ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Σε νέες βάσεις τίθεται η αγορά στοιχήματος

Η αρμόδια Αρχή προκήρυξε διαγωνισμό 370 χιλ. για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της

Το πρώτο βήμα για εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, αλλά και του συγκεκριμένου τομέα της οικονομίας επιχειρεί να θέσει η ίδια η Αρχή, προκηρύσσοντας σχετικό διαγωνισμό για εξεύρεση συμβούλων.

Το έργο που προκηρύχθηκε φέρει την ονομασία «Αναβάθμιση και Αναδιάρθρωση της Λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων» και απώτερος στόχος είναι η επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας στον τομέα της στοιχηματικής δραστηριότητας. Προς επίτευξη του στόχου, ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και της εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής μέσα και από υιοθέτηση μεθοδολογικών εργαλείων.

 Η στόχευση της ΕΑΣ εστιάζει στην επίτευξη της σύγχρονης, αποδοτικής, αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας της, με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, να ρυθμίζει και να εποπτεύει αποτελεσματικά την αγορά, και να αξιοποιεί με επιτυχία προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατηγικοί στόχοι που τίθενται είναι οι ακόλουθοι:

–Η βελτίωση της λειτουργίας της Αρχής, μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας που θα επιτευχθεί μέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, την εφαρμογή των οργανωτικών δομών, και γενικά την ενίσχυση της διοικητικής, εποπτικής και ρυθμιστικής δυνατότητας της ίδιας της Αρχής.

–Η στελέχωση της Αρχής με καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό και η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού με στόχο την αποδοτικότητα-αποτελεσματικότητα.

–Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους αποδέκτες, στους πολίτες και στην κοινωνία ως σύνολο, έγκαιρα και αποτελεσματικά. Παράλληλα, η επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στον τρόπο δράσης της Αρχής.

–Η χορήγηση πιστοποιήσεων μηχανογραφημένων συστημάτων.

–Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ελεγκτικού μηχανισμού συμμόρφωσης της αγοράς.

–Η συμβολή κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.

–Η εφαρμογή μεθόδων για την αποτελεσματική πρόληψη και προστασία νεαρών ατόμων και ευάλωτων ομάδων από το στοίχημα.

Οι αρμοδιότητες της Αρχής περιλαμβάνουν τη ρύθμιση, την εποπτεία και τον έλεγχο της στοιχηματικής δραστηριότητας που διεξάγεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της ΕΑΣ εμπίπτουν, στο πλαίσιο αυτό, κυρίως η χορήγηση των αδειών αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, η διενέργεια ελέγχων και η γενική εποπτεία των κατόχων άδειας, καθώς και η έκδοση οδηγιών για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

Οι έλεγχοι αφορούν στη νομιμότητα διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας, στην τήρηση των κανόνων για τη διαφανή, έντιμη και αδιάβλητη διεξαγωγή της στοιχηματικής δραστηριότητας, στην οικονομική διαχείριση, στην απόδοση των κερδών στους παίκτες, στην είσπραξη φόρου και εισφοράς προς τη Δημοκρατία και την εφαρμογή των όρων των αδειών.

Επιπλέον, η ΕΑΣ σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τους διεθνείς οργανισμούς, έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας των νεαρών ατόμων και των ευάλωτων ομάδων από το στοίχημα, καθώς και την έκδοση οδηγιών προς τους αδειούχους για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι αδυναμίες

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, τα διάφορα πολυσύνθετα προβλήματα και αδυναμίες που αντιμετωπίζει η Αρχή καθιστούν αναποτελεσματική τη λειτουργία της. Οι αδυναμίες όπως αναφέρονται αφορούν σε έλλειψη οργανωτικής δομής και εξειδικευμένου προσωπικού έλλειψη μεθόδων για εφαρμογή των προνοιών της Νομοθεσίας, χαμηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, ελλιπή επαγγελματική προσέγγιση/νοοτροπία, πρακτικές περιστασιακής και αποσπασματικής εισαγωγής ρυθμίσεων, χωρίς ολιστική προσέγγιση και απουσία καθορισμένων επιπέδων απόδοσης, έλλειψη στοχοθεσίας, μέτρησης αποτελεσμάτων και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και ποιότητας του παραγόμενου έργου, τόσο σε επίπεδο Αρχής όσο και σε επίπεδο προσωπικού.

Το έργο θα έχει διάρκεια έναν χρόνο και η εκτιμώμενη αξία του υπολογίζεται σε 370 χιλ. ευρώ. 

Διαβάζονται σήμερα

Σχόλια αναγνωστών

Ο Σίσι δεν θα παραλάβει το αιγυπτιακό αγγείο

«Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον κον Αλ Σίσι. Μας έβγαλε από το αδιέξοδο των ανόητων συμπεριφορών των δικών μας ...»
Ai Em  |  12:20

Πρέσβειρα Αιγύπτου: Νέα ώθηση για διμερείς σχέσεις η επίσκεψη Σίσι

«Chair of the EP Subcommittee on Human Rights, Pier Antonio Panzeri (S&D, IT) during the EP plenary debate ...»
Doros Polykarpou  |  14:24

Pressing σε Νικόλα για τη Διζωνική ασκεί ο Βότσης

«Ευτυχώς υπάρχουν και όσοι έκλεισαν τα αυτιά τους στις Σειρήνες και δεν ακολουθούν τον πορφυρογέννητο ...»
Χριστίνα Λοϊζίδου  |  15:53

Επιτελείο Νικόλα: ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ παραπλανούν τον λαό

«ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ… ΔΙΖΩΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ Όταν διαλύονται τα εθνικά σύνορα μεταξύ των αδελφών κρατών της Ευρωπαϊκής ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, Β.Α, Μ.Α.  |  19:07

Γραφήματα: Τελευταία Ενημέρωση