωση κυρίως λόγω καθυστέρησης στην ανάκτηση του αυξημένου κόστους καυσίμων.

Είπε ακόμα πως «το κόστος καυσίμων της ΑΗΚ σημείωσε σημαντική αύξηση, της τάξης του 36,6% σε σύγκριση με το 2016, ως αποτέλεσμα της διεθνούς αύξησης της τιμής των υγρών καυσίμων», σημειώνοντας ότι «σημαντική αύξηση 40,3% παρουσίασε και το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, τόσο λόγω αύξησης στην αγοραζόμενη ενέργεια όσο και λόγω της αύξησης της τιμής αγοράς».

«Από τα συνολικά έξοδα των €614,2 εκατομμυρίων, τα €364,1 εκατομμύρια, δηλαδή ποσοστό 59,3% αποτελούσε το κόστος καυσίμου και αγοράς ενέργειας. Η απεξάρτηση από το πετρέλαιο αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ΑΗΚ», είπε ο κ. Μαραγκός.

Επίσης, ανέφερε ότι «η αύξηση στους μισθούς και εργοδοτικές εισφορές της τάξης του 12,2% οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση του συνταξιοδοτικού κόστους που εκτιμήθηκε για το έτος 2017 με βάση τις αναλογιστικές παραδοχές, οι οποίες διαφοροποιούνται ετησίως από τις συνθήκες στην αγορά όπως π.χ. την αύξηση/μείωση στα επιτόκια».

Περαιτέρω ο κ. Μαραγκός είπε ότι κατά το 2017 συνεχίστηκε η ανοδική πορεία της ΑΗΚ, συμπληρώνοντας πως «αυτό επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των πωλήσεων κατά 3% σε σύγκριση με το 2016».

Αναφερόμενος στις συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, είπε ότι «ανήλθαν στις 4 495 GWh (Giga Watt Hours) σημειώνοντας αύξηση 3% περίπου σε σύγκριση με το 2016», για να προσθέσει ότι «μικρή αύξηση της τάξης του 0,5% σημείωσε και ο αριθμός των πελατών (από 565,6 χιλιάδες σε 568,5 χιλιάδες)».

Εξάλλου, ανέφερε ότι κατά το 2017 συνεχίστηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων συντήρησης της Αρχής για ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των Μονάδων των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών Βασιλικού, Δεκέλειας και Μονής, για να σημειώσει πως «η ΑΗΚ έχει προχωρήσει με τους Διαγωνισμούς για την εγκατάσταση Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών Μείωσης των εκπομπών Οξειδίων του Αζώτου, Διοξειδίου του Θείου και αναβάθμιση συστήματος κατακράτησης σκόνης στη Μονάδα 3 στον Η/Σ Βασιλικού».

Επιπλέον, είπε ότι «η ΑΗΚ έχει προκηρύξει και κατακυρώσει τους Διαγωνισμούς για τις τροποποιήσεις στις Μονάδες και την εγκατάσταση υποδομών καύσης Φυσικού Αερίου στον Η/Σ Βασιλικού και πρόσθεσε ότι «με προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2018, στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας, η τελετή επίσημης λειτουργίας της νέας πρότυπης Αντιρρυπαντικής μονάδας Απονύτρωσης για τη μείωση των εκπομπών Οξειδίων του Αζώτου».

Επιπρόσθετα, ο κ. Μαραγκός είπε πως έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Διεύθυνσης Παραγωγής και σύμφωνα με αυτή προέκυψαν η ανάγκη εγκατάστασης νέας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στον Η/Σ Βασιλικού, η εγκατάσταση νέας Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου, εφόσον το Φυσικό Αέριο καταστεί διαθέσιμο στον Η/Σ Δεκέλειας και η αξιοποίηση του Η/Σ Μονής για νέα Μονάδα Παραγωγής στην περίπτωση που ένα εκ των δύο πιο πάνω δεν υλοποιηθεί.

Για τον Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού, με εγκατεστημένη ισχύ 868MW, είπε πως παρήγαγε κατά το 2017 το 62,7% (2.858 GWh) της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Αρχής, ενώ για τον Σταθμό Δεκέλειας είπε πως με εγκατεστημένη ισχύ 460MW παρήγαγε κατά το 2017 το 36,5% (1.664 GWh) της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη.

Σε σχέση με τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Μονής με εγκατεστημένη ισχύ 150MW, ανέφερε πως παρήγαγε κατά το 2017 το 0,8% (37 GWh) της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη.

EAC mobile app

Σε σχέση με το ψηφιακό μέλλον της Αρχής, ο κ. Μαραγκός είπε ότι «και στο μέλλον αυτό η ΑΗΚ ανοίγει ένα παράθυρο, με την καινοτόμο εφαρμογή για κινητά και tablets, EAC mobile app», εξηγώντας πως «το EAC Mobile App είναι η εφαρμογή μιας νέας εποχής για την ΑΗΚ και τους πελάτες της και δίνει στους καταναλωτές άμεση, ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον, όπου κι αν βρίσκονται 24 ώρες το 24ωρο.

Σε ό,τι αφορά στα Κέντρα Εξυπηρέτησης, ανέφερε ότι υπάρχει σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης τους και ταυτόχρονα γίνεται επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων της πρώτης γραμμής που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες.

Όσον αφορά στην ανεξάρτητη δραστηριότητα της Μεταφοράς, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΗΚ το 2017 ξεκίνησε η κατασκευή της Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς «Βασιλικό–Μαρί–Κοφίνου», της Εναέριας/Υπόγειας Διασύνδεσης «Βασιλικό – Μονή», καθώς και η κατασκευή του Υποσταθμού Μεταφοράς «Μονή GIS». Με τα πιο πάνω έργα υποδομής ενισχύεται ο βασικός κορμός και η αξιοπιστία του Συστήματος Μεταφοράς.

Επίσης, είπε ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Πρωτεύοντος Υποσταθμού «Main Gate» και η αναβάθμιση του Υποσταθμού «Κολόσσι» με την εισαγωγή τάσης 22kV.

«Στους Υποσταθμούς Μεταφοράς «Αλάμπρα» και «Κώστας Πέτρου» έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση επαγωγέων άεργου ισχύος 75MVA σε κάθε έναν από τους δύο Υποσταθμούς. Στο πλαίσιο των εργασιών του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής, τοποθετήθηκαν 158 χιλιόμετρα εναερίων γραμμών Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, 226 χιλιόμετρα υπογείων καλωδίων Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, ενώ εγκαταστάθηκαν 156 εναέριοι μετασχηματιστές και 53 επίγειοι Υποσταθμοί Διανομής», συμπλήρωσε.

400 χιλιάδες έξυπνοι μετρητές

Ο κ. Μαραγκός είπε πως με βάση Απόφαση της ΡΑΕΚ ετοιμάστηκε ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την εγκατάσταση 400.000 έξυπνων μετρητών, σε αντικατάσταση υφιστάμενων.

«Η μαζική αυτή εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, που θα ολοκληρωθεί σε 8 χρόνια, αποτελεί τον πρόδρομο της μεταμόρφωσης του δικτύου διανομής σε ένα έξυπνο δίκτυο. Μέσα από την αμφίδρομη ροή ενέργειας και πληροφοριών θα επιτευχθεί ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας», είπε.

Στο μεταξύ, ανέφερε πως ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής συμμετείχε σε 6 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία όπως είπε «θα βοηθήσουν στην αναμόρφωση των δικτύων της επόμενης δεκαετίας, με επίκεντρο την ένταξη και διαχείριση της αειφόρου ενέργειας».

Σε σχέση με τα έργα στον τομέα των ΑΠΕ, υπογράμμισε ότι είναι έργα εθνικών διαστάσεων και ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προσθέτοντας ότι είναι έργα απαραίτητα για την επίτευξη των εθνικών στόχων για παραγωγή ηλεκτρισμού του 2020, που προβλέπουν το 16% της ηλεκτρικής ενέργειας να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

«Αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί είναι ενδεχόμενο να επιβληθούν κυρώσεις από την ΕΕ που θα έχουν και οικονομικό αντίκτυπο στο κράτος», είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «πέραν του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Τσέρι ισχύος 3 MW και του Φ/Π που θα εγκατασταθεί στο Ακρωτήρι Λεμεσού ισχύος 20 MW πρόσφατα υπογράψαμε συμφωνία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για ανάπτυξη μεγάλου ΦΒ Πάρκου στην περιοχή Αχερά συνολικής ισχύος περίπου 66 MW και το έργο θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις».

Για τις αφαλατώσεις, είπε πως η ΑΗΚ λειτουργεί από το 2014 τη μεγαλύτερη Μονάδα Αφαλάτωσης στον ΗΣ Βασιλικού, με παραγωγή 60.000 κυβικών μέτρων την μέρα, για να σημειώσει πως το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων έδωσε οδηγίες στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) να διαπραγματευτεί με την ΑΗΚ για αύξηση της παραγωγής νερού στην υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης, από 60.000 σε 80.000 κυβικά μέτρα ημερησίως.

Σχετικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η ΑΗΚ δύναται να συμμετάσχει στην Εταιρεία Υποδομής Υγροποιημένου Αερίου (ΕΤΥΦΑ) με ποσοστό μέχρι 30% και η ΔΕΦΑ με το υπόλοιπο.

Μη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στους οικιακούς καταναλωτές τα Χριστούγεννα

Παράλληλα, ο κ. Μαραγκού είπε ότι «με προσήλωση στην κοινωνική της προσφορά και με ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες της περιόδου των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων, η ΑΗΚ αποφάσισε και φέτος να μην διακόπτεται, λόγω οφειλής, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους οικιακούς καταναλωτές πελάτες της».

Χαιρετισμός Γ. Λακκοτρύπη

Σε χαιρετισμό του, κατά την παρουσίαση των Πεπραγμένων της ΑΗΚ για το 2017, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γιώργος Λακκοτρύπης είπε ότι «στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ολοκλήρωση του έργου ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών και της προμήθειας φυσικού αερίου προς την εγχώρια αγορά της Κύπρου, για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής», προσθέτοντας πως «η Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό, έχει προχωρήσει με την προκήρυξη διαγωνισμού για τις υποδομές στις 5 Οκτωβρίου 2018, με την περίοδο πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος να λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2019».

«Η δε πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για Προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Κύπρο αναμένεται να ανακοινωθεί από τη ΔΕΦΑ πριν το τέλος του χρόνου», είπε.

Ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε πως «η ΑΗΚ θα συμμετέχει στην ΕΤΥΦΑ σε ποσοστό μέχρι 30%, σύμφωνα και με τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 18.5.2017», διαβεβαιώνοντας ότι σύντομα θα επέλθει συμφωνία σε σχέση και με τον τρόπο συμμετοχής της ΑΗΚ στην ΕΤΥΦΑ.

Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι για ακόμα μια φορά το Υπουργείο του στοχεύει στη διασφάλιση της ευρωστίας και ανταγωνιστικότητας της ΑΗΚ, προσβλέποντας, μάλιστα, σε περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, με κύριους στόχους την εκπλήρωση των στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις ΑΠΕ, τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για έλευση φυσικού αερίου και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτρισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

2002 αγιάτρευτες ιστορίες

«Τόσο σε σας όσο και στην Sevgul αξίζει η ευγνωμοσύνη όλου του Κυπριακού Λαού.»
Άσχετος  |  20:54

Άδειες οδηγών ηλικιωμένων και ο φαύλος κύκλος των δυστυχημάτων

«Τον γιατρό ποιός τον ελέγχει;»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  17:01

Βροχές προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία

«Μήπως θα πρέπει, εκεί στην Σύνταξη, να αποφασίσετε : Η "Ελευθερίας" είναι Πλατεία ή...............γέφυρα ...»
Γιαννούλης Σολομωνίδης  |  10:35

Τσαβούσογλου: Θα προστατεύσω τα πλοία μου αν χρειαστεί

«Τί `έξυπνο` παλλικαρούι!!! »
ΑΚΑ  |  10:13

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X