ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 16:11
 

Το deal Συνεργατισμού-Universal άλλαξε τα δεδομένα

Καθοριστική η συνεργασία για το μέλλον των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων

Του Μιχάλη Τσικαλά

Του Μιχάλη Τσικαλά

tsikalasm@kathimerini.com.cy

Ως το μεγάλο deal στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών κρίνεται αυτό μεταξύ της Universal και του Συνεργατισμού. Τόσο ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ), Νικόλας Χατζηγιάννης, όσο και ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Universal Life, Δρ Ανδρέας Κρητιώτης, με συνεντεύξεις τους στην «Κ» τονίζουν τη σημαντικότητα της συμφωνίας μεταξύ δύο πρωταγωνιστών του χρηματοοικονομικού τομέα της Κύπρου που όπως λένε αποτελεί την αρχή για την ανάπτυξη ενός πλήρους φάσματος σύγχρονων και ανταγωνιστικών ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Η συμφωνία έγινε και θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017 οπότε και για τα επόμενα τρία χρόνια, τα ομαδικά σχέδια δανειοασφάλισης του Συνεργατισμού μεταφέρονται στη Universal Life. Από αρμόδιες πηγές τονίζεται πως η μετάβαση δεν θα έχει επιπτώσεις στους δανειολήπτες του Συνεργατισμού. Όσο για τον αριθμό των πελατών, αυτός φαίνεται να κινείται πέριξ των 120.000. Από την άλλη, καθοριστικό ρόλο στην περάτωση της συμφωνίας φέρεται να έπαιξε και η γνώση της κυπριακής αγοράς από αμφότερους τους οργανισμούς, ενώ έγινε γνωστό, η συμφωνία θα καλύπτει όλο τον Συνεργατικό τομέα και όχι μόνο την ΣΚΤ. Σε πρώτο στάδιο προβλέπει τη μεταφορά στη Universal Life όλων των ομαδικών σχεδίων ασφάλισης ζωής του Συνεργατισμού.

Νικόλας Χατζηγιάννης: Πολλαπλασιαστικό όφελος για οργανισμούς και πελάτες

-Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συνεργασία σας με την Universal Life;

Με μια φράση: Πάρα πολύ σημαντική! Μέσα από τη στρατηγική αυτή συνεργασία στοχεύουμε σε μια δυναμική αρχή, αξιοποιώντας πλήρως τις συνέργιες και ευκαιρίες που δημιουργούνται. Η συνεργασία δύο τόσο μεγάλων Οργανισμών του τόπου, με πολύχρονη και βαρύνουσα θέση στους τομείς δραστηριοποίησής τους, πιστεύουμε ότι δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και δυνατότητες πολλαπλασιαστικού οφέλους, τόσο για τους δύο Οργανισμούς όσο και για τους πελάτες τους. Εξάλλου αποτελεί βασική μας στόχευση η καλλιέργεια μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους με τα μέλη μας.

-Ειδικότερα για τον Συνεργατισμό, ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το όφελος;

Πιστεύω ότι ανοίγουμε ακόμα μια, ιδιαίτερα εποικοδομητική σελίδα, με αυτή τη σημαντική συνεργασία η οποία συνάδει πλήρως στο προφίλ, την κουλτούρα και τους στόχους του Συνεργατισμού. Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλουμε τα τελευταία χρόνια, για ενδυνάμωση του Οργανισμού, διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε και περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας με τους πελάτες μας, στοχεύουμε και σε ενίσχυση της παρουσίας μας στον τομέα παροχής τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή θα δώσει ώθηση στη δυναμική των μεριδίων αγοράς μας από τον συγκεκριμένο τομέα, τα οποία μέχρι σήμερα δεν αντανακλούσαν το μέγεθος του Συνεργατισμού στην λιανική τραπεζική, την παγκύπρια παρουσία και τον αριθμό πελατών του.

-Τι ακριβώς προνοεί η συμφωνία στην οποία έχετε καταλήξει;

Η συνεργασία με την Universal Life, η οποία επιλέγηκε μέσα από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017 και θα έχει τριετή διάρκεια. Αφορά τον κλάδο ζωής και καλύπτει τον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα στο σύνολό του. Σε πρώτο στάδιο προβλέπει τη μεταφορά στη Universal Life όλων των ομαδικών σχεδίων ασφάλισης ζωής του Συνεργατισμού. Για τη συνέχεια, θα κινηθούμε στη βάση ενός φιλόδοξου στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης εργασιών τραπεζοασφάλισης.

-Στην επιλογή σας μέτρησε και το γεγονός ότι η Universal Life είναι κυπριακή εταιρεία;

Ευρύτερα αυτό αποτυπώθηκε στην πρόταση και διάθεση της Universal Life. H δυνατότητα που δίνει μια μεγάλη τοπική παρουσία δεν μπορεί σίγουρα να μην συνυπολογιστεί στους σχεδιασμούς σε σχέση με την ικανότητα αλλά κυρίως την διάθεση για συνεργασία. Μας χαροποιεί λοιπόν ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένας κυπριακός ασφαλιστικός οργανισμός, με το μέγεθος, τον δυναμισμό και την ιστορία της Universal Life, διέβλεψε τις προοπτικές που δημιουργούνται από τη συνεργασία του με τον Συνεργατισμό και διεκδίκησε αυτή τη συνεργασία. Σίγουρα, η Universal Life ως κυπριακή εταιρεία, γνωρίζει αλλά και ταιριάζει περισσότερο με το δικό μας αμιγώς κυπριακό DNA. Ως Συνεργατισμός, σκεφτόμαστε με βάση τα κυπριακά δεδομένα, τις κυπριακές ανάγκες και την κυπριακή αγορά και οικονομία, της οποίας είμαστε δημιούργημα και σημαντικός παράγοντας. Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι οι δύο Οργανισμοί θα πορευθούμε μαζί σ’ αυτό το πλαίσιο στο οποίο ήδη κινείται ο Συνεργατισμός, δηλαδή ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού τοπογενούς οργανισμού.

Ανδρέας Κρητιώτης: Τεράστιες οι προοπτικές της συνεργασίας Συνεργατισμού-Universal Life

-Ποια είναι τα οφέλη της συνεργασίας αυτής για το Συνεργατισμό; 

Η ένωση των δυνάμεων δύο εκ των μεγαλυτέρων χρηματοοικονομικών οργανισμών στην Κύπρο θέτει το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός πλήρους φάσματος σύγχρονων ανταγωνιστικών υπηρεσιών, που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες των πελατών του Συνεργατισμού. Αδιαμφισβήτητα, η μεγάλη αξιοπιστία, τεχνογνωσία και εμπειρία της Universal Life στην ασφαλιστική βιομηχανία, σε συνδυασμό με το ανεπτυγμένο δίκτυο, τη βαθιά γνώση των τοπικών κοινωνιών και τη διάθεση εκσυγχρονισμού που επιδεικνύει ο Συνεργατισμός δημιουργούν τεράστιες ευκαιρίες και νέα πεδία και για τους δυο μας οργανισμούς που δεν θα μείνουν αναξιοποίητα. Οι πολυάριθμοι πελάτες του Συνεργατισμού μπορούν να προσδοκούν σύντομα σε νέα ποιοτικά ασφαλιστικά προϊόντα από το πιστωτικό τους ίδρυμα, που θα καλύπτουν ολοκληρωμένα τις δικές τους ανάγκες

-Ειδικότερα για την Universal Life, ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το όφελος;

Με τον Συνεργατισμό ως στρατηγικό συνεργάτη μπορούμε να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στον Κύπριο καταναλωτή. Θεωρώ ότι κανείς δεν γνωρίζει την κυπριακή πραγματικότητα καλύτερα από τους δύο οργανισμούς μας. Οι προοπτικές εμβάθυνσης αυτής της συνεργασίας είναι τεράστιες και οι συνέργιες που θα προκύψουν θα επιτρέψουν την προσφορά πιο ανταγωνιστικών προϊόντων που αναμφίβολα θα δώσουν στην εταιρεία μας ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Αδιαμφισβήτητα προσδοκούμε ότι αυτή η στρατηγική συνεργασία θα αποτελέσει το εφαλτήριο για να εδραιωθεί η εταιρεία μας στην κορυφή της ασφαλιστικής βιομηχανίας, ενώ θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε και να διαθέσουμε αποτελεσματικά νέα, καινοτόμα και ολοκληρωμένα προϊόντα τραπεζοασφάλισης, στηριζόμενοι στις αξιόπιστες υποδομές και τη μεγάλη εμπειρία που ήδη διαθέτουμε.

-Αντιλαμβάνομαι ότι φιλοδοξείτε να ανταγωνιστείτε επί ίσοις όροις στην αγορά.

Ασφαλώς. Για την ακρίβεια φιλοδοξούμε να είμαστε πλήρως ανταγωνιστικοί και να προσφέρουμε πλήρεις υπηρεσίες τραπεζοασφάλισης που όχι μόνο δεν θα υστερούν αλλά θα υπερτερούν των όσων σήμερα διαθέτει ο ανταγωνισμός. Αυτό είναι και το πνεύμα και η προοπτική της στρατηγικής μας συνεργασίας με τον Συνεργατισμό. Το γεγονός ότι η Universal Life εδώ και πολλά χρόνια αναδεικνύεται ως ο πιο αξιόπιστος ασφαλιστικός οργανισμός από τους ίδιους τους καταναλωτές θα αποτελέσει πιστεύουμε επιπρόσθετο πλεονέκτημα σε αυτή μας την προσπάθεια.

-Τι πιστεύετε ότι σας ενώνει με τον Συνεργατισμό;

Διεκδικήσαμε σκληρά αυτόν τον ανοικτό διαγωνισμό, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι με τον Συνεργατισμό μοιραζόμαστε παρόμοιο όραμα και αξίες. Μας ενώνει η ίδια έμπνευση για ανάπτυξη, ο ίδιος στόχος για αξιοπιστία και συνέπεια, η ίδια πελατοκεντρική φιλοσοφία αλλά και το μεγάλο κοινωνικό μας έργο. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε από κοινού τις ρίζες που έχουμε στην κυπριακή αγορά αλλά και το γεγονός ότι είμαστε δύο οργανισμοί κυπριακών συμφερόντων με βαθιά και ολοκληρωμένη αντίληψη της κυπριακής κοινωνίας και αγοράς. Έχουμε δει στο Συνεργατισμό μεγάλη διάθεση για εκσυγχρονισμό και θέληση για να μπορέσει να καταστεί ένα σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα ικανό να στηρίξει τις προσπάθειες ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας. Αυτή η αποφασιστικότητα μας έχει εμπνεύσει και πιστεύουμε ότι ταιριάζει απόλυτα με την φιλοσοφία και τα διαπιστευτήρια που εδώ και δεκαετίες δίνει η Universal Life στην αγορά.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Μιχάλη Τσικαλά

Σχόλια αναγνωστών

Τι έλεγε η έκθεση GRECO για τη διαφθορά στη δικαιοσύνη

«“Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο των συστάσεων η GRECO εισηγήθηκε να εισαχθεί μία εκπαίδευση ...»
Αλκης  |  15:13

Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος ο Μύρων Νικολάτος

«Κελαήδη σε προτρέπω να προσέχεις στις διασταυρώσεις από τα τζιτζίκια!!!»
ΧΓΑ  |  13:50

Γ. Εισαγγελέας: Υπόνοιες για στημένες δίκες στο Ανώτατο

«Η απόλυτη εκδίκηση του Γενικού Εισαγγελέα. Απέδειξε περίτρανα ποιος ευθύνεται για τις αποφάσεις εναντίον ...»
Yiannos  |  10:35

Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος ο Μύρων Νικολάτος

«Ε είπε μας αλλονα και κελάηδησε ο κ Κελαηδης!! Εδώ αναδείχθηκε η διαφθορά στην σημαντικότερη εξουσία ...»
Yiannos  |  08:54

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X