ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 08:40
 

Διορισμός συμβούλων για επενδύσεις στο Τρόοδος

Ο διαγωνισμός ήταν ανοικτός για συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου που πληρούσε τα κριτήρια

Newsroom K

Με την ολοκλήρωση του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού προσφορών, έχει συναφθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2016 σύμβαση με Ομάδα Συμβούλων που θα υποβοηθήσουν στο έργο της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων για (α) την υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων σχετικά με τη μακροχρόνια ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Τροόδους, και (β) τη διενέργεια αναλύσεων και την ενδεχόμενη προετοιμασία και εφαρμογή της διαδικασίας για την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία της περιοχής Τροόδους, είτε με μακροχρόνια μίσθωση ή/και αδειοδότηση μακράς διαρκείας, με την ιδιοκτησία τους να παραμένει στο κράτος.

Η αναβάθμιση και η αναζωογόνηση της περιοχής Τροόδους αποτελεί προτεραιότητα και των δύο πεδίων του έργου της Ομάδας Συμβούλων.

Ο διαγωνισμός ήταν ανοικτός για συμμετοχή σε κάθε ενδιαφερόμενο που πληρούσε τα τεχνικά κριτήρια που είχαν τεθεί και διενεργήθηκε στη βάση των νόμων και των κανονισμών που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Οι αξιολογήσεις των προσφορών που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς έγιναν από αρμόδια ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από δημόσιους υπαλλήλους, και επικυρώθηκαν από το Συμβούλιο Προσφορών.

Η Ομάδα Συμβούλων αποτελείται από οργανισμούς με εμπειρία σε τεχνικά/εμπορικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά, εκτιμητικά, τουριστικά, χρηματοοικονομικά και νομικά θέματα του τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.

Συνολικά, η Ομάδα Συμβούλων αποτελείται από τους ακόλουθους:
• 8G Capital Partners – Σύμβουλοι Διαχείρισης Ακίνητων, Τεχνικός Σύμβουλος
• A.L.A. Planning Partnership Consultancy LLC – Σύμβουλος Πολεοδομίας, Κυκλοφορίας και Περιβάλλοντος,
• Andreas Coucounis & Co. LLC – Νομικός Σύμβουλος,
• A.P.S. Andreou Property Strategy Ltd – Εκτιμητές και Σύμβουλοι Ακινήτων,
• J+A Philippou Architects-Engineers LLC – Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί,
• KPMG LLP (Ηνωμένο Βασίλειο) – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος,
• KPMG Limited (Κύπρος) – Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος,
• MDA (Cyprus) LLC – Επιμετρητές Ποσοστήτων, και
• Simon Associés – Νομικός Σύμβουλος.

Η Ομάδα Συμβούλων θα προβεί σε σχετικές αναλύσεις και διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, τοπικές αυτοδιοικήσεις, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, με σκοπό την ετοιμασία μελέτης αναφορικά με την υποβολή συγκεκριμένων εφαρμόσιμων εισηγήσεων σχετικά με την μακροχρόνια ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Τροόδους.

Παράλληλα, η Ομάδα Συμβούλων θα διενεργήσει τις απαραίτητες αναλύσεις και θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, την ελκυστικότητα και τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της περιοχής Τροόδους, με κυριώτερο γνώμονα την αναβάθμιση και την αναζωογόνηση της περιοχής.

Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω, καθώς και με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων και εισηγήσεων που θα προκύψουν και τη λήψη των δέουσων σχετικών εγκρίσεων, θα διενεργηθεί το στάδιο προετοιμασίας και εφαρμογής της διαδικασίας εξεύρεσης κατάλληλων στρατηγικών επενδυτών/διαχειριστών προς επίτευξη συμφωνίας για συμμετοχή σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία της περιοχής Τροόδους, είτε με μακροχρόνια μίσθωση ή/και αδειοδότηση μακράς διαρκείας, με την ιδιοκτησία τους να παραμένει στο κράτος.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κοινωνίας. Όλες οι σχετικές ενέργειες θα γίνουν με πλήρη σεβασμό στις αρμοδιότητες και την ανεξαρτησία κάθε εμπλεκομένης εποπτικής ή άλλης αρχής και φορέα.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Reuters: Δικτάτορες από την Καμπότζη απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο

«Τί κέρδος έκανε το γραφείο των αππωμένων αδερφών?»
ΑΚΑ  |  08:54

Πηγές Ερντογάν: Η επιστολή Τραμπ πετάχτηκε στα σκουπίδια

«Ένας φλώρος προς άλλο φλώρο! »
ΑΚΑ  |  08:53

Προκλητικό ρεπορτάζ του CNN Turk από το Φατίχ

«Ναι ρε τσιακλή!!! »
ΑΚΑ  |  08:50

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X