ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 00:31
 

Προϋπολογισμός με όραμα και έργα

Μειώνονται οι άμεσοι φόροι κατά 1,7%, αλλά οι έμμεσοι αυξάνονται κατά 3,4%

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Για Προϋπολογισμό ανάπτυξης και πλεονασμάτων έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης λίγες ημέρες πριν, όταν εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Προϋπολογισμός του 2019. Ο Προϋπολογισμός του 2019, σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρουσιάζει μείωση των άμεσων φορολογιών, αλλά αύξηση των έμμεσων. Τα έσοδα από την άμεση φορολογία το 2019 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, να φθάσουν τα 2,19 δισ. ευρώ σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους 2,23 δισ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 1,7%. Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία το 2019 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, στα 3,43 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους 3,32 δισ. ευρώ το 2018. Παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 3,4%. Ο Προϋπολογισμός του 2019 προβλέπει έσοδα ύψους 6,66 δισ. ευρώ σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους 6,52 δισ. ευρώ το 2018, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 2,1%. Από την άλλη, οι συνολικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση 4,6% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο και προϋπολογίζονται στα 6,85 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 6,55 δισ. ευρώ το 2018. Οι πρωτογενείς δαπάνες το 2019 ανέρχονται στα 6,27 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 6,05 δισ. ευρώ του προηγούμενου χρόνου, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση 3%. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως πάγια, έργα υπό κατασκευή και συγχρηματοδοτούμενα έργα αναμένεται να αυξηθούν οριακά το 2019 κατά 0,5% και να φθάσουν στα 611 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 609 εκατ. ευρώ το 2018.

Οι δρόμοι

Το κύριο οδικό δίκτυο υπάγεται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων και είναι περίπου 2.460 χιλιόμετρα (257 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομοι τεσσάρων λωρίδων, 494 χιλιόμετρα αστικοί δρόμοι και 1.799 χιλιόμετρα αγροτικοί δρόμοι), ενώ οι υπόλοιποι δρόμοι βρίσκονται στην αρμοδιότητα των Δήμων, των Επαρχιακών Διοικήσεων και του Τμήματος Δασών. Το Τμήμα σχεδιάζει ένα σημαντικό πρόγραμμα ανάπτυξης για την περαιτέρω αναβάθμιση των οδικών υποδομών. Λόγω των δημοσιονομικών δυσκολιών υπήρξε μια καθυστέρηση στην προώθηση του προγράμματος ανάπτυξης, όμως με τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών έχει πλέον –όπως αναφέρεται στα Στρατηγικά Σχέδια 2019-2021 του Υπουργείου Μεταφορών- αυξηθεί ο ρυθμός προώθησης των οδικών αναπτυξιακών έργων που βρίσκονται υπό μελέτη. Ήδη προωθούνται οι διαδικασίες για προκήρυξη προσφορών για τα ακόλουθα σημαντικά έργα:

 • Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Σαϊττά(1η φάση: Πολεμίδια Παλώδια).
 • Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας(1η φάση: Αυτ/δρομος Λευκωσίας-Λεμεσού– Λεωφ. Τσερίου).
 • Αυτοκινητόδρομος Πάφου– Πόλης Χρυσοχούς(1ηφάση: Αγία Μαρινούδα-Στρουμπί– 2 λωρίδες).

Παράλληλα, το Τμήμα έχει την ευθύνη για τη μελέτη, τη διαδικασία προσφορών, την κατασκευή/επίβλεψη οδικών έργων εντός των αστικών περιοχών. Ιδιαίτερη προσοχή -όπως τονίζεται- δίδεται τα τελευταία χρόνια στη βελτίωση των μελανών σημείων (τμημάτων υψηλής συχνότητας σοβαρών ατυχημάτων) και των συνθηκών κυκλοφορίας σε περιοχές σχολείων. Επίσης προωθούνται σχέδια βιώσιμης κινητικότητας για όλες τις πόλεις. Μέχρι σήμερα τέτοιο σχέδιο έχει ετοιμαστεί μόνο για τη Λευκωσία και ήδη άρχισε η υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Παρόμοιες μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο για τη Λεμεσό όσο και για τη Λάρνακα ενώ εντός του 2019 προγραμματίζεται να προκηρυχθούν προσφορές και για τα υπόλοιπα αστικά κέντρα.

Εισαγωγή του ΓεΣΥ

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας της χώρας αποτελούν μια επιτακτική ανάγκη. Η ψήφιση των σχετικών νόμων τον Ιούνιο του 2017 έχουν σημάνει την έναρξη προώθησης της υλοποίησης της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων και των Κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας το οποίο έχει διοριστεί αναμένεται εντός του 2018 να ολοκληρώσει τη στελέχωση του Οργανισμού με τα βασικά διευθυντικά στελέχη και τη διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού που αναμένεται να επιτευχθεί εντός του 2019. Ο εκσυγχρονισμός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει ξεκινήσει με τη συμπλεγματοποίηση Κέντρων τόσο στις αγροτικές όσο και αστικές περιοχές και με τη δημιουργία Πρότυπων Κέντρων Υγείας. Οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες, με την εισαγωγή Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών και αναβάθμιση των κτιριακών τους υποδομών και εξοπλισμού, θα τα καταστήσει ανταγωνιστικά σε περιβάλλον ΓεΣΥ. Επιπλέον, η νομοθεσία για την ηλεκτρονική υγεία έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας βρίσκονται οι νομοθεσίες για ίδρυση Πανεπιστημιακών Κλινικών και ίδρυση Κυπριακού Οργανισμού Φαρμάκων, ώστε στη συνέχεια, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, να προωθηθούν προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε δύο φάσεις θα γίνει η εισαγωγή του ΓεΣΥ:

 • Ιούνιος 2019 - Εφαρμογή Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας (εισαγωγή υπηρεσιών προσωπικού ιατρού, ειδικού ιατρού, εργαστηριακών εξετάσεων και φαρμάκων).
 • Ιούνιος 2020 - Πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ (εισαγωγή υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, ΤΑΕΠ, Ασθενοφόρων, Νοσηλευτών, Μαιών, άλλων επαγγελματιών υγείας, Ανακουφιστικής Φροντίδας, ιατρικής αποκατάστασης και προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας.

Μεταρρύθμιση στα δικαστήρια

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2019 – 2021 για τη λειτουργία της Δικαστικής Υπηρεσίας, αναφέρεται πως έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση στην Κύπρο. Επί της ουσίας στην επόμενη τριετία τονίζεται ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τρία κυρίως αρνητικά σημεία. Πρώτον, η Δικαστική υπηρεσία στις τάξεις της απαριθμεί αριθμό Δικαστών δυσανάλογο με τον όγκο των υποθέσεων που υπάρχουν. Συνεπώς κάθε Δικαστής καλείται να διεκπεραιώσει αριθμό υποθέσεων πολύ μεγαλύτερο από το ότι δείχνουν οι στατιστικές για τα ανάλογα Δικαστικά συστήματα των χωρών της Ευρώπης. Δεύτερον, η χειρόγραφη τήρηση όλων των μητρώων, βιβλίων και εντύπων που διατηρούνται στη Δικαστική Υπηρεσία αναλώνει περισσότερες ανθρωποώρες και κατ’ επέκταση αυξάνει τα λειτουργικά έξοδα. Η ευκολία που θα παρέχει ένα μηχανογραφημένο σύστημα στη δημιουργία στατιστικών, εντοπισμό υποθέσεων / δικογράφων, αποφυγή σπατάλης χαρτιού και ηλεκτρονικής πληρωμής (αντί χαρτοσήμων) είναι δεδομένη κατά την Κυβέρνηση. Τρίτον, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο σήμερα λειτουργεί έχοντας πολλές δικαιοδοσίες και στην Κύπρο δεν υπάρχει τρίτος βαθμός δικαιοδοσίας ο οποίος θα εισαχθεί σύμφωνα με τις νέες μεταρρυθμίσεις, στο σχεδιασμό επισημαίνεται πως θα πρέπει να συσταθούν νέα δικαστήρια:

 • Δευτεροβάθμιο Εφετείο
 • Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας
 • Εμπορικό Δικαστήριο
 • Ανέγερση νέου κτηρίου για τις στεγαστικές ανάγκες του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας καθώς και αποθηκευτικών χώρων.

Ελεγκτική Υπηρεσία

Στο Στρατηγικό Σχέδιο της επόμενης τριετίας και στο πλαίσιο της κατάθεσης του Προϋπολογισμού του 2019, αναφέρεται πως είναι απαραίτητη η συμβολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των δημόσιων πόρων. Αποστολή της είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της μείωσης των φαινομένων διασπάθισης δημόσιου χρήματος, διαφθοράς και διαπλοκής, και στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών. Γι΄ αυτό, αναμένεται να γίνουν τα ακόλουθα:

 • Εμπέδωση της χρηστής διοίκησης στους ελεγχόμενους φορείς. Βελτίωση της λογοδοσίας και απολογισμού και μείωση της ατιμωρησίας.
 • Δημιουργία ενός πλαισίου συμμόρφωσης και υιοθέτησης των συστάσεων της Υπηρεσίας. Ενίσχυση της συνεργασίας με τους ελεγχόμενους φορείς.
 • Οι διαδικασίες στους ελεγχόμενους φορείς να βελτιώνονται συνεχώς μέσα από ένα κύκλο ανατροφοδότησης – βελτίωσης.
 • Προώθηση βέλτιστων διαδικασιών από τους ελεγχόμενους φορείς. Δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού οικονομικής και διαχειριστικής παρακολούθησης.
 • Ενδυνάμωση της υπεύθυνης και πλήρους ενημέρωσης του πολίτη και ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ικανότητα του δημόσιου τομέα.

Ποντάρουν στη ναυτιλία

Η ενίσχυση και αναβάθμιση της κυπριακής ναυτιλίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός στρατηγικού σχεδίου προβολής για την προσέλκυση πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο και εγκατάσταση νέων ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο, τονίζεται στο Στρατηγικό Σχέδιο. Επίσης, μέσω του εκσυγχρονισμού του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Κύπρος στον τομέα της ναυτιλίας. Η υιοθέτηση νέων μέτρων και η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών θα επιτρέψουν σε μεγάλο βαθμό στην κυπριακή ναυτιλία να παραμείνει ισχυρή, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της. Αναμένονται τα ακόλουθα:

 • Εφαρμογή στρατηγικής προβολής και προώθησης της κυπριακής ναυτιλίας.
 • Διαφύλαξη και ανανέωση του ανταγωνιστικού φορολογικού συστήματος για τη ναυτιλία.
 • Υιοθέτηση νέων μέτρων για ενδυνάμωση της κυπριακής ναυτιλίας.
 • Προώθηση και στήριξη των επενδύσεων στη ναυτιλία.
 • Ενίσχυση περιφερειακών και διεθνών συνεργασιών.
 • Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση Υφυπουργείου.
 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Επέκταση συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
 • Ψηφιοποίηση αρχείων.
 • Μεταστέγαση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.
 • Εκσυγχρονισμός του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Πρωταγωνιστής στην ενέργεια

Το όραμα να καταστεί η Κύπρος πρωταγωνιστής και πρωτοπόρος σε θέματα ενέργειας στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και παράλληλα οι τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας να ενδυναμωθούν ώστε να αποτελέσουν πυλώνες στήριξης της αειφόρου ανάπτυξης, της οικονομίας και της ευημερίας του συνόλου των πολιτών, έχει η Κυβέρνηση. Το ενεργειακό σύστημα της Κύπρου είναι μικρό και απομονωμένο χωρίς διασύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εισαγωγές υγρών καυσίμων. Η μοναδική εναλλακτική μορφή ενέργειας που υπάρχει σήμερα είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με συνεισφορά 9,4% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας το 2015. Ωστόσο, οι στρατηγικές της επιδιώξεις βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες:

 • Βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.
 • Διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.
 • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών   του Υπουργείου.

Το κόστος του ηλεκτρισμού στην Κύπρο βρίσκεται στις ψηλότερες θέσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την ανάκαμψη της οικονομίας και μειώνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, ενώ παράλληλα επιδεινώνει περεταίρω υφιστάμενα κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι η ενεργειακή φτώχεια. Για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος της χώρας, η Κυβέρνηση εξετάζει την εισαγωγή φυσικού αερίου για χρήση, σε πρώτο στάδιο, στην ηλεκτροπαραγωγή. Σημαντικά έργα υποδομών του τομέα της ενέργειας είναι σε εξέλιξη. Προωθείται η υλοποίηση πέντε έργων που έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, τρία στον τομέα του ηλεκτρισμού («EuroAsia Interconnector») και δύο στον τομέα του Φυσικού Αερίου («East Medpipeline» και «Removing bottlenecks in Cyprus to end isolation and to allow for transmission of gas from the Eastern Mediterranean region/CyprusGas2EU»). Τέλος, η μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού προχωρά καθόσον μια εταιρεία έχει αρχίσει κατασκευαστικά έργα και άλλες είναι στο στάδιο της αδειοδότησης.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Πάει για κατάθεση στην αστυνομία ο Μητροπολίτης Μόρφου

«Δίωξη κατά των 38 αυτόκλητων υπερασπιστών του σεβασμιότατου Μόρφου, θα πρέπει να εξασκήσει η Εισαγγελία ...»
Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης  |  14:56

Μαχαλεπί και πρόβα τζενεράλε

«Τζαι τι θα γίνει με τους πύργους αν λυθεί το Κυπριακό τζαι τα διαβατήρια θα είναι πουμισιάρικα με τους ...»
Άσχετος  |  19:42

Αποκτά και τρίτο Υφυπουργείο η Κύπρος

«Κανονίστε αλλόναν άριστον!»
christopher  |  11:45

Αποκτά και τρίτο Υφυπουργείο η Κύπρος

«Από ύφος ...πάμε καλά!!!»
Ai Em  |  10:10

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X