ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 12:33
 

ΔΝΤ προς Κύπρο: Συνεχίστε αυτή τη δημοσιονομική πολιτική

Ρυθμό ανάπτυξη 1,5% προβλέπει για την Κύπρο το 2016 η έκθεση του ΔΝΤ

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Συνέχιση της ακολουθούμενης δημοσιονομικής πολιτικής, παρά τη συνεχιζόμενη υπερκάλυψη των δημοσιονομιών στόχων, ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην έκθεσή του για την όγδοη αξιολόγηση του προγράμματος, που λήγει στις 14 Μαΐου και ενώ εκκρεμεί μία ακόμη αξιολόγηση (το αντίστοιχο πρόγραμμα του ESM λήγει στις 31 Μαρτίου).

Στην έκθεσή του το ΔΝΤ αναβάθμισε οριακά την πρόβλεψή του για το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2016 στο 1,5%, από το 1,4%, που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη, αλλά υποδεικνύει πως η ακολουθητέα δημοσιονομική πολιτική και τα δημοσιονομικά κέρδη θα πρέπει να «κλειδώσουν».

Εκτιμά πως οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2016 συνάδουν με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και δεν θα απαιτηθούν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα.

Οι συζητήσεις κατά την όγδοη αξιολόγηση, αναφέρει, τόνισαν την ανάγκη «να κλειδώσουν τα δημοσιονομικά κέρδη, δεδομένου του ακόμη υψηλού δημοσίου χρέους και να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα της αναζωογονημένης ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης».

«Το κλείδωμα των δημοσιονομικών κερδών επιτρέπει τη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου για αντιμετώπιση των δυνητικών κινδύνων από το υψηλό δημόσιο χρέος και τις σχετιζόμενες υποχρεώσεις, ενώ διασφαλίζει τη στήριξη των δημοσίων δαπανών για στήριξη της ανάπτυξης και του κοινωνικού δικτύου προστασίας», σημειώνει.

Αναφέρει ότι κατά την αξιολόγηση οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις βασικές προτεραιότητες πολιτικής που απομένουν και που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος και για την μετά το μνημόνιο εποχή.

«Η έμφαση ήταν στις πολιτικές για την επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), προκειμένου να αναβιώσει ο δανεισμός και να τονωθεί η ανάπτυξη. Αυτά περιλαμβάνουν την επέκταση του εύρους των διαθέσιμων νομικών που διαθέτουν οι τράπεζες και την επιτάχυνση της εφαρμογής του νέου πλαισίου ιδιωτικής αναδιάρθρωσης του χρέους».

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές της οικονομίας παραμένουν, αλλά είναι διαχειρίσιμοι, υποδεικνύοντας ωστόσο τον εξασθένησης της βούλησης γι μεταρρυθμίσεις λόγω των καλύτερων επιδόσεων και λόγω των βουλευτικών εκλογών της 22ας Μαΐου.

«Οι πρόσφατοι θετικοί δείκτες, μαζί με τις βουλευτικές εκλογές που πλησιάζουν, θα μπορούσαν να εξασθενήσουν τη βούληση για συνέχιση των εκκρεμουσών ευαίσθητων μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για την αύξηση των προοπτικών ανάπτυξης σε μόνιμη βάση», αναφέρει το ΔΝΤ, για να υποδείξει ωστόσο πως «οι αβεβαιότητες στην περιφερειακή και παγκόσμια προοπτική έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά την κυπριακή οικονομία, μέσω των επιπτώσεών τους στον τουρισμό, τις επιχειρηματικές υπηρεσίες, την εμπιστοσύνη, και την ευκολία της πρόσβασης στη χρηματοδότηση της αγοράς».

Στο κεφάλαιο των εκτιμήσεων του κλιμακίου του ΔΝΤ που ασχολείται με το κυπριακό πρόγραμμα, αναφέρεται ότι οι πολιτικές στο πλαίσιο του προγράμματος εξακολουθούν να παράγουν απτά αποτελέσματα.

«Η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να ενισχύεται, η ανεργία είναι σταδιακά συγκρατείται, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα τρέχουν μπροστά από τις προβλέψεις, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν σταθεροποιηθεί και η προσφυγή σε βιώσιμη αναδιάρθρωση αυξάνεται, ενώ η ρευστότητα των τραπεζών βελτιώνεται στην αύξηση των συνολικών καταθέσεων για ολόκληρο το σύστημα. Οι ευνοϊκές αυτές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε αναβαθμισμένες αξιολογήσεις που διευκόλυναν για τρίτη φορά μετά την κρίση στην επιτυχή απορρόφηση από τη διεθνή αγορά ομολόγων τον Οκτώβριο, ενώ επεκτάθηκε η καμπύλη αποδόσεων για 10ετή χρονικό ορίζοντα».

Κρίσιμες οι μεταρρυθμίσεις
Παρ' όλα αυτά, το κλιμάκιο προειδοποιεί για την ανάγκη να εδραιωθούν αυτά τα επιτεύγματα, αποφεύγοντας τον εφησυχασμό.

«Αν και μακροοικονομικά αποτελέσματα ήταν ευνοϊκά και έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην υλοποίηση των διαρθρωτικών στόχων, η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχει υποστεί καθυστερήσεις σε πολλές περιοχές. Ενώ κάποιες καθυστερήσεις μπορούν να αποδοθούν εν μέρει σε απροσδόκητες απαιτήσεις σχετικά με την προσοχή των νομοθετών να αντιμετωπίσουν θέματα στον τραπεζικό τομέα, εάν αυτό δεν διορθωθεί, οι καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσαν να βλάψουν την εμπιστοσύνη και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα».

Οι κίνδυνοι για το πρόγραμμα, προειδοποιεί το κλιμάκιο, παραμένουν και μέσω του δύσκολου πολιτικού περιβάλλον, αλλά και της αβεβαιότητας στην περιφερειακή και παγκόσμια προοπτική, που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά την κυπριακή οικονομία. Έτσι, μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, γράφει, είναι σημαντικό όπως οι αρχές συνεχίσουν με την υγιή μακροοικονομική διαχείριση και την περαιτέρω απόδειξη της ιδιοκτησίας του προγράμματος με την εκ νέου ενεργοποίηση της δυναμικής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, για το ξεπέρασμα των καθυστερήσεων και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται για το υπόλοιπο του προγράμματος.

«Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι κρίσιμες για να εξασφαλιστεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα, θα επιτυγχάνονται και θα συντηρούνται σε μόνιμη βάση».

Ζητεί τη μείωση των καθυστερήσεων στην έγκριση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, της δευτερογενούς νομοθεσίας δημοσιονομικής ευθύνης, το νόμο για τη λειτουργία των Δημοσίων Οργανισμών και Κρατικών Επιχειρήσεων (ΔΟΚΕ).

«Οι μεταρρυθμίσεις αυτές», αναφέρει, «είναι κρίσιμες για να εξασφαλιστεί μια προσιτό μισθολογικό νομοσχέδιο, αποτελεσματική διαχείριση των δημοσίων δαπανών, την ενίσχυση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων, καθώς και τη μείωση των δημοσιονομικών κινδύνων. Επιπλέον, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες διαχείρισης των εσόδων θα πρέπει να ενταθούν για να συμβάλουν στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στη βελτίωση της οριζόντιας ισότητας όλων των φορολογουμένων, προστατεύοντας παράλληλα την είσπραξη των εσόδων».

Επιταχύνονται οι αναδιαρθρώσεις
Παρά το υψηλό επίπεδο των ΜΕΔ που βρισκόταν στο 60% (κυπριακές τράπεζες) στα τέλη Αυγούστου, το ΔΝΤ διαπιστώνει επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, οι συνολικές αναδιαρθρώσεις δανείων έφθασαν στα €6,2 δισεκατομμύρια το τέλος Σεπτεμβρίου, που αντιστοιχεί στο 25% των συνολικών ΜΕΔ. Στο τέλος του 2014 οι αναδιαρθρώσεις ανήλθαν στα €4,1 δισ και στο τέλος Ιουνίου του 2015 βρισκόντουσαν στα €5,6 δισ. Βελτίωση παρουσίασε και ο μέσος όρος ίασης (cure rate) των αναδιαρθρωμένων δανείων (δηλαδή πετυχημένων αναδιαρθρώσεων) βελτιώθηκε στο 80% από το 76% που ήταν στο τέλος Ιουνίου.

Θεωρεί πάντως απαραίτητη για την αναζωογόνηση του δανεισμού και της αύξησης των προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης την επιτάχυνση της προόδου σε σχέση με τη μείωση των υψηλών μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών.

«Παρά τις καθυστερήσεις, η πρόσφατη πρόοδος μέσω της έγκρισης νομοθεσίας που επιτρέπει την πώληση δανείων και την ένταση του ρυθμού της αναδιάρθρωσης του χρέους είναι ενθαρρυντική.

Παρ’ όλα αυτά, περισσότερα χρειάζεται να γίνουν για να βελτιωθεί σημαντικά η πειθαρχία στις πληρωμές και να μειωθούν στρατηγικές χρεοκοπίες, ώστε η απόδοση των δανείων να αντανακλά στην πραγματική ικανότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει, αποφεύγοντας έτσι την «φορολόγηση» όλων των δανειοληπτών από ένα υψηλότερο του αναγκαίου κόστος του κεφαλαίου και τη μείωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το κλιμάκιο του ΔΝΤ θεωρεί επιβεβλημένη την επιτάχυνση της εφαρμογής του πλαισίου της αναδιάρθρωσης του χρέους καθώς και το πέρασμα υποστηρικτικής νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της τιτλοποίησης δανείων και της ταχείας μεταφοράς τίτλων (non-legacy title deeds).

Επίσης για την εξασφάλιση επαρκούς συνεχούς προόδου, θεωρεί απαραίτητη την παρακολούθηση της εφαρμογής των πλαισίων αφερεγγυότητας και των εκποιήσεων, καθώς και την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεών τους, μεταξύ άλλων και με την πραγματοποίηση των απαραίτητων νομοθετικών προσαρμογών και την έγκαιρη λήψη εποπτικής δράσης.

Μηνύματα προς την ΚΤΚ
Το ΔΝΤ σημειώνει ότι κατά την 8η αξιολόγηση τόνισε την ανάγκη όπως η Κεντρική Τράπεζα ενισχύει την εμπλοκή της με τις εμπορικές τράπεζες, μέσω της τακτικής παρακολούθησης σημαντικών μετρήσεων των επιδόσεων των ΜΕΔ και για την απόκτηση μιας καλής κατανόησης των κινητήριων μοχλών για τις επιδόσεις στις αναδιαρθρώσεις, καθώς και συχνές επί τόπου επισκέψεις.

Υπογραμμίζει ότι η χρονική καθυστέρηση μεταξύ των επί τόπου επισκέψεων και της ολοκλήρωσης των σχετικών εκθέσεων και επιβολής κυρώσεων πρέπει να επειγόντως να μειωθεί.

Αύξηση των spreads λόγω μη συμμετοχής στο QE
Παράλληλα, το ΔΝΤ θεωρεί ότι το προφίλ λήξεων χρέους έχει καταστεί πιο ομαλό, αλλά προσθέτει πως στην απουσία προγράμματος ή της εισόδου στην επενδυτική κατηγορία, τα κυπριακά ομόλογα πιθανόν να μην είναι επιλέξιμα για περίληψή τους στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

«Αυτό θα οδηγήσει σε κάποια διεύρυνση των spreads (τη διαφορά της απόδοσης του κυπριακού 10ετους ομολόγου από το γερμανικό 10ετές που αποτελεί σημείο αναφοράς)», αναφέρει το ΔΝΤ, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα πως αυτό δεν αναμένεται να δημιουργήσει πιέσεις στη ρευστότητα των εμπορικών τραπεζών, λόγω της περιορισμένης κατοχής κυπριακών ομολόγων, ενώ οι επιπτώσεις στα επιτόκια θα μετριαστούν από τη συνεχιζόμενη βοηθητική νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ.

Πλειοψηφικό πακέτο σε ιδιώτη για τη Cyta
Για την αποκρατικοποίηση της Cyta, οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ τόνισαν τη σημασία για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου στον οργανισμό «προκειμένου να προσελκυστεί ένας στρατηγικός επενδυτής υψηλής ποιότητας, ο οποίος θα την διαχειριστεί αποδοτικά και θα της επιτρέψει να επωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας».

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Μειώθηκε κατά 10% το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου

«Δυστυχως θα ακολουθησει και αλλο σχεδιο σε ενα χρονο ! Οι υπεραριθμοι ειναι πολυ περισσοτεροι !»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  07:58

Μειώθηκε κατά 10% το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου

«Δυστυχως θα ακολουθησει και αλλο σχεδιο σε ενα χρονο ! Οι υπεραριθμοι ειναι πολυ περισσοτεροι !»
Ντόμπρος Κελαήδης  |  07:58

Η ουσία της κατάπαυσης του πυρός στην Συρία

«η ίδια ανακωχή όπως έγινε στην Κύπρο το 74. το μεγαλύτερο μέρος της καταλήφθηκε σε εκεχειρία.»
Χαριθέα  |  12:43

Η ουσία της κατάπαυσης του πυρός στην Συρία

«Οι δύο Αμερικάνοι πήγαν στην Τουρκία να δουλέψουν τον ψυχάκια και αυτός τους δούλεψε όπως ο ίδιος ήθελε!!! ...»
ΑΚΑ  |  09:23

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X