ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 23:03
 

Προέκυψαν επιπλέον δαπάνες στον προϋπολογισμό

Κατατέθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις της τάξης των 68 εκατ. ευρώ στη Βουλή

Το Υπουργείο Οικονομικών, επικαλούμενο πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει, απέστειλε έκτακτο νομοσχέδιο στη Βουλή για αύξηση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού κατά 68,7 εκατ. ευρώ. Οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν πρόσθετες πιστώσεις για κάλυψη αποζημιώσεων στον γεωργικό τομέα, κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας και επιστροφές φόρων, μεταξύ άλλων.

«Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/Υπουργεία/Τμήματα υπέβαλαν διάφορα αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων. Οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν πρόσθετες πιστώσεις για κάλυψη αποζημιώσεων στον γεωργικό τομέα, κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, επιστροφές φόρων κ.λπ.», υποστηρίζει το υπουργείο που προσθέτει πως επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποδεκτές εξοικονομήσεις από άλλες Ομάδες/Υποομάδες του ιδίου Κεφαλαίου, αλλά ούτε είναι δυνατή η μεταφορά ισόποσων πιστώσεων από το Κεφάλαιο 18.30, «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό», οι απαιτούμενες πιστώσεις θα πρέπει να εξασφαλιστούν με την ψήφιση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού.

Εξοικονομήσεις

Το σύνολο των νέων δαπανών ανέρχεται στα 68.690.895 ευρώ. Συγκεκριμένα το ύψος των πρόσθετων πιστώσεων που απαιτούνται για κάλυψη των νέων αναγκών ανέρχεται στα 125.590.202 ευρώ όμως ποσό ύψους 56.899.307 ευρώ θα καλυφθεί από μεταφορά εξοικονομήσεων από άλλες Ομάδες/Υποομάδες δαπανών διαφόρων Κεφαλαίων του Προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο (Νόμος Αρ.49(ΙΙ) του 2015) η μεταφορά των εξοικονομήσεων που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι απαιτεί τη ψήφιση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, η ουσιαστική επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση της προτεινόμενης πρότασης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού υπολογίζεται στα 0,4% του ΑΕΠ. Η ενσωμάτωση του παρόντος Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού δεν αναμένεται να προκαλέσει υπέρβαση στο δημοσιονομικό στόχο που έχει τεθεί για δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους -0,3% του ΑΕΠ.

Κυριότερες δαπάνες

Αναλυτικότερα, στο Υπουργείο Γεωργίας χρειάζεται επιπλέον δαπάνη της τάξης των 10 εκατ. ευρώ, λόγω καταβολής αποζημιώσεων για ζημιές από παγετό στις πατάτες και για εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η ανομβρία στα σιτηρά για το 2016. Παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους 14,14 εκατ. ευρώ, χρειάζεται επίσης το Υπουργείο Εργασίας, για κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε λόγω της συνέχισης της καταβολής του επιπρόσθετου μηνιαίου επιδόματος ύψους 142,38 ευρώ σε όλα τα ανάπηρα άτομα που καθίστανται δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και σε όσους συνεχίζουν να λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα, μέχρι να μεταφερθούν ως δικαιούχοι στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Παράλληλα, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων χρήζουν παραχώρησης πρόσθετων πιστώσεων, της τάξης των 14,92 εκατ. ευρώ, για κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε λόγω της αύξησης της συνολικής απασχόλησης, ανεβάζοντας έτσι τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό του τμήματος στα 308,92 εκατ. ευρώ. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξάλλου, χρειάζονται επίσης παραχώρηση επιπλέον κονδυλίων ύψους 9,28 εκατ. ευρώ για κάλυψη ολικών δαπανών λόγω μη στόχευσης της κοινωνικής σύνταξης μέσα στο 2016.

Επίσης, σημειώνεται παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων στο Υπουργείο Οικονομικών για κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε λόγω τελικής διευθέτησης των οφειλών του κράτους προς την ΑΤΗΚ. Το επιπλέον κόστος σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών προς το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας για τον Παράκτιο Σταθμό (ΚΥΠΡΟΣ ΡΑΔΙΟ) ύψους 17,85 εκατ. ευρώ (15 εκατ. ευρώ +19% ΦΠΑ). Το οφειλόμενο ποσό θα συμψηφισθεί με τα μερίσματα που οφείλει η ΑΤΗΚ στο κράτος, σημειώνεται στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό. Προσθέτως, εξαιτίας παραχώρησης χορηγίας προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για καταβολή των Άμεσων Πληρωμών (εκταρικές επιδοτήσεις) εντός του 2016, προέκυψε επιπλέον κόστος 30 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Μέσα στο πλαίσιο Παροχών Κοινωνικής Πρόνοιας, το Υπουργείο Οικονομικών θα χρειαστεί ένα επιπλέον κονδύλι 2 εκατ. ευρώ λόγω της έκτακτης χορηγίας προς την ΑΕΚ Λάρνακας για ανέγερση γηπέδου ποδοσφαίρου. Επίσης, εξαιτίας τερματισμού των εργασιών 62 υπαλλήλων του Συνδέσμου Αδειούχων Αχθοφόρων Λεμεσού, το Υπουργείο Οικονομικών θα χρειαστεί 1,5 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν υπολογιζόταν στον αρχικό προϋπολογισμό.

Λόγω καταβολής συσσωρευμένων οφειλών για επιστροφή ΦΠΑ, το Τμήμα Φορολογίας θα χρειαστεί παραχώρηση πρόσθετης πίστωσης της τάξης των 8 εκατ. ευρώ, όπως επίσης και 2 εκατ. ευρώ για παραχώρηση χορηγίας έναντι επιστροφής ΦΠΑ προς την ΕΛΔΥΚ, την Εκκλησία της Κύπρου, το UNDP και άλλων οργανισμών.

Επιπροσθέτως, το Υπουργείο Παιδείας χρειάζεται παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων, της τάξης των 6,72 εκατ. ευρώ για κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε λόγω της υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων του Πανεπιστημίου, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ).

Τέλος, από τα σημαντικά κονδύλια που συμπεριλαμβάνονται στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται επιπλέον πίστωση του ύψους των 6 εκατ. ευρώ για το Υπουργείο Υγείας, λόγω αυξημένης δαπάνης που προέκυψε λόγω αποστολής ασθενών στον ιδιωτικό τομέα για μείωση των λιστών αναμονής στα κρατικά νοσηλευτήρια.

 

Επιπρόσθετες τροποποιήσεις που απαιτούνται λόγω αναγκών που έχουν προκύψει

Επιπλέον, στον προϋπολογισμό του 2016 απαιτούνται τροποποιήσεις του άρθρου 16 του βασικού νόμου και της Σημείωσης 31(λ) για τους πιο κάτω λόγους:

(α) Τροποποίηση του άρθρου 16

Το υπό αναφορά άρθρο θέτει ανώτατα όρια στην πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και πρόσθετου ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για εποχικές και έκτακτες ανάγκες. Λόγω της πρόσληψης πρόσθετου αριθμού ναυαγοσωστών (9 άτομα) για στελέχωση των Ναυαγοσωστικών Μονάδων εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης ο αριθμός του κυβερνητικού ωρομίσθιου προσωπικού θα πρέπει να τροποποιηθεί και να αυξηθεί από 1656 σε 1665.

(β) Τροποποίηση της Σημείωσης 31(λ)

Η ανάγκη για την τροποποίηση οφείλεται στην αναθεώρηση της μεθόδου υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό όπου για κάθε 1 ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τις αργίες θα λογίζεται 1,5 ώρες αντί 1,3 ώρες που ισχύει σήμερα.

 

Πώς προέκυψαν τα επιπλέον κονδύλια

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ

Παγετός στις πατάτες και ανομβρία

10.000.000

Μηνιαίο επίδομα για άτομα με αναπηρία

14.141.080

Αύξηση απασχόλησης (κοινωνικές ασφαλίσεις)

14.926.000

Παροχές κοινωνικής πρόνοιας

9.280.000

Διευθέτηση οφειλών προς την ΑΤΗΚ

17.850.000

Παραχώρηση χορηγίας προς τον ΚΟΑΠ

30.000.000

Ανέγερση γηπέδου ποδοσφαίρου (ΑΕΚ)

2.000.000

Τερματισμός εργασίας 62 αδειούχων αχθοφόρων

1.500.000

Καταβολή συσσωρευμένων οφειλών για επιστροφή ΦΠΑ

8.000.000

Παραχώρησης χορηγίας έναντι επιστροφής ΦΠΑ σε οργανισμούς

2.000.000

Υλοποίηση αναπτυξιακών έργων του Πανεπιστημίου Κύπρου

6.722.696

Αποστολή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα

6.000.000

Σχόλια αναγνωστών

«Άνετος» με το πόδι πάνω στο τραπέζι ο Μπόρις Τζόνσον

«H Bρετανική αναίδεια στο μεγαλείο της!!! »
knak  |  09:17

Ξεκάθαρη η τοποθέτηση των ΗΠΑ για το ιρανικό τάνκερ

«Μακάρι να ήταν η στάση των ΗΠΑ η ίδια και για την `άτακτη` Τουρκία. Δυστυχώς ο πηδηχτούλης Τραμπ δεν ...»
knak  |  09:15

Κόντρα για την Λάρα μεταξύ βουλευτή και τμήματος Αλιείας

«Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης: αμελητέα προσωπικότητα!»
ΑΚΑ  |  20:47

«Ο Αντώνης τώρα μπορεί να κοιτάζει με τα ματάκια του το μέλλον»

«Ο Ιησούς Χριστος, η Πάναγία θεοτόκος και όλοι οι αγιοι να θεραπεύσουν τον μικρό αντώνη και να γίνει ...»
Μαριος  |  16:44

Γραφήματα: Τελευταία Ενημέρωση

X